רישום לחדר מחשבים
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
18-22/11
2
יום א18/11
3
שיעורמחשבים 1מחשבים 2מחשבים 3מחשבים 4
4
1מחשוב ובקרה יאמיכל פרו יב
5
2מחשוב ובקרה יאמיכל פרו יב
6
3פיסיקה יא אורנהחקלאות יבנועה סטרומר ט'2
7
4נטלי יא 4מיה תנ"ךחקלאות יבנועה סטרומר ט'2
8
5פיסיקה יא אורנהמיה תנ"ךעמרי י
9
6פיסיקה יא אורנההדס
10
7הדסHelen12thgradeAviva
11
8רפי_תחזוקה
12
יום ב19/11
13
שיעורמחשבים 1מחשבים 2מחשבים 3מחשבים 4
14
1עידועמרי יAviva Diplomacy
15
2Aviva Diplomacy
16
3ענת - תולדות המחול
17
4י מבוא למדעיםכלבנים י"ב
18
5יא סייבר ג"גיא סייבר ג"גדרור יאאופיר נוסבאום - כיתה ט מתמטיקה
19
6יא סייבר ג"גיא סייבר ג"גדרור יאאופיר נוסבאום - כיתה ט מתמטיקה
20
7ציפי יב ג"גענת אנטומיה י'י מבוא למדעיםתאיר מבוא למדעים
21
8ציפי יב ג"גענת אנטומיה י'י מבוא למדעיםתאיר מבוא למדעים
22
23
יום ג20/11
24
שיעורמחשבים 1מחשבים 2מחשבים 3מחשבים 4
25
1י מבוא למדעיםדנה י1י2 מבוא למדעים אורנהרקפת י3
26
2י מבוא למדעיםדנה י1י2 מבוא למדעים אורנהרקפת י3
27
3נועה סטרומר- י'8אביטל אנגלית י 1-2חיה י4עמרי י
28
4אביטל אנגלית י 1-2חיה י4עמרי י
29
5הדסEnglish 12th gradeעידו ט2English 12th grade
30
6לאה - י7English 12th gradeי2- אייל ואפרתEnglish 12th grade
31
7Aviva Diplomacy מחשוב ובקרה יאעתודה מדעית ח
32
8Aviva Diplomacy מחשוב ובקרה יאעתודה מדעית ח
33
34
יום ד21/11
35
שיעורמחשבים 1מחשבים 2מחשבים 3מחשבים 4
36
1נטלי יא 4הדסלין י
37
2נטלי יא 4הדסמחשוב ובקרה ילין י
38
3מחשוב ובקרה י
39
4מחשוב ובקרה י
40
5ענת ולימור י2מחשוב ובקרה י
41
6ענת ולימור י2מחשוב ובקרה י
42
7כלבנות י"ב מיכל פרודרור יא
43
8כלבנות י"ב מיכל פרודרור יא
44
45
יום ה22/11
46
שיעורמחשבים 1מחשבים 2מחשבים 3מחשבים 4
47
1הדסHelen 12th GradeEnglish 12th grade
48
2הדסיעריתHelen 12th GradeEnglish 12th grade
49
3יב ג"ג מתוקשבתדנה י1לאה- י7 Aviva Conflict
50
4יב ג"ג מתוקשבתי מבוא למדעיםנעה - י9Aviva Conflict
51
5נועה סטרומר- י'8ט-6 ביולוגיהחקלאות יבנעה - י5
52
6נטלי יא 4ט-6 ביולוגיהחקלאות יבאביבה י
53
7מחשוב ובקרה י
54
8מחשוב ובקרה י
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu