821 TEMPLAT PELAPORAN PBD KSSM TINGKATAN 2 PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN v2.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
PANDUAN PENGGUNAAN TEMPLAT
2
PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD)
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
3
4
PENGENALAN
5
Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) adalah sebahagian daripada komponen dalam Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS). Pelaksanaannya telah bermula sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil. 3 Tahun 2011. PBD sebelum ini dikenali sebagai Pentaksiran Sekolah (PS) di mana ia dilaksanakan secara formatif dan sumatif melalui pelbagai pendekatan serta kaedah bagi mengenal pasti perkembangan pembelajaran murid secara keseluruhan.
6
7
8
9
10
11
A
MAKLUMAT AM
12
Templat Pelaporan PBD ini mengandungi 5 halaman (sheet) :
13
1. PANDUAN
14
2. REKOD PRESTASI MURID
15
3. LAPORAN MURID (INDIVIDU)
16
4. DATA PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN
17
5. GRAF PELAPORAN
18
19
B
PENGGUNAAN TEMPLAT
20
Guru hendaklah melengkapkan maklumat asas pada templat ini di halaman REKOD PRESTASI MURID.
21
Maklumat yang perlu dilengkapkan adalah:
22
1. Nama dan Alamat Sekolah
23
2. Nama Guru dan Nama Kelas
24
3. Senarai Nama Murid, Nombor Kad Pengenalan dan Jantina
25
4. Nama Pentadbir
26
5. Jawatan Pentadbir (Guru Besar/ Pengetua)
27
28
C
TAHAP PENGUASAAN
29
Tahap Penguasaan murid bagi setiap komponen dalam templat ini direkodkan untuk tujuan pelaporan perkembangan pembelajaran murid bagi sesuatu tempoh tertentu (Pertengahan / Akhir Tahun). Guru hanya perlu merekodkan Tahap Penguasaan ini di halaman REKOD PRESTASI MURID sahaja dan seterusnya pelaporan individu murid akan dijana secara automatik di halaman LAPORAN MURID (INDIVIDU) untuk cetakan. Tahap Penguasaan (TP) bagi tujuan analisis kelas dijana secara automatik di halaman GRAF PELAPORAN.
30
31
32
33
34
35
36
D
PENENTUAN TAHAP PENGUASAAN
37
38
39
1Pentaksiran perlu dilakukan sepanjang masa dan tahap penguasaan murid dipantau secara berterusan. Tahap penguasaan ini boleh dicatat dalam buku rekod atau lain-lain tempat catatan; tetapi untuk tujuan pelaporan kepada ibu bapa, ia boleh direkod pada templat yang dibekalkan ini serta dilaporkan dua kali setahun iaitu pada pertengahan tahun dan akhir tahun.
40
41
42
43
2Templat pelaporan ini terdiri daripada 6 lajur yang dibina berdasarkan konstruk Bidang Kemahiran, Bidang Kecergasan, Bidang Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (PEERS), Bidang Pemakanan, Bidang Pertolongan Cemas dan Tahap Keseluruhan PJPK.
44
45
3Guru hendaklah memilih opsyen di sebelah kanan bahagian atas halaman Rekod Prestasi Murid untuk membuat pelaporan pada templat ini.
46
47
4Pelaporan bagi Bidang Kemahiran, Bidang Kecergasan, Bidang Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (PEERS), Bidang Pemakanan, Bidang Pertolongan Cemas dalam PJPK akan dilakukan pada pertengahan tahun dan akhir tahun, manakala pelaporan bagi Tahap Penguasaan Keseluruhan PJPK pula dilakukan pada akhir tahun.
48
49
50
5Tahap Penguasaan dan Tahap Penguasaan Keseluruhan diberikan berdasarkan setiap rubrik mengikut konstruk bidang seperti di halaman Data Peryataan Tahap Penguasaan.
51
52
6Guru juga perlu meletakkan Tahap Penguasaan Keseluruhan (TPK) setiap murid yang merangkumi domain psikomotor, kognitif dan afektif murid secara kolektif dan holistik dengan melihat semua aspek semasa proses pembelajaran murid secara berterusan melalui pelbagai kaedah. Perkara yang ditaksir merangkumi penguasaan pengetahuan, penguasaan kemahiran, penerapan nilai dan sikap, status kesihatan dan amalan harian (sila nyatakan) . Guru boleh membuat pertimbangan profesional untuk memberi satu nilai tahap penguasaan keseluruhan murid berdasarkan pengalaman guru bersama murid, kebijaksanaan dan melalui perbincangan rakan sejawat.
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu