ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAI
1
Danh sách Tham Dự Đại Hội 21 Võ Bị tại San Jose, California, USA - Tháng 5, 2018 - (Hàng mới ghi danh nhất có màu xanh)
Điểm Tâm + Ăn Trưa (2 Ngày ĐH): $50 [Bắc CA only - CSVSQ; hoặc CSVSQ và Phu Nhân] - Dạ Tiệc: $50/Người - Du Ngoạn 1 Ngày: $70/Người - Du Ngoạn 4 Ngày: $250/Người
2
STTHọ và TênKhoáThành Phố,
Tiểu Bang
Người
Dự
Đại Hội
Chi Phí
Dự
Đại Hội
Người
Dự
Dạ Tiệc
Chi Phí
Dự
Dạ Tiệc
Du Ngoạn 1 NgàyDu Ngoạn 4 NgàyTổng Số
Chi Phí
(USD)
Cách
Trả Tiền
Ngày
Trả Tiền
Ngày
Ghi Danh
Ghi Chú
3
Người
Tham Dự
Chi Phí
Tham Dự
Người
Tham Dự
Chi Phí
Tham Dự
4
1Đỗ̃ Ngọc Nhận3San Antonio, TX1$01$50$50Check3/6/183/6/18
5
2Chị Thân Thành Sang 5/15San Jose, CA0$01$50$50Check4/17/184/14/18
6
3Chị Quản Đức Me 8/18San Jose, CA0$02$100$100Check5/2/183/27/18
7
4Trần Kiên8Stockton, CA0$01$50$50Check4/18/183/30/18Ngồi chung bàn với NT Vĩnh Thành K10
8
5Chị Nguyễn Hòa 9/19Milpitas, CA0$02$100$100Check4/8/184/8/18
9
6Chị Nguyễn Văn Chấn 9/19Santa Clara, CA1$01$50$50Check2/25/182/25/18Chị Nguyễn Văn Chấn 9/1$50Check2/25/182/25/18
10
7Chị Nguyễn Khắc Tín 9/19San Jose, CA0$03$150$150Check4/26/184/18/18
11
8Chị Phan Đình Hùng 9/19San Jose, CA0$02$100$100 Cash4/8/184/8/18
12
9Trần Mộng Di10Huntington Beach, CA1$01$50$50Check4/20/183/12/18
13
10Vĩnh Thành 10Hayward, CA0$09$450$450Check4/18/183/27/18
14
11Nguyễn Chất11San Jose, CA0$02$100$100Cash5/13/183/11/18
15
12Lưu Vĩnh Lữ12Nam CA1$01$50$50 Check5/11/183/12/18
16
13Ngô Thanh Tùng12Alameda, CA1$502$100$150Check4/8/183/12/18
17
14Chị Ngô Văn Khoách 12/112San Jose, CA0$01$504/12/18Không tham dự dạ tiệc
18
15Nguyễn Ngọc Hốt12WA2$02$100$100Paypal4/2/183/12/18
19
16Phan Văn Phúc12San Jose, CA1$012$400$400Cash3/25/183/12/18Một bàn 12 người, có 4 cháu nhỏ tham dự dạ tiệc
20
17Trần Văn Bi12 Nam CA1$01$50$50 Cash5/12/184/18/18
21
18Vũ Lữ Trình122$02$100$100Cash4/21/184/19/18
22
19Đỗ Huy Huệ13San Jose, CA2$502$100$150Check2/28/182/28/18Đỗ Huy Huệ$150Check2/28/182/28/18
23
20Đỗ Hữu Phúc13Lynwood, WA1$01$50$50Check5/1/183/18/18
24
21Lê Văn Quyền131$01$503/12/18Không tham dự dạ tiệc
25
22Nguyễ̃n An Cảnh13San Jose, CA2$502$100$150 Cash5/12/182/24/18 Nguyễ̃n An Cảnh 2/24/18
26
23Nguyễn Bá Chương13Nam CA1$01$50$50Check5/1/183/18/18
27
24Nguyễn Hoài An13Dallas, TX2$04$200$200Check3/21/183/18/18
28
25Nguyễn Văn Bồng13Sacramento, CA1$01$50$50Check4/11/183/21/18
29
26Nguyễn Xuân Áng13San Jose, CA2$502$100$150Check3/13/183/13/18
30
27Nguyễn Xuân Lục13San Jose, CA0$02$100$100Check5/1/183/18/18
31
28Phạ̣m Bá Cát13Huntington Beach, CA1$01$50$50Check3/3/182/26/18Phạ̣m Bá Cát$100Check3/3/182/26/18
32
29Trần Khắ́c Đản13Houston, TX2$02$100$100check5/1/183/18/18
33
30Trần Ngọc Thạch13San Jose, CA0$01$504/10/18Không tham dự dạ tiệc
34
31Trần Văn Hiệp13Worcester, MA1$01$50$50 Cash5/12/184/19/18
35
32Trần Văn Thư13Salem, OR1$01$50$50Check3/12/183/12/18
36
33Lê Chí Thiện14San Jose, CA1$502$100$150Check4/25/184/23/18
37
34Nguyễn Cao Đàm141$01$50$50Check4/25/183/12/18
38
35Cao Chánh Cương15Mesquite, TX1$01$50$50Check4/26/184/24/18
39
36Võ Trung Thứ15Midway City, CA2$02$100$100Check4/16/183/12/18
40
37Bùi Quyền16San Jose, CA1$501$50$100Check4/24/184/6/18
41
38 Phạm Bình 16/116 San Jose, CA0$02$100$100Check4/13/183/8/18Ngồi chung bàn với NT Phạm Kim Bằng K16
42
39Cao Yết16Fremont, CA1$501$50$100Check4/21/183/3/18Cao Yết3/3/18
43
40Đinh Công Toản16San Jose, CA1$502$100$150Check4/24/184/6/18
44
41Hoàng Đình Khuê16Garden Grove, CA2$02$100$100Check3/22/183/8/18
45
42Huỳnh Phát Đời16San Jose, CA1$01$50$50Check5/9/184/6/18
46
43Chị Lê Đình Hương 16/116Phoenix, AZ2$02$100$100Check4/5/183/30/18
47
44Lê Minh Ngọc16Sebastian, FL2$02$100$100Check3/6/182/28/18Ngồi chung bàn với NT Phạm Kim Bằng K16Lê Minh Ngọc 2/28/18
48
45Nguyễn Anh 16San Jose, CA1$501$50$100Check4/24/184/6/18
49
46Nguyễn Duy Lòng16 Florida1$02$100$100Cash5/11/184/6/18
50
47Nguyễn Đăng Dinh16San Jose, CA0$01$50$50Check4/24/184/6/18
51
48Nguyễn Đăng Thục16Louisville, KY1$02$100$100Check4/5/184/3/18
52
49Chị Phùng Ngọc Hiếu 16/116Seatle, WA0$01$50$50Check4/16/184/16/18
53
50Nguyễn Khắc Nhị Hùng16San Jose, CA1$501$50$100Check4/24/184/6/18
54
51Nguyễn Văn An16Santa Clara, CA1$502$100$150Check4/25/184/6/18Ngồi chung bàn với NT Phạm Kim Bằng K16
55
52Nguyễn Văn Biên16San Ramon, CA1$501$50$100Check4/25/184/6/18
56
53Nguyễn Văn Tri16Salem, OR1$03$150$150Check4/12/184/6/18
57
54Phạm Kim Bằng16San Jose, CA0$02$100$100Check4/13/184/6/18
58
55Phạm Quốc Duy16Vancouver, Canada1$02$100$100Check4/24/184/6/18
59
56Chị Tôn Thất Chung 16/116San Diego, CA0$01$50$50Check3/23/183/23/18Hoàn lại số tiền $50 tham dự 2 ngày ĐH, check # 3467
60
57Tôn Thất Lăng16Nam CA2$03$150$150Check5/9/183/8/18
61
58Trần Bá Huệ16San Francisco, CA0$02$100$100Check5/2/184/6/18chuyển $50.00 chi phí dự ĐH sang yểm trợ ĐH
62
59Trần Khắc Thuyên16San Marcos, CA1$01$50$50Check3/12/183/11/18Không nhận lại $50.00 tham dự ĐH, chuyển sang yểm trợ ĐH
63
60Trị̣nh Quang Chúc16Vancouver, Canada1$02$100$100Check4/24/184/6/18
64
61Trương Đình Khá16San Jose, CA0$02$100$100Check3/10/183/10/18
65
62Chị Trần Thị Ni 17/117San Jose, CA0$02$100$100Cash5/13/184/15/18
66
63Chị Nguyễn Tri Tùng 17/117San Jose, CA0$01$50$50Cash5/13/184/15/18
67
64Chị Phan văn Hiệp 17/117San Jose, CA1$01$50$50Cash5/13/18 4/ 7/18
68
65Chị Thy Lan THSan Jose, CA0$01$50$50Cash4/23/184/23/18
69
66Chế Văn Thức19Nam CA1$01$50$50Cash4/22/184/22/18
70
67Hoàng Văn Thanh19 Mill Creek, WA2$02$100 $100Check4/20/183/24/18
71
68Gia Đình Cát Trắng Nha Trang - Thân hữu của NT HV Thanh K19190$010$500$500Check4/20/184/17/18Thân hữu của NT Thanh K19
72
69Phạm Kim Vinh19San Jose, CA2$503$150$200Check4/13/182/23/18yêu cầu một phần cơm chayPhạm Kim Vinh 2/23/18
73
70Phan Nghè19Milpitas, CA0$010$300$300Check4/25/183/13/18Có 4 cháu nhỏ
74
71Chị Nguyễ̃n Bá Kỳ 20/120San Jose, CA1$01$50$50Cash3/12/183/7/18
75
72Đặng Hữu Hải20San Jose, CA2$502$100$150Check3/12/183/12/18
76
73Hoàng Văn An20Milpitas, CA2$502$100$150Cash3/4/183/3/18Hoàng Văn An$150Cash3/4/183/3/18
77
74Hoàng Mão20Anaheim, CA2$02$100$100Check3/27/183/27/18
78
75Lê Tấn Tài20San Jose, CA1$501$50$100Cash3/4/183/4/18
79
76Lê Nguyễn Thiện Truyền20Nam CA1$01$50$50 Cash4/12/184/12/18
80
77Nguyễn Phú Hữu20San Jose, CA2$502$100$150Cash3/4/183/3/18Nguyễn Phú Hữu$150Cash3/4/183/3/18
81
78Thân nhân NT Nguyễn Phú HữuSan Jose, CA0$010$200$200Cash4/24/184/24/18̉ 6 cháu nhỏ, sẽ trình diễn văn nghệ
82
79Nguyễn Tống Hiến20Grand Praire, TX1$01$50$50Paypal3/15/183/15/18
83
80Nguyễn Trọng Nhi20San Jose, CA2$502$100$150Cash2/25/182/25/18Nguyễn Trọng Nhi$150Cash2/25/182/25/18
84
81Phạm Khâm Khâm20San Diego, CA1$02$100$100Cash4/24/184/7/18
85
82Phạm Tuấn20San Jose, CA2$502$100$150Cash3/4/183/3/18Phạm Tuấn$150Cash3/4/183/3/18
86
83Quách Vĩnh Trường20Nam CA2$06$300$300Cash3/24/183/23/18Yểm trợ ĐH $20, xin xem danh sách yểm trợ
87
84Trần Đức Tuấn20 Nam CA1$01$50$50Check3/27/183/27/18
88
85Trịnh Trân20San Jose, CA2$502$100$150Cash3/4/183/4/18Trịnh Trân$150Cash3/4/183/4/18
89
86Trương Ngọc Toàn20San Jose, CA1$500$0$50 Check3/21/183/18/18
90
87Vũ Hữu Thuyết20Vancouver, Canada2$02$100$100Check4/16/184/5/18
91
88Vũ Thế Khanh20San Jose, CA2$502$100$150Check3/2/183/2/18 Vũ Thế Khanh$150Check3/2/183/2/18
92
89Lê Hồng Điểu21San Jose, CA0$02$100$100Cash3/22/183/20/18
93
90Nguyễn Như Chương21San Jose, CA1$501$50$100Cash4/15/183/15/18
94
91Nguyễn Quang Đan21San Mateo, CA2$502$100$150 Check4/9/183/20/18
95
92Nguyễn Văn An21 Sachse, TX2$02$100$100Check4/12/184/6/18
96
93Trần Đăng Khôi21Pomona, CA2$02$100$100Check3/8/183/8/18Chuyễn $50.00 chi phí dự ĐH sang yểm trợ ĐH
97
94Trần Ngọc Linh21Irvine, CA2$02$100$100Check3/8/183/8/18Chuyể̉n $50.00 chi phí dự ĐH sang yểm trợ ĐH
98
95Trần Văn Khâm21 San Jose, CA0$02$100$100Cash3/22/183/20/18
99
96Đặng Văn Cần22San Diego, CA1$01$50$50Check3/23/183/20/18
100
97Đặng Văn Đức22San Jose, CA0$02$100$100Cash4/8/18 4/6 /18