Кошторис 2018 по Солотвинському НВК.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
04.12.2015 № 1118)
3
4
10892910,00 грн.десять млн.вісімсот дев'яносто дві тис.дев'ятсот десять грн.
5
6
(сума словами і цифрами)
7
Начальник управління освіти, молоді та спорту
8
(посада)
9
ПідписІ.М.Дрогомирецький
10
(підпис)(ініціали і прізвище)
11
1/15/2018
12
(число, місяць, рік)ПечаткаМ.П.
13
14
КОШТОРИС
на 2018 рік
15
02143471 Управління освіти, молоді та спорту Богородчанської РДА
16
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
17
смт.Богородчани
18
(найменування міста, району, області)
19
Вид бюджету районний
20
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06
21
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету (код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611020 Солотвинський НВК
22
23
(грн.)
24
НайменуванняКодУсього на рікРАЗОМ
25
Загальний фондСпеціальний фонд
26
12345
27
НАДХОДЖЕННЯ - усьогох10 892 910,00-10 892 910,00
28
Надходження коштів із загального фонду бюджетух10 892 910,00х10 892 910,00
29
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:х---
30
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством25010000х--
31
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю25010100Х--
32
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності25010200Х--
33
Плата за оренду майна бюджетних установ25010300Х--
34
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)25010400Х--
35
(розписати за підгрупами)--
36
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ25020000х--
37
Благодійні внески, гранти та дарунки25020100Х--
38
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб25020200Х--
39
Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право25020300Х--
40
Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки25020400Х--
41
(розписати за підгрупами)--
42
інші надходження, у тому числі:х--
43
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)х--
44
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)х--
45
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)х
46
х****
47
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усьогох10 892 910,00-10 892 910,00
48
Поточні видатки200010 892 910,00-10 892 910,00
49
Оплата праці і нарахування на заробітну плату21009 325 700,00-9 325 700,00
50
Оплата праці21107 632 200,00-7 632 200,00
51
Заробітна плата21117 632 200,00-7 632 200,00
52
Грошове забезпечення військовослужбовців2112---
53
Нарахування на оплату праці21201 693 500,00-1 693 500,00
54
Використання товарів і послуг22001 562 010,00-1 562 010,00
55
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар2210124 850,00-124 850,00
56
Медикаменти та перев'язувальні матеріали22201 420,00-1 420,00
57
Продукти харчування2230108 240,00-108 240,00
58
Оплата послуг (крім комунальних)224016 000,00-16 000,00
59
Видатки на відрядження22502 500,00-2 500,00
60
Видатки та заходи спеціального призначення2260---
61
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв22701 309 000,00-1 309 000,00
62
Оплата теплопостачання22711 200 000,00-1 200 000,00
63
Оплата водопостачання та водовідведення227210 000,00-10 000,00
64
Оплата електроенергії227399 000,00-99 000,00
65
Оплата природного газу2274--
66
Оплата інших енергоносіїв2275---
67
Оплата енергосервісу 2276---
68
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм2280---
69
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм2281---
70
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку2282---
71
Обслуговування боргових зобов'язань2400---
72
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань2410---
73
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань2420---
74
Поточні трансферти2600---
75
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)2610---
76
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів2620---
77
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям2630---
78
Соціальне забезпечення27003 000,00-3 000,00
79
Виплата пенсій і допомоги2710---
80
Стипендії27203 000,00-3 000,00
81
Інші виплати населенню2730---
82
Інші поточні видатки28002 200,002 200,00
83
Капітальні видатки3000---
84
Придбання основного капіталу3100---
85
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування3110---
86
Капітальне будівництво (придбання)3120---
87
Капітальне будівництво (придбання) житла3121---
88
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів3122---
89
Капітальний ремонт3130---
90
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)3131---
91
Капітальний ремонт інших об'єктів3132---
92
Реконструкція та реставрація3140---
93
Реконструкція житлового фонду (приміщень)3141---
94
Реконструкція та реставрація інших об'єктів3142---
95
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури3143---
96
Створення державних запасів і резервів3150---
97
Придбання землі та нематеріальних активів3160---
98
Капітальні трансферти3200---
99
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)3210---
100
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів3220---
Loading...