สถิติการเบิกจ่ายเงิน2562(ต้นฉบับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2562
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง
3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2562
4
5
6
ผลการเบิกจ่ายภาพรวมจังหวัดลำปาง (คิดเป็นร้อยละ)
7
8
งบประมาณทั้งหมด
เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ
9
64.33 35.67
10
11
ผลการเบิกจ่ายภาพรวมจังหวัดลำปาง (ล้านบาท)
12
13
งบประมาณทั้งหมด
เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ
14
36,932,700 23,758,318.87 13,174,381.03
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...