รายนามผู้บริจาคเงินก่อสร้างหลังคา กันแดด กันฝน บริเวณหน้าเสาธง : รวมยอดเงินบริจาค