ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Disclamer bij dit overzicht
Lees dit goed door zodat alles in perspectief blijft
Bronnen: BIJ12 / Zoogdierverenging

Info in de dataset bijgewerkt tot:
1-7-2024
2
3
We hebben getracht dit overzicht zo zorgvuldig mogelijk samen te stellen. In dit overzicht staan alleen de middels DNA-vastgestelde wolven die in Nederland zijn geweest of nog zijn. De gebruikte data is afkomstig van openbare bronnen, zoals de rapportages van BIJ12.
Er kunnen GEEN rechten worden ontleend aan de data. Ondanks onze zorgvuldigheid kan het zijn dat data niet exact wordt weergegeven.
Via de tabbladen kun je wisselen van informatie.

Individuen
In dit overzicht staan alle "losse" wolven met DNA-profiel en vastgelegd in de database van CE-Wolf met GW-code. Per individu (GW) kun je bijv zien wat zijn relatie is met andere wolven. Wanneer de wolf dood is, staat er een "kruis" achter met overlijdensdatum en oorzaak. Dit overzicht is (nog) niet compleet en zal voortdurend worden bijgewerkt met de nieuwe informatie. Je kunt eventueel zoeken in je PC-browser met F3

Individu kaart:
Op de detailkaart zie je een overzicht per GW-code. Extra info over de wolf, maar ook de toegebrachte schade waarbij het individu betrokken was(aantal dieren en schadebedrag).

Roedel
Het tabblad roedel toont de roedel benamingen zoals die gebruikt/bekend zijn. In sommige gevallen is de roedel bekend en wordt hier het land/regio van herkomst gemeld.
Bij de schade per roedel dient een belangrijke kanttekening te worden gemaakt. De schades worden vastgesteld op individu. En niet op roedel. Door de individuen te koppelen aan de roedels vervuilt de roedel data. Zodra een individu bij een roedel komt of deze verlaat, gaan de schades
per indivu mee of weg naar/van de roedel!


Roedel detail:
Op dit tabblad vind je de informatie over een specifieke roedel, zoals de nakomelingen die zijn voortgebracht en waarbij dit is vastgesteld middels DNA, waarbij ook weer een kruis achter het individu staat als bewezen is
dat deze wolf niet meer in leven is. De cijfers komen dus niet overeen met de aantallen bij roedels omdat het daar gaat om zichtmeldingen door cameravallen. Ook zie je welke schade er ongeveer is aangebracht.

Aantallen in Nederland
Geeft een indicatie van het aantal wolven wat er logischer wijs aanwezig is.

Gemeente
Geeft aantallen per gemeente

Provincie
Geeft aantallen per provincie

Goudjakhals:
Op het tabblad Goudjakhals vind je alle informatie over de Goudjakhals

Diagrammen:

Op het tabblad diagrammen vind je een aantal grafische weergaves van uitkomsten.

Algemeen:
De gebruikte data is altijd enige tijd oud of nog niet compleet. Dit heeft te maken met het verschijnen van de data (kwartaalrapportage BIJ12). In het overzicht missen ook wolven die bijv. wel op camera zijn vastgelegd (welpen in roedel) maar nooit door DNA zijn vastgesteld en dus ook niet met een GW nummer zijn opgenomen. De status van deze dieren is dus onbekend. Uitleg over het totstand komen van de data is te lezen op de site van BIJ12

Mocht je naar aanleiding van deze gegevens vragen en/of opmerkingen hebben? Neem dan contact op. We zullen proberen om alle vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Werkgroep Wolf Nederland
www.werkgroepwolf.nl
Team monitoring
Maurice Schalker
m.schalker@werkgroepwolf.nl
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100