TTG - MASTER DRAWING and SPEC LOG
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAW
1
ARCHITECTURE / KIẾN TRÚCREVISION by Architect*Latest ChangeBP02aBP02bBP02cBP03BP04BP05BP14CheckCONTROL COPY (HARD COPY)AlarmPUBLISH
2
#00#01#02#03#04#05#06#07#08#09#10#1110-Feb8-Mar30-Mar28-Jun28-Aug7-Nov22-Nov28-Jun14-Nov>>>
Faulty
3
No.
SỐ
DWG NO.
SH BV
DRAWING TITLE
TÊN BẢN VẼ
DATE
NGÀY
ContentDATE
NGÀY
ContentDATE
NGÀY
ContentDATE
NGÀY
ContentDATE
NGÀY
ContentDATE
NGÀY
ContentDATE
NGÀY
ContentDATE
NGÀY
ContentDATE
NGÀY
ContentDATE
NGÀY
ContentDATE
NGÀY
ContentDATE
NGÀY
13237371041075105019210810648340
4
1A0.00DANH MỤC BẢN VẼ PHẦN NGẦM
Nov 22, 2016
Phát hành cập nhậtFeb 11, 2017Phát hành cập nhậtAug 26, 2017#02Phát hành cập nhật#01#01#01#02#02#01#00#01
5
2A0.001DANH MỤC BẢN VẼ PHẦN THÂNMar 15, 2017Phát hành cập nhậtAug 26, 2017#01Phát hành cập nhật#00#01#01#00#00
6
3A0.01DANH MỤC VẬT LIỆU HOÀN THIỆN
Nov 22, 2016
Bổ sung các ghi chúMar 02, 2017#01Bổ sung các ghi chú#00#01#01#01#01#01#01-
7
4A0.02MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ CÔNG TRÌNH
Nov 22, 2016
Cập nhật mặt bằng tầng 1Aug 26, 2017#01Cập nhật mặt bằng tầng 1#00#00#00#01#01#00#01#01-
8
5A0.03GHI CHÚ CHUNG PHẦN THÂNMar 15, 2017Sửa ghi chú phòng cấp lạnhApr 26, 2017#01Sửa ghi chú phòng cấp lạnh#00#01#01#01#01#01#01-
9
6A0.04MẶT BẰNG TỔNG THỂMar 15, 2017Cập nhật mặt bằng mái, cốt cao độAug 26, 2017#01Cập nhật mặt bằng mái, cốt cao độ#00#01#01#00#01#01-
10
7A1.01MẶT BẰNG TẦNG HẦM 3
Nov 22, 2016
Điều chỉnh bể nước, bể XLNT, phòng bơm, thang bộ ST-02Feb 11, 2017Thay đổi theo CRF 21-22Apr 18, 2017Cập nhật thoát sàn, bệ máy, bổ sung lỗ thăm bể PCCCJun 13, 2017#03Cập nhật thoát sàn, bệ máy, bổ sung lỗ thăm bể PCCC#01#01#01#02#03#03#02#03#03-#03
11
8A1.02MẶT BẰNG TẦNG HẦM 2
Nov 22, 2016
Điều chỉnh phòng XLNT, thang bộ ST-02, , bỏ phòng bơmFeb 11, 2017Thay đổi theo CRF 21-23Mar 06, 2017Cập nhật lỗ thăm bể xlntAug 16, 2017Điều chỉnh thoát sàn bể XLNT, chuyển kho thành để xe máyAug 26, 2017#04Điều chỉnh thoát sàn bể XLNT, chuyển kho thành để xe máy#01#01#01#02#04#04#02#04#04-#04
12
9A1.03MẶT BẰNG TẦNG HẦM 1
Nov 22, 2016
Thay đổi cao độ sàn- lỗ mở, chức năng, bỏ trạm biến áp, bổ sung wc, cửa chống ngậpJan 12, 2017Bổ sung phòng rác, wc nhân viên, phòng kt điện nhẹ, phòng trực PCCC. Thay đổi wc kháchFeb 11, 2017Điều chỉnh thang bộ, thu nước ramp, wc- phòng rácAug 23, 2017#03Điều chỉnh thang bộ, thu nước ramp, wc- phòng rác#02#02#02#03#03#02#03#03-#03
13
10A1.04MẶT BẰNG TẦNG 1
Nov 22, 2016
Thay đổi wc, bỏ phòng trực PCCC tầng 1Feb 11, 2017Điều chỉnh chính tả ghi chúMar 02, 2017Cập nhật trục kỹ thuật, thay đổi bố trí mặt bằng, thang cuốnMay 13, 2017Điều chỉnh lỗ mở theo thang từ B1Aug 23, 2017Cập nhật cửa, hàng rào tầng 1Mar 30, 2018Cập nhật bậc thang congApr 13, 2018#06Cập nhật bậc thang cong#01#02#02#03#06#04#03#04#04#04xxx#06
14
11A1.05MẶT BẰNG TẦNG 2Mar 15, 2017Cập nhật trục kỹ thuật- các phòng chức năng siêu thị, điều chỉnh ranh giới sàn theo facadeMay 24, 2017Điều chỉnh ranh giới sàn trục 6 theo facadeMay 26, 2017Điều chỉnh wc, cửa thang máy, cửa kho siêu thịJun 08, 2017Điều chỉnh theo ranh giới goài hiện trạngJun 15, 2017Điều chỉnh thang St-03Aug 23, 2017Cập nhật thiết kế mặt dựng, Thang bộAug 26, 2017Bổ sung ghi chú và kích thước tường xây mặt ngoài- tường treo đáSep 11, 2017Điều chình phòng ăn nhân viênOct 09, 2017Điều chỉnh tường trục C, sửa cửa phòng ăn nhân viênNov 08, 2017#09Điều chỉnh tường trục C, sửa cửa phòng ăn nhân viên#00#04#09#09#04#09#09#06xxx#09
15
12A1.06MẶT BẰNG TẦNG 3Mar 15, 2017Cập nhật trục kỹ thuật- các phòng kỹ thuật chức năng, điều chỉnh ranh giới sàn theo facadeJun 08, 2017Thay đổi chiều cao tầngJun 10, 2017Điều chỉnh cửa thang máy, thang cuốn, wcJun 27, 2017Cập nhật thiết kế mặt dựng, Thang bộAug 26, 2017Cập nhật louver, bổ sung ghi chú tường xây mặt ngoài- tường treo đáSep 11, 2017Bổ sung kho, thay đổi khu wc, chuyển phòng bếp thành kỹ thuật điện, bố sung tường xây khu kỹ thuật.Oct 09, 2017Điều chỉnh tường trục C, bổ sung ghi chúNov 02, 2017#07Điều chỉnh tường trục C, bổ sung ghi chú#00#02#07#07#02#07#07#04xxx#07
16
13A1.07MẶT BẰNG TẦNG 4Mar 15, 2017Cập nhật trục kỹ thuật-, điều chỉnh ranh giới sàn theo facadeJun 08, 2017Thay đổi chiều cao tầngJun 10, 2017Cập nhật ranh giới sàn, phòng- trục kỹ thuật, điều chỉnh wcJun 07, 2017Bổ sung phòng kỹ thuậtJul 17, 2017Cập nhật thiết kế mặt dựng, Thang bộAug 26, 2017Thay đổi chứ năng phòng kỹ thuật điện thành phòng điều khiển tòa nhà.Oct 09, 2017Bỏ tường xây phòng server và phòng data centerOct 12, 2017Điều chỉnh tường trục C, bổ sung ghi chúNov 02, 2017Cập nhật thiết kế wcMar 15, 2018#09Cập nhật thiết kế wc#00#02#09#08#02#08#08#05xxx#09
17
14A1.08MẶT BẰNG TẦNG 5Mar 15, 2017Cập nhật trục kỹ thuật-, điều chỉnh ranh giới sàn theo facadeJun 08, 2017Thay đổi chiều cao tầngJun 10, 2017Cập nhật ranh giới sàn, phòng- trục kỹ thuậtJul 08, 2017Cập nhật thiết kế mặt dựngAug 26, 2017Điều chỉnh tường trục C, bổ sung ghi chúNov 02, 2017Cập nhật thiết kế wcMar 15, 2018#06Cập nhật thiết kế wc#00#02#06#05#02#05#05#04xxx#06
18
15A1.09TẦNG BẰNG TẦNG 6Mar 15, 2017Cập nhật trục kỹ thuật-, điều chỉnh ranh giới sàn theo facadeJun 08, 2017Thay đổi chiều cao tầngJun 10, 2017Cập nhật ranh giới sàn, phòng- trục kỹ thuậtJul 08, 2017Cập nhật thiết kế mặt dựngAug 26, 2017Điều chỉnh tường trục C, bổ sung ghi chúNov 02, 2017Cập nhật thiết kế wcMar 15, 2018#06Cập nhật thiết kế wc#00#02#06#05#02#05#05#04xxx#06
19
16A1.10MẶT BẰNG TẦNG 7 - 9Mar 15, 2017Cập nhật trục kỹ thuật-, điều chỉnh ranh giới sàn theo facadeJun 08, 2017Thay đổi chiều cao tầngJun 10, 2017Cập nhật phòng- trục kỹ thuậtJul 08, 2017Cập nhật thiết kế mặt dựngAug 26, 2017Điều chỉnh tường trục C, bổ sung ghi chúNov 02, 2017Cập nhật thiết kế wcMar 15, 2018#06Cập nhật thiết kế wc#00#02#06#05#02#05#05#04xxx#06
20
17A1.11MẶT BẰNG TẦNG 10Mar 15, 2017Cập nhật trục kỹ thuật-, điều chỉnh mặt bằng theo facadeJun 08, 2017Thay đổi chiều cao tầngJun 10, 2017Cập nhật phòng- trục kỹ thuật, cửa thang máyJul 08, 2017Cập nhật thiết kế mặt dựngAug 26, 2017Điều chỉnh tường trục C, bổ sung ghi chúNov 02, 2017Cập nhật thiết kế wcMar 15, 2018#06Cập nhật thiết kế wc#00#02#06#05#02#05#05#04xxx#06
21
18A1.12MẶT BẰNG TẦNG 11Mar 15, 2017Cập nhật trục kỹ thuật-, điều chỉnh mặt bằng theo facadeJun 08, 2017Thay đổi chiều cao tầngJun 10, 2017Thay đổi chiều cao tầngJun 12, 2017Cập nhật thiết kế mặt dựng, bỏ ghi chú ban công, cập nhật trục MEPAug 26, 2017Điều chỉnh trục kỹ thuật theo mb kết cấu mớiSep 07, 2017Điều chỉnh tường trục C, bổ sung ghi chúNov 02, 2017Thêm cửa sổMar 13, 2018#07Thêm cửa sổ#00#03#06#03#06#06#04xxx#07
22
19A1.13MẶT BẰNG TẦNG 12Mar 15, 2017Cập nhật trục kỹ thuật-, điều chỉnh mặt bằng theo facadeJun 08, 2017Thay đổi chiều cao tầngJun 10, 2017Thay đổi chiều cao tầngJun 12, 2017Cập nhật thiết kế mặt dựng, bỏ ghi chú ban công, điều chỉnh cột theo thiết kế nội thấtAug 26, 2017Cập nhật trục kỹ thuật, bổ sung thang bộ lên tầng 12ASep 07, 2017Điều chỉnh kích thước trục kt điện, điều chỉnh trục DHKK theo mb kết cấu mớiSep 22, 2017Điều chỉnh góc mặt dựng trục 6-CSep 29, 2017Điều chỉnh tường trục C, bổ sung ghi chúNov 02, 2017Điều chỉnh thang St-05Feb 23, 2018Thêm cửa sổMar 13, 2018#10Thêm cửa sổ#00#03#08#03#08#08#04xxx#10
23
20A1.14MẶT BẰNG TẦNG 12AMar 15, 2017Cập nhật trục kỹ thuật-, điều chỉnh mặt bằng theo facadeJun 08, 2017Thay đổi chiều cao tầngJun 10, 2017Thay đổi chiều cao tầngJun 12, 2017Cập nhật thiết kế mặt dựng, bỏ ghi chú ban công, điều chỉnh cột theo thiết kế nội thấtAug 26, 2017Cập nhật trục kỹ thuật, bổ sung thang bộSep 07, 2017Điều chỉnh góc mặt dựng trục 6-CSep 29, 2017Điều chỉnh tường trục C, bổ sung ghi chúNov 02, 2017Điều chỉnh thang St-05Feb 23, 2018Thêm cửa sổMar 13, 2018#09Thêm cửa sổ#00#03#07#03#07#07#04xxx#09
24
21A1.15MẶT BẰNG TUMMar 15, 2017Cập nhật cốt cao độ, ranh giới sàn, bổ sung chức năngJun 17, 2017Cập nhật phòng kt thang máy, tường chắn máiJul 12, 2017Bỏ khu giặt là, điều chỉnh ranh giới khu MEPAug 26, 2017Bổ sung thang bộ, cập nhật trục kt, tường chắn mái, vị trí phòng thờ, rãnh thu nướcOct 18, 2017Điều chỉnh cốt cao độ, lỗ mở, vị trí thu nướcOct 21, 2017Điều chỉnh thang lên cốt 46.350Nov 08, 2017Điều chỉnh thêm điểm dừng thang máyNov 13, 2017Cập nhật bệ móng máy, nhà thờ. bổ sung tường xây hộp kỹ thuậtDec 07, 2017Điều chỉnh nhà thờ, điều chỉnh tường xây trục kt điệnDec 09, 2017Bổ sung vệ sinhJan 09, 2018#10Bổ sung vệ sinh#00#01#10#04#07#01#07#09#03xxx#10
25
22A1.151
MẶT BẰNG TẦNG KỸ THUẬT THANG MÁY
Nov 14, 2017Bệ móng máy, thang thépDec 07, 2017Bổ sung vệ sinhJan 09, 2018#02Bổ sung vệ sinh#00#01#02
26
23A1.16MẶT BẰNG MÁIMar 15, 2017Điều chỉnh tum thang, cốt cao độ, tường chắnAug 26, 2017Điều chỉnh cao độ, thêm mái tum thang bộ, điều chỉnh tường chắn máiOct 31, 2017Điều chỉnh cao độ, thêm mái tum thang bộ, điều chỉnh tường chắn máiNov 04, 2017Điều chỉnh thêm mái thang máy lên cốt +45.000Nov 13, 2017#04Điều chỉnh thêm mái thang máy lên cốt +45.000#00#04#03#04#00#04#01xxx#04
27
24A2.01MẶT CẮT A - A, B - B (PHẦN NGẦM)
Nov 22, 2016
Cập nhật các thay đổi mặt bằngFeb 11, 2017Khớp lại mặt bằng, cập nhật kết cấuMar 02, 2017Thay đổi theo CRF 23, 30Apr 18, 2017#03Thay đổi theo CRF 23, 30#01#02#02#03#03#03#04#03-#03
28
25A2.02MẶT CẮT C - C (PHẦN NGẦM)
Nov 22, 2016
Cập nhật các thay đổi mặt bằngFeb 11, 2017Khớp lại mặt bằng, cập nhật kết cấu, sửa chính tả lớp cấu tạoMar 02, 2017Thay đổi theo CRF 23, 30Apr 18, 2017#03Thay đổi theo CRF 23, 30#01#02#02#03#03#03#03#03-#03
29
26A2.03CÁC MẶT CẮT CHI TIẾT
Nov 22, 2016
Cập nhật các thay đổi mặt bằngFeb 11, 2017#01Cập nhật các thay đổi mặt bằng#01#01#01#01#01#02#02xxx#01
30
27A2.04MẶT CẮT A - A (PHẦN THÂN)Mar 15, 2017Thay đổi thang máyMay 05, 2017Thay đổi chiều cao tầngJun 10, 2017Thay đổi chiều cao tầngJun 12, 2017Cập nhật mặt đứng, kết cấuJun 30, 2017Cập nhật lỗ tăng áp thang máyAug 30, 2017Cập nhật thay đổi cốt +45.000Oct 18, 2017Điều chỉnh khu vực mái tum thangOct 31, 2017Điều chỉnh thang máy lên đến cốt +45.000Nov 14, 2017#08Điều chỉnh thang máy lên đến cốt +45.000#00#03#08#07#08#03#08#08#04xxx#08
31
28A2.05MẶT CẮT B - B (PHẦN THÂN)Mar 15, 2017Thay đổi chiều cao tầngMar 15, 2017Thay đổi chiều cao tầngJun 10, 2017Thay đổi chiều cao tầngJun 12, 2017Cập nhật mặt đứng, kết cấuJun 30, 2017Cập nhật tầng tum, phòng kĩ thuật thang máyDec 04, 2017#05Cập nhật tầng tum, phòng kĩ thuật thang máy#00#03#05#04#03#04#05#04xxx#05
32
29A2.06MẶT CẮT C - C (PHẦN THÂN)Mar 15, 2017Thay đổi chiều cao tầngMar 15, 2017Thay đổi chiều cao tầngJun 10, 2017Thay đổi chiều cao tầngJun 12, 2017Cập nhật mặt đứng, kết cấuJun 30, 2017Cập nhật thiết kế mặt dựng, điều chỉnh ghi chúAug 26, 2017Cập nhật tầng tum, phòng kĩ thuật thang máy, thang st-01Dec 04, 2017#06Cập nhật tầng tum, phòng kĩ thuật thang máy, thang st-01#00#03#06#05#03#05#06#05xxx#06
33
30A2.07CHI TIẾT MẶT CẮTMar 15, 2017#00First issue / Phiên bản đầu tiên#00#00#00#00#00-#00
34
31A2.08CHI TIẾT CHỐNG THẤM TƯỜNG - SÀNMar 27, 2017Thay đổi vật liệu chống thấm mái, chiều cao lớp chống thấm wcSep 06, 2017#01Thay đổi vật liệu chống thấm mái, chiều cao lớp chống thấm wc#00#01#01#00#00#00xxx#01
35
32A2.09MẶT ĐỨNG TRỤC 1 - 6Mar 15, 2017Thay đổi chiều cao tầng, cập nhật thiết kế mặt dựngAug 26, 2017Cập nhật louver tầng 3Sep 11, 2017Cập nhật tâng tum, mái, phòng KTTMDec 04, 2017#03Cập nhật tâng tum, mái, phòng KTTM#00#03#02#00#02#03#01xxx#03
36
33A2.10MẶT ĐỨNG TRỤC 6 - 1Mar 15, 2017Thay đổi chiều cao tầng, cập nhật thiết kế mặt dựngAug 26, 2017Điều chỉnh cửa, cao độ máiNov 02, 2017Cập nhật tâng tum, mái, phòng KTTM, thang st-01Dec 04, 2017Cập nhật cửa sổ, sơn tường, nẹp chỉ tườngDec 07, 2017Cập nhật thang thép, thêm cửa sổ thang St01, sửa cửa sổ tầng 1 trục c, sửa mảng sơnDec 20, 2017Điều chỉnh louver tầng 10Jan 13, 2018Thêm cửa sổMar 13, 2018Cập nhật louver penthouse, cửa cuốn tầng 1Mar 27, 2018#08Cập nhật louver penthouse, cửa cuốn tầng 1#00#08#02#00#02#04#01xxx#08
37
34A2.11MẶT ĐỨNG TRỤC A - C; C - AMar 15, 2017Thay đổi chiều cao tầng, cập nhật thiết kế mặt dựngAug 26, 2017Cập nhật louver tầng 3Sep 11, 2017Điều chỉnh cửa, cao độ máiNov 02, 2017Cập nhật tâng tum, mái, phòng KTTM, thang st-01Dec 04, 2017Cập nhật cửa sổ, sơn tường, nẹp chỉ tườngDec 07, 2017Cập nhật thang thép, thêm cửa sổ thang St01, bỏ louver tầng tum,sửa mảng sơnDec 20, 2017#06Cập nhật thang thép, thêm cửa sổ thang St01, bỏ louver tầng tum,sửa mảng sơn#00#06#03#00#03#05#00xxx#06
38
35A2.12CHI TIẾT NẸP CHI TƯỜNG MẶT ĐỨNG TRỤC 6 - 1Dec 07, 2017Mặt đứng nẹp chỉ tườngJan 08, 2018#01Mặt đứng nẹp chỉ tường#01
39
36A2.13CHI TIẾT NẸP CHỈ TƯỜNG MẶT ĐỨNG TRỤC A - C; C - ADec 07, 2017Điều chỉnh nẹp tường trục 1Dec 20, 2017Mặt đứng nẹp chỉ tườngJan 08, 2018#02Mặt đứng nẹp chỉ tường#02
40
37A3.01CHI TIẾT THANG MÁY ELE 01 - 03
Nov 22, 2016
Thay đổi cốt tầng hầm 1, trục kỹ thuậtFeb 11, 2017Thay đổi theo CRF 23, 30Apr 18, 2017Thay đổi lỗ mở cửa thangMay 05, 2017Cập nhật mặt bằngAug 26, 2017#04Cập nhật mặt bằng#01#01#01#03#04#03#04#04-#04
41
38A3.02CHI TIẾT THANG MÁY ELE 04
Nov 22, 2016
Thay đổi cốt tầng hầm 1Feb 11, 2017Thay đổi theo CRF 23Apr 18, 2017May 05, 2017Cập nhật mặt bằngAug 26, 2017#04Cập nhật mặt bằng#01#01#01#03#04#03#04#04-#04
42
39A3.03CHI TIẾT ỐP ĐÁ SẢNH THANG MÁY
Nov 22, 2016
Thay đổi cốt tầng hầm 1Feb 11, 2017Thay đổi theo CRF 23, 30Apr 18, 2017Thay đổi lỗ mở cửa thangMay 05, 2017Cập nhật mặt bằngAug 26, 2017Cập nhật ốp đá sảnh thang máy30/11/2017#05Cập nhật ốp đá sảnh thang máy#01#01#01#03#04#03#04#04xxx#05
43
40A3.04CHI TIẾT THANG MÁYMar 15, 2017Thay đổi lỗ mở cửa thangMay 05, 2017Điều chỉnh lại theo chiều cao tầng, lỗ mở thang máyAug 26, 2017#02Điều chỉnh lại theo chiều cao tầng, lỗ mở thang máy#00#01#02#01#03#02-#02
44
41A3.05CHI TIẾT THANG MÁYMar 15, 2017Thay đổi lỗ mở cửa thangMay 05, 2017Điều chỉnh lại theo chiều cao tầng, lỗ mở thang máyAug 26, 2017#02Điều chỉnh lại theo chiều cao tầng, lỗ mở thang máy#00#01#02#01#02#02-
45
42A3.06CHI TIẾT THANG MÁYMar 15, 2017Điều chỉnh lại theo chiều cao tầng, lỗ mở thang máyAug 26, 2017#01Điều chỉnh lại theo chiều cao tầng, lỗ mở thang máy#00#01#00#02#01-
46
43A3.07CHI TIẾT THANG MÁYMar 15, 2017Thay đổi OHMay 05, 2017Điều chỉnh lại theo chiều cao tầng, lỗ mở thang máyAug 26, 2017#02Điều chỉnh lại theo chiều cao tầng, lỗ mở thang máy#00#01#02#01#02#02-
47
44A3.08CHI TIẾT THANG MÁYMar 15, 2017Thay đổi lỗ mở cửa thang, OHMay 05, 2017Điều chỉnh lại theo chiều cao tầng, lỗ mở thang máyAug 26, 2017#02Điều chỉnh lại theo chiều cao tầng, lỗ mở thang máy#00#01#02#01Thiếu A3.09#02#02-
48
45A3.080
CHI TIẾT THANG LÊN PHÒNG KTTM ELV4
Dec 28, 2017Chi tiết lan canJan 31, 2018#01Chi tiết lan can#00
49
46A3.081CHI TIẾT LỐI ĐI PKTTM ELV01Mar 17, 2018#00First issue / Phiên bản đầu tiên
50
47A3.09CHI TIẾT THANG MÁYAug 26, 2017#00First issue / Phiên bản đầu tiên#00
51
48A3.10MẶT BẰNG LÁT SẢNH THANG MÁY TẦNG HẦM 3 - 2
Nov 10, 2017
Cập nhật gạch lát sảnh thang máyNov 30, 2017#01Cập nhật gạch lát sảnh thang máy#00
52
49A3.11MẶT BẰNG SẢNH THANG MÁY TẦNG HẦM 3-2
Nov 30, 2017
#00First issue / Phiên bản đầu tiên
53
50A4.01CHI TIẾT THANG BỘ ST - 01
Nov 22, 2016
Thay đổi cốt tầng hầm 1Feb 11, 2017Thay đổi theo CRF 23, 24Apr 18, 2017#02Thay đổi theo CRF 23, 24#01#01#01#02#02#02#03#03xxx
54
51A4.02CHI TIẾT THANG BỘ ST - 01
Nov 22, 2016
Thay đổi cốt tầng hầm 1Feb 11, 2017Sửa lại chi tiết tay vinMar 02, 2017Thay đổi theo CRF 23, 24Apr 18, 2017#03Thay đổi theo CRF 23, 24#01#02#02#03#03#03#03#03-
55
52A4.03CHI TIẾT THANG BỘ ST - 02
Nov 22, 2016
Thay đổi cốt tầng hầm 1, vị trí, mặt bằngFeb 11, 2017Thay đổi theo CRF 23, 24Apr 18, 2017Cập nhật lỗ mở tườngAug 02, 2017Điều chỉnh bậc thangAug 23, 2017#04Điều chỉnh bậc thang#01#01#01#02#04#04#02#04#04-
56
53A4.04CHI TIẾT THANG BỘ ST - 02
Nov 22, 2016
Thay đổi cốt tầng hầm 1, vị trí, mặt bằngFeb 11, 2017Thay đổi theo CRF 23, 24Apr 18, 2017Cập nhật lỗ mở tườngAug 02, 2017Điều chỉnh bậc thangAug 23, 2017#04Điều chỉnh bậc thang#01#01#01#02#04#04#02#04#04-
57
54A4.05CHI TIẾT THANG BỘMar 15, 2017Cập nhật chiều cao tầng mớiJul 27, 2017Thay đổi kết cấu thang BTCT sang kết cấu thang thép từ tầng 3 đến tầng tumNov 28, 2017Cập nhật thang lên máiDec 08, 2017#03Cập nhật thang lên mái#00#03#01#00#03#01xxx
58
55A4.06CHI TIẾT THANG BỘMar 15, 2017Cập nhật chiều cao tầng mớiJul 27, 2017Thay đổi kết cấu thang BTCT sang kết cấu thang thép từ tầng 3 đến tầng tumNov 29, 2017Cập nhật thang lên máiDec 08, 2017#03Cập nhật thang lên mái#00#03#01#00#03#01xxx
59
56A4.07CHI TIẾT THANG BỘMar 15, 2017Cập nhật chiều cao tầng mớiJul 27, 2017Thay đổi kết cấu thang BTCT sang kết cấu thang thép từ tầng 3 đến tầng tumNov 30, 2017Cập nhật thang lên máiDec 08, 2017#03Cập nhật thang lên mái#00#03#01#00#03#01xxx
60
57A4.070CHI TIẾT THANG BỘNov 28, 2017Cập nhật kết cấu cốt +7.100Dec 15, 2017Điều chỉnh thiết kế lan can tay vịnDec 18, 2017#02Điều chỉnh thiết kế lan can tay vịn#02
61
58A4.071CHI TIẾT THANG BỘNov 29, 2017Cập nhật bổ sung thang lên mái
Dec 08, 2017
#01Cập nhật bổ sung thang lên mái#01
62
59A4.08CHI TIẾT THANG BỘMar 15, 2017Cập nhật chiều cao tầng mớiJul 27, 2017Điều chỉnh bậc thangAug 23, 2017#02Điều chỉnh bậc thang#00#02#02#00#02#02-
63
60A4.09CHI TIẾT THANG BỘMar 15, 2017Sửa mặt cắt lên tầng 11Apr 26, 2017Cập nhật chiều cao tầng mớiJul 27, 2017Điều chỉnh bậc thangAug 23, 2017#03Điều chỉnh bậc thang#00#01#03#03#01#03#03-
64
61A4.10CHI TIẾT THANG BỘMar 15, 2017Sửa mặt cắt lên tầng 11Apr 26, 2017Cập nhật chiều cao tầng mớiJul 27, 2017Điều chỉnh bậc thangAug 23, 2017#03Điều chỉnh bậc thang#00#01#03#03#01#03#03-
65
62A4.11CHI TIẾT THANG BỘJul 27, 2017#00First issue / Phiên bản đầu tiên#00#00#00#00
66
63A4.12CHI TIẾT THANG BỘ ST-05
Nov 21, 2017
Đổi chiều vế thangDec 15, 2017#01Đổi chiều vế thang#01
67
64A4.13CHI TIẾT THANG BỘ ST-05
Nov 21, 2017
Đổi chiều vế thangDec 15, 2017#01Đổi chiều vế thang#01
68
65A5.01CHI TIẾT ĐƯỜNG DỐC
Nov 22, 2016
Thay đổi cốt tầng hầm 1, lỗ mở sàn hầm 1, cửa chống ngậpFeb 11, 2017Thay đổi theo CRF2317/05/2017Cập nhật ranh giới sàn đường dốc, bổ sung rãnh thu nướcAug 11, 2017Điều chỉnh chân đường dốcAug 23, 2017#04Điều chỉnh chân đường dốc#01#01#01#02#04#04#02#05#04-
69
66A5.02CHI TIẾT ĐƯỜNG DỐC
Nov 22, 2016
Thay đổi cốt tầng hầm 1, lỗ mở sàn hầm 1, cửa chống ngậpFeb 11, 2017Thay đổi theo CRF2317/05/2017Cập nhật ranh giới sàn đường dốc, bổ sung rãnh thu nướcAug 11, 2017Điều chỉnh chân đường dốcAug 23, 2017#04Điều chỉnh chân đường dốc#01#01#01#02#04#04#02#04#04-
70
67A5.03CHI TIẾT ĐƯỜNG DỐC
Nov 22, 2016
Thay đổi cốt tầng hầm 1, lỗ mở sàn hầm 1, cửa chống ngậpFeb 11, 2017Thay đổi theo CRF2317/05/2017Điều chỉnh chân đường dốcAug 23, 2017#03Điều chỉnh chân đường dốc#01#01#01#02#03#02#04#02xxx
71
68A5.04CHI TIẾT ĐƯỜNG DỐC
Nov 22, 2016
Thay đổi cốt tầng hầm 1, lỗ mở sàn hầm 1, cửa chống ngậpFeb 11, 2017Sửa ghi chú lan canMar 02, 2017Thay đổi theo CRF2317/05/2017Cập nhật ranh giới sàn đường dốc, bổ sung rãnh thu nướcAug 11, 2017Điều chỉnh chân đường dốcAug 23, 2017#05Điều chỉnh chân đường dốc#01#02#02#03#05#05#03#06#04xxx
72
69A6.01CHI TIẾT BỂ NƯỚC
Nov 22, 2016
Thay đổi mặt bằngFeb 11, 2017#01Thay đổi mặt bằng#01#01#01#01#01#01#01-
73
70A6.02CHI TIẾT THĂM BỂApr 18, 2017Điều chỉnh nắp thăm bể pccc- bể shNov 18, 2017#01Điều chỉnh nắp thăm bể pccc- bể sh#00#00#00Thiếu A6.03 bản mềm#01#00xxx
74
71A6.03CHI TIẾT NẮP HỐ BƠM
Apr 02, 2018
#00First issue / Phiên bản đầu tiên
75
72A6.04CHI TIẾT THĂM BỂ XLNTMar 29, 2018#00First issue / Phiên bản đầu tiên
76
73A7.01CHI TIẾT VỆ SINH
Nov 22, 2016
Bổ sungFeb 11, 2017#01Bổ sung#01#01#01#01#01#01-
77
74A7.02CHI TIẾT VỆ SINH
Nov 22, 2016
Bổ sungFeb 11, 2017#01Bổ sung#01#01#01#01#01#01-
78
75A7.03CHI TIẾT VỆ SINHMar 15, 2017Cập nhật mặt bằngAug 26, 2017#01Cập nhật mặt bằng#00#01#01#00#02#01-
79
76A7.04CHI TIẾT VỆ SINHMar 15, 2017Cập nhật mặt bằngAug 26, 2017#01Cập nhật mặt bằng#00#01#01#00#02#01-
80
77A7.05CHI TIẾT VỆ SINHMar 15, 2017Cập nhật mặt bằngAug 26, 2017#01Cập nhật mặt bằng#00#01#01#00#02#01-
81
78A7.06CHI TIẾT VỆ SINHMar 15, 2017Cập nhật mặt bằngAug 26, 2017#01Cập nhật mặt bằng#00#01#01#00#02#01-
82
79A7.07CHI TIẾT VỆ SINHMar 15, 2017Cập nhật mặt bằngAug 26, 2017#01Cập nhật mặt bằng#00#01#01#00#02#00xxx
83
80A7.08CHI TIẾT VỆ SINHMar 15, 2017Cập nhật mặt bằngAug 26, 2017#01Cập nhật mặt bằng#00#01#01#00#02#01-
84
81A7.09CHI TIẾT VỆ SINHMar 15, 2017Cập nhật mặt bằngAug 26, 2017#01Cập nhật mặt bằng#00#01#01#00#02#01-
85
82A7.10CHI TIẾT VỆ SINH TẦNG TUM
Jan 17, 2018
#00First issue / Phiên bản đầu tiên
86
83A8.01CHI TIẾT CHỐNG THẤM HẦM 3
Nov 22, 2016
Cập nhật các thay đổi mặt bằngFeb 11, 2017Sửa ghi chú vật liệu chống thấmMar 02, 2017#02Sửa ghi chú vật liệu chống thấm#01#02#02#02#02#03#03xxx
87
84A8.02CHI TIẾT CHỐNG THẤM HẦM 2
Nov 22, 2016
Cập nhật các thay đổi mặt bằngFeb 11, 2017Sửa ghi chú vật liệu chống thấmMar 02, 2017#02Sửa ghi chú vật liệu chống thấm#01#02#02#02#02#02#02-
88
85A8.03CHI TIẾT CHỐNG THẤM HẦM 1
Nov 22, 2016
Cập nhật các thay đổi mặt bằngFeb 11, 2017Sửa ghi chú vật liệu chống thấmMar 02, 2017#02Sửa ghi chú vật liệu chống thấm#01#02#02#02#02#02#02-
89
86A8.04CHI TIẾT CHỐNG THẤM
Nov 22, 2016
Cập nhật các thay đổi mặt bằngFeb 11, 2017#01Cập nhật các thay đổi mặt bằng#01#01#01#01#01#02#02xxx
90
87A9.01CHI TIẾT CỬA
Nov 22, 2016
Cập nhật các thay đổi mặt bằngFeb 11, 2017Sửa lại ghi chú cửaMar 02, 2017Bỏ cửa DS02*Aug 26, 2017#03Bỏ cửa DS02*#01#02#02#03#03#02#04#02xxx
91
88A9.02CHI TIẾT CỬA
Nov 22, 2016
Cập nhật các thay đổi mặt bằngFeb 11, 2017Sửa lại chi tiết cưaApr 22, 2017#02Sửa lại chi tiết cưa#01#01#01#02#02#01#02#02-
92
89A9.03CHI TIẾT CỬA
Nov 22, 2016
Cập nhật các thay đổi mặt bằngFeb 11, 2017Bỏ cửa DS02*Aug 26, 2017#02Bỏ cửa DS02*#01#01#01#02#02#01#03#01xxx
93
90A9.04CHI TIẾT CỬA
Nov 22, 2016
Cập nhật các thay đổi mặt bằngFeb 11, 2017Bổ sung chi tiết cửa cuốn26/04/2017#02Bổ sung chi tiết cửa cuốn#01#01#01#02#02#02#03#01xxx
94
91A9.05CHI TIẾT CỬA
Nov 22, 2016
Cập nhật các thay đổi mặt bằngFeb 11, 2017#01Cập nhật các thay đổi mặt bằng#01#01#01#01#01#02#01-
95
92A9.06CHI TIẾT CỬAMar 15, 2017Thay đổi chiều cao cửa, bỏ cửa DS 10, 11, 12Aug 26, 2017#01Thay đổi chiều cao cửa, bỏ cửa DS 10, 11, 12#00#01#01#00#02#01-
96
93A9.07CHI TIẾT CỬAMar 15, 2017Thay đổi chiều cao cửaAug 26, 2017#01Thay đổi chiều cao cửa#00#01#01#00#02#01-
97
94A9.08CHI TIẾT CỬAMar 15, 2017thay đổi chiều cao cửa, bỏ cửa DS 11Aug 26, 2017#01thay đổi chiều cao cửa, bỏ cửa DS 11#00#01#01#00#01#01-
98
95A9.09CHI TIẾT CỬA RA NGÕ 42Jul 26, 2018#00First issue / Phiên bản đầu tiên
99
96A10.01CHI TIẾT SƠN KẺ VẠCH
Nov 22, 2016
Cập nhật các thay đổi mặt bằngFeb 11, 2017Cập nhật mặt bằngAug 26, 2017#02Cập nhật mặt bằng#01#01#01#02#02#01#01#01xxx
100
97A10.02CHI TIẾT SƠN KẺ VẠCH
Nov 22, 2016
Cập nhật các thay đổi mặt bằngFeb 11, 2017Cập nhật mặt bằngAug 26, 2017#02Cập nhật mặt bằng#01#01#01#02#02#01#01#01xxx
Loading...