KHTCp2
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
AB
1
Phiên bản 2.0
2
3
File này chỉ để đọc, hãy chép về Google Drive của bạn để dùng.
Trên web browser: chọn menu Tệp>Tạo bản sao (File > Make a copy),
Trên smartphone: ba chấm > Share & export > Make a copy
4
5
ĐỪNG download về dùng với Excel vì trong KHTC có một số hàm tôi tự viết, Excel không thể chạy những hàm đó
6
7
Bảng kế hoạch này cần được cập nhật mỗi năm một lần hoặc mỗi khi có thay đổi về thu nhập, chi tiêu, lạm phát, lãi suất
8
Khi cập nhật thì chép bảng đang dùng sang một bảng mới và sửa trên bảng mới
9
Chỉ sửa số trong các ô có nền trắng
10
Có thể sửa các ô có nền màu vàng nhạt nếu bạn hiểu các công thức đơn giản
11
Có thể sửa các ô có nền màu vàng đậm nếu bạn hiểu các công thức phức tạp hơn
12
Không sửa các ô có nền màu xanh, công thức trong các ô này khá phức tạp
13
14
Xem hướng dẫn chi tiết ở trang web https://www.lhboi.name.vn/huu-ich/ke-hoach-tai-chinh/khtcp2
15
Hãy gửi câu hỏi qua Lehboi@gmail.com hoặc qua điện thoại 091 9912341, 098 9760570
16
Loading...