Base de datos Catalunya
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
MedioEmpresaGrupoImporteDepartamento
Partida Presupuestaria
Fecha publicacion
Ano concession
Tipo de subvencion
FinalidadLeyURL
2
www.catalunyapress.cat
Orna Comunicación, SL.
Orna Comunicación, SL.
7314,67
Departament de Cultura
D/470000100/5330/0000-CU0900, D/482000100/5330/0000- CU0900
9/05/20112010
subvencions estructurals, en règim de concurrència no competitiva, a publicacions informatives digitals en català o en aranès del 2010
el web www.catalunyapress.cat.
article 18.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5874/1181096.pdf
3
La Femosa
Agrupació cultural La Femosa.
Agrupació cultural La Femosa.
2520
Departament de la Presidència,
PR1201 D/470.00.01.00.
14/02/20142013
Subvencions estructurals a publicacions periòdiques en suport paper en català o aranès, corresponents a l’any 2013, d'acord amb la Resolució PRE/1339/2013, de 20 de juny, de convocatòria pública (DOGC núm. 6403, de 25.6.2013)
la publicacio La Femosa
article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6562/1338833.pdf
4
Gegants
Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya.
Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya.
2920
Departament de la Presidència,
PR1201 D/470.00.01.00.
14/02/20142013
Subvencions estructurals a publicacions periòdiques en suport paper en català o aranès, corresponents a l’any 2013, d'acord amb la Resolució PRE/1339/2013, de 20 de juny, de convocatòria pública (DOGC núm. 6403, de 25.6.2013)
la publicacio de la revista Gegants.
article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6562/1338833.pdf
5
El Marge
Agrupació Defensa Forestal Clot de Bou.
Agrupació Defensa Forestal Clot de Bou.
945
Departament de la Presidència,
PR1201 D/470.00.01.00.
14/02/20142013
Subvencions estructurals a publicacions periòdiques en suport paper en català o aranès, corresponents a l’any 2013, d'acord amb la Resolució PRE/1339/2013, de 20 de juny, de convocatòria pública (DOGC núm. 6403, de 25.6.2013)
la publicacio El Marge.
article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6562/1338833.pdf
6
La Borja
Agrupació Local de Publicacions Informatives i C_viques.
Agrupació Local de Publicacions Informatives i C_viques.
1890
Departament de la Presidència,
PR1201 D/470.00.01.00.
14/02/20142013
Subvencions estructurals a publicacions periòdiques en suport paper en català o aranès, corresponents a l’any 2013, d'acord amb la Resolució PRE/1339/2013, de 20 de juny, de convocatòria pública (DOGC núm. 6403, de 25.6.2013)
la publicacio La Borja.
article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6562/1338833.pdf
7
Pista i Rally
Agustí Domingo Roure
Agustí Domingo Roure
9150
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
D/470000100/5330 - CU0900, D/482000100/5330 - CU0900, D/470000100/5330 - CU0900 - 042, D/482000100/5330 - CU0900 – 042.
13/05/20102009
subvencions estructurals, en règim de concurrència no competitiva, per a l’edició de publicacions periòdiques en suport paper en català o en aranès.
la publicació Pista i Rally
article 18.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5628/1062794.pdf
8
Pista i Rally
Agustí Domingo Roure
Agustí Domingo Roure
6720
Departament de Cultura
D/470000100/5330/0000-CU0900, D/482000100/5330/0000- CU0900
9/05/20112010
subvencions estructurals, en règim de concurrència no com- petitiva, a publicacions periòdiques en suport paper en català o en aranès del 2010
la publicació Pista i Rally.
article 18.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5874/1181096.pdf
9
CotxesAlesport, SA.Alesport, SA.50000
Departament de Cultura
D/470000100/5330/0000-CU0900, D/770000100/5330/0000- CU0900.
9/05/20112010
subvencions, en règim de concurrència competitiva, a projectes que fomentin i consolidin l’espai català de comunicació per a empreses periodístiques privades editores de premsa en suport paper, del 2010
l’edició de la nova publicació Cotxes.
article 18.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5874/1181096.pdf
10
CotxesAlesport, SA.Alesport, SA.10249,84
Departament de la Presidència
PR1201 D/470.00.01.41
27/04/20122011
Subvencions estructurals a publicacions periòdiques en suport paper en català o en aranès, corresponents a l’any 2011, d’acord amb la Resolució PRE/1687/2011,de 6 de juliol, de convocatòria pública (DOGC núm. 5917, d’11.7.2011)
La publicacio Cotxes
article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de no- vembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6117/1239355.pdf
11
CotxesAlesport, SA.Alesport, SA.18254,4
Departament de la Presidència
PR1201D/470.00.01.00.
1/02/20132012
Subvencions estructurals a publicacions periòdiques en suport paper en català o en aranès, corresponents a l’any 2012, d’acord amb la Resolució PRE/1314/2012, de 28 de juny, de convocatòria pública (DOGC núm. 6165, de 6.7.2012)
la publicació Cotxes.
article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de no- vembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6306/1282119.pdf
12
artualitat.cat
Andreu Castelló Lasauca.
Andreu Castelló Lasauca.
6000
Departament de Cultura
D/470000100/5330/0000-CU0900, D/770000100/5330/0000- CU0900.
9/05/20112010
subvencions, en règim de concurrència competitiva, a projectes que fomentin i consolidin l’espai català de comunicació per a empreses periodístiques privades editores de premsa digital, del 2010.
la creació de la publicació digital d’art en català: artualitat.cat.
article 18.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5874/1181096.pdf
13
areavisual.cat
Areavisual Project SLU.
Areavisual Project SLU.
3200
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
D/470000100/5330-CU0900, D/770000100/5330- CU0900
6/07/20092008
concessió de subvencions a projectes que fomentin i consolidin l’espai català de comunicació per a empreses periodístiques privades editores de premsa digital
edissenyar la publicació digital areavisual.cat
article 18.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5414/992260.pdf
14
areavisual.cat
Areavisual Project SLU.
Areavisual Project SLU.
6000
Departament de Cultura
D/470000100/5330/0000-CU0900, D/770000100/5330/0000- CU0900.
9/05/20112010
subvencions, en règim de concurrència competitiva, a projectes que fomentin i consolidin l’espai català de comunicació per a empreses periodístiques privades editores de premsa digital, del 2010.
l’edició de la publicació Areavisual.cat.
article 18.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5874/1181096.pdf
15
Territori.cat
Arion Editorial, SL
Arion Editorial, SL
12000
Departament de Cultura
D/470000100/5330/0000-CU0900, D/770000100/5330/0000- CU0900.
9/05/20112010
subvencions, en règim de concurrència competitiva, a projectes que fomentin i consolidin l’espai català de comunicació per a empreses periodístiques privades editores de premsa en suport paper, del 2010.
l’edició de la revista Territori.cat.
article 18.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5874/1181096.pdf
16
Església de Tarragona
Arquebisbat de Tarragona.
Arquebisbat de Tarragona.
3465
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
D/470000100/5330-CU0900, D/482000100/5330- CU0900
6/07/20092008
subvencions estructurals a publicacions periòdiques en suport de paper en català o en aranès.
la publicació Església de Tarragona
article 18.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5414/992260.pdf
17
Església de Tarragona
Arquebisbat de Tarragona.
Arquebisbat de Tarragona.
3465
Departament de Cultura
D/470000100/5330/0000-CU0900, D/482000100/5330/0000- CU0900
9/05/20112010
subvencions estructurals, en règim de concurrència no com- petitiva, a publicacions periòdiques en suport paper en català o en aranès del 2010
la publicació Església de Tarragona.
article 18.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5874/1181096.pdf
18
Església de Tarragona
Arquebisbat de Tarragona.
Arquebisbat de Tarragona.
3465
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
D/470000100/5330 - CU0900, D/482000100/5330 - CU0900, D/470000100/5330 - CU0900 - 042, D/482000100/5330 - CU0900 – 042.
13/05/20102009
subvencions estructurals, en règim de concurrència no competitiva, per a l’edició de publicacions periòdiques en suport paper en català o en aranès.
la publicació Església de Tarragona.
article 18.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5628/1062794.pdf
19
Església de Tarragona
Arquebisbat de Tarragona.
Arquebisbat de Tarragona.
4095
Departament de la Presidència,
PR1201 D/470.00.01.00.
14/02/20142013
Subvencions estructurals a publicacions periòdiques en suport paper en català o aranès, corresponents a l’any 2013, d'acord amb la Resolució PRE/1339/2013, de 20 de juny, de convocatòria pública (DOGC núm. 6403, de 25.6.2013)
la publicació Església de Tarragona.
article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6562/1338833.pdf
20
l'Escalenc
Associacio Butlleti Informatiu i Cultural l'Escalenc.
Associacio Butlleti Informatiu i Cultural l'Escalenc.
1890
Departament de la Presidència,
PR1201 D/470.00.01.00.
14/02/20142013
Subvencions estructurals a publicacions periòdiques en suport paper en català o aranès, corresponents a l’any 2013, d'acord amb la Resolució PRE/1339/2013, de 20 de juny, de convocatòria pública (DOGC núm. 6403, de 25.6.2013)
la publicacio de l'Escalenc.
article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6562/1338833.pdf
21
www.laclau.cat
Associacio Catalunya Nord Punt Com.
Associacio Catalunya Nord Punt Com.
1500
Departament de la Presidència,
PR1201 D/482.00.01.00.
14/02/20142013
Subvencions estructurals a mitjans informatius digitals de titularitat privada en català o aranès corresponents a l’any 2013
mitja informatiu digital www.laclau.cat.
article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6562/1338833.pdf
22
www.catclassics.com
Associacio Catclassics.
Associacio Catclassics.
1500
Departament de la Presidència,
PR1201 D/482.00.01.00.
14/02/20142013
Subvencions estructurals a mitjans informatius digitals de titularitat privada en català o aranès corresponents a l’any 2014
mitja informatiu digital www.catclassics.com.
article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6562/1338833.pdf
23
Lo Pedris
Associacio Cultural 'Lo Pedris'.
Associacio Cultural 'Lo Pedris'.
945
Departament de la Presidència,
PR1201 D/482.00.01.00.
14/02/20142013
Subvencions estructurals a publicacions periòdiques en suport paper en català o aranès, corresponents a l’any 2013, d'acord amb la Resolució PRE/1339/2013, de 20 de juny, de convocatòria pública (DOGC núm. 6403, de 25.6.2013)
la publicacio Lo Pedris.
article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6562/1338833.pdf
24
Quadern de Capafonts
Associacio Cultural 'Picorandan'.
Associacio Cultural 'Picorandan'.
630
Departament de la Presidència,
PR1201 D/470.00.01.00.
14/02/20142013
Subvencions estructurals a publicacions periòdiques en suport paper en català o aranès, corresponents a l’any 2013, d'acord amb la Resolució PRE/1339/2013, de 20 de juny, de convocatòria pública (DOGC núm. 6403, de 25.6.2013)
la publicacio Quadern de Capafonts.
article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6562/1338833.pdf
25
Barret Picat
Associacio Cultural Alorenil.
Associacio Cultural Alorenil.
1890
Departament de la Presidència,
PR1201 D/470.00.01.00.
14/02/20142013
Subvencions estructurals a publicacions periòdiques en suport paper en català o aranès, corresponents a l’any 2013, d'acord amb la Resolució PRE/1339/2013, de 20 de juny, de convocatòria pública (DOGC núm. 6403, de 25.6.2013)
la publicacio de Barret Picat.
article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6562/1338833.pdf
26
El Pedris de la Plaça
Associacio Cultural El Pedris de la Plaça.
Associacio Cultural El Pedris de la Plaça.
1890
Departament de la Presidència,
PR1201 D/470.00.01.00.
14/02/20142013
Subvencions estructurals a publicacions periòdiques en suport paper en català o aranès, corresponents a l’any 2013, d'acord amb la Resolució PRE/1339/2013, de 20 de juny, de convocatòria pública (DOGC núm. 6403, de 25.6.2013)
la publicacio El Pedris de la Plaça.
article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6562/1338833.pdf
27
El Replà
Associacio Cultural El Replà
Associacio Cultural El Replà
1260
Departament de la Presidència,
PR1201 D/482.00.01.00.
14/02/20142013
Subvencions estructurals a publicacions periòdiques en suport paper en català o aranès, corresponents a l’any 2013, d'acord amb la Resolució PRE/1339/2013, de 20 de juny, de convocatòria pública (DOGC núm. 6403, de 25.6.2013)
la publicacio El Replà.
article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6562/1338833.pdf
28
Els Porxos
Associacio Cultural Els Porxos.
Associacio Cultural Els Porxos.
1260
Departament de la Presidència,
PR1201 D/470.00.01.00.
14/02/20142013
Subvencions estructurals a publicacions periòdiques en suport paper en català o aranès, corresponents a l’any 2013, d'acord amb la Resolució PRE/1339/2013, de 20 de juny, de convocatòria pública (DOGC núm. 6403, de 25.6.2013)
la publicacio Els Porxos.
article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6562/1338833.pdf
29
Revista Fonoll
Associacio Cultural Fonoll.
Associacio Cultural Fonoll.
2205
Departament de la Presidència,
PR1201 D/470.00.01.00.
14/02/20142013
Subvencions estructurals a publicacions periòdiques en suport paper en català o aranès, corresponents a l’any 2013, d'acord amb la Resolució PRE/1339/2013, de 20 de juny, de convocatòria pública (DOGC núm. 6403, de 25.6.2013)
la publicacio Revista Fonoll.
article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6562/1338833.pdf
30
El 855
Associacio Cultural Gombau de Besora.
Associacio Cultural Gombau de Besora.
2205
Departament de la Presidència,
PR1201 D/470.00.01.00.
14/02/20142013
Subvencions estructurals a publicacions periòdiques en suport paper en català o aranès, corresponents a l’any 2013, d'acord amb la Resolució PRE/1339/2013, de 20 de juny, de convocatòria pública (DOGC núm. 6403, de 25.6.2013)
la publicacio el 855.
article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6562/1338833.pdf
31
Lo Rafal
Associacio Cultural i Veïnal Lo Rafal.
Associacio Cultural i Veïnal Lo Rafal.
945
Departament de la Presidència,
PR1201 D/470.00.01.00.
14/02/20142013
Subvencions estructurals a publicacions periòdiques en suport paper en català o aranès, corresponents a l’any 2013, d'acord amb la Resolució PRE/1339/2013, de 20 de juny, de convocatòria pública (DOGC núm. 6403, de 25.6.2013)
la publicacio Lo Rafal.
article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6562/1338833.pdf
32
La Foig
Associacio Cultural La Foig.
Associacio Cultural La Foig.
1890
Departament de la Presidència,
PR1201 D/470.00.01.00.
14/02/20142013
Subvencions estructurals a publicacions periòdiques en suport paper en català o aranès, corresponents a l’any 2013, d'acord amb la Resolució PRE/1339/2013, de 20 de juny, de convocatòria pública (DOGC núm. 6403, de 25.6.2013)
la publicacio La Foig.
article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6562/1338833.pdf
33
La Verna
Associacio Cultural La Fraternal Espollenca.
Associacio Cultural La Fraternal Espollenca.
630
Departament de la Presidència,
PR1201 D/470.00.01.00.
14/02/20142013
Subvencions estructurals a publicacions periòdiques en suport paper en català o aranès, corresponents a l’any 2013, d'acord amb la Resolució PRE/1339/2013, de 20 de juny, de convocatòria pública (DOGC núm. 6403, de 25.6.2013)
la publicacio La Verna.
article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6562/1338833.pdf
34
Revista Montònec
Associacio Cultural Montònec de Font-Rubí
Associacio Cultural Montònec de Font-Rubí
1890
Departament de la Presidència,
PR1201 D/470.00.01.00.
14/02/20142013
Subvencions estructurals a publicacions periòdiques en suport paper en català o aranès, corresponents a l’any 2013, d'acord amb la Resolució PRE/1339/2013, de 20 de juny, de convocatòria pública (DOGC núm. 6403, de 25.6.2013)
la publicacio Revista Montònec
article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6562/1338833.pdf
35
Revista Portaveu
Associacio Cultural Portaveu del Ponts.
Associacio Cultural Portaveu del Ponts.
1890
Departament de la Presidència,
PR1201 D/470.00.01.00.
14/02/20142013
Subvencions estructurals a publicacions periòdiques en suport paper en català o aranès, corresponents a l’any 2013, d'acord amb la Resolució PRE/1339/2013, de 20 de juny, de convocatòria pública (DOGC núm. 6403, de 25.6.2013)
la publicacio de la Revista Portaveu.
article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6562/1338833.pdf
36
Papers de Vi
Associacio Cultural Revista Alella.
Associacio Cultural Revista Alella.
1890
Departament de la Presidència,
PR1201 D/482.00.01.00.
14/02/20142013
Subvencions estructurals a publicacions periòdiques en suport paper en català o aranès, corresponents a l’any 2013, d'acord amb la Resolució PRE/1339/2013, de 20 de juny, de convocatòria pública (DOGC núm. 6403, de 25.6.2013)
la publicacio Papers de Vi.
article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6562/1338833.pdf
37
Revista Alella
Associacio Cultural Revista Alella.
Associacio Cultural Revista Alella.
1890
Departament de la Presidència,
PR1201 D/482.00.01.00.
14/02/20142013
Subvencions estructurals a publicacions periòdiques en suport paper en català o aranès, corresponents a l’any 2013, d'acord amb la Resolució PRE/1339/2013, de 20 de juny, de convocatòria pública (DOGC núm. 6403, de 25.6.2013)
la publicacio Revista Alella.
article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6562/1338833.pdf
38
Revista Terrall
Associacio Cultural Terrall.
Associacio Cultural Terrall.
1575
Departament de la Presidència,
PR1201 D/470.00.01.00.
14/02/20142013
Subvencions estructurals a publicacions periòdiques en suport paper en català o aranès, corresponents a l’any 2013, d'acord amb la Resolució PRE/1339/2013, de 20 de juny, de convocatòria pública (DOGC núm. 6403, de 25.6.2013)
la publicacio Revista Terrall.
article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6562/1338833.pdf
39
Xercavins
Associacio Cultural Xercavins de Verdú
Associacio Cultural Xercavins de Verdú
1260
Departament de la Presidència,
PR1201 D/482.00.01.00.
14/02/20142013
Subvencions estructurals a publicacions periòdiques en suport paper en català o aranès, corresponents a l’any 2013, d'acord amb la Resolució PRE/1339/2013, de 20 de juny, de convocatòria pública (DOGC núm. 6403, de 25.6.2013)
la publicacio Xercavins.
article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6562/1338833.pdf
40
El Tots per a tots
Associacio d'Amics de Balenyà
Associacio d'Amics de Balenyà
1260
Departament de la Presidència,
PR1201 D/482.00.01.00.
14/02/20142013
Subvencions estructurals a publicacions periòdiques en suport paper en català o aranès, corresponents a l’any 2013, d'acord amb la Resolució PRE/1339/2013, de 20 de juny, de convocatòria pública (DOGC núm. 6403, de 25.6.2013)
la publicacio El Tots per a tots.
article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6562/1338833.pdf
41
Terrart
Associacio de Ceramistes de Catalunya.
Associacio de Ceramistes de Catalunya.
1460
Departament de la Presidència,
PR1201 D/482.00.01.00.
14/02/20142013
Subvencions estructurals a publicacions periòdiques en suport paper en català o aranès, corresponents a l’any 2013, d'acord amb la Resolució PRE/1339/2013, de 20 de juny, de convocatòria pública (DOGC núm. 6403, de 25.6.2013)
la publicacio de Terrart.
article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6562/1338833.pdf
42
Setmanari Montbui
Associacio de Promocio Informativa i Cultural.
Associacio de Promocio Informativa i Cultural.
4100
Departament de la Presidència,
PR1201 D/482.00.01.00.
14/02/20142013
Subvencions estructurals a publicacions periòdiques en suport paper en català o aranès, corresponents a l’any 2013, d'acord amb la Resolució PRE/1339/2013, de 20 de juny, de convocatòria pública (DOGC núm. 6403, de 25.6.2013)
la publicacio Setmanari Montbui.
article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6562/1338833.pdf
43
Ressó Mont-rogenc
Associacio de Veïns Muntanya Roja.
Associacio de Veïns Muntanya Roja.
1260
Departament de la Presidència,
PR1201 D/482.00.01.00.
14/02/20142013
Subvencions estructurals a publicacions periòdiques en suport paper en català o aranès, corresponents a l’any 2013, d'acord amb la Resolució PRE/1339/2013, de 20 de juny, de convocatòria pública (DOGC núm. 6403, de 25.6.2013)
la publicacio de Ressó Mont-rogenc.
article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6562/1338833.pdf
44
Llobregòs Informatiu
Associacio del Patrimoni Artístic i Cultural de Torà.
Associacio del Patrimoni Artístic i Cultural de Torà.
1890
Departament de la Presidència,
PR1201 D/482.00.01.00.
14/02/20142013
Subvencions estructurals a publicacions periòdiques en suport paper en català o aranès, corresponents a l’any 2013, d'acord amb la Resolució PRE/1339/2013, de 20 de juny, de convocatòria pública (DOGC núm. 6403, de 25.6.2013)
la publicacio Llobregòs Informatiu
article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6562/1338833.pdf
45
www.jornalet.com
Associacio Entara Difusion d'Occitània en Catalonha
Associacio Entara Difusion d'Occitània en Catalonha
1500
Departament de la Presidència,
PR1201 D/482.00.01.00.
14/02/20142013
Subvencions estructurals a mitjans informatius digitals de titularitat privada en català o aranès corresponents a l’any 2018
mitja informatiu digital www.jornalet.com.
article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6562/1338833.pdf
46
Llengua Nacional
Associacio Llengua Nacional.
Associacio Llengua Nacional.
2920
Departament de la Presidència,
PR1201 D/482.00.01.00.
14/02/20142013
Subvencions estructurals a publicacions periòdiques en suport paper en català o aranès, corresponents a l’any 2013, d'acord amb la Resolució PRE/1339/2013, de 20 de juny, de convocatòria pública (DOGC núm. 6403, de 25.6.2013)
l'edicio de Llengua Nacional.
article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6562/1338833.pdf
47
Setmanari Directa
Associacio per la Difusio Sense Límits
Associacio per la Difusio Sense Límits
1605
Departament de la Presidència,
PR1201 D/482.00.01.00.
14/02/20142013
Subvencions estructurals a publicacions periòdiques en suport paper en català o aranès, corresponents a l’any 2013, d'acord amb la Resolució PRE/1339/2013, de 20 de juny, de convocatòria pública (DOGC núm. 6403, de 25.6.2013)
la publicacio Setmanari Directa.
article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6562/1338833.pdf
48
Portal Nou
Associacio Portal Nou Cultural.
Associacio Portal Nou Cultural.
1890
Departament de la Presidència,
PR1201 D/482.00.01.00.
14/02/20142013
Subvencions estructurals a publicacions periòdiques en suport paper en català o aranès, corresponents a l’any 2013, d'acord amb la Resolució PRE/1339/2013, de 20 de juny, de convocatòria pública (DOGC núm. 6403, de 25.6.2013)
inalitat: la publicacio Portal Nou.
article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6562/1338833.pdf
49
La Marina
Associacio Promocio Mitjans de Comunicacio Local.
Associacio Promocio Mitjans de Comunicacio Local.
2475
Departament de la Presidència,
PR1201 D/482.00.01.00.
14/02/20142013
Subvencions estructurals a publicacions periòdiques en suport paper en català o aranès, corresponents a l’any 2013, d'acord amb la Resolució PRE/1339/2013, de 20 de juny, de convocatòria pública (DOGC núm. 6403, de 25.6.2013)
la publicacio La Marina.
article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6562/1338833.pdf
50
SomGarrigues
Associacion Cultural Garriguenca de Comunicacions.
Associacion Cultural Garriguenca de Comunicacions.
5633,98
Departament de la Presidència
PR1201 D/482.00.01.00
27/04/20122011
Subvencions estructurals a publicacions periodiques en suport paper en catala o en aranes, corresponents a l'any 2011, d'acord amb la Resolucio PRE/1687/201
La publicacio SomGarrigues
article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de no- vembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6117/1239355.pdf
51
SomGarrigues
Associacion Cultural Garriguenca de Comunicacions.
Associacion Cultural Garriguenca de Comunicacions.
8190
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
D/470000100/5330-CU0900, D/482000100/5330- CU0900
6/07/20092008
subvencions estructurals a publicacions periòdiques en suport de paper en català o en aranès.
la publicació SomGarrigues.
article 18.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5414/992260.pdf
52
www.somgarrigues.cat
Associacion Cultural Garriguenca de Comunicacions.
Associacion Cultural Garriguenca de Comunicacions.
40108,98
Departament de la Presidència
PR1201D/482.00.01.00.
1/02/20132012
Subvencions estructurals a mitjans informatius digitals de titularitat privada en català o en aranès, convocatòria 2012, d’acord amb la Resolució PRE/1300/2012, de 28 de juny, de convocatòria pública (DOGC núm. 6164, de 5.7.2012)
mitjà informatiu digital www.somgarrigues.cat
article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de no- vembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6306/1282119.pdf
53
SomGarrigues
Associacion Cultural Garriguenca de Comunicacions.
Associacion Cultural Garriguenca de Comunicacions.
8190
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
D/470000100/5330 - CU0900, D/482000100/5330 - CU0900, D/470000100/5330 - CU0900 - 042, D/482000100/5330 - CU0900 – 042.
13/05/20102009
subvencions estructurals, en règim de concurrència no competitiva, per a l’edició de publicacions periòdiques en suport paper en català o en aranès.
la publicació SomGarrigues.
article 18.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5628/1062794.pdf
54
www.somgarrigues.cat
Associacion Cultural Garriguenca de Comunicacions.
Associacion Cultural Garriguenca de Comunicacions.
4000
Departament de la Presidència,
PR1201 D/482.00.01.00.
14/02/20142013
Subvencions estructurals a mitjans informatius digitals de titularitat privada en català o aranès corresponents a l’any 2015
mitja informatiu digital www.somgarrigues.cat.
article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6562/1338833.pdf
55
SomGarrigues
Associacion Cultural Garriguenca de Comunicacions.
Associacion Cultural Garriguenca de Comunicacions.
2600
Departament de la Presidència,
PR1201 D/470.00.01.00.
14/02/20142013
Subvencions estructurals a publicacions periòdiques en suport paper en català o aranès, corresponents a l’any 2013, d'acord amb la Resolució PRE/1339/2013, de 20 de juny, de convocatòria pública (DOGC núm. 6403, de 25.6.2013)
la publicacio SomGarrigues.
article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6562/1338833.pdf
56
Veu de Sóller
Associacion Cultural Veu de Soller.
Associacion Cultural Veu de Soller.
3577,13
Departament de la Presidència
PR1201 D/482.00.01.00
27/04/20122011
Subvencions estructurals a publicacions periodiques en suport paper en catala o en aranes, corresponents a l'any 2011, d'acord amb la Resolucio PRE/1687/201
La publicacio de Veu de Sóller
article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de no- vembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6117/1239355.pdf
57
Veu de Sóller
Associacion Cultural Veu de Soller.
Associacion Cultural Veu de Soller.
5300
Departament de Cultura
D/470000100/5330/0000-CU0900, D/482000100/5330/0000- CU0900
9/05/20112010
subvencions estructurals, en règim de concurrència no com- petitiva, a publicacions periòdiques en suport paper en català o en aranès del 2010
La publicació Veu de Sóller
article 18.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5874/1181096.pdf
58
www.saveu.cat
Associacion Cultural Veu de Soller.
Associacion Cultural Veu de Soller.
4000
Departament de la Presidència,
PR1201 D/482.00.01.00.
14/02/20142013
Subvencions estructurals a mitjans informatius digitals de titularitat privada en català o aranès corresponents a l’any 2017
mitja informatiu digital www.saveu.cat.
article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6562/1338833.pdf
59
Veu de Sóller
Associacion Cultural Veu de Soller.
Associacion Cultural Veu de Soller.
3400
Departament de la Presidència,
PR1201 D/470.00.01.00.
14/02/20142013
Subvencions estructurals a publicacions periòdiques en suport paper en català o aranès, corresponents a l’any 2013, d'acord amb la Resolució PRE/1339/2013, de 20 de juny, de convocatòria pública (DOGC núm. 6403, de 25.6.2013)
la publicacio Veu de Sóller
article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6562/1338833.pdf
60
El Pregoner d'Urgell
Associacion d'Amics de la Plana d'Urgell.
Associacion d'Amics de la Plana d'Urgell.
4983,91
Departament de la Presidència
PR1201 D/482.00.01.00
27/04/20122011
Subvencions estructurals a publicacions periodiques en suport paper en catala o en aranes, corresponents a l'any 2011, d'acord amb la Resolucio PRE/1687/201
la publicacion El Pregoner d'Urgell.
article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de no- vembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6117/1239355.pdf
61
El Pregoner d'Urgell
Associacion d'Amics de la Plana d'Urgell.
Associacion d'Amics de la Plana d'Urgell.
7245
Departament de la Presidència,
PR1201 D/482.00.01.00.
14/02/20142013
Subvencions estructurals a publicacions periòdiques en suport paper en català o aranès, corresponents a l’any 2013, d'acord amb la Resolució PRE/1339/2013, de 20 de juny, de convocatòria pública (DOGC núm. 6403, de 25.6.2013)
la publicacio El Pregoner d'Urgell.
article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6562/1338833.pdf
62
L’Escalenc
Associació Butlletí Informatiu i Cultural L’Escalenc.
Associació Butlletí Informatiu i Cultural L’Escalenc.
3780
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
D/470000100/5330-CU0900, D/482000100/5330- CU0900
6/07/20092008
subvencions estructurals a publicacions periòdiques en suport de paper en català o en aranès.
la publicació L’Escalenc
article 18.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5414/992260.pdf
63
L’Escalenc
Associació Butlletí Informatiu i Cultural L’Escalenc.
Associació Butlletí Informatiu i Cultural L’Escalenc.
3780
Departament de Cultura
D/470000100/5330/0000-CU0900, D/482000100/5330/0000- CU0900
9/05/20112010
subvencions estructurals, en règim de concurrència no com- petitiva, a publicacions periòdiques en suport paper en català o en aranès del 2010
la publicació L’Escalenc - Butlleti independent, cultural i informatiu.
article 18.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5874/1181096.pdf
64
L’Escalenc
Associació Butlletí Informatiu i Cultural L’Escalenc.
Associació Butlletí Informatiu i Cultural L’Escalenc.
3064,07
Departament de la Presidència
PR1201D/482.00.01.00.
1/02/20132012
Subvencions estructurals a publicacions periòdiques en suport paper en català o en aranès, corresponents a l’any 2012, d’acord amb la Resolució PRE/1314/2012, de 28 de juny, de convocatòria pública (DOGC núm. 6165, de 6.7.2012)
la publicació L’Escalenc.
article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de no- vembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6306/1282119.pdf
65
L’Escalenc
Associació Butlletí Informatiu i Cultural L’Escalenc.
Associació Butlletí Informatiu i Cultural L’Escalenc.
3780
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
D/470000100/5330 - CU0900, D/482000100/5330 - CU0900, D/470000100/5330 - CU0900 - 042, D/482000100/5330 - CU0900 – 042.
13/05/20102009
subvencions estructurals, en règim de concurrència no competitiva, per a l’edició de publicacions periòdiques en suport paper en català o en aranès.
publicació L’Escalenc.
article 18.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5628/1062794.pdf
66
L’Oci-2 A l’abast de tothom
Associació Catalana de Passatemps, SC (A.CA.P., SC).
Associació Catalana de Passatemps, SC (A.CA.P., SC).
5863,09
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
D/470000100/5330-CU0900, D/482000100/5330- CU0900
6/07/20092008
subvencions estructurals a publicacions periòdiques en suport de paper en català o en aranès.
la publicació L’Oci-2 A l’abast de tothom
article 18.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5414/992260.pdf
67
L’Oci, la diversitat en passatemps
Associació Catalana de Passatemps, SC (A.CA.P., SC).
Associació Catalana de Passatemps, SC (A.CA.P., SC).
6093,09
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
D/470000100/5330-CU0900, D/482000100/5330- CU0900
6/07/20092008
subvencions estructurals a publicacions periòdiques en suport de paper en català o en aranès.
la publicació L’Oci, la diversitat en passatemps
article 18.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5414/992260.pdf
68
L’Oci-4, l’exercici de la ment
Associació Catalana de Passatemps, SC (A.CA.P., SC).
Associació Catalana de Passatemps, SC (A.CA.P., SC).
5613,09
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
D/470000100/5330-CU0900, D/482000100/5330- CU0900
6/07/20092008
subvencions estructurals a publicacions periòdiques en suport de paper en català o en aranès.
la publicació L’Oci-4, l’exercici de la ment
article 18.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5414/992260.pdf
69
L’Oci
Associació Catalana de Passatemps, SC (A.CA.P., SC).
Associació Catalana de Passatemps, SC (A.CA.P., SC).
5658,91
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
D/470000100/5330 - CU0900, D/482000100/5330 - CU0900, D/470000100/5330 - CU0900 - 042, D/482000100/5330 - CU0900 – 042.
13/05/20102009
subvencions estructurals, en règim de concurrència no competitiva, per a l’edició de publicacions periòdiques en suport paper en català o en aranès.
La publicació L’Oci.
article 18.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5628/1062794.pdf
70
L’Oci-2
Associació Catalana de Passatemps, SC (A.CA.P., SC).
Associació Catalana de Passatemps, SC (A.CA.P., SC).
5700,89
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
D/470000100/5330 - CU0900, D/482000100/5330 - CU0900, D/470000100/5330 - CU0900 - 042, D/482000100/5330 - CU0900 – 042.
13/05/20102009
subvencions estructurals, en règim de concurrència no competitiva, per a l’edició de publicacions periòdiques en suport paper en català o en aranès.
La publicació L’Oci-2.
article 18.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5628/1062794.pdf
71
L’Oci-4
Associació Catalana de Passatemps, SC (A.CA.P., SC).
Associació Catalana de Passatemps, SC (A.CA.P., SC).
5538,91
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
D/470000100/5330 - CU0900, D/482000100/5330 - CU0900, D/470000100/5330 - CU0900 - 042, D/482000100/5330 - CU0900 – 042.
13/05/20102009
subvencions estructurals, en règim de concurrència no competitiva, per a l’edició de publicacions periòdiques en suport paper en català o en aranès.
La publicació L’Oci-4.
article 18.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5628/1062794.pdf
72
L’Oci-5
Associació Catalana de Passatemps, SC (A.CA.P., SC).
Associació Catalana de Passatemps, SC (A.CA.P., SC).
5110
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
D/470000100/5330 - CU0900, D/482000100/5330 - CU0900, D/470000100/5330 - CU0900 - 042, D/482000100/5330 - CU0900 – 042.
13/05/20102009
subvencions estructurals, en règim de concurrència no competitiva, per a l’edició de publicacions periòdiques en suport paper en català o en aranès.
La publicació L’Oci-5.
article 18.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5628/1062794.pdf
73
L’Oci-6
Associació Catalana de Passatemps, SC (A.CA.P., SC).
Associació Catalana de Passatemps, SC (A.CA.P., SC).
5110
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
D/470000100/5330 - CU0900, D/482000100/5330 - CU0900, D/470000100/5330 - CU0900 - 042, D/482000100/5330 - CU0900 – 042.
13/05/20102009
subvencions estructurals, en règim de concurrència no competitiva, per a l’edició de publicacions periòdiques en suport paper en català o en aranès.
La publicació L’Oci-6.
article 18.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5628/1062794.pdf
74
www.laclau.cat
Associació Catalunya Nord Punt Com.
Associació Catalunya Nord Punt Com.
3649,92
Departament de Cultura
D/470000100/5330/0000-CU0900, D/482000100/5330/0000- CU0900
9/05/20112010
subvencions estructurals, en règim de concurrència no competitiva, a publicacions informatives digitals en català o en aranès del 2010
el web www.laclau.cat.
article 18.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5874/1181096.pdf
75
L’Om, revista de Riudoms
Associació Cultural Amics de l’Om.
Associació Cultural Amics de l’Om.
3465
Departament de Cultura
D/470000100/5330/0000-CU0900, D/482000100/5330/0000- CU0900
9/05/20112010
subvencions estructurals, en règim de concurrència no com- petitiva, a publicacions periòdiques en suport paper en català o en aranès del 2010
la publicació L’Om, revista de Riudoms.
article 18.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5874/1181096.pdf
76
L’Om, revista de Riudoms
Associació Cultural Amics de l’Om.
Associació Cultural Amics de l’Om.
3780
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
D/470000100/5330 - CU0900, D/482000100/5330 - CU0900, D/470000100/5330 - CU0900 - 042, D/482000100/5330 - CU0900 – 042.
13/05/20102009
subvencions estructurals, en règim de concurrència no competitiva, per a l’edició de publicacions periòdiques en suport paper en català o en aranès.
publicació L’Om.
article 18.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5628/1062794.pdf
77
Àncora-Setmanari de la Costa Brava
Associació Cultural Bitàcol.
Associació Cultural Bitàcol.
4900
Departament de la Presidència,
PR1201 D/470.00.01.00.
14/02/20142013
Subvencions estructurals a publicacions periòdiques en suport paper en català o aranès, corresponents a l’any 2013, d'acord amb la Resolució PRE/1339/2013, de 20 de juny, de convocatòria pública (DOGC núm. 6403, de 25.6.2013)
la publicació Àncora.
article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6562/1338833.pdf
78
Àncora-Setmanari de la Costa Brava
Associació Cultural Bitàcol.
Associació Cultural Bitàcol.
3301,97
Departament de la Presidència
PR1201 D/482.00.01.00
27/04/20122011
Subvencions estructurals a publicacions periodiques en suport paper en catala o en aranes, corresponents a l'any 2011, d'acord amb la Resolucio PRE/1687/201
la publicacion Ancora. Setmanari dela Costa Brava
article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de no- vembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6117/1239355.pdf
79
Àncora-Setmanari de la Costa Brava
Associació Cultural Bitàcol.
Associació Cultural Bitàcol.
4800
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
D/470000100/5330-CU0900, D/482000100/5330- CU0900
6/07/20092008
subvencions estructurals a publicacions periòdiques en suport de paper en català o en aranès.
la publicació Àncora.
article 18.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5414/992260.pdf
80
Àncora-Setmanari de la Costa Brava
Associació Cultural Bitàcol.
Associació Cultural Bitàcol.
4800
Departament de Cultura
D/470000100/5330/0000-CU0900, D/482000100/5330/0000- CU0900
9/05/20112010
subvencions estructurals, en règim de concurrència no com- petitiva, a publicacions periòdiques en suport paper en català o en aranès del 2010
la publicació Àncora-setmanari de la Costa Brava.
article 18.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5874/1181096.pdf
81
Àncora-Setmanari de la Costa Brava
Associació Cultural Bitàcol.
Associació Cultural Bitàcol.
3890,88
Departament de la Presidència
PR1201D/482.00.01.00.
1/02/20132012
Subvencions estructurals a publicacions periòdiques en suport paper en català o en aranès, corresponents a l’any 2012, d’acord amb la Resolució PRE/1314/2012, de 28 de juny, de convocatòria pública (DOGC núm. 6165, de 6.7.2012)
la publicació Àncora. Setmanari de la Costa Brava. .
article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de no- vembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6306/1282119.pdf
82
Àncora-Setmanari de la Costa Brava
Associació Cultural Bitàcol.
Associació Cultural Bitàcol.
4800
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
D/470000100/5330 - CU0900, D/482000100/5330 - CU0900, D/470000100/5330 - CU0900 - 042, D/482000100/5330 - CU0900 – 042.
13/05/20102009
subvencions estructurals, en règim de concurrència no competitiva, per a l’edició de publicacions periòdiques en suport paper en català o en aranès.
la publicació Ancora-Setmanari dela Costa Brava
article 18.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5628/1062794.pdf
83
L’Espectacle
Associació Cultural Catalunya Rock
Associació Cultural Catalunya Rock
3650
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
D/470000100/5330-CU0900, D/482000100/5330- CU0900
6/07/20092008
subvencions estructurals a publicacions periòdiques en suport de paper en català o en aranès.
la publicació L’Espectacle
article 18.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5414/992260.pdf
84
Enderrock
Associació Cultural Catalunya Rock
Associació Cultural Catalunya Rock
7300
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
D/470000100/5330-CU0900, D/482000100/5330- CU0900
6/07/20092008
subvencions estructurals a publicacions periòdiques en suport de paper en català o en aranès.
la publicació Enderrock
article 18.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5414/992260.pdf
85
Folc
Associació Cultural Catalunya Rock
Associació Cultural Catalunya Rock
4380
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
D/470000100/5330-CU0900, D/482000100/5330- CU0900
6/07/20092008
subvencions estructurals a publicacions periòdiques en suport de paper en català o en aranès.
la publicació Folc
article 18.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5414/992260.pdf
86
www.enderrock.cat
Associació Cultural Catalunya Rock
Associació Cultural Catalunya Rock
4495,44
Departament de Cultura
D/470000100/5330/0000-CU0900, D/482000100/5330/0000- CU0900
9/05/20112010
subvencions estructurals, en règim de concurrència no competitiva, a publicacions informatives digitals en català o en aranès del 2010
el web www.enderrock.cat.
article 18.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5874/1181096.pdf
87
www.enderrock.cat
Associació Cultural Catalunya Rock
Associació Cultural Catalunya Rock
4375,1
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
D/470000100/5330 - CU0900, D/482000100/5330 - CU0900.
13/05/20102009
subvencions estructurals, en règim de concurrència no competitiva, a publicacions informatives digitals en català o en aranès.
web www.enderrock.cat.
article 18.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5628/1062794.pdf
88
Sió, la revista d’Agramunt i de la Ribera
Associació Cultural Collectiu de Redactors d’Agramunt.
Associació Cultural Collectiu de Redactors d’Agramunt.
3780
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
D/470000100/5330-CU0900, D/482000100/5330- CU0900
6/07/20092008
subvencions estructurals a publicacions periòdiques en suport de paper en català o en aranès.
la publicació Sió, la revista d’Agramunt i de la Ribera
article 18.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5414/992260.pdf
89
Sió, la revista d’Agramunt i de la Ribera
Associació Cultural Collectiu de Redactors d’Agramunt.
Associació Cultural Collectiu de Redactors d’Agramunt.
3780
Departament de Cultura
D/470000100/5330/0000-CU0900, D/482000100/5330/0000- CU0900
9/05/20112010
subvencions estructurals, en règim de concurrència no com- petitiva, a publicacions periòdiques en suport paper en català o en aranès del 2010
la publicació revista Sió - Informatiu d’Agramunt i comarca.
article 18.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5874/1181096.pdf
90
Sió, la revista d’Agramunt i de la Ribera
Associació Cultural Collectiu de Redactors d’Agramunt.
Associació Cultural Collectiu de Redactors d’Agramunt.
3064,07
Departament de la Presidència
PR1201D/482.00.01.00.
1/02/20132012
Subvencions estructurals a publicacions periòdiques en suport paper en català o en aranès, corresponents a l’any 2012, d’acord amb la Resolució PRE/1314/2012, de 28 de juny, de convocatòria pública (DOGC núm. 6165, de 6.7.2012)
la publicació Sió.
article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de no- vembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6306/1282119.pdf
91
Sió, la revista d’Agramunt i de la Ribera
Associació Cultural Collectiu de Redactors d’Agramunt.
Associació Cultural Collectiu de Redactors d’Agramunt.
3780
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
D/470000100/5330 - CU0900, D/482000100/5330 - CU0900, D/470000100/5330 - CU0900 - 042, D/482000100/5330 - CU0900 – 042.
13/05/20102009
subvencions estructurals, en règim de concurrència no competitiva, per a l’edició de publicacions periòdiques en suport paper en català o en aranès.
publicació Sió.
article 18.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5628/1062794.pdf
92
Sió, la revista d’Agramunt i de la Ribera
Associació Cultural Collectiu de Redactors d’Agramunt.
Associació Cultural Collectiu de Redactors d’Agramunt.
3780
Departament de la Presidència,
PR1201 D/470.00.01.00.
14/02/20142013
Subvencions estructurals a publicacions periòdiques en suport paper en català o aranès, corresponents a l’any 2013, d'acord amb la Resolució PRE/1339/2013, de 20 de juny, de convocatòria pública (DOGC núm. 6403, de 25.6.2013)
la publicacio Revista Sio
article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6562/1338833.pdf
93
El Breny
Associació Cultural Col·lectiu el Breny.
Associació Cultural Col·lectiu el Breny.
3150
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
D/470000100/5330-CU0900, D/482000100/5330- CU0900
6/07/20092008
subvencions estructurals a publicacions periòdiques en suport de paper en català o en aranès.
la publicació El Breny
article 18.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5414/992260.pdf
94
El Breny
Associació Cultural Col·lectiu el Breny.
Associació Cultural Col·lectiu el Breny.
3150
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
D/470000100/5330 - CU0900, D/482000100/5330 - CU0900, D/470000100/5330 - CU0900 - 042, D/482000100/5330 - CU0900 – 042.
13/05/20102009
subvencions estructurals, en règim de concurrència no competitiva, per a l’edició de publicacions periòdiques en suport paper en català o en aranès.
publicació El Breny.
article 18.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5628/1062794.pdf
95
El Breny
Associació Cultural Col·lectiu el Breny.
Associació Cultural Col·lectiu el Breny.
3150
Departament de la Presidència,
PR1201 D/470.00.01.00.
14/02/20142013
Subvencions estructurals a publicacions periòdiques en suport paper en català o aranès, corresponents a l’any 2013, d'acord amb la Resolució PRE/1339/2013, de 20 de juny, de convocatòria pública (DOGC núm. 6403, de 25.6.2013)
la publicacio El Breny.
article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6562/1338833.pdf
96
Temps de Franja
Associació Cultural de Matarranya.
Associació Cultural de Matarranya.
3150
Departament de Cultura
D/470000100/5330/0000-CU0900, D/482000100/5330/0000- CU0900
9/05/20112010
subvencions estructurals, en règim de concurrència no com- petitiva, a publicacions periòdiques en suport paper en català o en aranès del 2010
la publicació Temps de Franja.
article 18.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5874/1181096.pdf
97
Temps de Franja
Associació Cultural de Matarranya.
Associació Cultural de Matarranya.
3150
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
D/470000100/5330 - CU0900, D/482000100/5330 - CU0900, D/470000100/5330 - CU0900 - 042, D/482000100/5330 - CU0900 – 042.
13/05/20102009
subvencions estructurals, en règim de concurrència no competitiva, per a l’edició de publicacions periòdiques en suport paper en català o en aranès.
la publicació Temps de Franja.
article 18.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5628/1062794.pdf
98
Temps de Franja
Associació Cultural de Matarranya.
Associació Cultural de Matarranya.
1890
Departament de la Presidència,
PR1201 D/470.00.01.00.
14/02/20142013
Subvencions estructurals a publicacions periòdiques en suport paper en català o aranès, corresponents a l’any 2013, d'acord amb la Resolució PRE/1339/2013, de 20 de juny, de convocatòria pública (DOGC núm. 6403, de 25.6.2013)
la publicacio Temps de Franja.
article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6562/1338833.pdf
99
Delta del Llobregat
Associació Cultural Delta del Llobregat
Associació Cultural Delta del Llobregat
3465
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
D/470000100/5330-CU0900, D/482000100/5330- CU0900
6/07/20092008
subvencions estructurals a publicacions periòdiques en suport de paper en català o en aranès.
la publicació Delta del Llobregat
article 18.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5414/992260.pdf
100
Delta del Llobregat
Associació Cultural Delta del Llobregat
Associació Cultural Delta del Llobregat
3465
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
D/470000100/5330 - CU0900, D/482000100/5330 - CU0900, D/470000100/5330 - CU0900 - 042, D/482000100/5330 - CU0900 – 042.
13/05/20102009
subvencions estructurals, en règim de concurrència no competitiva, per a l’edició de publicacions periòdiques en suport paper en català o en aranès.
la publicació Delta del Llobregat.
article 18.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5628/1062794.pdf
Loading...
Main menu