ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
PísmenoNázev pojmuDefinice pojmuVýskyt pojmuPřístupnostGaranti pojmůZkratka pojmuNázev pojmu (EN) Zkratka (EN)KategorieDatová entita
2
AAdministrace projektuJakékoliv činnosti související s projektem – od formální kontroly ve veřejné soutěži přes realizaci projektu až po dobu implementace výsledků. TA ČR vykazuje projekt jako administrovaný, pokud u něj probíhá alespoň jedna činnost, a to bez ohledu na začátek či konec samotného řešení projektu (např. formální kontrola, hodnocení, realizace/řešení, závěrečné oponentní řízení, implementace apod.).Kühnelová Markéta
3
AAdministrátor BOZP a POZaměstnanec kabinetu ředitele, který vede evidenci pracovních úrazů, vykonává související úkony a zajišťuje školení externím odborníkem.RAD-05 Pracovní řád v6Neveřejné VPHálová Perglová, TáňaRole
4
AAdministrátor hodnotitelůZaměstnanec TA ČR, který organizačně zajišťuje proces správy oponentů, zpravodajů, expertů a odborných hodnotitelů.SME-03 Monitorovací kontroly v8; SME-28 Správa hodnotitelů v4; RAD-03 Statut a jednací řád kolegia odborníků v8; SME-23 Zajištění odborných hodnocení v8;Veřejné VPJozífová, Lenka; Sehnalová, Linda; Mojžišová, Marta;Role
5
AAdministrátor kolektivních orgánůZaměstnanec oddělení kolektivních orgánů, který zajišťuje proces hodnocení návrhů projektů ve veřejné soutěži. Kontroluje souhrnnou hodnoticí zprávu zpravodaje, svolává jednání kolegia odborníků či odborného poradního orgánu, zajišťuje chod jednání a dohlíží na dodržování stanovených podmínek hodnocení dané veřejné soutěže.SME-34 Hodnocení návrhů projektů podaných do veřejné soutěže v6; RAD-03 Statut a jednací řád kolegia odborníků v8; RAD-05 Pracovní řád v6;Veřejné VPSehnalová, LindaRole
6
AAdministrátor mezinárodních projektůZaměstnanec TA ČR, který zabezpečuje přípravu zapojení TA ČR do Evropského partnerství, přípravu a průběh mezinárodní výzvy a komunikuje s ostatními poskytovateli a uchazeči o podporu v mezinárodních výzvách.SME-03 Monitorovací kontroly v8;Veřejné VPZápařková, IvetaRole
7
AAdministrátor procesního modeluZaměstnanec TA ČR zajišťující řízení procesního modelu, tj. průběžnou aktualizaci v modelovacím nástroji ARPO Business Modeler a následné publikování procesního modelu do formátu html.SME-28 Správa hodnotitelů v4; RAD-03 Statut a jednací řád kolegia odborníků v8; Veřejné VPŠkoda, MichalRole
8
AAdministrátor projektůZaměstnanec oddělení monitoringu a administrace, který zodpovídá za administraci realizovaných projektů podpořených Technologickou agenturou České republiky.SME-23 Zajištění odborných hodnocení v8; SME-34 Hodnocení návrhů projektů podaných do veřejné soutěže v6; RAD-03 Statut a jednací řád kolegia odborníků v8; RAD-02 Statut a jednací řád odborného poradního orgánu v9; SME-07 Změnová řízení projektů v12; SME-12 Zpracovávání a předkládání zpráv v8Veřejné VPKühnelová, Markéta; Jozífová, Lenka; Mojžišová, MartaRole
9
AAdministrátor příjemceZástupce příjemce, který je smluvně zmocněn příjemcem ke komunikaci a úkonům v projektu. Za příjemce komunikuje s poskytovatelem podpory.SME-01 Řízení vnitřních předpisů v7Veřejné VPPištorová, MargitaRole
10
AAdministrátor realizace projektůZaměstnanec oddělení monitoringu a administrace, který zajišťuje podpůrné činnosti v rámci realizace projektů.MET-11 Správa a aktualizace jednotného slovníku v1Veřejné VPJozífová, LenkaRole
11
AAdministrátor řídících dokumentůZaměstnanec TA ČR zajišťující řízení řídících dokumentů, tj. průběžnou aktualizaci řídících dokumentů, s tím spojené připomínkové řízení, aktualizaci řídících dokumentů a zpřístupnění dokumentů.SME-01 Řízení vnitřních předpisů v7; MET-11 Správa a aktualizace jednotného slovníku v1Neveřejné VPŠkoda, MichalRole
12
AAdministrátor schvalování metodikZaměstnanec právního úseku, který zajišťuje formální kontrolu žádosti a odpovídá za administrativní vyřízení žádosti o vydání osvědčení o schválení certifikované metodiky.SME-32 Schvalování certifikovaných metodik v působnosti TA ČR v2Veřejné VPKomárek, JanRole
13
AAdministrátor slovníkuZaměstnanec TA ČR zajišťující správu a administraci jednotného slovníku pojmů.MET-11 Správa a aktualizace jednotného slovníku v1Neveřejné VPŠkoda, MichalRole
14
AAdministrátor stížnostiZaměstnanec oddělení vyhlašování veřejných soutěží či oddělení kolektivních orgánů, který odpovídá za administrativní vyřízení podané stížnosti.SME-08 Stížnosti ve veřejné soutěži v5Veřejné VPRůžička, ZbyněkRole
15
AAdministrátor veřejných soutěžíZaměstnanec oddělení vyhlašování veřejných soutěží, který připravuje veřejnou soutěž a zajišťuje kontrolu vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže (formální kontrolu).SME-11 Příprava a vyhlášení veřejné soutěže v10; SME-10 Zrušení veřejné soutěže v4Veřejné VPMatolín, Petr; Šulcová, Markéta Role
16
AAdministrátor výzvyZaměstnanec TA ČR, který zabezpečuje přípravu a průběh výzvySME-40 Postup pro projekty oceněné na mezinárodní úrovni v1Veřejné VPZápařková, IvetaRole
17
AAgendový systémSamostatná evidence dokumentů, informační systém spravující dokumenty, který není elektronickým systémem spisové služby.RAD-07 Spisový řád v3Neveřejné VPZmatlíková, SimonaICT
18
AAkceptace rizikaReakce na hrozbu způsobem, kdy je úmyslně a uváženě rozhodnuto hrozbu ignorovat. Typicky, kdy je patrné, že je to výhodnější než se pokoušet o jinou reakci na riziko. Hrozba by měla být nadále monitorována, aby bylo zajištěno, že je stále v mezích tolerance.SME-24 Řízení rizik v3Neveřejné VPMasák, StanislavOstatní
19
AAkční plánSoubor plánovaných aktivit nebo kroků, jejichž prostřednictvím mají být naplněny cíle strategie. Akční plán zpravidla navazuje na strategii s roční periodicitou.MET-03 Příprava Strategie rozvoje TA ČR v2; STRA-02 Strategie rozvoje TA ČR 2016-2025 v1Neveřejné VPŠkoda, MichalDokument
20
AAktivity rizikHlavní činnosti řízení rizik.SME-24 Řízení rizik v3Neveřejné VPMasák, StanislavOstatní
21
AAktivumMajetek organizace - z pohledu informační bezpečnosti jsou to zařízení, programy a informace, na kterých závisí chod firmy nebo institucePOL-01 Politika systému řízení bezpečnosti informací v1Kubíček, VladimírOstatní
22
AAnalytikPracovník analytického oddělení spolupracuje při zpracování analýzy řešené problematiky základních bodů návrhu programu a při zpracování souhrnné zprávy o vyhodnocení ukončeného programu.SME-26 Správa programů v4Veřejné VPOrlová, MichaelaRole
23
AAnalytik procesů veřejných soutěžíZaměstnanec oddělení vyhlašování veřejných soutěží, který je zároveň součástí programového týmu dané veřejné soutěže, který má na starosti proces vyhlášení veřejné soutěže a přípravu elektronického návrhu projektu v ISTA.SME-11 Příprava a vyhlášení veřejné soutěže v10Veřejné VPMatolín, PetrRole
24
AAnalýza rizikPosouzení rizik podle jejich dopadu a pravděpodobnosti výskytu.STRA-10 Protikorupční program TA ČR pro roky 2018-2022 v1Veřejné VPSynek, TomášOstatní
25
AAplikovaný výzkumTeoretická a experimentální práce zaměřená na získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb.STRA-02 Strategie rozvoje TA ČR 2016-2025 v1Neveřejné VPŠkoda, MichalOstatní
26
AApplication Programming InterfaceAplikační programové rozhraní, slouží k předávání dat mezi softwarovými aplikacemi formalizovaným způsobemPOL-02 Dílčí politiky bezpečnosti informací v1Kubíček, VladimírAPIICT
27
AArchitektura integrovaných informačních systémůMetodika modelování podnikových procesů a s tím souvisejících dalších podnikových součástí jako je organizační nebo datová struktura. MET-05 Příručka k HTML exportu procesního modelu TA ČR v2Veřejné VPŠkoda, MichalARISOstatní
28
AARPO BPMN++ ModelerModelovací a analytický nástroj s centrální repository (Advanced Repository of Process Oriented information), který na úrovni filtru metody modelování podporuje několik obecně uznávaných notací (BPMN 2.0, ARIS Method – VAC, EPC a eEPC).MET-05 Příručka k HTML exportu procesního modelu TA ČR v2; SME-01 Řízení vnitřních předpisů v7Veřejné VPŠkoda, MichalARPOICT
29
AArtefaktProdukt - samostatná součást informačního systémuPOL-02 Dílčí politiky bezpečnosti informací v1Kubíček, VladimírICT
30
AAtributTextová, číselná nebo logická informace, kterou lze zaznamenat k modelu, objektu nebo vazbě.MET-05 Příručka k HTML exportu procesního modelu TA ČR v2Veřejné VPŠkoda, MichalICT
31
AAtribut zpřístupněníJe buď veřejný, či neveřejný. Určuje, zda vnitřní předpis či jeho přílohy jsou zveřejňovány (zejména s působností na externí osoby), či jsou pouze pro vnitřní potřebu (působnost pouze v rámci TA ČR). Atribut zpřístupnění se může u vnitřního předpisu a jednotlivých dokumentů a formulářů vnitřního předpisu lišit.SME-01 Řízení vnitřních předpisů v7Neveřejné VPŠkoda, MichalOstatní
32
AAudit souladuHodnocení finančního řízení a řízení operací a transakcí s cílem zjistit, do jaké míry se řídí existujícími zákony, standardy, nařízeními a závaznými předpisy.SME-21 Interní audit v5Veřejné VPMasák, StanislavOstatní
33
AAudit UniverseAnalýza rizik – souhrn všech organizačních jednotek a procesů TA ČR, který auditorovi umožní posoudit, jak mohou potenciální události ovlivnit dosažení cílů organizace.SME-21 Interní audit v5Veřejné VPMasák, StanislavOstatní
34
AAuditní orgánOrgán zodpovědný za zajištění provádění auditů za účelem ověření účinného fungování systému řízení a kontroly programů a za vykonávání činností v souladu s čl. 127 Obecného nařízení. Tuto funkci plní pověřený útvar Ministerstva financí – odbor Auditní orgán.SME-21 Interní audit v5Veřejné VPMasák, StanislavRole
35
AAuditní stopaNástroj, který slouží ke zpětné sledovatelnosti jednotlivých kroků procesu.SME-21 Interní audit v5Veřejné VPMasák, StanislavAudit trailOstatní
36
AAuditorOsoba s prokázanými osobními vlastnostmi a odbornou způsobilostí k provádění auditu.SME-21 Interní audit v5Veřejné VPMasák, StanislavRole
37
AAuditorské zjištěníStav, který byl identifikován v průběhu interního auditu.SME-21 Interní audit v5Veřejné VPMasák, StanislavOstatní
38
AAuditorský spisSoubor dokumentů vztahující se ke konkrétnímu auditu, který kompletně dokumentuje jeho průběh, vedený v listinné i elektronické podobě.SME-21 Interní audit v5Veřejné VPMasák, StanislavDokument
39
AAuditovaný subjektSubjekt, který je vlastníkem procesu, jenž je auditován, nebo je v jiném relevantním vztahu k prověřovanému procesu (např. podpůrný proces/činnost). Pro účely provádění auditu se jím na základě konkrétní situace rozumí fyzická osoba, skupina fyzických osob nebo organizační jednotka TA ČR nebo jejich skupina.SME-21 Interní audit v5Veřejné VPMasák, StanislavRole
40
AAutentizace a autorizaceAutentizace a autorizace uživatelů a služeb v rámci informačních systémůPOL-02 Dílčí politiky bezpečnosti informací v1Kubíček, VladimírA&AICT
41
AAutentizační prvkySouhrnný pojem pro uznávaný (kvalifikovaný nebo zaručený) elektronický podpis, uznávanou elektronickou pečeť a kvalifikované elektronické časové razítko.RAD-07 Spisový řád v3Neveřejné VPZmatlíková, SimonaICT
42
AAutorizovaná konverze dokumentůKonverze dle § 22 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.RAD-07 Spisový řád v3Neveřejné VPZmatlíková, SimonaICT
43
BBackplaneŘídící panel technologického zařízeníRAD-14 Provozní řád interní technologické infrastruktury TA ČR v1; SME-33 Projektové řízení v3Neveřejné VPKubíček, Vladimír; Křepelková, MartinaICT
44
BBezpečnost a ochrana zdraví při práciPodmínky a faktory, které ovlivňují nebo mohou ovlivňovat zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných pracovníků (včetně pracovníků dodavatelů), návštěvníků nebo jiných osob na pracovišti.MET-06 Adaptace nového zaměstnance v1Neveřejné VPHálová Perglová, Táňa; Mojžišová, MartaBOZPOstatní
45
BBezpečnost informacíOchrana důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací. Kromě toho může také zahrnovat další vlastnosti například autenticitu, nepopiratelnost a spolehlivost.SME-37 Management změn v2Neveřejné VPŠkoda, MichalOstatní
46
BBPMBusiness Process Management – řízení byznys procesů.MET-05 Příručka k HTML exportu procesního modelu TA ČR v2Veřejné VPŠkoda, MichalOstatní
47
BBusiness Process Model and NotationSoubor principů a pravidel, který slouží pro grafické znázornění podnikových procesů pomocí procesních diagramů. Za jejím vznikem stojí iniciativa BPMI (Business Process Management Initiative). Primárním cílem byl vznik notace, která bude čitelná všemi účastníky životního cyklu procesu.MET-05 Příručka k HTML exportu procesního modelu TA ČR v2Veřejné VPŠkoda, MichalBPMNOstatní
48
BByznys analytikPosuzuje Žádost o změnu z hlediska dopadu na vnější uživatele, komunikuje s dodavatelem IS.SME-37 Management změn v2Neveřejné VPŠkoda, MichalRole
49
CCentrální evidence aktivit výzkumu, vývoje a inovacíČást informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, kde se uvádí informace o nových programech výzkumu, vývoje a inovací, o poskytovatelích a příjemcích. CEA je součástí povinného registru IS VaVaI pro poskytovatele podpory z veřejných prostředků.MET-13 Implementace Národního plánu obnovy v1; SME-26 Správa programů v4Veřejné VPPaclíková, Dominika; SME-26 Správa programů v4IS VaVaI CEAICT
50
CCentrální evidence dotací z rozpočtuInformační systém, který eviduje dotace poskytované ze státního rozpočtu.SME-27 Poskytování podpory a ukončování projektů v3Veřejné VPJozífová, LenkaCEDRICT
51
CCentrální evidence projektůČást IS VaVaI, která obsahuje zejména údaje určující projekt, název a předmět řešení projektu, jeho příjemce, řešitele, dalšího účastníka projektu a osobu jemu odpovědnou za řešení projektu, poskytovatele, dobu řešení projektu, celkové náklady projektu a jejich členění, výši podpory s uvedením výše výdajů ze státního rozpočtu, stupeň důvěrnosti údajů a po ukončení řešení projektu jeho zhodnocení poskytovatelem.MET-13 Implementace Národního plánu obnovy v1; SME-27 Poskytování podpory a ukončování projektů v3Veřejné VPPaclíková, Dominika; Jozífová, LenkaCEPICT
52
CCertifikovaná metodikaVýsledek, který realizuje původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem, přičemž metodika byla příslušným orgánem státní správy nebo příslušným odborným certifikačním (akreditačním) orgánem schválena a doporučena pro využití v praxi.SME-32 Schvalování certifikovaných metodik v působnosti TA ČR v1Veřejné VPKomárek, JanOstatní
53
CCI/CD pipelineSérie kroků, které je nutné provést pro správné dodání nové verze softwaru.POL-02 Dílčí politiky bezpečnosti informací v1Kubíček, VladimírICT
54
CCíle audituObecně pojaté prohlášení, ve kterém se definují plánované cíle k auditu.SME-21 Interní audit v5Veřejné VPMasák, StanislavOstatní
55
CCloud nativeCloud native computing je přístup ve vývoji softwaru, který využívá cloud computing k „vytváření a spouštění škálovatelných aplikací v moderních dynamických prostředích, jako jsou veřejné, soukromé a hybridní cloudy“.POL-02 Dílčí politiky bezpečnosti informací v1Kubíček, VladimírICT
56
CComputer Aided Business EngineeringKomplex SW nástrojů pro podporu modelování a analýzy business procesů, ale i dalších činností, souvisejících s řízením business procesů.MET-05 Příručka k HTML exportu procesního modelu TA ČR v2Veřejné VPŠkoda, MichalCABEICT
57
CČinnostJeden dále již nedělitelný krok vykonávaného procesu (subprocesu).MET-05 Příručka k HTML exportu procesního modelu TA ČR v2Veřejné VPŠkoda, MichalOstatní
58
ČČlen Odborného poradního orgánuOdborník jmenovaný předsednictvem TA ČR do Odborného poradního orgánu příslušného programu TA ČR. Stanoví-li to podmínky zadávací dokumentace veřejné soutěže, je členství automaticky spojeno s rolí zpravodaje.SME-28 Správa hodnotitelů v4Veřejné VPMojžišová, MartaRole
59
ČČlen týmu auditorůPřizvaná osoba, která je odborníkem na danou oblast.SME-21 Interní audit v5Veřejné VPMasák, StanislavRole
60
DDalší řešitelFyzická osoba, která je dalšímu účastníkovi odpovědná za odbornou úroveň projektu.
SME-12 Zpracovávání a předkládání zpráv v8; SME-13 Uzavření smlouvy / vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory v4;Veřejné VPJozífová, LenkaProject researcherRole
61
DDalší účastníkDalší uchazeč v návrhu projektu vedle hlavního uchazeče a účastník projektu v průběhu realizace vedle hlavního příjemce. Dalším účastníkem projektu je organizační složka státu nebo organizační jednotka ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem, dále právnická osoba nebo fyzická osoba, jejíž účast na projektu je vymezena v návrhu projektu a s níž příjemce uzavřel smlouvu o účasti na řešení projektu.MET-13 Implementace Národního plánu obnovy v1; SME-27 Poskytování podpory a ukončování projektů v3; SME-40 Postup pro projekty oceněné na mezinárodní úrovni v1;Veřejné VPPaclíková, Dominika; Jozífová, Lenka; Zápařková, Iveta;Role
62
DDatabáze hodnotitelůDatabáze všech oponentů, zpravodajů, odborných hodnotitelů, a expertů kteří se přihlásili prostřednictvím registračního formuláře v systému ISTA.SME-28 Správa hodnotitelů v4Veřejné VPMojžišová, MartaICT
63
DDatová entitaLibovolný objekt reálného světa (ať už svou povahou živý, nebo neživý, konkrétní, nebo abstraktní; tedy například osoba, zvíře, věc či jev), který je zachycen v datovém modelu informačního systému. Datová entita musí být rozlišitelná od ostatních datových entit a existovat nezávisle na nich. Datová entita se vztahuje k určitému typu objektu, nikoli ke konkrétní instanci (výskytu).MET-11 Správa a aktualizace jednotného slovníku v1Neveřejné VPŠkoda, MichalICT
64
DDatová sadaMnožina souvisejících dat, vztahující se k jednomu věcnému tématu, která je dostupná prostřednictvím jednoho nebo více datových souborů nebo prostřednictvím definovaného programového rozhraní (API).SME-38 Publikace a katalogizace otevřených dat v1Veřejné VPKřepelková, MartinaICT
65
DDatová schránkaElektronické úložiště speciálního typu zřízené podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.RAD-07 Spisový řád v3Neveřejné VPZmatlíková, SimonaICT
66
DDatová zprávaElektronická data, která lze přenášet prostředky pro elektronickou komunikaci a uchovávat na záznamových médiích, používaných při zpracování a přenosu dat elektronickou formou.RAD-07 Spisový řád v3Neveřejné VPZmatlíková, SimonaICT
67
DDefinice objektuKaždá entita je v rámci organizace jedinečná. Proto i v rámci repository musí být každý objekt definován pouze jednou.MET-05 Příručka k HTML exportu procesního modelu TA ČR v2Veřejné VPŠkoda, MichalOstatní
68
DDelegační smlouva mezi TA ČR a VKDelegování činností vlastníka komponenty na TA ČR, jež bude vykonávat implementaci komponenty.MET-13 Implementace Národního plánu obnovy v1Neveřejné VPPaclíková, DominikaDokument
69
DDelivery unitKoordinačním subjekt a jednotný komunikační a styčný subjekt ve vztahu k Evropské komisi.MET-13 Implementace Národního plánu obnovy v1Neveřejné VPPaclíková, DominikaRole
70
DDiagramGrafické znázornění algoritmu nebo procesu. Vývojový diagram používá pro znázornění jednotlivých dílčích operací symboly, které jsou navzájem propojeny pomocí orientovaných šipek.MET-05 Příručka k HTML exportu procesního modelu TA ČR v2Veřejné VPŠkoda, MichalOstatní
71
DDiagram aktivit – EPCDiagram aktivit – EPC (Event-driven process chain) zachycuje průběh procesu/subprocesu s jeho mezivýsledky (událostmi), podmiňujícími další pokračování procesu, různé scénáře cest (pomocí operátorů).
Zjednodušený procesní řetězec se využívá při modelování procesu, jehož tok probíhá přes několik organizačních útvarů. Tento zjednodušený model poskytuje určitý makropohled na modelovaný proce, neboť používá pouze základní elementy konstruktu flow.
MET-05 Příručka k HTML exportu procesního modelu TA ČR v2Veřejné VPŠkoda, MichalEPCOstatní
72
DDiagram aktivit – rozšířený EPCModel rozšířeného událostmi řízeného procesního řetězce (extended Event-driven process chain) popisuje průběh procesu v celé jeho šíři, tj. se všemi objekty modelování, které tvoří logické okolí popisovaného procesu (vstupy/výstupy, aplikace, rizika, indikátory).
Jedná se o nejpoužívanější model pro zachycení toku procesu.
MET-05 Příručka k HTML exportu procesního modelu TA ČR v2Veřejné VPŠkoda, MichaleEPCOstatní
73
DDílčí cíle strategieCíle organizace, které upřesňují specifické cíle a jsou přiřaditelné konkrétním útvarům organizace. Pomocí více dílčích cílů se zpravidla naplňuje jeden specifický cíl.MET-03 Příprava Strategie rozvoje TA ČR v2; STRA-02 Strategie rozvoje TA ČR 2016-2025 v1;Neveřejné VPŠkoda, MichalOstatní
74
DDílčí inventarizační komiseKomise jmenovaná k provedení fyzické a dokladové inventarizace majetku a závazkůPOK-13_2021 K provedení inventarizace v1Neveřejné VPBunček, MartinDIKRole
75
DDisaster recoveryObnova po havárii - zotavení po katastrofě, zahrnuje soubor zásad, nástrojů a postupů, které umožňují obnovení nebo pokračování provozu životně důležité technologické infrastruktury a systémů po přírodní nebo lidské katastrofické události.POL-02 Dílčí politiky bezpečnosti informací v1Kubíček, VladimírDRICT
76
DDistribuce datové sadyDatový zdroj v podobě elektronického souboru, který zpřístupňuje data datové sady nebo jejich část.SME-38 Publikace a katalogizace otevřených dat v1Veřejné VPKřepelková, MartinaICT
77
DDlouhodobý hmotný majetekPozemky a stavby včetně budov, nebytové prostory, předměty kulturní hodnoty, nemovité kulturní památky a samostatné movité věci, případně jejich soubory se samostatným technickoekonomickým určením, jejichž doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky převyšuje částku 40 000 Kč.SME-31 Hospodaření s majetkem ČR v1Neveřejné VPZmatlíková, SimonaDHMOstatní
78
DDlouhodobý nehmotný majetekSamostatně funkční výsledky nehmotné činnosti s dobou použitelnosti delší než jeden rok a v ocenění jedné položky převyšující částku 60 000 Kč a dále nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, které nejsou předmětem průmyslových a jiných ocenitelných práv.SME-31 Hospodaření s majetkem ČR v1Neveřejné VPZmatlíková, SimonaDNMOstatní
79
DDohoda o odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotáchDohoda o odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat.RAD-05 Pracovní řád v6Neveřejné VPHálová Perglová, TáňaDokument
80
DDohoda o pracovní činnostiDohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr ve smyslu § 76 zákoníku práce.SME-18 Personalistika v7Neveřejné VPMojžišová, MartaDPČDokument
81
DDohoda o provedení práceDohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr ve smyslu § 75 zákoníku práce.SME-18 Personalistika v7Neveřejné VPMojžišová, MartaDPPDokument
82
DDohoda o úrovni poskytovaných služebPísemná dohoda mezi poskytovatelem služeb a zákazníkem, která určuje parametry služby a cíle služeb a která může být součástí smlouvy nebo obdobného dokumentu.SME-37 Management změn v2Neveřejné VPŠkoda, Michal
Service Level Agreement
SLADokument
83
DDokladová inventarizace majetkuProces zjišťování stavu majetku dle účetních dokladů.POK-13_2021 K provedení inventarizace v1Neveřejné VPBunček, MartinOstatní
84
DDokladová inventarizace závazkůProces zjišťování stavu závazků dle účetních dokladů.POK-13_2021 K provedení inventarizace v1Neveřejné VPBunček, MartinOstatní
85
DDokument v analogové podoběDokument zaznamenaný v podobě, která není digitální, a má zpravidla listinnou podobu.RAD-07 Spisový řád v3Neveřejné VPZmatlíková, SimonaDokument
86
DDokument v digitální podoběDokument tvořený jedním nebo více datovými soubory (komponentami) s metadaty v libovolném datovém formátu.RAD-07 Spisový řád v3Neveřejné VPZmatlíková, SimonaDokument
87
DDokumentace monitorovacích kontrolDokumentace k projednávanému projektu (zejména návrh projektu), průběžné zprávy a stanovisko zpravodaje příslušného projektu k těmto zprávám.SME-03 Monitorovací kontroly v8Veřejné VPJozífová, LenkaDokument
88
DDokumenty prokázání způsobilostiSoubor dokumentů prokazujících kvalifikaci (způsobilost) uchazeče v souladu s § 18 ZPVV.RAD-01 Statut a jednací řád komise pro přijímání návrhů projektů v3; SME-06 Přijímání návrhů projektů do veřejné soutěže v8Veřejné VPŠulcová, MarkétaDokument
89
DDopad rizikaVýsledek konkrétní hrozby nebo příležitosti, který nastává, nebo očekávání takového výsledku.SME-24 Řízení rizik v3Neveřejné VPMasák, StanislavOstatní
90
DDotacePeněžní prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuté právnickým osobám na stanovený účel vydáním příslušné Smlouvy o poskytnutí podpory.MET-13 Implementace Národního plánu obnovy v1Neveřejné VPPaclíková, DominikaOstatní
91
DDotčená osobaObecný pojem pro osoby zapojené do všech fázích implementace NPO, tj. členové projektového týmu, členové předsednictva, kontrolní rady i výzkumné rady TA ČR, dále i všichni hodnotitelé na úrovni oponenta, speciálního hodnotitele, zpravodaje i hodnoticí komise a odborného poradního orgánu.MET-13 Implementace Národního plánu obnovy v1Neveřejné VPPaclíková, DominikaOstatní
92
DDrobný dlouhodobý hmotný majetekMovité věci se samostatným technickoekonomickým určením, jejichž doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky je v částce 3 000 Kč a vyšší, ale nepřevyšuje hranici pro dlouhodobý hmotný majetek.SME-31 Hospodaření s majetkem ČR v1Neveřejné VPZmatlíková, SimonaDDHMOstatní
93
DDrobný dlouhodobý nehmotný majetekVýsledky nehmotné činnosti se samostatným technickoekonomickým určením, jejich doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky je v částce 3 000 Kč a vyšší, ale nepřevyšuje částku pro dlouhodobý nehmotný majetek.SME-31 Hospodaření s majetkem ČR v1Neveřejné VPZmatlíková, SimonaDDNMOstatní
94
DDuševní vlastnictvíAutorské výsledky originálních myšlenek, námětů, návodů a řešení, výsledky tvorby, výzkumu či jiné činnosti, které jsou jedinečné či originální.STRA-10 Protikorupční program TA ČR pro roky 2018-2023 v1Veřejné VPSynek, TomášOstatní
95
EEduID.czFederace identit v rámci infrastruktury CESNET.MAN-03 Použití a správa výpočetní techniky TA ČR v4Neveřejné VPKubíček, VladimírICT
96
EEkonomický informační systém JASU CSEkonomický informační systém, který TA ČR využívá pro vedení účetnictví, rozpočtu a evidenci majetku.MET-13 Implementace Národního plánu obnovy v1; POL-02 Dílčí politiky bezpečnosti informací v1; SME-25 Řídící kontrola v2; SME-31 Hospodaření s majetkem ČR v1; SME-41 Proces tvorby a řízení rozpočtu v1;Neveřejné VPKubíček, Vladimír; Paclíková, Dominika;EIS JASU CSICT
97
EElektronická knihovna legislativního procesuInformační systém provozovaný úřadem vlády ČR poskytující služby řízení oběhu dokumentů zaměstnancům státní správy.MET-13 Implementace Národního plánu obnovy v1; RAD-04 Organizační řád TA ČR v10; SME-26 Správa programů v4;Veřejné VPPaclíková, Dominika; Bunček, Martin; Orlová, Michaela;eKLEPICT
98
EElektronický systém spisové službyInformační systém pro odbornou správu dokumentů a pro vedení spisové služby v elektronické podobě.RAD-07 Spisový řád v3; SME-03 Monitorovací kontroly v8; SME-35 Realizace resortních potřeb v1;Veřejné VPZmatlíková, Simona; Jozífová, Lenka; Pištorová, Margita;ESSSICT
99
EERA-NET CofundMechanismus Evropské komise v rámci programu pro výzkum a inovace Horizon 2020 dávající příležitost poskytovatelům z jednotlivých členských států vyhlašovat společné ERA-NET cofundové výzvy na dohodnuté téma.SME-36 Postup pro mezinárodní výzvy v3Veřejné VPZápařková, IvetaOstatní
100
EERA-NET cofundová výzvaVýzva k podání návrhů projektů, kterou společně vyhlašuje konsorcium poskytovatelů daného ERA-NET Cofundu, do které předkládají návrhy projektů konsorcia mezinárodních partnerů, přičemž každý poskytovatel financuje své národní úspěšné uchazeče ve výzvě na základě výběru návrhů projektů na mezinárodní úrovni.SME-36 Postup pro mezinárodní výzvy v3Veřejné VPZápařková, IvetaOstatní