แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบปีประมาณ 2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561
2
สำนักงาน อำเภอ สรุปส่งสำนักงาน กศน.จังหวัด เป็นรายไตรมาส (ภาพรวมอำเภอ)
3
4
5
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
6
7
ที่หลักสูตรกลุ่มอาชีพระยะเวลาในการจัดหลักสุูตรจัดโดย กศน.อำเภอ
จำนวนผู้ฝึกอาชีพ
จำนวนผู้ผ่านการฝึกอาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้เพื่อสามารถนำความรู้ไปสร้างรายได้
งบประมาณที่ใช้
หมายเหตุ
8
ที่จัดฝึกอาชีพ3-59 ชม.60-99 ชม.
100 ชม.ขึ้นไป
/ กศน.ตำบล (โปรดระบุ)
ในแต่ละหลักสูตร
พัฒนาตนเองและ
สร้างอาชีพใหม่
ต่อยอดอาชีพเดิม
ทำเป็นอาชีพเสริม
ไม่เพิ่มเพิ่มขึ้น
9
ครอบครัว
10
1ด้านเกษตรกรรม
11
12
13
2ด้านอุตสาหกรรม
14
15
16
3ด้านพาณิชยกรรมและบริการ
17
18
19
20
4ด้านความคิดสร้างสรรค์
21
22
23
24
5ด้านเฉพาะทาง
25
26
รวม
27
28
ปัญหา/อุปสรรคของการดำเนินงาน........................................................................................................................................................................................................
29
.......................................................................................................................................................................................................................................................
30
ข้อเสนอแนะ....................................................................................................................................................................................................................................
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
..........................................................................................................................................................................................................................................................
47
48
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
49
50
ที่หลักสูตรกลุ่มอาชีพระยะเวลาในการจัดหลักสุูตรจัดโดย กศน.อำเภอ
จำนวนผู้ฝึกอาชีพ
จำนวนผู้ผ่านการฝึกอาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้เพื่อสามารถนำความรู้ไปสร้างรายได้
งบประมาณที่ใช้
หมายเหตุ
51
ที่จัดฝึกอาชีพ3-59 ชม.60-99 ชม.
100 ชม.ขึ้นไป
/ กศน.ตำบล (โปรดระบุ)
ในแต่ละหลักสูตร
พัฒนาตนเองและ
สร้างอาชีพใหม่
ต่อยอดอาชีพเดิม
ทำเป็นอาชีพเสริม
ไม่เพิ่มเพิ่มขึ้น
52
ครอบครัว
53
1ด้านเกษตรกรรม
54
55
56
2ด้านอุตสาหกรรม
57
58
59
3ด้านพาณิชยกรรม
60
และบริการ
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
4ด้านความคิดสร้างสรรค์
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
5ด้านเฉพาะทาง
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
รวม
96
97
ปัญหา/อุปสรรคของการดำเนินงาน........................................................................................................................................................................................................
98
.......................................................................................................................................................................................................................................................
99
ข้อเสนอแนะ....................................................................................................................................................................................................................................
100
..........................................................................................................................................................................................................................................................
Loading...
 
 
 
อ.เมืองลำพูน
อ.ป่าซาง
อ.แม่ทา
อ.บ้านโฮ่ง
อ.บ้านธิ
อ.เวียงหนองล่อง
อ.ทุ่งหัวช้าง
อ.ลี้
 
 
Main menu