Đăng ký thực tập sư phạm 2018
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ĐĂNG KÝ THỰC TẬP SƯ PHẠM
2
Năm học: 2018 -2019
3
Môn học nào chưa có điểm các bạn ghi chú: chưa có điểm
4
STTMSSVHỌ TÊNTHÔNG TIN LIÊN LẠC (ĐT, Email)
Giáo dục học
Lý luận dạy học
PP toán 1
PP toán 2
Tâm lý học
ĐIỂM TB TÍCH LŨY
GHI CHÚ
5
11511299Đinh Phương Xuân Thùy
01676091578
dinhphuongxuanthuy@gmail.com
8.57.558.587.4
6
21411127Võ Hoàng Kha
01628 554 673
khavo47@gmail.com66.55776.59
7
31511224Trần Nguyễn Tuyết Như0981867472tntn31397@gmail.com7.5667.577.11
8
41511144Huỳnh Lê Thái Nhựt Lâm0969232071
huynhlethainhutlam1997@gmail.com
5.55.55666.73
9
51511152Nguyễn Thành Long0981867472
nguyenthanhlong.1509@gmail.com
68.55.576.5
10
61511142Nguyễn Nhật Hoàng Kim 1634041007
nhatkimhoang18011997@gmail.com
68.555.56.56,68
11
71511116Phạm Thanh Huy0981864510
huypham10051997@gmail.com
8897.58.57,46
12
81411173Hồ Gia Nam0919259254gianam696@gmail.com6.56.55876.88
13
91511120Lê Thị Mai Huỳnh0915678280huynhle9720@gmail.com865.5776.86
14
101511161Hồ Thị Mỹ Ly0971221398quynhly971@gmail.com 6.58.05.07.07.07.18
15
111511186Nguyễn Thị Thanh Ngân
01226969427
thanhngan228997@gmail.com
7.57.06.57.58.56.92
16
121511001Đỗ Mạnh An0985897797manhan2811@gmail.com89.56.5887.88
17
131511297Trần Anh Thuận
01659434504
trananhthuan97@gmail.com785.5786.64
18
141511334Vũ Thanh Tuyền
01675355506
tuyenvu418@gmail.com6.57.56.08.08.07.37
19
151511125Trịnh Kim Hương0902699535
huongtrinh551997@gmail.com
8.585.08.58.57.33
20
161411320Nguyễn Bích Trâm0901391320nbtram26@gmail.com5.55.557.55.507.02
21
171511238Đinh Thị Mỹ Phụng0981867849dtmphung217@gmail.com7.06.55.58.07.57.26
22
181511303Phạm Huyền Thu Thương
01286733346
phthuthuong2110@gmail.com
7.56.555.576.39
23
191511136Đặng Trọng Khiêm0966299664trongkhiem95.kd@gmail.com6.58.56.586.57.3
24
201511289Hoàng Anh Thiện0904231012thienn6971@gmail.com78.558.576.62
25
211511183Nguyễn Hồng Nga
01282096419
nguyenhongnga.2112@gmail.com
88,56687.52
26
221511305Lê Đình Thủy Tiên
01643787712
ledinhthuytien@gmail.com6.5768.57.57.28
27
231511276Bế Phương Thảo0944107085phuongthao.qst@gmail.com89787,58.3
28
241511062Trương Tấn Đạt0914232991
truongtandat8121997@gmail.com
87.55.57.59.57,03
29
251411154Võ Thị Ái Linh
01656661578
ailinh1703@gmail.com76.556.57.56,98
30
261511054Lý Ánh Dương0907342693lyanhduong1504@gmail.com7.58.58.589.57.78
31
271411141Nguyễn Hữu Liên
01634781345
huulien345@gmail.com7.5798.57.5
32
281411232Võ Phong Phú
01653153514
vophongphutvc@gmail.com77577.5
33
291511319Ngô Bích Trâm0981380093nbtram.khtn@gmail.com6.5755.57.56.61
34
301511130Trần An Khang0961695097ankhangtran1996@gmail.com67.56.5967.42
35
311511166LÊ THỊ TRÀ MI
01663172031
tramiqwe@gmail.com6.57.5677.57,06
36
321511150Nguyễn Thị Kim Loan0981864058marialoan2401@gmail.com5.57.55.57
37
331511102LÊ HOÀN 0908032743lehoan2705@gmail.com8.58.55.598.57,53
38
341511175Đặng Thục Mỹ0938098364thucmy10111997@gmail.com65676
39
351411214Vũ Thụy Phương Như0919486421vuthuyphuongnhu@gmail.com695777.4
40
361411282Trần Thanh Thắng0989893451
thanhthang160396@gmail.com
8888.56
41
371411020Nguyễn Xuân Chân
01639888291
nguyenxuanchan1996@gmail.com6.55.55.56.55.5
42
381511306Nguyễn Thị Diễm Tiên
01694441011
diemtien.nguyen96@gmail.com
6.565.595.57.1
43
391511090Nguyễn Tấn Hiếu
01652505040
nguyentanhieu1304@gmail.com
6.587766.81
44
401411153Trương Nguyễn Ánh Linh
01284984674
anhlinh.truongnguyen@gmail.com
7.57.56.58.56.57.34
45
411511352Phan Hoài Vy0981864442phanhoaivy91012@gmail.com666.57.57.57.15
46
421511008Nguyễn Thị Kim Anh0963344940
nguyenthikimanh.math@gmail.com
86.55.58.587.25
47
431511187
NGUYỄN THỊ THANH NGÂN
01658382700
thanh.ngan.nguyen2507@gmail.com
88.5667.57.57
48
441511109Sầm Việt Hoà
01644184750
linhhoa456@gmail.com785.57.57
49
451511172Đặng Thị Thúy Mơ0981194692dttmo2103@gmail.com8857.55.56.9
50
461511226Nguyễn Thị Oanh0902506159nguyenoanhcbl@gmail.com7.57.57.586.57.18
51
471511211Huỳnh Thị Yến Nhi
01693459791
htyennhi48@gmail.com78.57.5777.45
52
481411309Ngô Văn Sinh Toàn0979542234toanngo146@gmail.com66696
53
491411221Phạm Thị Yến Phi0963109472yenphipt96@gmail.com76.57.596.5
54
501511249Võ Cao Kiến Quân
01669896414
v.c.k.quan@gmail.com66.556.56.56.55
55
511511100Trần Thanh Hoàng0906806983hoang.elnino97@gmail.com6.575.57.56.57.73
56
521311368phạm thị lệ trinh
01295966370
victoria.victoria434@yahoo.com
6.57.5587,5
57
531411277Nguyễn Thị Thanh Thảo
01203607943
thanhthao14091996@gmail.com
7688.56,5
58
541511237Phạm Hoàn Phát Phú 0981867154phamphu997@gmail.com65,55,587,56.78
59
551411155Nguyễn Thị Cẩm Loan0976962230Camloan96.nt@gmail.com76.5586.5
60
561511079Hà Huy Hải
01653076725
hahuyhai1309@gmail.com76576.56.58
61
571411297Phạm Thị Thùy0988014311
phamthithuy090496@gmail.com
68587.5
62
581411118Nguyễn Văn Hưng
01673832887
windkhtn@gmail.com7.5856.56.56.45
63
591411121Khuất Thị Lan Hương
01264126973
huongkhuat.ktt.96@gmail.com
6555.56.56.49
64
601411012La Minh Bảo0986974572laminhbao1@gmail.com6.57.557.56.56.93
65
611411010Nguyễn Thị Ân0981863556annguyen@gmail.com7.56,565,57
66
621511271Nguyễn Thành Tâm0906579769
nguyenthanhtam.ntt97@gmail.com
6.08.06.59.07.5
67
63
68
64
69
65
70
66
71
67
72
68
73
69
74
70
75
71
76
72
77
73
78
74
79
75
80
76
81
77
82
78
83
79
84
80
85
81
86
82
87
83
88
84
89
85
90
86
91
87
92
88
93
89
94
90
95
91
96
92
97
93
98
94
99
95
100
Loading...