1/7การเข้าชั้นเรียน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYAAABAC
1
21103
รายวิชาวิทยาการคำนวณ

ป้อนค่า ม สำหรับ เข้าเรียน, ส สำหรับ เข้าเรียนสาย, ล สำหรับ ขาดเรียนโดยแจ้งครูผู้สอน, และ ข สำหรับ ขาดเรียนโดยไม่แจ้งครูผู้สอน. ใช้แท็บ "คีย์การเข้าชั้นเรียน" เพื่อปรับแต่งตามต้องการ
2
สัปดาห์ที่ (เรียนวันจันทร์)
1234567891011121314151617181920
3
ชื่อชั้นเรียน ม.1/713/520/54/95/96/97/98/911/912/913/914/915/918/919/920/921/922/925/926/927/928/929/9เข้าเรียนสายขาดเรียนโดยแจ้งครูผู้สอนขาดเรียนโดยไม่แจ้งครูผู้สอน
4
ครูผู้สอน พรรณภา โพธิ์หลำจ.จ.จ.อ.พ.พฤ.ศ.จ.อ.พ.พฤ.ศ.จ.อ.พ.พฤ.ศ.จ.อ.พ.พฤ.ศ.
5
133400
เด็กชายกิตติพัฒน์ เกตุแก้ว
000
6
233401เด็กชายกุลธวัช ปรึกษา000
7
333402เด็กชายเจษฎา สลุงแก้ว000
8
433403
เด็กชายชัยนาท ประพฤติเลิศ
000
9
533404
เด็กชายณัฐชนนท์ งามประกอบ
000
10
633405
เด็กชายบุญญฤทธิ์ บินชัย
000
11
733406
เด็กชายยอดพระกัณฑ์ ปานนิล
000
12
833407เด็กชายพงศกร ไชยโกฏิ000
13
933408เด็กชายพงศ์พล แก้วมาลา000
14
1033409
เด็กชายศิวกร ช้างสัมฤทธิ์
000
15
1133410เด็กชายอนุรักษ์ ไทยยัง000
16
1233411เด็กชายอัมดาคาน ปาทาน000
17
1333412
เด็กชายณัฐชนน อุ้ยสิงห์
000
18
1433413เด็กหญิงกฤติยา ด้วงคำ000
19
1533414เด็กหญิงกษมาพร กองคูณ000
20
1633415เด็กหญิงเจนจิรา ชวนมา000
21
1733416
เด็กหญิงชนิตา วงษ์สกุลใหม่
000
22
1833417
เด็กหญิงชนิตาภา เวชอนันตวงษ์
000
23
1933418
เด็กหญิงฐิติกานต์ กล่ำเพ็ง
000
24
2033419
เด็กหญิงณัฐกานต์ เปลี่ยนอำรุง
000
25
2133420
เด็กหญิงณิชาภัทร ช่วยเปรม
000
26
2233421
เด็กหญิงดรุโณทัย กะติกา
000
27
2333422เด็กหญิงธนัญญา อยู่ชัง000
28
2433423
เด็กหญิงธมลวรรณ เลาหพันธ์พงศ์
000
29
2533424
เด็กหญิงนรินธิรา เผือกผ่อง
000
30
2633425
เด็กหญิงพรปวีณ์ อ่อนปาน
000
31
2733426
เด็กหญิงพิมลวรรณ ดีสงเคราะห์
000
32
2833427
เด็กหญิงภคนันท์ รู้ประสิทธิ์
000
33
2933428เด็กหญิงลลิตา สิงห์โต000
34
3033429
เด็กหญิงวรณัน เที่ยงพลับ
000
35
3133430เด็กหญิงวรัญญา พัฒวี000
36
3233431
เด็กหญิงวราลี ผ่องพันธ์ชัย
000
37
3333432เด็กหญิงวริศรา มณฑา000
38
3433433
เด็กหญิงศรวณีย์ ลันวงษา
000
39
3533434
เด็กหญิงศิริรัชต์ สุขเสงี่ยม
000
40
3633435
เด็กหญิงสิริยากร เย้ยกระโทก
000
41
3733436
เด็กหญิงสุดที่รัก จงแจ่มฟ้า
000
42
3833437เด็กหญิงสุภชา ฟักปาน000
43
3933438
เด็กหญิงอนงค์พร โตสิงห์
000
44
4033439
เด็กหญิงอรปรียา เชื้อน้อย
000
Loading...