ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKAL
1
Tunniplaan 2022-2023, C-osakond
2
3
Klassijuhatajad
Kerli TammsaluAnu TammVeronika VahiValeria Liigsoo
Meery Mathisen
Ilona TamsaluRiina RullGrethel RüütsaluMargit Sokk / Klaarika Hiis-Hommuk
4
esmaspäev
I C klassruumII C klassruumIII C klassruumIV C klassruumV C klassruumVI C klassruumVI C gruppruumVII C klassruumVIII C klassruumVIII C klass AruumIX c klassruumIX C klass Kruum
IX C klass A, R
ruumIX C klass RruumX c klassruumesmaspäev
5
8.20-9.051Eesti keelC-21KunstD-306Muusikamuus klMatemaatikaC-36AjaluguC-40AAjalugu
C-38, abiõp
bioloogiaC-36AbioloogiaC-36AbioloogiaC-36AbioloogiaC-36AFüüsikaD-3078.20-9.05
6
9.15-10.002Eesti keelC-44MatemaatikaC-21muusikavibroKunstD-306Eesti keelC-40 InformaatikaD-311
Informaatika
D-311, abiõp
Eesti keelB 202
Loodusõpetus
D-307Eesti keelD-222MatemaatikaC 36Matemaatika
C-36, abiõp
MatemaatikaC-36MatemaatikaC-36BioloogiaC-36A9.15-10.00
7
10.10-10.55
3LoodusõpetusC-44MuusikavibroEesti keelC-24AEesti keelC-24MatemaatikaC-21loodusõpetusC 36A
loodusõpetus
C-38, abiõpKunstD-306
Ühiskonnaõp
B 202Eesti keelD-222Eesti keelC-40eesti keelD-222Eesti keelC-40Eesti keelC-40MatemaatikaC-3610.10-10.55
8
11.20-12.05
4MatemaatikaC-44LoodusõpetusC-21MatemaatikaC-24AMatemaatikaC-24KunstD-306KirjandusB 202eesti keelD-326
Inimeseõpetus
C-36KirjandusC-40
Matemaatika
C-38MuusikavibroMuusikavibroMuusikavibroMuusikavibroMuusikavibro11.20-12.05
9
12.25-13.10
5MuusikavibroKunstiõpetusC-21Eesti keelC-24ALoodusõpetusC-24Eesti keelC-40 Eesti keelB 202eesti keelD-326ÜhiskonnaõpC 36
Informaatika
D-311InformaatikaD-311GeograafiaD-307GeograafiaD-307GeograafiaD-307GeograafiaD-307BioloogiaC-36A12.25-13.10
10
13.20-14.05
6MuusikavibroEesti keelC-40 Eesti keelB- 202KirjandusC 21
Loodusõpetus
C-36A
Informaatika
D-311InformaatikaD-311
Ühiskonnaõpetus
D 306
Ühiskonnaõpetus
D 306, abiõp
Ühiskonnaõpetus
D 306
Ühiskonnaõpetus
D 30613.20-14.05
11
14.15-15.00
7LoodusõpetusC-36AMatemaatikaB 202KirjandusC 21Eesti keelC-40loodusõpetus
C-38, abiõp
FüüsikaD-307, Füüsika
D-307, abiõp
FüüsikaD-307FüüsikaD-30714.15-15.00
12
15.10-15.55
815.10-15.55
13
16.00-16.45
916.00-16.45
14
teisipäevI C klassruumII C klassruumIII C klassruumIV C klassruumV C klassruumVI C klassruumVI C gruppruumVII C klassruumVIII C klassruumVIII C klass AruumIX c klassruumIX C klass Kruum
IX C klass A, R
ruumIX C klass RruumX c klassruumteisipäev
15
8.20-9.051Eesti keelC 408.20-9.05
16
9.15-10.002Eesti keelC-44Eesti keelC-21Inglise keel Inglise k B 202 /B 206Eesti keelC-24InformaatikaD-311
Kehaline kasvatus
saal
Kehaline kasvatus
saalMatemaatikaC-36A, bioloogiaC-36AEesti keelD-222Eesti keelC-40eesti keelD-222Eesti keelC-40Eesti keelC-40AjaluguC-40A9.15-10.00
17
10.10-10.55
3
Kehaline kasvatus
saal
Kehaline kasvatus
saalEesti keelC-24AMatemaatikaC-24MatemaatikaC-21loodusõpetusC-36A
loodusõpetus
C-38, abiõpEesti keelD-306Inglise keel.
Inglise keel
B 202 / D 307
loodusõpetusC 20MatemaatikaC-36Matemaatika
C-36, abiõp
MatemaatikaC-36MatemaatikaC-36
Karjääriõpetus
C 1910.10-10.55
18
11.20-12.05
4MatemaatikaC-44MatemaatikaC-21
Kehaline kasvatus
saal
kehaline kasvatus
saalInglise keel Inglise k
B 202 / B201
Tööõp (P)Tööõp (T)Tööõp (P)Eesti keelD-306Eesti keelC-40Tööõp (T)käsitöö klbioloogiaC-36AbioloogiaC-36AbioloogiaC-36AbioloogiaC-36AMatemaatikaC-3611.20-12.05
19
12.25-13.10
5Eesti keelC-44InimeseõpetusC-21MatemaatikaC-24AEesti keelC-24KirjandusC-40 Tööõp (P)Tööõp (T)Tööõp (P)KirjandusD-306bioloogiaC-36AInglise keelB-206Inglise keelB-202Inglise keel
B-202, abiõp
Inglise keelB-206Inglise keelB-206MatemaatikaC-3612.25-13.10
20
13.20-14.05
6Eesti keelC-24AEesti keelC-24MatemaatikaC 21 Inglise keel Inglise k
B 202 / D 306
AjaluguC-40AEesti keelC-40Matemaatika
C-38, abiõp
Kehaline kasvatus
saal
Kehaline kasvatus
saal
Kehaline kasvatus
saal
Kehaline kasvatus
saal
Kehaline kasvatus
saal13.20-14.05
21
14.15-15.00
7Eesti keelC-40MatemaatikaB 202MatemaatikaC 19
Loodusõpetus
C-36A
Kehaline kasvatus
saal
Kehaline kasvatus
saalMatemaatikaC-36Matemaatika
C-36, abiõp
MatemaatikaC-36MatemaatikaC-36Inglise keelB-20614.15-15.00
22
15.10-15.55
8MatemaatikaC 19
Inimeseõpetus
C-38GeograafiaD - 30715.10-15.55
23
16.00-16.45
9GeograafiaD - 30716.00-16.45
24
kolmapäevI C klassruumII C klassruumIII C klassruumIV C klassruumV C klassruumVI C klassruumVI C gruppruumVII C klassruumVIII C klassruumVIII C klass AruumIX c klassruumIX C klass Kruum
IX C klass A, R
ruumIX C klass RruumX c klassruumkolmapäev
25
8.20-9.051Eesti keelC-21Eesti keelC-24A
Loodusõpetus
C-36A
loodusõpetus
C-38, abiõpMuusikavibroTööõp (P)
Tööõp (T)
tööõp kl ja käsitöö kl
loodusõpetusC 20AjaluguC-40 AAjaluguC-40 AAjaluguC-40 AAjaluguC-40 A8.20-9.05
26
9.15-10.002Eesti keelC-44Eesti keelC-21MatemaatikaC-24AMatemaatikaC-24LoodusõpetusC-36AKirjandusC-40eesti keelD-326Inglise keel
Inglise keel
B 202/D 306
Tööõp (P)
Tööõp (T)
tööõp kl ja käsitöö kl
Matemaatika
C-38, abiõp
Matemaatika
C-36, abiõp
MatemaatikaC-36MatemaatikaC-36MatemaatikaC-36InformaatikaD-3119.15-10.00
27
10.10-10.55
3Eesti keelC-44MatemaatikaC-21LoodusõpetusC-24AEesti keelC-24LoodusõpetusC-36AInglise keel Inglise k
B 202 /D 306
KirjandusC-40
Matemaatika
C-36Tööõp (T)käsitöö klTööõp (P)tööõp klTööõp (P)tööõp klTööõp (T)käsitöö klTööõp (P)tööõp klFüüsikaD 30710.10-10.55
28
11.20-12.05
4MatemaatikaC-44LoodusõpetusC-21InimeseõpetusC-24AInimeseõpetusC-24Inglise keel Inglise k
B 202/D 306
Eesti keelC-40eesti keelD-326MatemaatikaC 36GeograafiaD-307Tööõp (T)käsitöö klTööõp (P)tööõp klTööõp (P)tööõp klTööõp (T)käsitöö klTööõp (P)tööõp klBioloogiaC-36A11.20-12.05
29
12.25-13.10
5KunstC-44SuhtlusõpetusC-21MuusikavibroInglise keelInglise keelC 24 / C 20Tööõp (P)Tööõp (T)Eesti keelC-40MatemaatikaC 19
Loodusõpetus
C-36A
matemaatika
C-36Tööõp (T)käsitöö klGeograafiaD-307GeograafiaD-307GeograafiaD-307GeograafiaD-307
Ühiskonnaõpetus
B 20212.25-13.10
30
13.20-14.05
6Inglise keelInglise keelC 24 /C 20Tööõp (P)Tööõp (T)MuusikavibroMuusikavibroEesti keelB 202
Loodusõpetus
D-307Tööõp (T)käsitöö kl
Inimeseõpetus
C-40A
Inimeseõpetus
C-40A
Inimeseõpetus
C-40A
Inimeseõpetus
C-40A13.20-14.05
31
14.15-15.00
7MatemaatikaC-36Inglise keel.
Inglise keel
B 202/D 306
Ajalugu
C-38, abiõp
LoovtööLoovtöötööõp klLoovtöö14.15-15.00
32
15.10-15.55
815.10-15.55
33
16.00-16.45
916.00-16.45
34
neljapäevI C klassruumII C klassruumIII C klassruumIV C klassruumV C klassruumVI C klassruumVI C gruppruumVII C klassruumVIII C klassruumVIII C klass AruumIX c klassruumIX C klass Kruum
IX C klass A, R
ruumIX C klass RruumX c klassruumneljapäev
35
8.20-9.051
Kehaline kasvatus
saal
Kehaline kasvatus
saalSuhtlusõpetusB 202KirjandusC-40 Ajalugu
C-40A, Külli
8.20-9.05
36
9.15-10.002Eesti keelC-44Muusikamuus klMatemaatikaC-24AMatemaatikaC-24MatemaatikaC-21Eesti keelD-306Inglise keel Inglise k
B 202/D 307
AjaluguC-40AEesti keelD-222KirjandusC-40 KirjandusC-40 KirjandusC-40 KirjandusC-40 MatemaatikaC-369.15-10.00
37
10.10-10.55
3Eesti keelC-44MatemaatikaC-21Inglise keel Inglise k B 202 / C 24AEesti keelC-24Eesti keelC-40MatemaatikaD-306MatemaatikaC 19
Kehaline kasvatus
saalMuusikamuus klMuusikamuus klFüüsikaD 307Füüsika
D 307, abiõp
FüüsikaD 307FüüsikaD 307MatemaatikaC-3610.10-10.55
38
11.20-12.05
4Muusika
muusika kl
Eesti keelC-21Eesti keelC-24AMatemaatikaC-24
Kehaline kasvatus
saalMatemaatikaD-306eesti keelD-326MatemaatikaC-36Inglise keel.
Inglise keel
B 202/ D 307
Eesti keelD-222KeemiaC36A, KülliKeemia
C36A, abiõp
Keemia
C36A, Külli
KeemiaC36A, KülliEesti keelC-40 11.20-12.05
39
12.25-13.10
5KunstiõpetusC-44Eesti keelC-21MatemaatikaC-24AInglise keelInglise keelC 24 / B 202
Kehaline kasvatus
saalEesti keelD-306eesti keelD-326ÜhiskonnaõpC-40A
Matemaatika
C-36Matemaatika
C-38, abiõp
KeemiaC36A, KülliKeemia
C36A, abiõp
Keemia
C36A, Külli
KeemiaC36A, KülliEesti keelC-40 12.25-13.10
40
13.20-14.05
6Eesti keelC-24AMuusikamuusika klEesti keelC-40
Kehaline kasvatus
saal
Kehaline kasvatus
saalEesti keelD-306GeograafiaD-307Inglise keelB-206Inglise keelB-202Inglise keel
B-202, abiõp
Inglise keelB-206Inglise keelB-206Keemia
C36A, Külli
13.20-14.05
41
14.15-15.00
7AjaluguC-40AAjaluguabiõpEesti keelD-306Eesti keelC-40Inglise keelB-206Inglise keelB-202Inglise keelB-202Inglise keelB-206Inglise keelB-206Keemia
C36A, Külli
14.15-15.00
42
15.10-15.55
8LoovtööKirjandusC 4015.10-15.55
43
16.00-16.45
916.00-16.45
44
reedeI C klassruumII C klassruumIII C klassruumIV C klassruumV C klassruumVI C klassruumVI C gruppruumVII C klassruumVIII C klassruumVIII C klass AruumIX c klassruumIX C klass Kruum
IX C klass A, R
ruumIX C klass RruumX c klassruumreede
45
8.20-9.051Eesti keelC-21KunstD-306Eesti keelC-24KirjandusC-40MatemaatikaC 20
Kehaline kasvatus
saalloodusõpetus
C-38, abiõp
MatemaatikaC-36Matemaatika
C-36, abiõp
MatemaatikaC-36MatemaatikaC-36Tööõp (P)tööõp kl8.20-9.05
46
9.15-10.002
Kehaline kasvatus
saal
Kehaline kasvatus
saalEesti keelC-24AKunstD-306MatemaatikaC-21Inglise keel Inglise kB202/C-36AAjaluguC-40A
Matemaatika
C-36Eesti keelD-222Eesti keelC-40 Eesti keelD-222Eesti keelC-40Eesti keelC-40Tööõp (P)tööõp kl9.15-10.00
47
10.10-10.55
3Eesti keelC-44MatemaatikaC-21LoodusõpetusC-24AEesti keelC-24
kehaline kasvatus
saalAjaluguC-40AAjalugu abiõpInglise keel
Inglise keel
B202/C-36A
Matemaatika
C-36Matemaatika
C-38, abiõp
KunstD-306kunstD-306KunstD-306kunstD-306KirjandusC-4010.10-10.55
48
11.20-12.05
4MatemaatikaC-44Eesti keelC-21SuhtlusõpetusC-24ASuhtlusõpetusC-24Inglise keel
Inglise keel
B202/C-36A
Kehaline kasvatus
saal
Kehaline kasvatus
saalMatemaatikaC-36
Inimeseõpetus
C40A
Inimeseõpetus
C-38, abiõp
KirjandusC-40KirjandusC-40KirjandusC-40KirjandusC-40inglise keelB-20611.20-12.05
49
12.25-13.10
5LoodusõpetusC-44KunstC-21KunstD-306KunstD-306Tööõp (P)
Tööõp (T)
käsitöö kl
Kehaline kasvatus
saal
Kehaline kasvatus
saalAjaluguB 202Ajalugu
B 202, abiõp
AjaluguB 202AjaluguB 202inglise keelB-20612.25-13.10
50
13.20-14.05
6
Inimeseõpetus
C-40A
Inimeseõpetus
abiõpTööõp (P)
Tööõp (T)
käsitöö klKunstD-306kunstD-306
Kehaline kasvatus
saal
Kehaline kasvatus
saal
Kehaline kasvatus
saal
Kehaline kasvatus
saal
Kehaline kasvatus
saal13.20-14.05
51
14.15-15.00
714.15-15.00
52
15.10-15.55
815.10-15.55
53
16.00-16.45
916.00-16.45
54
Kristiina JakimenkoKerli TammsaluValeria LiigsooEha KattaiKatrin HeinlaKalev Muru
Katrin Vatsel
Markust KristRiina Rull
Silja Kreegimäe
Inga Kuusik
55
Virve Ingrid LigeVeronika VahiSilja PajurGrethel Rüütsalu
Kadri Hein-Loik
Liina UrbMarit MartinMeery MathisenMargit SokkAnu TammKülli Terras-Masing
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100