ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
รายละเอียดโปรแกรม เกมพรีเงินผ่อน มาเป็นหนี้กับเราเถอะ! HOW TO (Pre)ORDER Kickstarter Game
19
1เฉพาะเกม Pre Order Kickstarter เท่านั้น และไม่สามารถรวมเกมต่าง Title กันได้1. Select the game on "Dice Cup KICKSTARTER" tab (see below)1. เลือกเกมที่ต้องการจากรายการในหน้า Dice Cup KICKSTARTER (ด้านล่าง)
20
2ลูกค้าสามารถเลือกจำนวนเดือนที่ต้องการชำระได้ตั้งแต่ 3 - 10 เดือน โดยยอดชำระสุดท้ายจะต้องสิ้นสุดก่อนวันที่สินค้ามาถึง หรือชำระยอดที่เหลือในวันที่แจ้งสินค้าเข้า
ยอด 3,000-4,999 เลือกชำระได้สูงสุด 3 เดือน
ยอด 5,000-9,999 เลือกชำระได้สูงสุด 6 เดือน
ยอด 10,000 บาทขึ้นไป เลือกชำระเดือนสูงสุด 10 เดือน
2. Contact Dice cup by
-Facebook : https://www.facebook.com/dicecupboardgamecafe
-Line ID : @900ujlnt
2. ติดต่อ Dice Cup ได้ 2ทาง
-Facebook : https://www.facebook.com/dicecupboardgamecafe
-Line ID : @900ujlnt
21
3การจองเกมพรีออเดอร์เริ่มต้นเมื่อชำระรายเดือนยอดแรก โดยยอดที่สองจะเริ่มชำระได้ตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนถัดไป3. Leave the meesage about game you want to preorder. Dice Cup will reply you ASAP.3. ทิ้งข้อความเกี่ยวกับเกมที่คุณต้องการพรีออเดอร์
Dice Cup จะติดต่อกลับให้เร็วที่สุด!
22
4ลูกค้าต้องชำระยอดของแต่ละเดือนภายในเดือนนั้นๆ หากเกินกำหนดจะต้องชำระค่าปรับ Late payment 5% จากยอดชำระของเดือนนั้น เช่น ยอดของเดือนมิถุนายนต้องชำระ 1000 บาท หากชำระในวันที่ 1 เดือน กรกฎาคมจะเท่ากับ = 1000+5% = 1050 บาท บวกกับยอดของเดือน กรกฎาคม=2050 บาทเป็นต้น (หากชำระวันที่ 30 มิ.ย. จะไม่เสียค่าปรับ)4. Deposit only the amount on Column H and you're all set. We'll inform you when the game arrive, pay the amount left and ready to get the game.4. ชำระเงินเฉพาะค่ามัดจำตามคอมลัมน์ H ทางร้านจะแจ้งไปเมื่อสินค้ามาถึง ชำระส่วนต่างที่เหลือ ก็เตรียมรับเกมได้เลย!
23
5รายการที่สามารถใช้โปรแกรมนี้ได้จะระบุไว้ที่ช่อง "ชำระแบบผ่อน"5. The payment can be the lastest within the next month after inform for arrival.5. สามารถชำระส่วนต่างที่เหลือได้ช้าสุดภายในเดือนถัดไปหลังจากที่แจ้งยอด
24
6สามารถเปลี่ยนแปลงการชำระเป็นแบบปกติได้โดยต้องแจ้งก่อนมีการคิดดอกเบี้ยก่อนวันที่ 1 ของเดือน และยอดที่ชำระแล้วต้องมากกว่ายอดมัดจำของเกมนั้นๆNote หมายเหตุ
25
7ทางร้านจะทำการออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งเมื่อมีการชำระรายเดือน เพื่อแจ้งยอดคงเหลือ และเป็นหลักฐานการชำระ1. The shipping date for Kickstarter games can always be changed or delayed.1. วันจัดส่งสำหรับเกม Kickstarter มีความเสี่ยงที่จะเปลี่ยนแปลงและมาช้ากว่ากำหนดได้ตลอดเวลา (เกมUS by Seaจะมาช้ากว่าปกติ 2-3เดือน)
26
8หากลูกค้าขาดการติดต่อกับทางร้านเกิน 30 วันจากวันที่ต้องชำระยอดล่าสุดโดยไม่มีการติดต่อใดๆ ทางร้านขออนุญาตยกเลิกรายการพรีออเดอร์ และริบเงินผ่อนทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า2. Cancellation isn't allowed. If customer's preorder hasn't been sent, customer can change to other games.2. ไม่สามารถยกเลิกเกมที่พรีออเดอร์ได้ในทุกกรณี (หากบางเกมที่พรีออเดอร์ไม่นาน ทางร้านยังไม่ส่งออเดอร์คุณลูกค้าสามารถเปลี่ยนพรีเกมอื่นที่ราคามากกว่าหรือเท่ากันแทนได้)
27
3. There's a risk for damage on box cover during shipment, depends on manufacturers' packing.3. กล่องเกมมีความเสี่ยงเกิดตำหนิระหว่างขนส่งมาไทยได้ (ขึ้นอยู่กับทางโปรเจคที่แพ็คสินค้าดีหรือไม่)
28
4. If there's any cases that we cannot shipped your order, we will refund the full amount deposit, and give 5%off (member on top) on your next purchase.4. หากเกิดกรณีใดๆที่ทำให้ทางร้านไม่สามารถส่งสินค้าได้ ทางร้านจะทำการคืนเงินเต็มจำนวนพร้อมส่วนลด 5% (Member On Top) ให้กับลูกค้าสำหรับการสั่งซื้อครั้งถัดไป
29
5. Please make the rest of the payment, and (if pick up) come to get your game at the store within a month after we notify.
-After a month, there'll be 5% interest fee calculated from the rest of the amount.
-After 3 month, the pre-order will be cancelled without return the deposit.
5. ขอความร่วมมือคุณลูกค้าในการชำระเงิน และเข้ารับสินค้าภายใน 1 เดือนหลังจากทางร้านแจ้งสินค้าเข้าเรียบร้อยแล้ว
-หากชำระเงินหลังจาก 1 เดือนไปแล้ว ทางร้านขออนุญาติเก็บเรียกค่าปรับเพิ่มเติม 5% จากราคาสินค้าที่ยังไม่ได้ชำระต่อเดือน
-หลังจาก 3 เดือน ทางร้านขออนุญาติยกเลิกรายการพรีออเดอร์โดยไม่คืนค่ามัดจำ
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100