สถานะ Preorder
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCD
1
สถานะ Preorder
ปิดรอบทุกวันที่ 10, 20,30 ของเดือน ยกเว้นเดือน กย.และ ตค.
2
Lot / ลำดับชื่อลูกค้าสถานะหมายเหตุ
3
รอบปัจจุบัน Lot 175
รายชื่อรอบปัจจุบันจะลงหลังปิดรอบจ้า
4
5
** Preorder Lot 175 : ปิดรอบและปิดแจ้งโอนเงิน 20 ส.ค.60 ส่งประมาณ 12 ก.ย.60 (บวกลบ 3-5 วันทำการ)
6
175-1คุณฐิติรัตน์
7
8
9
10
11
12
13
14
** Preorder Lot 174 : ปิดรอบและปิดแจ้งโอนเงิน 15 ส.ค.60 ส่งประมาณ 7 ก.ย.60 (บวกลบ 3-5 วันทำการ)
15
174-1คุณศิรินทิพย์รอสินค้าเข้า
16
17
18
19
** Preorder Lot 173 : ปิดรอบและปิดแจ้งโอนเงิน 31 ก.ค.60 ส่งประมาณ 21 ส.ค.60 (บวกลบ 3-5 วันทำการ)
20
173-1คุณวัฒนาส่งแล้ว
21
173-2คุณพรรนิสาส่งแล้ว
22
173-3คุณเลขาส่งแล้ว
23
173-4คุณกชวรรณส่งแล้ว
24
173-5คุณพรทิพารอส่ง
25
26
** Preorder Lot 172 : ปิดรอบและปิดแจ้งโอนเงิน 20 ก.ค.60 ส่งประมาณ 11 ส.ค.60 (บวกลบ 3-5 วันทำการ)
27
28
172-1คุณวนิตา บุญรัตนไผทส่งแล้ว 4 ส.ค.
29
172-2คุณพรทิพา ซิเต็ง(พี่ส้ม)ส่งแล้ว 4 ส.ค.
30
172-3คุณ Saratiส่งแล้ว 4 ส.ค.
31
32
33
** Preorder Lot 171 : ปิดรอบและปิดแจ้งโอนเงิน 10 ก.ค.60 ส่งประมาณ 31 ก.ค.60 (บวกลบ 3-5 วันทำการ)
34
35
36
171-1คุณวนิดา วงษาลาภส่งแล้ว 31 กค.
37
171-2คุณประภาศรี หงษ์สกุลส่งแล้ว 31 กค.
38
171-3คุณกรรณิการ์ สินธิพงษ์ส่งแล้ว 2 สค..
39
171-4คุณพรทิพา แซ่เต็งส่งแล้ว 2 สค..
40
41
Loading...
 
 
 
171-180
161-170
151-160
146-150
136-145