ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
2
Norsk NCIP profil v 1.1 - status
3
Status på implementering i systemene i Norge
Se nederst hvordan du får skrivetilgang!
4
5
6
Hva systemleverandørene støtter - v 1.0 basisAlmaBibliofilMikromarcTidemannDeichmanQuria
7
LookupAgency() - "Hei, er du der?"Ja, men rapporterer ikke versjonJaJaJaJaJa
8
ItemRequested() - lån/kopi via portal (Oria, Biblioteksøk)NeiJaJaJaJaJa
9
ItemRequested() - For bestilling i eget systemJaJa?Ja
10
RequestItem() - bestiller ber om lån/kopiJaJaJaJaIkke fra eget systemJa
11
CancelRequestItem() - bestiller kansellererJaJaJaJaJaJa
12
CancelRequestItem() - eier avviserJaJaJaJaJaJa
13
ItemShipped() - eier levererJaJaJaJaJaJa
14
ItemReceived() - bestiller mottarJaJaJaJaJaJa
15
ItemShipped() - bestiller returnererJaJaJaJaJaJa
16
ItemReceived() - eier mottar (bok kommet tilbake)JaJaJaJaJaJa
17
RenewItem() - bestiller ber om fornyingJaJaJaJaNeiJa
18
19
20
Opplegg for søk og bestillAlmaBibliofilMikromarcTidemannDeichmanQuria
21
Tilbyr SRU-søk mot eget system / egen beholdningJa
Begrenset beholdningsinfo i standard SRU.
ISO 20775 kommet med detaljert beholdningsinfo mars 2018. Løsningen testes. Må aktiveres for hver institusjon. NB nå.
JaJaJa. Beholdningsinfo i 850 etter NorZIGJa, men ikke beholdningsinfo i tråd med NorZIG enda ???Nei
22
Tilbyr Z39.50-søk mot eget system / egen beholdningOK. Men løsningen blir ikke vedlikeholdtJaJaNeiJa, men ikke beholdningsinfo i tråd med NorZIG enda ???Nei
23
Tilbyr fjernlån for egne bibliotekarerJaJaJaJaNei?
24
Tilbyr lånerinitiert fjernlånNeiJaNeiNeiNeiNei
25
Tilbyr manuell utfylling av bestillingsskjerm og valg av mottakerJaJaJaJaNeiNei
26
Tilbyr SRU søk fra eget system mot andre norske katalogerNeiJaJaNeiNeiJa
27
Tilbyr SRU Holdings for å gi info om "Ikke fjernlån"JaJaNeiNei
28
- Benytte SRU Holdings for å hente info fra andreJa, i Oria FjernlånNeiNeiNei
29
Tilbyr Z39.50 søk fra eget system mot andre norske katalogerNeiJaJaNeiNei
30
Støtter bestilling fra Oria fjernlånsfane for egne bibliotekarer (NCIP-ItemRequested-basert) Nei (Alma støtter ikke ItemRequested)JaJaJaJaJa
31
Støtter bestilling fra Biblioteksøk mot andre systemer for egne N-nummerlånereNei. Alma støtter ikke ItemRequestedJaJaNeiJaJa
32
NCIP testbibliotekNorsk Skogfins museum, NO-1042300, https://bibsys.alma.exlibrisgroup.com/view/NcipP2PServletJa, NO-5070901. https://krydder.bib.no/cgi-bin/ncipresponder (Støtter ItemRequested, og automatisk videresending av RequestItem)Ja, NO-5030112 BIBITS7 https://test-perif.mikromarc.no/NCIPService/ncipresponder/parser?db=682-bibits7-mm3NO-5060203 https://asp2.bibliotekservice.no/tho/ncip.aspx (Støtter ItemRequested, men manuell videresending RequestItem)5030021 https://ncip-test.ssl.deichman.no (Usikker)Quria Bibliotek, NO-5060202, https://nightly.quriaint.axiell.com/integrations/ncip/e6577300-18cd-4938-95dc-8690d6b50505/
33
Kontakterling.fossan@unit.notore@bibsyst.nooystein.reiersen@bibits.nomagnus@bibliotekservice.nokjersti.steien@deichman.nomaria.kleiman@axiell.com
34
35
36
37
Hva systemleverandørene støtter - v 1.1 utvidelseAlmaBibliofilMikromarcTidemannDeichmanQuria
38
Gyldige verdier på bestillingstype, RequestType
39
- PhysicalJaJaJaJaJa
40
- DigitalJaNeiNei
41
- LoanNoReservationNeiJaJaNeiNei
42
- LIINeiJaJaNeiNei
43
- LIINoReservationNeiJaJaNeiNei
44
- DepotNeiJaNeiJa, motta depot
45
- Non-returnableJa, men anbefales ikke for våre bibliotek. Eier må uansett få bestemme hvordan kopi skal sendes, physical eller digital.Ikke testetNeiNei
46
NoticeContent (ReceivedBy... osv uten punktum)JaJaJaJaJa
47
Et minimum av bibliografiske data på bestilling, dvs på ItemRequested() og RequestItem(), også ved bestilling på IDJa, i RequestItemJaJaJaJa
48
Responsmeldinger med elementet Problem Ja, men ikke alltid presistJaJaJa, men ikke alltid presistJa
49
Fjerne overflødige kommentarlinjer i NCIP-meldingeneJaJaJaJaJa
50
Nye felter / bruk av felter
51
- FromSystemIDJa, på alle meldingerJaAksepteres i innkommende meldingerAksepteres i innkommende meldingerJa
52
- ItemNote:
53
--- ItemRequested().Ext.ItemNoteNeiNeiNeiNeiJa
54
--- RequestItem().Ext.ItemNoteJaNeiJaNeiJa
55
--- ItemShipped().Ext.ItemNoteJaJaNeiNeiJa
56
--- RenewtItem().Ext.ItemNoteJaNeiNeiNeiJa
57
--- ItemRenewed().Ext.ItemNoteJaNeiNeiNeiJa
58
--- CancelRequestItem().Ext.ItemNoteJaJaJaNeiJa
59
--- ItemRequestUpdated().Ext.ItemNoteJaNeiNeiNeiJa
60
- DateDue:
61
--- ItemShipped().ItemOptionalFields.DateDueNeiJaJaNeiJa
62
--- ItemShipped().Ext.DateDueJaJaNeiNeiJa
63
ItemRequestUpdated() = Generell melding, begge veier JaKun mottakNeiNeiKun motta
64
ItemRenewed() = Manuell fornying på initiativ fra eierJaKun mottakJa, tolkes i innkommende meldernger fra mars 201922Q2Ja
65
Kopibestilling - RequestItem() / ItemRequested()
66
- ItemId - støtter barcode / RFID / DOIJaJaIkke testetNeiNei
67
- RequestType = 'Digital'JaJaIkke testetNeiNei
68
- ItemOptionalFields.PaginationJaJaIkke testetNeiNei
69
- ItemOptionalFields.AuthorOfComponentJaJaIkke testetNeiNei
70
- ItemOptionalFields.TitleOfComponentJaJaIkke testetNeiNei
71
- ItemOptionalFields.BibliographicLevel = 'Book' / 'Journal'JaJaIkke testetNeiNei
72
- ItemOptionalFields.MediumType = 'Photocopy'JaJaIkke testetNeiNei
73
- ItemOptionalFields.Ext.ItemNote - med URL til artikkel, heftedata (eks '3(1990) 4') og annet
JaJaIkke testetNeiNei
74
- ShippingInformation.ElectronicAddres - med e-postadresseJuli 2022
75
- ItemOptionalFields.ElectronicResource.ActualResource = ‘File’Ja
76
- Motta Ext.Volumes / Issues / Parts / Chapters - Alma-spesifiktVil sende og motta, inntil videreNeiIkke testetNeiNei
77
78
79
80
Tilgang til redigering i dette Google-arket:
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100