การติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกัน Covid-19 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
การติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2
ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข หลังเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
3
ที่ข้อมูลจำนวน
4
1จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมทำแบบประเมิน
5
2
จัดการเรียนการสอนแบบให้ผู้เรียนมาเรียนที่โรงเรียน (On-Site)
6
3จัดการเรียนการสอนแบบเรียนผ่าน TV (On-Air)
7
4จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online)
8
5
มีแผนรองรับกรณีพบผู้เรียนมีอาการของระบบทางเดินหายใจ
9
10
กราฟสถิติรายจังหวัด
11
กราฟสถิติระดับการศึกษา
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...