רישום לחדרי מחשבים
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGH
1
בעת ההרשמה נא לציין: שם המורה, כיתה ומקצוע
2
3
יום ראשון נא לא להרשם - בסיס נתונים
4
שיעורמחשבים 1
(24 מחשבים)
מחשבים 2
(23 מחשבים)
מחשבים 3
(23 מחשבים)
מחשבים 4
(23 מחשבים)
עגלת מחשבים
(26 מחשבים)
חדר כנרתאודיטוריום
5
1
6
2
7
3
8
4
9
5
10
6
11
7
12
8
13
14
יום שני לא להרשם - בסיס נתונים
15
שיעורמחשבים 1
(24 מחשבים)
מחשבים 2
(23 מחשבים)
מחשבים 3
(23 מחשבים)
מחשבים 4
(23 מחשבים)
עגלת מחשבים
(26 מחשבים)
חדר כנרתאודיטוריום
16
1
17
2
18
3
19
4
20
5
21
6
22
7
23
8
24
25
יום שלישי נא לא להרשם - בסיס נתונים
26
שיעורמחשבים 1
(24 מחשבים)
מחשבים 2
(23 מחשבים)
מחשבים 3
(23 מחשבים)
מחשבים 4
(23 מחשבים)
עגלת מחשבים
(26 מחשבים)
חדר כנרתאודיטוריום
27
1
28
2
29
3
30
4
31
5
32
6
33
7
34
8
35
36
יום רביעי נא לא להרשם - בסיס נתונים
37
שיעורמחשבים 1
(24 מחשבים)
מחשבים 2
(23 מחשבים)
מחשבים 3
(23 מחשבים)
מחשבים 4
(23 מחשבים)
עגלת מחשבים
(26 מחשבים)
חדר כנרתאודיטוריום
38
1
39
2
40
3
41
4
42
5
43
6
44
7
45
8
46
47
יום חמישי נא לא להרשם - בסיס נתונים
48
שיעורמחשבים 1
(24 מחשבים)
מחשבים 2
(23 מחשבים)
מחשבים 3
(23 מחשבים)
מחשבים 4
(23 מחשבים)
עגלת מחשבים
(26 מחשבים)
חדר כנרתאודיטוריום
49
1
50
2
51
3
52
4
53
5
54
6
55
7
56
8
Loading...