רישום לחדר מחשבים
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
אנא רשמו: שם המורה, כיתה ומקצוע
2
יום א19/11
3
שיעורמחשבים 1מחשבים 2מחשבים 3
4
1גאוגרפיה יאדרור יא
5
2גאוגרפיה יאט2 - היסטוריהדרור יא
6
3
7
4
8
5חגי ז י 4-8
9
6חגי ז י 4-8
10
7
11
8
12
13
יום ב20/11
14
שיעורמחשבים 1מחשבים 2מחשבים 3
15
1עידו כהןסביבה יב
16
2עידו כהןמירון יבסביבה יב
17
3מירון יבדרור יא
18
4דרור יא
19
5ציפי ורט יבאורית סחגי ז י
20
6ציפי ורט יבאורית סחגי ז י
21
7דנה אראלאורנה ע
22
8דנה אראלאורנה ע
23
24
יום ג21/11
25
שיעורמחשבים 1מחשבים 2מחשבים 3
26
1אנגלית יב 1-2אנגלית יב 1-2עדו כהן
27
2עידו כהן
28
3אנגלית יב 3-8אנגלית יב 3-8מיקי זיו
29
4אנגלית יב 3-8אנגלית יב 3-8מיקי זיו
30
5
31
6הדס בכור
32
7אנגלית י 3-8הדס בכורדרור יא
33
8אנגלית י 3-8הדס בכורדרור יא
34
35
יום ד22/11
36
שיעורמחשבים 1מחשבים 2מחשבים 3
37
1.
38
2אנגלית יב 1-2אנגלית יב 1-2אזרחות מירב
39
3אנגלית יב 1-2אנגלית יב 1-2אזרחות מירב
40
4
41
5אנגלית יב 3-8אנגלית 3-8חגי ז י'
42
6אנגלית יב 3-8אנגלית 3-8חגי ז י'
43
7גאוגרפיה יאהיסטוריה ד3 - אביתר
44
8גאוגרפיה יאהיסטוריה ד3 - אביתר
45
46
יום ה23/11
47
שיעורמחשבים 1מחשבים 2מחשבים 3
48
1הדסהיסטוריה ט2עידו כהן
49
2ציפי יב 3היסטוריה ט2עידו כהן
50
3ציפי יב 3רפי-תחזוקה!
51
4אנגלית יב 1-2אנגלית יב 1-2רותי כהן
52
5אנגלית יב 3-8אנגלית 3-8מירב אזרחות
53
6הדס
54
7
55
8
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
19.11-23.11
3.12-7.12
26.11-30.11
10.12-14.12
17.12-21.12
24.12-28.12
31.12-4.1.18
7.1-11.1.18
7.01-11.01
14.01-18.01.18
21.1-25.1.18
28.1-1.2.18
4-8.2.18
11-15.2.18
18-22.2.18
25.2-1.3.18
4.3-8.3.18