ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAI
1
Tunniplaan 2021-2022, C-osakond
2
3
klassijuhatajad
Anu TammVeronika VahiValeria LiigsooKerli TammsaluIlona TamsaluRiina RullMeery MatiesenMargit Sokk/Klaarika Hiis-Hommuk
4
esmaspäev
I C klass
ruum
II C klassruumIII C klassruumIV C klassruumruumV C klassruumV C gruppruumVI C klassruumVII C klassruum
VII C klass A
ruumVIII C klassruum
VIIIC klass K
ruum
VIII C klass A, R
ruum
VIII C klass R
ruumIX c klassruumesmaspäev
5
8.20-9.051MatemaatikaC-24Aeesti keelC-24eesti keelC-21Muusikamuusika klKunstD-306eesti keelC-40matemaatikaC-36matemaatikaC-36matemaatikaC-36matemaatikaC-36Inglise keelB-2068.20-9.05
6
9.15-10.00
2Eesti keelC-44MatemaatikaC-24Amuusika
muusika klass
eesti keelC-21KunstD-306abiõpajaluguC-40AinimeseõpetusC-36eesti keelC-19eesti keelC-40eesti keelC-19eesti keelC-40eesti keelC-40bioloogiaC-36A9.15-10.00
7
10.10-10.55
3Muusika
muusika klass
Eesti keelC-24AmatemaatikaC-24KunstD-306eesti keelD-311eesti keelD-326loodusõpetusC-36AmatemaatikaC-36matemaatikaC-38 /abiõp informaatikaD-307informaatikaD-307informaatikaD-307informaatikaD-307eesti keelC-4010.10-10.55
8
11.20-12.05
4matemaatikaC-44KunstD-306eesti keelC-24matemaatikaC-21informaatikaD-307NataljamatemaatikaC-36loodusõpetusC-36AloodusõpetusC-38 /abiõp muusikamuusika klmuusikamuusika klmuusikamuusika klmuusikamuusika klmuusikamuusika kl11.20-12.05
9
12.25-13.10
5kunstC-44Muusika
muusika klass
kunstD-306loodusõpetusC-21loodusõpetusC-36ANataljaeesti keelD-311eesti keelC-40 ajaluguD-328ajaluguC-40AajaluguC-40AajaluguC-40AajaluguC-40AmatemaatikaC-3612.25-13.10
10
13.20-14.05
6muusikamu klmatemaatikaC-21
matemaatika
D-326eesti keelD-311matemaatikaC-36matemaatikaC-38, abiõpbioloogiaC-36AbioloogiaC-36AbioloogiaC-36AbioloogiaC-36A
ühiskonnaõpetus
C-4013.20-14.05
11
14.15-15.00
7matemaatikaC-3614.15-15.00
12
15.10-15.55
815.10-15.55
13
16.00-16.45
916.00-16.45
14
teisipäevI C klass
ruum
II C klassruumIII C klassruumIV C klassruumruumV C klassruumV C gruppruumVI C klassruumVII C klassruum
VII C klass A
ruumVIII C klassruum
VIIIC klass K
ruum
VIII C klass A, R
ruum
VIII C klass R
ruumIX c klassruumteisipäev
15
8.20-9.0518.20-9.05
16
9.15-10.00
2Eesti keelC-44Eesti keelC-24AInglise keel
Inglise keel
C-20/C-24eesti keelC-21
Kehaline kasvatus
saalTööõp (P)Tööõp (T)
tööõp kl/ käsitöö kl
ajaluguC-40Aeesti keelC-19eesti keelC-40 eesti keelC-19eesti keelC-40 eesti keelC-40 bioloogiaC-36A9.15-10.00
17
10.10-10.55
3
Kehaline kasvatus
saalEesti keelC-24Aeesti keelC-24inglise keelInglise keelC-21 /C-20MatemaatikaC-44
matemaatika
D-326kirjandusD-306loodusõpetusC-36AloodusõpetusC-38 /abiõp MatemaatikaC-36MatemaatikaC-36MatemaatikaC-36MatemaatikaC-36Inglise keelB-20610.10-10.55
18
11.20-12.05
4MatemaatikaC-44MatemaatikaC-24A
Kehaline kasvatus
saalmatemaatikaC-21Inglise keel
Inglise keel
D-311/C-24eesti keelD-306eesti keelC-40eesti keelC-19bioloogiaC-36AbioloogiaC-36AbioloogiaC-36AbioloogiaC-36AfüüsikaD-30411.20-12.05
19
12.25-13.10
5loodusõpetusC-44LoodusõpetusC-24AinimeseõpC-24eesti keelC-21loodusõpetusC-36ANataljainformaatikaD-307eesti keelC-40matemaatikaC-38, abiõp
Kehaline kasvatus
saal
Kehaline kasvatus
saal
Kehaline kasvatus
saal
Kehaline kasvatus
saal
Kehaline kasvatus
saal12.25-13.10
20
13.20-14.05
6MatemaatikaC-24
kehaline kasvatus
saaleesti keelD-311eesti keelD-326loodusõpetusC-36AmatemaatikaC-36 matemaatikaC-38, BirgitinformaatikaD-307informaatikaD-307informaatikaD-307informaatikaD-307geograafiaD-30413.20-14.05
21
14.15-15.00
7
Kehaline kasvatus
saalloodusõpetusC-36AloodusõpetusC-38, BirgitühiskonnaõpC-40AühiskonnaõpC-40AühiskonnaõpC-40AühiskonnaõpC-40AmatemaatikaC-3614.15-15.00
22
15.10-15.55
8ajaluguC 40A
Kehaline kasvatus
saal
Kehaline kasvatus
saal15.10-15.55
23
16.00-16.45
916.00-16.45
24
kolmapäev
I C klass
ruum
II C klassruumIII C klassruumIV C klassruumruumV C klassruumV C gruppruumVI C klassruumVII C klassruum
VII C klass A
ruumVIII C klassruum
VIIIC klass K
ruum
VIII C klass A, R
ruum
VIII C klass R
ruumIX c klassruumkolmapäev
25
8.20-9.051Eesti keelC-24AEesti keelC-24eesti keelC-21matemaatikaD-311
matemaatika
D-326muusikavibroeesti keelC-40 MatemaatikaC-36MatemaatikaC-36MatemaatikaC-36MatemaatikaC-368.20-9.05
26
9.15-10.00
2eesti keelC-44InimeseõpetusC-24AMatemaatikaC-24eesti keelC-21Inglise keel
Inglise keel
D-311/ D-307
eesti keelD-306muusikavibromuusikavibrokirjandusC-40kirjandusC-40kirjandusC-40kirjandusC-40matemaatikaC-369.15-10.00
27
10.10-10.55
3eesti keelC-44LoodusõpetusC-24AEesti keelC-24matemaatikaC-21eesti keelC-40Aeesti keelD-326Tööõp (P)Tööõp (T)
tööõp kl/ käsitöö kl
Inglise keel
Inglise keel
C-20/D-306eesti keelC-19eesti keelC-40eesti keelC-19eesti keelC-40eesti keelC-40matemaatikaC-3610.10-10.55
28
11.20-12.05
4matemaatikaC-44Eesti keelC-24AMuusikavibroinimeseõpetusC-21eesti keelC-40Aeesti keelD-326matemaatikaC-36Inglise keel
Inglise keel
C-20/C-40loodusõpetusC-36AGeograafiaD-306GeograafiaD-306GeograafiaD-306GeograafiaD-306loovtööD-30711.20-12.05
29
12.25-13.10
5kunstC-44SuhtlusõpetusC-24AloodusC-24Inglise keelInglise keelC-21 /C-20loodusõpetusC-36ANataljamatemaatikaC-36ajaluguC-40Aeesti keelC-19eesti keelC-40eesti keelC-19eesti keelC-40eesti keelC-40geograafiaD-30612.25-13.10
30
13.20-14.05
6suhtlusõpetusD-311kirjandusC-40ATööõp (T)käsitöö klTööõp (P)tööõp klTööõp (P)tööõp klTööõp (T)käsitöö klTööõp (P)tööõp klkirjandusC-4013.20-14.05
31
14.15-15.00
7loodusõpetusC-36A Tööõp (T)käsitöö klTööõp (P)tööõp klTööõp (P)tööõp klTööõp (T)käsitöö klTööõp (P)tööõp kl14.15-15.00
32
15.10-15.55
815.10-15.55
33
16.00-16.45
916.00-16.45
34
neljapäevI C klass
ruum
II C klassruumIII C klassruumIV C klassruumruumV C klassruumV C gruppruumVI C klassruumVII C klassruum
VII C klass A
ruumVIII C klassruum
VIIIC klass K
ruum
VIII C klass A, R
ruum
VIII C klass R
ruumIX c klassruumneljapäev
35
8.20-9.051ajaluguC-408.20-9.05
36
9.15-10.00
2
kehaline kasvatus
saalMuusikamuus klEesti keelC-24eesti keelC-21Tööõp (P)Tööõp (T)abiõptööõp klInglise keel
Inglise keel
D-306/D-311matemaatikaC-36matemaatikaC-38, abiõpinimeseõpetusC-40inimeseõpetusC-40inimeseõpetusC-40inimeseõpetusC-40keemiaC-36A9.15-10.00
37
10.10-10.55
3eesti keelC-44
Kehaline kasvatus
saalMatemaatikaC-24matemaatikaC-21Tööõp (P)Tööõp (T)abiõptööõp klInglise keel
Inglise keel
D-306/D-311kirjandusC-40 inimeseõpD-326loodusõpetusC-36loodusõpetusC-36loodusõpetusC-36loodusõpetusC-36keemiaC-36A10.10-10.55
38
11.20-12.05
4eesti keelC-44Eesti keelC-24AEesti keelC-24inglise keelinglise keelC-21 /C-20eesti keelD-306eesti keelD-326
Kehaline kasvatus
saaleesti keelC-40 eesti keelC-19MatemaatikaC-36MatemaatikaC-36MatemaatikaC-36MatemaatikaC-36füüsikaD-30411.20-12.05
39
12.25-13.10
5muusikavibroMatemaatikaC-24AmatemaatikaC-24
kehaline kasvatus
saalmatemaatikaC-44
matemaatika
D-326eesti keelD-311matemaatikaC-36 Inglise keelB-206Inglise keelC-40Inglise keelC-40Inglise keelB-206Inglise keelB-206eesti keelC-4012.25-13.10
40
13.20-14.05
6Inglise keel
Inglise keel
C-21/C-24muusikavibro
Kehaline kasvatus
saaleesti keelD-311
ühiskonnaõpetus
C-40 Tööõp (T)käsitöö klgeograafiaD-306geograafiaD-306geograafiaD-306geograafiaD-306Inglise keelB-20613.20-14.05
41
14.15-15.00
7
Kehaline kasvatus
saalkirjandusD-311kirjandusD-326Tööõp (P)Tööõp (T)käsitöö klajaluguC-40ajaluguC-40ajaluguC-40ajaluguC-40matemaatikaC-3614.15-15.00
42
15.10-15.55
8Tööõp (P)Tööõp (T)käsitöö kl15.10-15.55
43
16.00-16.45
916.00-16.45
44
reedeI C klass
ruum
II C klassruumIII C klassruumIV C klassruumruumV C klassruumV C gruppruumVI C klassruumVII C klassruum
VII C klass A
ruumVIII C klassruum
VIIIC klass K
ruum
VIII C klass A, R
ruum
VIII C klass R
ruumIX c klassruumreede
45
8.20-9.051Eesti keelC-24AKunstD-306eesti keelC-21matemaatikaC-36
matemaatika
D-326Tööõp (T)käsitöö kl
Kehaline kasvatus
saal
Kehaline kasvatus
saal
Kehaline kasvatus
saal
Kehaline kasvatus
saal
Kehaline kasvatus
saal8.20-9.05
46
9.15-10.00
2matemaatikaC-44Eesti keelC-24Aeesti keelC-24kunstD-306
Kehaline kasvatus
saalInglise keel
Inglise keel
C-36A/C-21kirjandusC-40 inimeseõpD-326MatemaatikaC-36MatemaatikaC-36MatemaatikaC-36MatemaatikaC-36inimeseõpetusD-3049.15-10.00
47
10.10-10.55
3loodusõpetusC-44MatemaatikaC-24AloodusõpetusC-24matemaatikaC-21Inglise keel
Inglise keel
D-311/ C-36A
inimeseõpetusC-40AKunstD-306KunstD-306loodusõpetusC-40loodusõpetusC-40loodusõpetusC-40loodusõpetusC-40kirjandusD-1910.10-10.55
48
11.20-12.05
4eesti keelC-44
Kehaline kasvatus
saalsuhtlusõpetusC-24suhtlusõpetusC-21eesti keelC-40Aeesti keelD-326matemaatikaC-36 Inglise keel
Inglise keel
C-20/C-36 AajaluguD-328kirjandusC-40kirjandusC-40kirjandusC-40kirjandusC-40Tööõp (P)tööõp kl11.20-12.05
49
12.25-13.10
5eesti keelC-44KunstD-306kirjandusC-40AkirjandusD-326
Kehaline kasvatus
saalühiskonnaõpC-40 Inglise keelB-206Inglise keelD-311Inglise keelD-311Inglise keelB-206Inglise keelB-206Tööõp (P)tööõp kl12.25-13.10
50
13.20-14.05
6
Kehaline kasvatus
saal
Kehaline kasvatus
saalkunstD-306kunstD-306kunstD-306kunstD-306kunstD-30613.20-14.05
51
14.15-15.00
7Inglise keelB-206Inglise keelD-311Inglise keelD-311Inglise keelB-206Inglise keelB-206ajaluguC-4014.15-15.00
52
15.10-15.55
8eesti keelC-4015.10-15.55
53
16.00-16.45
916.00-16.45
54
Kristiina JakimenkoKerli TammsaluValeria LiigsooEha KattaiKatrin HeinlaImbi Kõiver
Ketlyn Kasemets
Riina RullTriinu Tähiste
Meery Matiesen
Triinu Tamm
Kristiina Meresaar
Lea Kull -Kaevats
55
Virve Ingrid LigeVeronika VahiSilja PajurKalev MuruKadri HeinLoikLiina Urb
Vytautas Daugintis-Ristjan
Margit SokkMarek Kõllo
Imbi Kõiver
Anu TammKülli Terras-Masing
Ilona Tammsalu
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100