ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ศูนย์ประสานงานภาคีเพื่อการพัฒนาจังหวัด (ศปจ.) อัพเดท วันที่ 03-12-64
2
3
ลำดับ
จังหวัดชื่อ-สกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์E-mailหมายเหตุ (หากประสานงาน)
4
1เชียงรายดร.วิรุณ คำภิโล599 ม. 17 ต. บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย57000081-8812312wilaina18@gmail.com
viroon.kumpilo@gmail.com
5
2น่านนางสุภาพ สิริบรรสพศูนย์ประสานงานประชาสังคม จ.น่าน สำนักกิจการพิเศษ โรงพยาบาลน่าน เลขที่ 1 ต.วรวิชัย ต.ในเมือง จ.น่าน 55000081-531-2219ssiribansop@yahoo.com
6
3พะเยานางมุกดา อินต๊ะสาร182/1 ม. 5 ต. บ้านปิ่น อ. ดอกคำใต้ จ. พะเยา 56000081-8815599mookda214@gmail.com
7
4แพร่นายสุวิทย์ สมบัติ320 ม. 7 ต. ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ 54000089-4302670suvit6857@gmail.com
8
5แม่ฮ่องสอนดร.ณิชาภัทร ศรีสถิตย์ธรรม154/1 หมู่ 8 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000092-4719109thipdaporn189@gmail.com
9
6ลำปางนางสาวศิริพร ปัญญาเสน16 ชุมชนบ้านหน้าค่าย ต. พิชัย อ. เมือง จ. ลำปาง 52100086-7302929,
0908932925
siripornd2506@gmail.com
10
7ลำพูนนายจรูญ คำปันนา63 ม. 12 ต. ศรีบัวบาน อ.เมือง จ. ลำพูน 51000081-9988031jul.lamphun@gmail.com ppp_lamphun@hotmail.com
11
8ตากนางเพลินใจ เลิศลักขณวงศ์14 ถ.ประสาทวิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด
จ.ตาก 631120
091-8388266sawart5@hotmail.comนางสวาท ไพศาลศิริ
086-3287999
12
9พิษณุโลกดร. สุเนตร ทองคำพงษ์564/7 ม.7 ต. สมอแข อ. เมือง จ. พิษณุโลก 60500084-9888585pentikan@gmail.com
zunato785@gmail.com
13
10อุตรดิตถ์นายประพันธ์ แจ้งเอี่ยม31 ม. 8 ต.ไร่อ้อย อ. พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120083-3222458ponzamak@gmail.com
kolna@yahoo.com
14
11กำแพงเพชรนายชำนาญ วัฒนศิริ34/2 หมู่ 9 ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000080-2456449chamnanwat@gmail.com
15
12นครสวรรค์นายอภิชาติ พึ่งทองเลขที่ 6 ม 1 ถนนเทศบาลพัฒนา 3 ต.ชองแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210087-5720198apichat_nlc@outlook.com
Add_01@hotmail.com
16
13พิจิตรคุณสุรเดช เดชคุ้มวงศ์193 ถ.พระพิจิตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000089-9611024srdnum@yahoo.com,
wararatmoukyod@gmail.com
วรารัตน์ 080-0936070
17
14ชัยนาทนางดวงพร อิฐรัตน์381 หมู่ 3 ตำบลชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000081-9118076duangporn_itt@yahoo.co.th
18
15เพชรบูรณ์นางสาวอรวรรณ์ ดวงดี32 หมู่ 7 ต.นาป่า อ.เมือง จ. เพชรบูรณ์ 67000088-2720531
 doungdee6087225@gmail.com
19
16อยุทธยานายสันติ จียะพันธ์66/21 หมู่ 3 ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
081-9192062santijeeyapan@gmail.com
20
17อ่างทองนายธงชัย กันพันธุ์ 113/13 ม.4 ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ
จ.อ่างทอง 14110
062 3350553tthongchai1@gmail.com
21
18ราชบุรีนพ.พนัส พฤกษ์สุนันท์116/15 ม 10 ซอยวิศวเสนานิคม ถนนเพชรเกษม (สายเก่า) ต.ดอนตะโก อ.เมือง ราชบุรี 70000084-3948324panusp@life.ac.th
22
19สระแก้วนายปรมินทร จันทรกาล55 ม.11 ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160092-4054949poramin111@gmail.com
23
20กาญจนบุรีนางทิวาพร ศรีวรกุล 213 ม.2 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000081-8572500
081-9815273
asara_a1@hotmail.com
24
21ระยองนางฐาปนีย์ เลขวิวัฒน์34/1 หมู่ 6 ตำบลชากพง อำเภอแกลง
จังหวัดระยอง 21120
08-9939-3506lakavivat.auan09@gmail.com
25
22ตราดนายอาคม ภูติภัทร์ 7/2 ม.5 ต.หนองเสม็ด อ.เมือง
จ.ตราด 23000
08-1639-4384arkomvgo@hotmail.com
26
23ชลบุรีนายวิทยา ปิยะพงศ์ 55/25 หมู่ที่ 1 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000081 863 4501witthaya.recc8@gmail.com
27
24ปราจีนบุรีคุณระตะนะ ศรีวรกุล 7 ม.8 ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 2511008-1650-6085ratananonc@hotmail.com
28
25ฉะเชิงเทราสมจิตต์ อัตถานุวัฒน์70 หมู่ที่ 4 ต.ท่าทองหลาง อ.บางคล้า
จ.ฉะเชิงเทรา 24110
081-2950737tomtota@gmail.com
29
26นครนายกนายสุธีร์ รัตนะมงคลกุล119/110 หมู่ 4 ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก 26120
083-1131546suthee2006@gmail.com
30
27สิงห์บุรีนายประชาญ มีสี191/4 หมู่ 1 ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000087-0480700chanmeesee2012@gmail.com
31
28ลพบุรีนางจุฑาพร พันธุ์วัฒนา 999/10 หมู่ที่ 6 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000081 953 1632toyjuthaporn@gmail.com
32
29สระบุรีนายสหัส อมรรัตนานนท์183/40ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ซ.1 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000081-4344934sahas2493@gmail.com
33
30ปทุมธานีนางฉลวย กะเหว่านาค40/3 ถนนวัฒนธรรมรามัญ 200 ปี
ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
086-3558306chalouy291@gemil.com
34
31นนทบุรีนายศักดิ์ ประสานดี117/241 หมู่ที่ 9 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี081-4545265sakprasandee3@gmail.com
35
32สมุทรปราการนางทิพาภรณ์ สังขพันธ์19 ซ.35 (อัศวนนท์ 2) ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
092-252-5457tipa_nov11@hotmail.com
36
33สมุทรสงครามคุณสุวรรณา กลั่นแสง19/4 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000085 9178501
034 720 236
Brand17@windowslive.com
37
34นครปฐมผศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85 ถ.มาลัยแมน ต.วังตะกู อ.เมือง จ.นครปฐม 73000081-5567944kkesinee@hotmail.com,rudeepron@gmail.com
38
35ประจวบคีรีขันธ์คุณกฤษฎ์ ศรีเพ็ญ9/7 ถนนสุขสมบูรณ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000086-825-7520kit.sripen@gmail.com
39
36เพชรบุรีรศ.สุนันท์ นีลพงษ์89 หมู่ที่ 4 ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี
086-3166651nuntmela@gmail.com
40
37สมุทรสาครคุณสุทัศน์ ตระกูลบางคล้า59/244 หมู่ 2 มหาชัยเมืองใหม่ ถ.พระราม 2 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ. สมุทรสาคร 74000 081-919-7001a_attat@hotmail.com
41
38สุพรรณบุรีนางรัตนา สมบูรณ์วิทย์3/7 ถ.พันศรโยธา อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000086-9093161rcdi_suphan@yahoo.com
42
39จันทบุรีร.ต.ต.ปัญญาวัฒน์ กระทุ่มเขต37/315 หมู่ 6 ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000089-2441479baipai_bsk@hotmail.com,
lungdab_00@hotmail.com
43
40ขอบแก่นนายเจริญลักษณ์ เพ็ชรประดับ888/85 หมู่บ้านพีเอสโฮมส์ ซ.5 ถ.มะลิวัลย์
ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
081-5455655reform.kk@gmail.com,
kunluk@yahoo.com
44
41มหาสารคามคุณประวัติ กองเมืองปักษ์61 ม.10 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 44130081-9650515nanthapak.k@hotmail.com,sumatpan@gmail.com
45
42ร้อยเอ็ดนายศิริรัตน์ พึ่งสันเทียะ 190 หมู่ที่ 16 ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170093-3384843,094-3239035mangjay101@hotmail.com
46
43หนองบัวลำภูทพญ.วรางคณา อิทโลหิต153/5 หมู่ 1 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000081-5925471warangkana4268@gmail.com
47
44อุดรธานีผศ.พิศมัย ธารเลิศ607 ม.1 ซอยธารเลิศ ถนนรอบเมือง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
081-8737736pissamai241@gmail.com,tharnlert@hotmail.com
48
45นครพนมนายสมคิด จันโทวาท ที่อยู่ 163 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก
จังหวัด นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130
081-7083708somkid4165@gmail.com
49
46สกลนครผศ.ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง680/139 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000092-1415536m.patumtip600@hotmail.com,supasit.rac@gmail.comนายศุภศิษฐ์ ราชกรม 094-2942266
50
47เลยนายวิชัย เที่ยงจิต174/1 ถ.เจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000081-2611578wichai5158@gmail.com
51
48หนองคายนางอ้อมบุญ ทิพย์สุนา66 ม.4 ต.บ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110093-3193816,
085-8536924
ormbunthip@gmail.com,issara2490@gmail.com
52
49นครราชสีมานายสันทนา ธรรมสโรจน์88 ม.2 ถ.วนปรางค์ ต.ในเมือง อ.พิมาย
จ.นครราชสีมา 30110
086-263-0408pao_licd@hotmail.com,santana_pimai@yahoo.com,uitragool@gmail.com,uitragool@yahoo.com,rinlicd@loxinfo.co.thวาสนา นามไพร 087-0821278
53
50บุรีรัมย์ผศ.ดร.นิรันดร์ กุลฑานันท์400 ม.4 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 3100008-5027-2571
niran399@yahoo.com
54
51สุรินทร์คุณลาวัณย์ งามชื่น 285 ม.4 ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180093-5497956suchada2169@gmail.com
55
52ชัยภูมินายสมศักดิ์ อาจประจันทร์169 ม.1 ต.บ้านโสก อ.ดอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140089-845-0054somsakkrub007@gmail.com
56
53ยโสธรร.ต.ต.เกรียงไกร บุญประจง315 ม.1 ต.ไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120087-8792933kreangkai.omo@gmail.com,
kreaugkrai_16@hotmail.com
57
54ศรีสะเกษนายนิรันดร์ บัวศิริ42/1 หมู่ที่ 10 ตำบล ห้วยตึ๊กชู อำเภอ ภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33140 081-0637455niranbuasiri@gmail.com
58
55อุบลราชธานีคุณจงกลนี ศิริรัตน์ 58/6 ถ.เขื่อนธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 08-6478-8322
csu.ubn@gmail.com
59
56มุกดาหารนายสุริยะ พิศิษฐอรรถการ104/2 ถนนมุกดาหาร-ดอนตาลต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000081-3912845viratprom@gmail.com
promdee49@gmail.com
60
57อำนาจเจริญนายชาติวัฒน์ ร่วมสุข 132 ม.13 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 3700008-6878-6044
chatwat_555@hotmail.co.th
61
58ชุมพรคุณเบญจา รัตนมณี6/3 ม.2 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000081-367-8177kunpben@hotmail.com,
yingnui.w96@gmail.com
คุณวีรวรรณ 095-4233969
62
59กระบี่นายทวีชัย อ่อนนวน 137 ม.6 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81120089-588-1058onnuan2506@hotmail.com
63
60ภูเก็ตนายสุพจน์ สงวนกิตติพันธุ์63/735 ม.4 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000081-397-2853sp.phuket@yahoo.co.th,jjungnoy@hotmail.com
64
61ระนองนายสุชีพ พัฒน์ทอง 112 ม.4 ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130081-728-5854 sucheep25040@hotmail.com
65
62นครศรีธรรมราชนายอานนท์ มีศรี556/475 ม.5 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000080-626-7805 for_my_mine@hotmail.com
66
63สุราษฎร์ธานีนางศศิรัตน์ บัวรัตนกาญจน์261 ม.4 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000096-0129496sasirat7659@gmail.com
67
64พังงานายกำธร ขันธรรม45/61 หมู่ที่ 3 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงา 82000080-1649356Kantham556@gmail.com
68
65พัทลุงนายแก้ว สังข์ชู 224 หมู่ 7 ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน
จังหวัดพัทลุง 93150
087-967-0625sittipong2496@hotmail.com
69
66นราธิวาสนายเมธา เมฆารัฐ81 ถ.พนาสณฑ์ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000094-5900007meta_mekarat@hotmail.com
70
67ยะลานายชานนท์ แจะหะมะ เลขที่ 81/43 ถ.เมืองใหม่ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 081-897-5065,073-244434yalacsop@yahoo.co.th
71
68สตูลคุณกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง 547 ม.2 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110 089-658-7344 consumer_satun@hotmail.com
72
69สงขลานายชาคริต โภชะเรือง 71 ซอยหมู่บ้านปริญญา ม.1 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110081-599-4381kahlao@gmail.com
73
70ตรังนางสุวนีย์ สมาธิ128/3 ม.12 ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000083-969-6159s_samathi@yahoo.com
74
71ปัตตานีนางกัลยา เอี่ยวสกุล2 ม.9 ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 94000089-975-2822yana.kalya@gmail.com
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100