รายงาน 400 ปีงบ 64 เขมราฐ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบรายงานกิจกรรมสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี
2
บันทึกกิจกรรมประจำวัน รายงาน 400 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
3
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2564
4
ผู้รวมผลงานนายระพิณฤทธิ์ บรรทุปาฝ่าย ยุทธศาสตร์สาธารณสุข สสอ.เขมราฐ
โทร. 08-62480951
5
กิจกรรม
หน่วยนับ
ผลงานรวม
ขามป้อมเจียดหนองผือบากนาแวง
แก้งเหนือ
หนองนกทา
นาหว้า
ม่วงเฒ่า
เหมือดแอ่
6
แผนงานบริการสาธารณสุข
7
1. ผู้รับบริการ ในเวลาราชการคน117561871940219711931063,0495212221620190
8
ครั้ง2659062119403273168818494,10393619959984201
9
นอกเวลาราชการคน4055605314531480000
10
ครั้ง716223053153562310000
11
2. ผู้ป่วยรับการรักษา ในเวลาราชการคน10979116413591989112610625411031797621650
12
ครั้ง30120596226632742160818493,2842192236548042651
13
นอกเวลาราชการคน8789326353139395132584110
14
ครั้ง2389404293531475696395230604111
15
รวมผู้รับบริการ121612431940225013381093,1975212221620190
16
ครั้ง2730684419403326184119054,33493619959984201
17
รวมผู้รับการรักษาคน11384122013592042127110926891031797621650
18
ครั้ง30836618526632795176119053,5152192236548042651
19
รวมผู้รับบริการ+การรักษาคน11857125716222042126510926361162048461760
20
ครั้ง32509636629562795175519053,3802587259554082762
21
3. การส่งผู้ป่วยไปรับการรักษาต่อที่อื่น
22
- Referคน10756591226222155
23
- รับ Refer(ดูแลต่อตามคำสั่งแพทย์,เยี่ยมบ้าน)
คน3002007514020
24
25
1. ผู้ป่วยนอกรับการรักษาแยกเป็น -ลาวคน170100158200
26
ครั้ง170100158200
27
-กัมพูชาคน00000000000
28
ครั้ง00000000000
29
-อื่น ๆคน00000000000
30
ครั้ง00000000000
31
2. มูลค่าการรักษา -ทั้งหมด (ลาว )บาท3112.2000050001660952.200
32
(กัมพูชา)บาท00000000000
33
-เรียกเก็บเงินได้จริง (ลาว)บาท2160000050001660000
34
(กัมพูชา)บาท00000000000
35
36
1.โรคติดเชื้อและปรสิตราย3321244445647221212434
37
2.เนื้องอก (รวมมะเร็ง)ราย1600000001600
38
3.โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน
ราย75200000000
39
4.โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิสึม
ราย3752890417615255392
40
5.ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรมราย55118017126712
41
6.โรคระบบประสาทราย47141115521620
42
7.โรคตารวมส่วนประกอบของตาราย337272337411110517174514
43
8.โรคหูและปุ่มกกหูราย487375093338
44
9.โรคระบบไหลเวียนเลือดราย1026647446231522239264
45
10.โรคระบบหายใจราย1823213190168175114365158101227112
46
11.โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปากราย19102121411529615361115110624345
47
12.โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังราย3203121202579325303236
48
13.โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม
ราย14322134123581801117254615671263105215661656
49
14.โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะราย166811157217587131
50
15.ภาวะแทรกในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด
ราย20000000020
51
16.ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด
ราย00000000000
52
17.รูปร่างผิดปกติของทารกแต่กำเนิด การพิการจนผิดรูปร่างแต่กำเนิดและ โครโมโซมผิดปกติ
ราย20001000010
53
18.อาการที่ผิดปกติจากการตรวจที่ไม่สามารถจำแนกกลุ่มโรคได้
ราย2145792221028272287314035763
54
19.การเป็นพิษและผลที่ตามมาราย00000000000
55
20.อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมาราย111000014032
56
21.สาเหตุภายนอกอื่น ๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตายราย43273156404101160020
57
รวม27271649530332299188596431472888197925921989
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...