برنامه میزبانی ماه مبارک رمضان 2019
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
دوستان عزیز سلام
۱- لطفا اولویت ثبت نام را در برنامه های اول قرار دهید. (جمعه اول و دوم)
۲- درصورتی که امکان کمک در تدارکات ندارید و صرفاً تمایل به کمک مالی دارید، لطفاً فرم مقابل را کامل کنید:
۳- لطفاً از حذف نام دیگران و جایگزینی نام دیگر خودداری نمایید.
۴- لطفا در ستون نذری (گردو، سبزی، حلوا، شله زرد و ...) در صورتی که تجمع بیش از حد نیاز بود، نام خود را برای شب های دیگر ثبت نمایید.
۵- جهت جلوگیری از اسراف از آوردن نذری بدون هماهنگی خودداری نمایید.


لینک فرم کمک مالی برای افطاری ماه مبارک رمضان

c
2

روز و تاریخ

میزبان ها

بعد از تکمیل گروه ها،لطفا اعضای گروه جهت تقسیم کار با یک دیگر تماس گرفته و هماهنگی های لازم را انجام دهند.
داوطلبین کمک در تدارک افطار

(در روز مراسم)

نذری (گردو، سبزی، حلوا ، شله زرد، شیرینی و میوه ...)

(لطفاً اطلاعات زیر را به طور کامل وارد کنید.)
3
نام میزبان
(برای خرید و آماده سازی افطار)
ایمیل میزباننام داوطلب
(برای کمک در روز مراسم)
ایمیل داوطلبنام داوطلبایمیل داوطلبنوع نذریتعداد نذری
4

جمعه ی اول
(10 May)
(نان، پنیر، هندوانه، خرما)
میزبان ۱: محسن عبادی
میزبان ۲: محمد کهندل
میزبان ۳: حمید کریمی نیا
میزبان ۴: محمود گوهری
میزبان ٥: حجت یگانه
میزبان ۶: مصطفی رحیمیان
1. mebadi442@gmail.com
2. shahlaaa@gmail.com
3. hjr_alviri@yahoo.com
4. rahil.mg@gmail.com
5. ebrahimi.sadr@gmail.com
6. homi.haghighi@gmail.com
داوطلب 1: اسعدی
داوطلب 2: فاطمه احمدلو
داوطلب 3:حقیقی
1. hr.asadi@gmail.com
2. Ahmadloof71@gmail.com
3. homi.haghighi@gmail.com
1. علیرضا راه نمایی
2.
1.
2.
1. شله زرد
2.
1.
2.
5

جمعه ی دوم
(17 May)
(نان، پنیر، هندوانه، خرما)
میزبان ۱: مهدی اشرفی زاده
میزبان ۲: سید حسین میرجهان مردی
میزبان ۳: بهروش
میزبان ۴: محمود صابونی
میزبان ٥: حامد جمشیدی فر
میزبان ۶: محمد حق طلب
1. mehdiashrafizadeh@gmail.com
2. s.h.mirjahanmardi@gmail.com
3. sbbehravesh@gmail.com
4. saboonim@gmail.com
5. hamedjamshidifar@gmail.com
6. Mohaghtalab@gmail.com
داوطلب 1: اسعدی
داوطلب 2:
داوطلب 3:
1. hr.asadi@gmail.com
2.
3.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
6
شب قدر ( شب نوزدهم)
(May 23)
(نان، پنیر، هندوانه، خرما، ساندویچ)
میزبان ۱: خداییان
میزبان ۲: محمودخانی
میزبان ۳: نائینی
میزبان ۴: زرین بال
میزبان ۵: علی کشاورز
میزبان ۶: تنه کار
میزبان ۷: عبدالله مظفریان
میزبان ۸: محبی
1. a.khodaian@gmail.com
2. yahya.mahmoodkhani@gmail.com
3. ar.naeini@yahoo.com
4. zarinbal@gmail.com
5.
6. mtanekar@gmail.com
7. mozafariana@gmail.com
8. hrmohebbi@gmail.com
داوطلب 1:
داوطلب 2:
داوطلب 3:
داوطلب 4:
داوطلب 5:
1.
2.
3.
4.
5.
1. عباسوندی
2. آقای تهرانی
3.
1. abbasvandi@gmail.com
2. ۵۱۹۷۲۹۰۰7۶
3.
1. گردو
2. خرما
3.
1. یک بسته یک کیلویی
2. ۱۵۰ نفر
3.
7

جمعه سوم
(May 24)
(نان، پنیر، هندوانه، خرما)
میزبان ۱: رضا حاجیلو
میزبان ۲: ياسر ابوالقاسمي
میزبان ۳: غفاریان
میزبان ۴: عبدالله مظفریان
میزبان ٥: امین حبیب نژاد
میزبان ۶: بیدل
1. rezahajiloo1370@gmail.com
2.
3. naime.ghafarian@gmail.com
4. mozafariana@gmail.com
5. am.habibnejad.1992@gmail.com
6. mahdibeedel@gmail.com
داوطلب 1: اسعدی
داوطلب 2: فریناز فروزان نیا
داوطلب 3:بیدل
1. hr.asadi@gmail.com
2.
3. mahdibeedel@gmail.com
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
8

شب قدر ( شب بیست و یکم)
(May 25)
(نان، پنیر، هندوانه، خرما، ساندویچ)
میزبان ۱: نصر
میزبان ۲: رضا رفیع
میزبان ۳: عابدی
میزبان ۴: احسان محمدباقر
میزبان ۵: محمد جلالی
میزبان ۶: طباطبایی
میزبان ۷: ملازاده
میزبان ۸: زيلوچيان
1. alinasriran@gmail.com
2. ghrafi@gmail.com
3. darabedi@gmail.com
4. ehsan.mbagher@gmail.com
5. MJALALI1343@GMAIL.COM
6. Mirhosseint@gmail.com
7. mz_ensieh@yahoo.com
8. ezilouchian@gmail.com
داوطلب 1: بیدل
داوطلب 2: اسعدی
داوطلب 3: سعید حبیب پور
داوطلب 4: فاطمه احمدلو
داوطلب 5:
1. mahdibeedel@gmail.com
2. hr.asadi@gmail.com
3.S.habibpour90@gmail.com
4. ahmadloof71@gmail.com
5.
1. آقای تهرانی
2. محیا ولی زاده
1. ۵۱۹۷۲۹۰۰7۶
2. valizade.mahya@gmail.com
1. خرما
2. حلوا
1. ۱۵۰ نفر
2.
9
شب قدر ( شب بیست و سوم)
(May 27)
(نان، پنیر، هندوانه، خرما، ساندویچ)
میزبان 1: ثقفی نیا
میزبان ۲: شروین خستو
میزبان ۳: احسان علیان
میزبان ۴: عبدالله پیل علی
میزبان ۵: سیدمحمد حسینی
میزبان ۶: محمد طاهری
میزبان ۷: امیرحسین
میزبان ۸: سینا علی قنبری
1. saghafinia@gmail.com 2. shervin.khastoo@gmail.com 3. ehsanalian@gmail.com 4. 5. smhn32@gmail.com 6. meisamtaheri8@gmail.com 7. a.h.vaeztehrani@gmail.com 8.salighanbari@yahoo.comداوطلب 1: اسعدی
داوطلب 2:
داوطلب 3:
داوطلب 4:
داوطلب 5:
1. hr.asadi@gmail.com
2.
3.
4.
5.
1. مائده صفی خانی
2. عابدی
3. آقای تهرانی
4. راه نمایی
1. m.safikhani.60@gmail.com
2. darabedi@gmail.com
3. ۵۱۹۷۲۹۰۰7۶
4. Alireza.rah77@gmail.com
1. حلوا
2. کوکی
3. خرما
4. گردو
1.
2. صد عدد
3. ۱۵۰ نفر
4. یک بسته کاستکو
10

جمعه ی چهارم
(May 31)
(نان، پنیر، هندوانه، خرما)
میزبان ۱: Keivani
میزبان ۲: Sharif
میزبان ۳: Niknejhad
میزبان ۴:
میزبان ٥:
1. fateme.keivani@gmail.com
2.
3.
4.
5.
داوطلب 1: اسعدی
داوطلب 2:
داوطلب 3:
1. hr.asadi@gmail.com
2.
3.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...