Norsk NCIP profil v 1.1 - Status implementering
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
2
Norsk NCIP profil v 1.1 - April 2018
3
Status på implementering i systemene i Norge
Se nederst hvordan du får skrivetilgang!
4
5
6
Hva systemleverandørene støtter - v 1.0 basis
AlmaBibliofilMikromarcTidemannKohaQuria
7
LookupAgency() - "Hei, er du der?"Ja, men rapporterer ikke versjonJa
8
ItemRequested() - lån/kopi via portal (Oria, Biblioteksøk)NeiJa
9
RequestItem() - bestiller ber om lån/kopiJaJa
10
CancelRequestItem() - bestiller kansellererJaJa
11
CancelRequestItem() - eier avviserJaJa
12
ItemShipped() - eier levererJaJa
13
ItemReceived() - bestiller mottarJaJa
14
ItemShipped() - bestiller returnererJaJa
15
ItemReceived() - eier mottar (bok kommet tilbake)JaJa
16
RenewItem() - bestiller ber om fornyingJaJa
17
18
19
Opplegg for søk og bestillAlmaBibliofilMikromarcTidemannKohaQuria
20
Tilbyr SRU-søk mot eget system / egen beholdningJa
Begrenset beholdningsinfo i standard SRU.
ISO 20775 kommet med detaljert beholdningsinfo mars 2018, men løsningen er moden først høst 2018.
Nei
21
Tilbyr Z39.50-søk mot eget system / egen beholdningOK. Men løsningen blir ikke vedlikeholdtNei
22
Tilbyr fjernlån for egne bibliotekarerJaNei
23
Tilbyr lånerinitiert fjernlånNeiNei
24
Tilbyr manuell utfylling av bestillingsskjerm og valg av mottaker
JaNei
25
Tilbyr SRU søk fra eget system mot andre norske katalogerNeiNei
26
Tilbyr Z39.50 søk fra eget system mot andre norske katalogerNeiNei
27
Støtter bestilling fra Oria fjernlånsfane for egne bibliotekarer (NCIP-ItemRequested-basert) Nei (Alma støtter ikke ItemRequested)Ja
28
Støtter bestilling fra Biblioteksøk mot andre systemer for egne N-nummerlånereNei. Alma støtter ikke ItemRequestedJa
29
NCIP testbibliotekNorsk Skogfins museum, NO-1042300, https://bibsys.alma.exlibrisgroup.com/view/NcipP2PServletQuria Bibliotek, NO-5060202, https://nightly.quriaint.axiell.com/integrations/ncip/e6577300-18cd-4938-95dc-8690d6b50505/
30
Kontaktsupport@bibsys.no?
31
32
33
34
Hva systemleverandørene støtter - v 1.1 utvidelse
AlmaBibliofilMikromarcTidemannKohaQuria
35
Gyldige verdier på bestillingstype, RequestType
36
- PhysicalJaJa
37
- DigitalJaNei
38
- LoanNoReservationNeiNei
39
- LIINeiNei
40
- LIINoReservationNeiNei
41
- DepotNeiNei
42
- Non-returnalbleJa, men anbefales ikke for våre bibliotek. Eier må bestemme hvordan kopi skal sendes, physical eller digital.Nei
43
NoticeContent (ReceivedBy... osv uten punktum)JaJa
44
Et minimum av bibliografiske data på bestilling, dvs på ItemRequested() og RequestItem(), også ved bestilling på IDJa, i RequestItemJa
45
Responsmeldinger med elementet Problem Ja, men ikke alltid presistJa
46
Fjerne overflødige kommentarlinjer i NCIP-meldingeneJaJa
47
Nye felter / bruk av felter
48
- FromSystemIDJa, på alle meldingerNei
49
- NeededBeforeDate JaNei
50
- ItemNote
51
--- ItemRequested().Ext.ItemNoteNeiNei
52
--- RequestItem().Ext.ItemNoteJaNei
53
--- ItemShipped().Ext.ItemNoteJaNei
54
--- RenewtItem().Ext.ItemNoteJaNei
55
--- ItemRenewed().Ext.ItemNoteJaNei
56
--- CancelRequestItem().Ext.ItemNoteJaNei
57
--- ItemRequestUpdated().Ext.ItemNoteJaNei
58
- DateDue
59
--- ItemShipped().ItemOptionalFields.DateDueVil be Ex Libris om å støtte detteNei
60
--- ItemShipped().Ext.DateDueJaNei
61
ItemRequestUpdated() = Generell melding, begge veier Ja, fra juni 2018Nei
62
ItemRenewed() = Manuell fornying på initiativ fra eierStøttes, men Alma kan melde feil dato når den automatisk sendes i tillegg til RenewItemResponse(). Venter på retting fra Ex Libris.Nei
63
Kopibestilling - RequestItem() / ItemRequested()
64
- ItemId - støtter barcode / RFID / DOIJaNei
65
- RequestType = 'Digital'JaNei
66
- ItemOptionalFields.PaginationJaNei
67
- ItemOptionalFields.AuthorOfComponentJaNei
68
- ItemOptionalFields.TitleOfComponentJaNei
69
- ItemOptionalFields.BibliographicLevel = 'Book' / 'Journal'JaNei
70
- ItemOptionalFields.MediumType = 'Photocopy'JaNei
71
- ItemOptionalFields.Ext.ItemNote - med heftedata, eks '3(1990) 4'
JaNei
72
- Motta Ext.Volumes / Issues / Parts / Chapters - Alma-spesifiktVil sende og motta, inntil videreNei
73
Nei
74
75
76
Tilgang til redigering i dette Google-arket:
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu