Ained perioodides 2018/2019. õa
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOP
1
I perioodII perioodIII periood
2
10 REÕppeaineTundeÕpetajaHTÕppeaineTundeÕpetajaHTÕppeaineTundeÕpetajaHT
3
1eesti keel2Pillefüüsika2JärvpõldAkirjandus2Pille
4
2geograafia2SolvakATeesti keel2PilleTgeograafia2SolvakA
5
3matemaatika2Hordogeograafia2SolvakAkeemia2Kruus
6
4matemaatika2HordoATmatemaatika2Hordomatemaatika2HordoT
7
5inglise keel (B2)2Sõmer, Salakka, Unt, Nõmmikmatemaatika2HordoAkunst2SüvingT
8
6vene/saksa keel (B1)2Popova/Aasa/Tolkinformaatika1Kõlli-RaudATfüüsika2JärvpõldAT
9
7muusika2OtsarATkirjandus2Pilleajalugu2Kenk
10
8keemia2KruusATajalugu2KenkATkehaline kasvatus1Pähn, KäpaA
11
9inglise keel (B2)2Sõmer, Salakka, Unt, NõmmikATvene/saksa keel (B1)2Popova/Aasa/TolkTinglise keel (B2)2Sõmer, Salakka, Unt, NõmmikT
12
10Johannese akadeemia1Kurvits, Raag, Hindrikson, Markinglise keel (B2)2Sõmer, Salakka, Unt, Nõmmikvene/saksa keel (B1)2Popova/Aasa/TolkA
13
11informaatika1Kõlli-Raudkehaline kasvatus1Pähn, KäpaTbioloogia2Karden-RaudAT
14
12Johannese akadeemia1Kurvits, Raag, Hindrikson, Mark
15
Valikhisp/soome keel (A1-A2)1Ader, Vodihisp/soome keel (A1-A2)1Ader, VodiT
16
I perioodII perioodIII periood
17
10 LOÕppeaineTundeÕpetajaHTÕppeaineTundeÕpetajaHTÕppeaineTundeÕpetajaHT
18
1muusika2OtsarATkirjandus2Pillekirjandus2Pille
19
2informaatika1Kõlli-Raudinformaatika1Kõlli-RaudATfüüsika2JärvpõldAT
20
3geograafia2SolvakATajalugu2KenkATajalugu2Kenk
21
4keemia2KruusATgeograafia2SolvakAgeograafia2SolvakA
22
5matemaatika2Hordo/Nosovaeesti keel2PilleTkeemia2Kruus
23
6Johannese akadeemia1Kurvits, Raag, Hindrikson, Markmatemaatika2Hordo/Nosovakehaline kasvatus1Pähn, KäpaA
24
7matemaatika2Hordo/NosovaATmatemaatika2Hordo/NosovaAkunst2SüvingT
25
8vene/saksa keel (B1)2Popova/Aasa/Tolkfüüsika2JärvpõldAmatemaatika2Hordo/NosovaT
26
9inglise keel (B2)2Sõmer, Salakka, Unt, Nõmmikvene/saksa keel (B1)2Popova/Aasa/TolkTvene/saksa keel (B1)2Popova/Aasa/TolkA
27
10inglise keel (B2)2Sõmer, Salakka, Unt, NõmmikATinglise keel (B2)2Sõmer, Salakka, Unt, Nõmmikinglise keel (B2)2Sõmer, Salakka, Unt, NõmmikT
28
11eesti keel2Pillekehaline kasvatus1Pähn, KäpaTbioloogia2Karden-RaudAT
29
Johannese akadeemia1Kurvits, Raag, Hindrikson, Mark
30
Valikhisp/soome keel (A1-A2)1Ader, Vodihisp/soome keel (A1-A2)1Ader, VodiT
31
I perioodII perioodIII periood
32
10 HUMÕppeaineTundeÕpetajaHTÕppeaineTundeÕpetajaHTÕppeaineTundeÕpetajaHT
33
1eesti keel2Sulg/Allaskirjandus2Sulg/AllasAkeemia2Kruus
34
2informaatika1Kõlli-Raudbioloogia2Karden-RaudTkirjandus2Sulg/Allas
35
3muusika2OtsarATgeograafia2Solvakkunst2SüvingT
36
4geograafia2SolvakATkeemia2KruusATgeograafia2Solvak
37
5Johannese akadeemia1Kurvits, Raag, Hindrikson, Markinformaatika1Kõlli-RaudATkehaline kasvatus1Pähn, KäpaA
38
6ajalugu2KenkATmatemaatika2Hordo/Nosovaeesti keel2Sulg/AllasAT
39
7matemaatika2Hordo/Nosovamatemaatika2Hordo/NosovaAmatemaatika2Hordo/NosovaT
40
8matemaatika2Hordo/NosovaATvene/saksa keel (B1)2Popova/TolkTfüüsika2JärvpõldAT
41
9inglise keel (B2)2Salakka/Nõmmikfüüsika2JärvpõldAvene/saksa keel (B1)2Popova/TolkA
42
10vene/saksa keel (B1)2Popova/Tolkinglise keel (B2)2Salakka/Nõmmikinglise keel (B2)2Salakka/NõmmikT
43
11inglise keel (B2)2Salakka/NõmmikATkehaline kasvatus1Pähn, KäpaTajalugu2KenkA
44
Johannese akadeemia1Kurvits, Raag, Hindrikson, Mark
45
Valikhisp/soome keel (A1-A2)1Ader, Vodihisp/soome keel (A1-A2)1Ader, VodiT
46
I perioodII perioodIII periood
47
11 REÕppeaineTundeÕpetajaHTÕppeaineTundeÕpetajaHTÕppeaineTundeÕpetajaHT
48
1kirjandus2Sulg/AllasATeesti keel2Sulg/AllasAvene keel (B1)2Popova/Aasa
49
2inglise keel (B2)2Unt/Sõmer/Salakka/NõmmikTkirjandus2Sulg/Allasmatemaatika2HordoAT
50
3vene keel (B1)2Popova/AasaTmatemaatika2Hordoajalugu2KenkT
51
4matemaatika2Hordomatemaatika2HordoAkehaline kasvatus2Käpa, PähnA
52
5ajalugu2KenkAkunst2SüvingATinglise keel (B2)2Unt/Sõmer/Salakka/NõmmikT
53
6bioloogia2Karden-RaudATuurimistöö alused1SolvakTmuusika2OtsarAT
54
7füüsika2JärvpõldAkeemia2KruusATeesti keel2Sulg/AllasT
55
8matemaatika2HordoTinglise keel (B2)2Unt/Sõmer/Salakka/Nõmmikinglise keel (B2)2Unt/Sõmer/Salakka/NõmmikA
56
9uurimistöö alused1Solvakkehaline kasvatus1Pähn, KäpaTbioloogia2Karden-RaudA
57
10kehaline kasvatus1Pähn, Käpavene keel (B1)2Popova/AasaA
58
11füüsika2JärvpõldT
59
Suundjoonestamine2SaagoAprogrammeerimine2Kõlli-Raudfüüsika2Järvpõld
60
Valikhisp/saksa/soome keel (A1-A2)2Tolk, Ader, Vodihisp/saksa/soome keel (A1-A2)1Tolk, Ader, VodiThisp/saksa/soome keel (A1-A2)1Tolk, Ader, Vodi
61
I perioodII perioodIII periood
62
11 LOÕppeaineTundeÕpetajaHTÕppeaineTundeÕpetajaHTÕppeaineTundeÕpetajaHT
63
1kirjandus2Sulg/AllasATeesti keel2Sulg/AllasAeesti keel2Sulg/AllasT
64
2ajalugu2KenkAajalugu2KenkTmatemaatika2Hordo/NosovaAT
65
3inglise keel (B2)2Unt/Sõmer/Salakka/NõmmikTmatemaatika2Hordo/Nosovainglise keel (B2)2Unt/Sõmer/Salakka/Nõmmik
66
4matemaatika2Hordo/Nosovainglise keel (B2)2Unt/Sõmer/Salakka/Nõmmikkehaline kasvatus2Käpa, PähnAT
67
5kehaline kasvatus1Pähn, Käpakeemia2KruusATvene/saksa keel (B1)2Popova/Aasa/Tolk
68
6füüsika2JärvpõldATmatemaatika2Hordo/NosovaAfüüsika2Järvpõld
69
7vene/saksa keel (B1)2Popova/Aasa/Tolkkirjandus2Sulg/Allasinglise keel (B2)2Unt/Sõmer/Salakka/NõmmikAT
70
8bioloogia2Karden-RaudATkunst2SüvingATmuusika2OtsarAT
71
9uurimistöö alused1Solvakvene/saksa keel (B1)2Popova/Aasa/TolkATbioloogia2Karden-RaudA
72
10matemaatika2Hordo/NosovaTkehaline kasvatus1Pähn, Käpa
73
11uurimistöö alused1SolvakT
74
Suundkeemia2KruusAbioloogia2Karden-Raudeesti maastikud2Solvak
75
Valikhisp/saksa/soome keel (A1-A2)2Tolk, Ader, Vodihisp/saksa/soome keel (A1-A2)1Tolk, Ader, VodiThisp/saksa/soome keel (A1-A2)1Tolk, Ader, Vodi
76
I perioodII perioodIII periood
77
11 HUMÕppeaineTundeÕpetajaHTÕppeaineTundeÕpetajaHTÕppeaineTundeÕpetajaHT
78
1kirjandus2PilleATinglise keel (B2)2Salakka/Untkirjandus2PilleA
79
2keemia2KruusATeesti keel2PilleATbioloogia2Karden-RaudT
80
3inglise keel (B2)2Salakka/UntATinglise keel (B2)2Salakka/Untinglise keel (B2)2Salakka/UntAT
81
4vene/saksa keel (B1)2Popova/Aasa/TolkTvene/saksa keel (B1)2Popova/Aasa/TolkAvene/saksa keel (B1)2Popova/Aasa/Tolk
82
5matemaatika2Hordo/NosovaTmatemaatika2Hordo/Nosovamatemaatika2Hordo/NosovaAT
83
6matemaatika2Hordo/Nosovakehaline kasvatus1Pähn, Käpafüüsika2Järvpõld
84
7bioloogia2Karden-Raudajalugu2KenkTmuusika2OtsarT
85
8uurimistöö alused1Solvakkunst2SüvingATkehaline kasvatus2Käpa, PähnAT
86
9kehaline kasvatus1Pähn, Käpamatemaatika2Hordo/NosovaAeesti keel2Pille
87
10ajalugu2KenkAuurimistöö alused1SolvakT
88
11füüsika2JärvpõldAT
89
Suundusundiõpetus2SüvingAkirjandus2Pillevene/saksa keel (B1)2Aasa/TolkA
90
Valikhisp/saksa/soome keel (A1-A2)2Tolk, Ader, Vodihisp/saksa/soome keel (A1-A2)1Tolk, Ader, VodiThisp/saksa/soome keel (A1-A2)1Tolk, Ader, Vodi
91
I perioodII perioodIII periood
92
12REÕppeaineTundeÕpetajaHTÕppeaineTundeÕpetajaHTÕppeaineTundeÕpetajaHT
93
1kirjandus2Pillekirjandus2PilleATeesti keel4Pille
94
2eesti keel2PilleATinglise keel (B2)2Unt/Sõmer/Salakka/Nõmmikühiskonnaõpetus4Kenk
95
3matemaatika2Nosovamatemaatika2Nosovamatemaatika4Nosova
96
4matemaatika2NosovaATmatemaatika2NosovaA
97
5inglise keel (B2)2Unt/Sõmer/Salakka/NõmmikTinglise keel (B2)2Unt/Sõmer/Salakka/NõmmikA
98
6vene/saksa keel (B1)2Popova/Aasa/TolkAinimeseõpetus2Karden-RaudT
99
7bioloogia2Karden-RaudAühiskonnaõpetus2KenkAT
100
8ajalugu2KenkTmuusika2OtsarT
Loading...