ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Class 01: 500-700lbs
2
Class 02: 701-750lbs
3
Class 03: 751-830lbs
4
Class 04: 831-899lbs
5
Class 04A - Division 1 Champion
6
Class 04B - Division 1 Reserve Champion
7
Class 05: 900-930lbs
8
Class 06: 931-950lbs
9
Class 07: 951-1035lbs
10
Class 08: 1036-1070lbs
11
Class 08A - Division 2 Champion
12
Class 08B - Division 2 Reserve Champion
13
Class 09: 1071-1120lbs
14
Class 10: 1121-1150lbs
15
Class 11: 1151-1199lbs
16
Class 12: 1200-1265lbs
17
Class 12A - Division 3 Champion
18
Class 12B - Division 3 Reserve Champion
19
Class 13: 1266-1330lbs
20
Class 14: 1331-1380lbs
21
Class 15: 1381-1450lbs
22
Class 16: 1451-1550lbs
23
Class 17: 1551-1800lbs
24
Class 17A - Division 4 Champion
25
Class 17B - Division 4 Reserve Champion
26
Class 18A - CHAMPION COMMERCIAL HEIFER
27
Class 18B - RES. CHAMP. COMMERICAL HEIFER
28
Class 18C- BRONZE COMMERCIAL HEIFER
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100