รายชื่อนักเรียน-มัธยม-62
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2562
2
71030016 โรงเรียนบ้านบ้องตี้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง 1
3
7103 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
ชาย 14 คน หญิง 20 คน รวม 34 คน
4
ครูประจำชั้น นายไพศาล สงสำเภา และ นายพีระวัฒน์ ขัดฝั้น
5
6
#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
7
11786เด็กชายซาโบ -071028910718410/13/2549
8
21789เด็กชายตอตอ -07102890903207/6/2548
9
31795เด็กหญิงขวัญฤดี - 771930000418310/30/2548
10
41810เด็กชายวิชัย -
0071931000883
10/8/2548
11
51812เด็กชายสมชาย -07102891072813/20/2549
12
61818เด็กหญิงปิยนุช   คงดี17199007126603/6/2549
13
71820เด็กหญิงยุ้ย -77102010336413/24/2549
14
81932เด็กชายชัยพร ภูโต171990073374812/6/2549
15
91942เด็กหญิงกระเเต -
G710300160005
1/1/2549
16
101950เด็กหญิงชนัญชิดา   ยศวิชัย17184000399909/15/2549
17
111962เด็กชายภูวดล ทองเปราะ17193000197774/2/2550
18
121965เด็กชายเเหลมทอง -771930000501510/21/2549
19
131977เด็กหญิงลลิตา ยูฮันเงาะ17199007368011/9/2550
20
141982เด็กหญิงสาริสา - 771930000496510/7/2549
21
151985เด็กหญิงอัครสร ศรีสุวรรณ์ 16299007977212/15/2550
22
161992เด็กชายเฮเกมู -07102891072495/1/2547
23
172148เด็กหญิงนพมล   เมฆสำลี17193000131595/16/2548
24
182342เด็กชายจอซา -
G567103001636
1/1/2543
25
192347เด็กหญิงกุหลาบ -G5671030016461/1/2549
26
202354เด็กหญิงทราย -G7008600000417/7/2549
27
212469เด็กหญิงเเนน -77193000031368/13/2547
28
222472เด็กหญิงกชกร -77193000047876/26/2549
29
232647นายตั้วนะ    -07102890896401/1/2546
30
242704เด็กหญิงกรรณิการ์ วิริยะไทยเจริญ17193000156152/17/2549
31
252803เด็กหญิงกาญจนาพร ฉ่ำสูงเนิน17199007396222/16/2550
32
263078เด็กหญิงบุญฑริกา สุดทะใจ17098004874013/22/2549
33
273104เด็กหญิงวาสนา - G7103001700543/5/2546
34
283106เด็กหญิงนาฟีซา -G7103000100312/12/2547
35
293108เด็กหญิงชวกร นิรัมย์
1719900720778
7/10/2549
36
303110เด็กชายรีชันต์ พิชญธนโชติ87102760035265/23/2548
37
313111เด็กชายบาแอ -G70010080070912/17/2549
38
323112เด็กชายอติวัณณ์ บู่วอ17193000170496/16/2549
39
333117เด็กชายสุชาติ งามเสงี่ยม171930001510112/16/2548
40
343122
เด็กหญิงมะลิ -
G6171000112184/25/2549
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...