แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบปีประมาณ 2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561
2
สำนักงาน อำเภอ สรุปส่งสำนักงาน กศน.จังหวัด เป็นรายไตรมาส (ภาพรวมอำเภอ)
3
4
5
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
6
7
ที่หลักสูตรกลุ่มอาชีพระยะเวลาในการจัดหลักสุูตรจัดโดย กศน.อำเภอ
จำนวนผู้ฝึกอาชีพ
จำนวนผู้ผ่านการฝึกอาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้เพื่อสามารถนำความรู้ไปสร้างรายได้
งบประมาณที่ใช้
หมายเหตุ
8
ที่จัดฝึกอาชีพ3-59 ชม.60-99 ชม.
100 ชม.ขึ้นไป
/ กศน.ตำบล (โปรดระบุ)
ในแต่ละหลักสูตร
พัฒนาตนเองและ
สร้างอาชีพใหม่
ต่อยอดอาชีพเดิม
ทำเป็นอาชีพเสริม
ไม่เพิ่มเพิ่มขึ้น
9
ครอบครัว
10
1ด้านเกษตรกรรม
11
12
13
2ด้านอุตสาหกรรม
14
15
16
3ด้านพาณิชยกรรมและบริการ
17
18
19
20
4ด้านความคิดสร้างสรรค์
21
การฟ้อนพื้นเมือง(ฟ้อนเล็บ)
21ชม16-22ธค.60
กศน.ตำบลน้ำดิบ20(ญ)20202100
22
23
24
5ด้านเฉพาะทาง
25
26
รวม
27
28
ปัญหา/อุปสรรคของการดำเนินงาน........................................................................................................................................................................................................
29
.......................................................................................................................................................................................................................................................
30
ข้อเสนอแนะ....................................................................................................................................................................................................................................
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
..........................................................................................................................................................................................................................................................
47
48
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
49
50
ที่หลักสูตรกลุ่มอาชีพระยะเวลาในการจัดหลักสุูตรจัดโดย กศน.อำเภอ
จำนวนผู้ฝึกอาชีพ
จำนวนผู้ผ่านการฝึกอาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้เพื่อสามารถนำความรู้ไปสร้างรายได้
งบประมาณที่ใช้
หมายเหตุ
51
ที่จัดฝึกอาชีพ3-59 ชม.60-99 ชม.
100 ชม.ขึ้นไป
/ กศน.ตำบล (โปรดระบุ)
ในแต่ละหลักสูตร
พัฒนาตนเองและ
สร้างอาชีพใหม่
ต่อยอดอาชีพเดิม
ทำเป็นอาชีพเสริม
ไม่เพิ่มเพิ่มขึ้น
52
ครอบครัว
53
1ด้านเกษตรกรรม
54
การเพาะเห็ดนางฟ้า
25ชม.10-14มีค.61
กศน.ตำบลแม่แรง6(ช)662,500
55
56
2ด้านอุตสาหกรรม
57
การสานเส้นพลาสติก
60ชม.1-12กพ.61
กศน.ตำบลน้ำดิบ11 (ญ)111113500
58
การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก
30ชม.7-15มีค.61
กศน.ตำบลท่าตุ้ม7(ญ)773240
59
60
61
3ด้านพาณิชยกรรม
62
และบริการ
63
สิ่งประดิษฐ์จากงานใบตอง
27ชม.16-24กพ.61
กศน.ตำบลนครเจดีย์
10(ญ)10106,300
64
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตะกร้าพลาสติก
18ชม.23-28กพ.61
กศน.ตำบลน้ำดิบ10(ญ)10104,600
65
การทำน้ำพริกแกงขาย
30ชม.12-17กพ.61
กศน.ตำบลแม่แรง6(ญ)664,600
66
67
68
69
70
71
72
4ด้านความคิดสร้างสรรค์
73
ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
60ชม.3-14มีค.61
กศน.ตำบลนครเจดีย์
15(ญ)1513,500
74
ช่่างออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป
60ชม. 6-17มีค.61
กศน.ตำบลนครเจดีย์
15(ญ)1513500
75
ช่างตัดเย็บกระเป๋าผ้า
40ชม.26กพ-5มีค.61
กศน.ตำำบลบ้านเรือน
10(ญ)107,000
76
การฟ้อนรำพื้นเมือง(ฟ้อนเล็บ)
30ชม.3-12มีค.61
กศน.ตำบลท่าตุ้ม7(ญ)74,600
77
การทำกระถางจากยางรถยนต์
18ชม.15-20กพ.61
กศน.ตำบลน้ำดิบ3(ช) 7(ญ)104,600
78
การฟ้้อนเล็บ
21ชม.3-9มีค.61
กศน.ตำบลปากบ่อง15(ญ)154,000
79
การทำโคมล้านนา
18ชม.8-13กพ.61
กศน.ตำบลมะกอก10(ญ)104,600
80
การปักผ้าลวดลายยอง
21ชม.26กพ-6มีค.61
กศน.ตำบลม่วงน้อย15(ญ)154,000
81
การฟ้อนพื้นเมือง(ฟ้อนยอง)
21ชม.27กพ.-5มีค.61
กศน.ตำบลม่วงน้้อย
15(ญ)154,000
82
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเศษผ้านาโน
26ชม.1-9มีค.61
กศน.ตำบลแม่แรง6(ญ)62,600
83
การฟ้อนพื้ื้นเมือง(ฟ้อนเล็บ)
21ชม.19-25กพ.61
กศน.ตำบลม่วน้อย15(ญ)154,000
84
การทำผ้าด้นมือ
30ชม.13-18กพ.61
กศน.ตำบลท่่าตุ้ม6(ญ)64,640
85
การฟ้อนพื้นเมืือง
30 ชม.5-14กพ.61
กศน.ตำบลนครเจดีีย์10(ญ)106000
86
การทำผ้าด้้นมือ
30ชม.1-6กพ.61
กศน.ตำบลแม่่แรง7(ญ)74600
87
88
89
90
5ด้านเฉพาะทาง
91
ช่างก่อสร้าง(ก่ออิฐ-ฉาบปูน)
60ชม.16-27 กพ.61
กศน.ตำบลท่าตุ้ม11(ช)1113,500
92
ช่่างประปา
60 ชม.19กพ-2มีค.61
กศน.ตำบลปากบ่อง15(ช)1513,500
93
ช่างเชื่อมไฟฟ้า
60ชม.19-28กพ.61
กศน.ตำบลมะกอก15(ช)1513,500
94
ช่างไม้17-28กพ.61กศน.ตำบลม่วงน้อย15(ช)151513,500
95
ช่างทาสี
60ชม.5-16มีค.61
กศน.ตำบลป่าซาง15(ช)151513,500
96
การทำน้ำพริกแกง 6 ชนิด
40ชม.12-19มีค.61
กศน.ตำบลบ้านเรือน
10(ญ)10106,500
97
การทำำขนมตือคาโค
3ชม.22กพ.61
กศน.ตำบลป่าซาง10(ญ)10101,600
98
การทำขนมไทย
21ชม.20-26มี.ค.61
กศน.ตำบลปากบ่อง8(ญ)885,000
99
การทำขนมตือคาโค
3 ชม.8มีค.61
กศน.ตำบลป่าซาง10(ญ)1010600
100
การทำเบเกอรี่
30ชม.11-16มีค.61
กศน.ตำบลป่าซาง10(ญ)10107,000
Loading...
Main menu