ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
1
TidstämpelKapitel [Rad 1]Arbetsbeskrivning / Material?Utfört av?Utfört datumByggsignaturKontrollant/GranskareKontrolldatumKontroll signaturKontroll av ventilspel
Arbetsbeskrivning / Material? [1 insug]
2
2018-12-14 20.29.55ATA 72 ENGINEMagnaflux sprickkontroll på Vevaxel utförd hos Flygteknisk skola i Västerås under översyn av flygteknisk lärare.Sami Häkkilä2017-05-11Thomas Sjödalen2018-10-09
3
2018-12-14 20.24.37ATA 72 ENGINESlipning vevaxel till 0.50 överdimension. Härdning ej nödvändig på Tysk VW smidd 69mm orginalvevaxelTS-motor2018-10-10Thomas Sjödalen2018-10-10
4
2018-12-14 20.24.37ATA 72 ENGINEMontering Honda CBR600 generator på vevaxelTS-motor2018-10-10Thomas Sjödalen2018-10-10
5
2018-12-14 20.24.37ATA 72 ENGINE0-ballansering vevparti, komplett med generator, drev och propellerhub, mindre materialavverkning krävdesTS-motor2018-10-10Thomas Sjödalen2018-10-10
6
2018-12-14 20.24.37ATA 72 ENGINENya balanserade, riktade Empi originalvevstakar, bearbetade med nya bussningar och bultar införskaffadeTS-motor2018-10-10Thomas Sjödalen2018-10-10
7
2018-12-14 20.24.37ATA 72 ENGINEByte ventilstyrningar (Ivam & Elco) för 8mm ventilskaftTS-motor2018-10-10Thomas Sjödalen2018-10-10
8
2018-12-14 20.24.37ATA 72 ENGINEPlanfräsning topplockTS-motor2018-10-10Thomas Sjödalen2018-10-10
9
2018-12-14 20.24.37ATA 72 ENGINEUpprymning i topplock för 92mm (1835cc) cylindrar.TS-motor2018-10-10Thomas Sjödalen2018-10-10
10
2018-12-14 20.24.37ATA 72 ENGINESkärning av ventilsätenTS-motor2018-10-10Thomas Sjödalen2018-10-10
11
2018-12-14 20.24.37ATA 72 ENGINEUppmätning av kamaxeljournaler och kamnockar. - Inom tolerans.TS-motor2018-10-10Thomas Sjödalen2018-10-10
12
2018-12-14 20.24.37ATA 72 ENGINEUppmätning ramlagerläge och kamlagerläge- inom tolerans. Standardmått, ej ar-borrat.TS-motor2018-10-10Thomas Sjödalen2018-10-10
13
2018-12-14 20.24.37ATA 72 ENGINEUppmätning lyftarhål- godkända mått.TS-motor2018-10-10Thomas Sjödalen2018-10-10
14
2018-12-14 20.24.37ATA 72 ENGINEModifiering av lyftargalleri för extra smärjning av lyftareTS-motor2018-10-10Thomas Sjödalen2018-10-10
15
2018-12-14 20.24.37ATA 72 ENGINEDemontering av oljepluggar samt gängning för hydraulpluggarTS-motor2018-10-10Thomas Sjödalen2018-10-10
16
2018-12-14 20.24.37ATA 72 ENGINEModifiering för fullflödes oljesystemTS-motor2018-10-10Thomas Sjödalen2018-10-10
17
2018-12-14 20.24.37ATA 72 ENGINEUpptagning vevhus för större cylindrar, 92mm.TS-motor2018-10-10Thomas Sjödalen2018-10-10
18
2018-12-14 20.24.37ATA 72 ENGINELätt planfräsning av tätyta för cylindrarTS-motor2018-10-10Thomas Sjödalen2018-10-10
19
2018-12-14 20.24.37ATA 72 ENGINEMätning av vipparmar, en vipparm bytes ut.TS-motor2018-10-10Thomas Sjödalen2018-10-10
20
2018-12-14 20.24.37ATA 72 ENGINEMontering vipparmar på ny bultad vipparmsaxel med smörjspår. Grovt schimsat.Anders Stenhammar2018-10-10Thomas Sjödalen2019-02-03
21
2018-12-14 20.24.37ATA 72 ENGINEKontroll av samtliga motordelar inför montering.Thomas Sjödalen2018-10-10Thomas Sjödalen2018-10-10
22
2018-12-14 20.24.37ATA 72 ENGINEPortning av utblåsAnders Stenhammar2018-10-12Thomas Sjödalen2019-02-03
23
2018-12-11 20.29.29ATA 00 GENERALGasreglage monterat i kabin.Anders Stenhammar2018-11-01Lars-Åke Henrysson
24
2018-12-11 19.32.33ATA 52 DOORSBygge och montering av dörr, pianogångjärn i extruderad aluminiumAnders Stenhammar2018-11-12Lars-Åke Henrysson
25
2018-12-09 19.46.46ATA 00 GENERALDragprov utfört på klädsel, 64Lb/inch, godkänd enligt AC.43.13-1 chpt 2.Anders Stenhammar2018-12-09Lars-Åke Henrysson
26
2018-12-11 19.32.33ATA 52 DOORSBygge och montering av skjutbar huv. Anders Stenhammar2018-12-12Lars-Åke Henrysson
27
2018-12-14 19.07.01ATA 72 ENGINEMontering vevaxeldrev, lager och propellernav. Kast propellernav uppmätt till 0.01mm.Anders Stenhammar2018-12-14Thomas Sjödalen2019-02-03
28
2018-12-16 21.32.54ATA 72 ENGINERengöring oljekanaler och vevhus invändigt med break clean och diverse borstar. Anders Stenhammar2018-12-16Thomas Sjödalen2019-02-03
29
2018-12-16 21.35.35ATA 72 ENGINEMontering oljekanalpluggar med hylomar. Anders Stenhammar2018-12-16Thomas Sjödalen2019-02-03
30
2018-12-16 21.37.00ATA 72 ENGINEMontering ny bakre reducerventilkolv 16mm med MoS2 fett. Begagnad fjäder monterad.Anders Stenhammar2018-12-16Thomas Sjödalen2019-02-03
31
2018-12-16 21.37.00ATA 72 ENGINEMontering begagnad främre överdimension 16,5mm reducerventilkolv med MoS2 fett. Begagnad fjäder.Anders Stenhammar2018-12-16Thomas Sjödalen2019-02-03
32
2019-01-05 23.36.52ATA 72 ENGINETillverkning motorbock av typ Volksplane/Turbulent med vibrationsdämpning utav Barry engine mounts 2200. Anders Stenhammar2019-01-01Thomas Sjödalen2019-02-03Motorbock
33
2019-01-15 15.36.52ATA 72 ENGINEMontering vevstakar. Momentdragning stegvis till 34Nm. "Falltest" lika bra på alla. Axialspel uppmätt till 0,25mm till 0,30mm.Anders Stenhammar2019-01-01Thomas Sjödalen2019-02-03Motorbock
34
2019-01-03 14.27.25ATA 72 ENGINEVägning och matchning vevstakar, kolvar och tappar. Se protokoll 1 i separat arbetsbladAnders Stenhammar2019-01-03Thomas Sjödalen2019-02-03
https://drive.google.com/open?id=1yO93n6xFQU4U5VWlNne2DL7lSrQWGBqI
https://drive.google.com/open?id=1v_NifuPbXaUoBOmaNapZpMT9u_nxRvwU
35
2019-01-04 17.37.22ATA 72 ENGINEVolymmätning förbränningsrum. Cyl4= 52.8ml, Cyl3= 52.3ml, Cyl2= 49.1ml, Cyl1= 51.0ml.Anders Stenhammar2019-01-04Thomas Sjödalen2019-02-03
https://drive.google.com/open?id=13_EKkZJAnVg8zp_m9ZsQKKAGT7aL4MMw
36
2019-01-05 15.49.30ATA 72 ENGINEKontroll av lika cylinderhöjd monterad i blocket, mätt med bladmått, ingen skillnad.Anders Stenhammar2019-01-05Thomas Sjödalen2019-02-03
https://drive.google.com/open?id=1oPtuAdmmbQ9GJNYFPrEuISam8Cl192lK
37
2019-01-05 18.21.29ATA 72 ENGINERostskyddat alla 8.8 m10 motorfästesbultar, muttrar, brickor och distanser med Dinitrol AV8.Anders Stenhammar2019-01-05Thomas Sjödalen2019-02-03
38
2019-01-05 19.57.38ATA 72 ENGINELappning av cylindrar mot respektive toppar. 1min/cylinder med fin ventilslippasta.Anders Stenhammar2019-01-05Thomas Sjödalen2019-02-03
https://drive.google.com/open?id=1kLgn-irBdsaLAS21uFgx82IZDk3D0cuE
39
2019-01-05 20.50.22ATA 72 ENGINEDiktning av axiallager och provmontering vevaxel med lager i vevhus, fri rotation.Anders Stenhammar2019-01-05Thomas Sjödalen2019-02-03
https://drive.google.com/open?id=1VFyr_p1JUxvH9Fyeu7DPqMZhoaM7btHx
40
2019-01-12 14.49.49ATA 72 ENGINEMontering kamlager och kamaxel. Axialspel 0.05mm -"klättrar" inte vid drivning av vevaxel. Anders Stenhammar2019-01-12Thomas Sjödalen2019-02-03
https://drive.google.com/open?id=1IYsHwTj1rqZGJwJGSGrUxO23LFxCFuYs
41
2019-01-12 14.54.28ATA 72 ENGINEProvmontering oljepump. 100% matchning av oljekanal. Drev i höjd med huset med 6.5mm ingrepp i kamaxel. Fri rotation.Anders Stenhammar2019-01-12Thomas Sjödalen2019-02-03
https://drive.google.com/open?id=1OcjCOIZV0C0ROXiypFim0jr8cxpdeMGt ,
https://drive.google.com/open?id=17Y8SR65oRcoOau0V14EbuD3laOFzal7E
42
2019-01-15 17.24.15ATA 72 ENGINEUppmätning kolvringsgap i cylinder, märke "AA". Samtliga mellan 0.40 och 0.45mm. lika i topp och fot.Anders Stenhammar2019-01-15Thomas Sjödalen2019-02-03
43
2019-01-16 19.24.28ATA 72 ENGINEUppmätning Vändhöjder och beräkning av shims och slipning, se Flik 2, Protokoll 1Anders Stenhammar2019-01-16Thomas Sjödalen2019-02-03
44
2019-01-17 11.28.19ATA 72 ENGINEShimsning av svänghjul. Papperspackning med shims under monterad. Axialspel justerat till 0,10mm med 3st shims.Anders Stenhammar2019-01-17Thomas Sjödalen2019-02-03
45
2019-01-17 21.16.19ATA 72 ENGINESlipning förbränningsrum för lika komp.förhållande på 8.3:1. För 98 MOGAS eller 91/96UL AVGAS.Anders Stenhammar2019-01-18Thomas Sjödalen2019-02-03
https://drive.google.com/open?id=1cpbwMuZRZMJrBoSpNbk0z7X1XA4S-KXA
https://drive.google.com/open?id=1_NmRsv0mR70NVTWgSbVRL6FE2eKYyuQY
46
2019-01-17 21.16.19ATA 72 ENGINEMontering kopparbrickor på alla tändstift förutom 3 nedre, för att minska hotspots.Anders Stenhammar2019-01-19Thomas Sjödalen2019-02-03
47
2019-01-18 21.16.19ATA 72 ENGINEUppmätning nya ventilfjädrar, längd, lutning och fjäderkraft. Godkända. Enligt Protokoll 1.Anders Stenhammar2019-01-20Thomas Sjödalen2019-02-03
https://drive.google.com/open?id=1sh3sStB0kXhz1_0io3Uzm2ZDS7VI1sX4
48
2019-01-20 14.52.07ATA 72 ENGINEVentilgeometri 2 avgas justerad. Stötstågslängd 265mm. Se bild för trägfbild vippa/ventilskaft.Anders Stenhammar2019-01-20Thomas Sjödalen2019-02-03
https://drive.google.com/open?id=1W2SfqkE7xjrlmTZowjcgIaBr1BAuRUhR
49
2019-01-20 14.52.56ATA 72 ENGINEVentilgeometri 1 avgas justerad. Stötstågslängd 265mm. Se bild för träffbild vippa/ventilskaft.Anders Stenhammar2019-01-20Thomas Sjödalen2019-02-03
https://drive.google.com/open?id=1j77bbPvgaRH-MT6MSit4AsUR3oc2yY2F
50
2019-01-20 14.53.50ATA 72 ENGINEVentilgeometri 1 insug justerad. Stötstågslängd 265mm. Se bild för trägffbild vippa/ventilskaft.Anders Stenhammar2019-01-20Thomas Sjödalen2019-02-03
https://drive.google.com/open?id=1EBqgsvQV_jvPr_EPXtnj0V96CwQwd_Ry
51
2019-01-20 14.54.40ATA 72 ENGINEVentilgeometri 2 insug justerad. Stötstågslängd 265mm. Se bild för trägffbild vippa/ventilskaft.Anders Stenhammar2019-01-20Thomas Sjödalen2019-02-03
https://drive.google.com/open?id=13Q3_KL89XBrbujWpZIjDmgn8OAXzeXNa
52
2019-01-20 20.55.38ATA 72 ENGINEKapning stötstänger för rätt vipparmsgeometri. Cyl1/2: 256mm. Cykel/4: 266mm. Anders Stenhammar2019-01-20Thomas Sjödalen2019-02-03
https://drive.google.com/open?id=1_yJz-u1yBpGHvtEFoD1cAuP9ii7vd40Q, https://drive.google.com/open?id=1WOOQQxkFcRWmWS7o4wsT_uePhW44gywb, https://drive.google.com/open?id=1vusgUHJC9uQQ61sTTe2IDdp6cSbbDQD3
53
2019-01-23 20.08.31ATA 72 ENGINEMonterat fördelare. Shimsat med 3st shims till 1.15mm i spel. Anders Stenhammar2019-01-23Thomas Sjödalen2019-02-03
https://drive.google.com/open?id=1lHo3JqQyPZPUUwy5DcHka0Ywh0fHgNpj
54
2019-02-03 10.30.31ATA 72 ENGINEKontrollantbesök. Kontroll av arbete och förslutning av motorblock.Anders Stenhammar2019-02-03Thomas Sjödalen2019-02-03
55
2019-02-16 15.39.47ATA 72 ENGINEOljeslangar av pressad hydraulslang monterat. Anders Stenhammar2019-02-16Thomas Sjödalen
https://drive.google.com/open?id=1pM_dq6iSTNnWxq4Vw3_D-_J6XdpPpbHt
56
2021-07-31 21.42.06ATA 72 ENGINEBytt förgasare till Aeroinjector 35 med Aeroconversions luftfilter.Anders Stenhammar2021-07-02
57
2021-08-03 22.49.49ATA 72 ENGINEFörstärkt infästning oljefilterhållare med dubbla avgasklämmor.Anders Stenhammar2021-08-01
58
2021-08-09 10.41.24ATA 74 IGNITIONFörläggning av tändkablar med distanser.Anders Stenhammar2021-08-08
59
2021-08-09 10.45.26ATA 72 ENGINE
Bytt gaskolator till dränerkran på inrådan från Aeroconversions teknisk support för att undvika ångbildning (känt problem på Aeroinjector).
Anders Stenhammar2021-08-08
60
2021-08-10 20.40.07ATA 72 ENGINEInkörning kamaxel. 3x10min.Anders Stenhammar2021-07-01Thomas Sjödalen2021-07-01
61
2021-08-12 19.10.26ATA 72 ENGINEDemontering vippställ för stilleståndAnders Stenhammar2021-08-12
62
2021-08-12 19.34.06
ATA 72 ENGINE, VENTILSPEL
Kontroll av ventilspelAnders Stenhammar2021-08-12
https://drive.google.com/open?id=1t8w0dMZ7uy2sl7qw-Wqfr_SXrmAi6Y-VzLO9Br89YQg
63
2021-10-04 22.21.18ATA 72 ENGINEMonterat vevhusventilation typ Empi box.Anders Stenhammar2021-10-02
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100