แบบสรุปข้อมูลโรงเรียนICU
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
สรุปข้อมูลจำนวนโรงเรียนICUของจังหวัดร้อยเอ็ด
2
เขตพื้นที่รายการ
3
ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน
ขอซ่อมแซมอาคารเรียน
ขอซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์
ขอซ่อมแซมส้วม
ขอซ่อมแซมห้องสมุด
ขอระบบอินเทอร์เน็ต
ขอระบบประปา
ขอระบบไฟฟ้า
ขอห้องปฏิบัติการ
4
สพป.ร้อยเอ็ดเขต1
235121614
5
สพป.ร้อยเอ็ดเขต2
8138111
6
สพป.ร้อยเอ็ดเขต3
148125113
7
สพม.เขต2711
8
รวมทั้งสิ้น41212326386218
9
10
11
สรุปภาพรวมของนโยบายโรงเรียน ICU
12
เขตพื้นที่จำนวนโรงเรียนทั้งหมดจำนวนโรงเรียนที่ขอรับการช่วยเหลือคิดเป็นร้อยละจำนวนโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติให้ส่งรายละเอียดรายการที่ขอคิดเป็นร้อยละจำนวนโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณตามรายการที่ขอคิดเป็นร้อยละ
13
14
สพป.ร้อยเอ็ดเขต1
25418874.026132.4500
15
สพป.ร้อยเอ็ดเขต2
3398424.7884100.0000
16
สพป.ร้อยเอ็ดเขต3
2172611.9826100.0000
17
สพม.เขต276011.671100.0000
18
รวมทั้งสิ้น87029934.3717257.5300
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu