Geografisk ordlista (Suomi - Svenska - English)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
£
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
Lägg in det svenska ordet i denna kolumn
Please put the English translation in this column
2
SuomeksiSvenskaEnglish
Kategori/Kategoria/Category
Lähde/Källa/Reference
Kommentti/Kommentar/Comments
3
AapasuoAapamyrAapa mireNaturgeografi
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/37961/FE_23_2006.pdf
4
SaavutettavuusTillgänglighetAccessibility
5
RajapintaGränssnitt
Application Programming Interface (API)
Geoinformatik/Kartografi
http://www.tsk.fi/tiedostot/pdf/GeoinformatiikanSanasto.pdf
6
OminaisuusdataAttributdataAttribute data
7
Pahan akseliOndskans axelmakterAxis of evilKulturgeografi
8
KallioperäBerggrund, KlippaBedrockNaturgeografiMOT
9
PeittosuoBlanket mire
10
KalliopaasiHällBoulderNaturgeografiMOT
11
MurtovesiBrackvattenBrackish waterNaturgeografiMOT
12
PuskuriBufferBuffer
13
KeskuspaikkateoriaCentralortsteorinCentral place theory
14
PainopisteCentroidCentroid
15
MerikarttaSjökortChartMOT
16
SaviLeraClayNaturgeografiMOT
17
KoordinaattijärjestelmäReferenssystem, koordinatsystemCoordinate reference system
Geoinformatik/Kartografi
http://www.tsk.fi/tiedostot/pdf/GeoinformatiikanSanasto.pdf
18
KoordinaatistoKoordinatsystemCoordinate system
Geoinformatik/Kartografi
http://www.tsk.fi/tiedostot/pdf/GeoinformatiikanSanasto.pdf
19
KoordinaattimuunnosKoordinattransformationCoordinate transformation
Geoinformatik/Kartografi
http://www.tsk.fi/tiedostot/pdf/GeoinformatiikanSanasto.pdf
20
Täydennysrakentaminen?DensificationPlaneringsgeografi
21
KastepisteDaggpunktDew pointNaturgeografi
22
LiikennesuoriteTrafikarbeteDrive-kilometersPlaneringsgeografihttps://www.stat.fi/meta/kas/liikennesuorite_sv.html
23
HarjuÅsEskerNaturgeografiMOT
24
LettoRikkärrEutrophic fen / rich fenNaturgeografi
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/37961/FE_23_2006.pdf
25
HietaMoFine sandNaturgeografiMOT
26
SuomettuminenFinlandiseringFinlandization
27
SoraGrusGrusNaturgeografi
28
RaviiniRavinGullyNaturgeografiPhysical geography of Fennoscandia (Seppälä)
29
PäivämäärärajaDatumgränsenInternational Date Line
30
InterpolointiInterpoleringInterpolation
31
MaanvyöryJordskredLandslideNaturgeografiMOT
32
LaserkeilausLaserskanningLaser scanningGeoinformatik
33
KarttatasoSkikt, kartlagerLayer
Geoinformatik/Kartografi
http://www.tsk.fi/tiedostot/pdf/GeoinformatiikanSanasto.pdf
34
YleiskaavaGeneralplanMaster planPlaneringsgeografiMOT
35
LiejuGyttjaMudNaturgeografiPhysical geography of Fennoscandia (Seppälä)Liejussa C:N < 10, mudassa C:N > 10
36
RevontuletNorrsken, polarskenNorthern lights, aurora borealisNaturgeografiMOT
37
KeidassuoOmbotrophic mire complex, bogNaturgeografi
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/37961/FE_23_2006.pdf
38
AvosuoKärrOpen mireNaturgeografi
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/37961/FE_23_2006.pdf
39
OtsonikerrosOzonskiktOzone layerNaturgeografiMOT
40
PalsasuoPalsPalsa mireNaturgeografi
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/37961/FE_23_2006.pdf
41
SoistuminenPaludificationNaturgeografiPhysical geography of Fennoscandia (Seppälä)
42
osallistava (suunnittelu, yms.)Deltagande (planering, etc.) / medborgardialogparticipatory (planning, etc.)Planeringsgeografi
43
RämeTallmyrPine mire, pine bogNaturgeografi
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/37961/FE_23_2006.pdf
44
NevaFattigmyrpoor fen / hollow bogNaturgeografi
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/37961/FE_23_2006.pdf
45
Julkinen tilaOffentliga rummetPublic spaceStadsgeografi
46
Kohosuo/KeidassuoHögmosse?Raised bogNaturgeografiPhysical geography of Fennoscandia (Seppälä)
47
VertausellipsoidiReferensellipsoidReference ellipsoid
Geoinformatik/Kartografi
http://www.tsk.fi/tiedostot/pdf/GeoinformatiikanSanasto.pdf
48
AluepolitiikkaRegionalpolitikRegional policy
49
KaukokartoitusFjärranalysRemote sensingGeoinformatikMOT
50
SilokallioRundhällRôche moutonnéeNaturgeografiPhysical geography of Fennoscandia (Seppälä)whaleback, rock drumlin, flyggberg
51
ValuntaAvrinningRunoffNaturgeografi
yksikkö mm/v eli vesitaseen osatekijä ja itse valumaprosessin nimi
52
SirontaSpridningScatteringNaturgeografiMOT
53
SaraturveStarrtorvSedge peatNaturgeografiMOT
54
SilttiSiltSiltNaturgeografiMOT
55
AurinkotuuliSolvindSolar windNaturgeografiMOT
56
LuotausLodningSoundingNaturgeografiMOT
57
ValumaSpecifik avrinningSpecific runoffNaturgeografi
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:948139/FULLTEXT01.pdf
virtaama uomassa jaettuna valuma-alueen alalla, yks.L/s/km2
58
RahkaturveVitmosstorvSphagnum peatNaturgeografiMOT
59
RahkasammalVitmossaSphagnum- / white mossNaturgeografiMOT
60
KorpiSkogskärrspruce mireNaturgeografi
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/37961/FE_23_2006.pdf
61
Keskihajontastandardavvikelse, standarddeviationstandard deviationStatistik
62
LuhtaTräskSwamp / low-lying wet meadowNaturgeografi
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/37961/FE_23_2006.pdf
63
MaininkiSvall, dyning, svallvåg, död sjöSwellNaturgeografiMOT
64
MannerlaattaKontinentalplattaTectonic plate, continental plateNaturgeografiMOT
65
Alueellisen hallinnan ansa?Territorial trap
https://www.tiede.fi/artikkeli/jutut/artikkelit/onko_yhdysvalloista_imperiumiksi_
66
AsemakaavaDetaljplanTown plan, city plan, street planPlaneringsgeografiMOT
67
Kauppamatkustajan ongelmaHandelsresandeproblemetTraveling salesman problemGeoinformatik
68
kaupunkirakenteen hajautuminen
stadsutbredning / utglesning?Urban sprawlPlaneringsgeografi
69
Urban-rural happiness gradient
70
RapautuminenVittringWeatheringNaturgeografiPhysical geography of Fennoscandia (Seppälä)
71
EpäpolitisointiAvpolitisering
72
KalliopaljastumaBerg i dagen(Bedrock) outcropNaturgeografi
73
Hieno hietaFinmoNaturgeografi
74
VirtauskarttaFlödeskartahttps://fi.wikipedia.org/wiki/Teemakartta#Virtauskartat
75
Karkea hietaGrovmoNaturgeografi
76
kehyskuntakranskommunPlaneringsgeografi
77
MaankohoaminenLandhöjningNaturgeografi
78
MaakuntakaavaLandskapsplanPlaneringsgeografi
79
VaippaMantelmantleNaturgeografi
80
HiesuMjälaNaturgeografi
81
YmpäristödeterminismiNaturdeterminism
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/naturdeterminism
82
Eloperäinen kerrostumaOrganiska avlagringarNaturgeografi
83
YhdyskuntarakenneSamhällsstrukturCommunity structurePlaneringsgeografi
http://www.ymparisto.fi/en-US/Living_environment_and_planning/Community_structure
84
VedenjakajaVattendelaredrainage divide, watershedNaturgeografi
85
MaavesiYtvattenNaturgeografi
86
Areaalinen valtio
87
Hajautettu hyvinvointivaltio
88
Kilpailuvaltio
89
Orgaaninen valtioteoria
90
VerkostoanalyysiNätverksanalys
91
KolmiomittausTrianguleringtriangulation
92
MassaliikuntoMassrörelseMass wastingNaturgeografi
93
Orogenia / vuorijonopoimutusOorogenesUplift / OrogenyNaturgeografi
94
yhdyskuntasuunnittelusamhällsplaneringurban and regional planningPlaneringsgeografi
Aalto-universitetets biämne översätts så. Kan säkert finnas andra möjliga översättningar till engelska (?)
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu