ABCDEGHIJKLM
1
TimestampMSSVHọ TênNội dung đề nghịMinh chứng cho đề nghị của sinh viên:P.CTSV Phản hồiSV comment phản hồi tại đâyĐơn vị phụ tráchKết quả phản hồi
304
5/26/2024 19:33:1323520355Phạm Triều Dương
Tham gia cuộc thi học thuật BigBang do khoa Lý trường ĐH KHTN- ĐHQG TP. HCM tổ chức
https://drive.google.com/open?id=1Kq3Kp_HJb0jimXyFM9PNdqPgwN3m105E
Chấp nhậnCập nhật 16/7Cuộc thi học thuật
305
6/3/2024 10:37:0422520962Võ Minh Ngọc
Hỗ trợ nhóm M-G ( điền form) Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thực hiện đề tài NCKH “Cảm giác thua kém ở sinh viên. Mối liên hệ giữa sức bật tinh thần, tham gia xã hội và cảm giác thua kém ở sinh viên Đại học Quốc gia TPHCM”
https://forms.gle/kzLNS9duQeNiYxXF9
https://drive.google.com/open?id=1as2dkCZUTM-DlSIy5bNdMCmX8WusRxB7
Không chấp nhậnKhông chấp nhận
306
6/3/2024 10:44:3022520934
Nguyễn Phan Phương Ngân
Hỗ trợ nhóm M-G ( điền form) Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thực hiện đề tài NCKH “Cảm giác thua kém ở sinh viên. Mối liên hệ giữa sức bật tinh thần, tham gia xã hội và cảm giác thua kém ở sinh viên Đại học Quốc gia TPHCM” https://forms.gle/kzLNS9duQeNiYxXF9
https://drive.google.com/open?id=1Dk_5xhD252pu74pH2SSrm2u8ORKimUpj
Không chấp nhậnKhông chấp nhận
307
7/6/2024 16:55:2023521826Đỗ Lê Khánh VyĐánh giá năng lực
https://drive.google.com/open?id=1pRItVe9EUgC9fnqu-gCO7mSEhvvvLVeL
Chấp nhậnCập nhật 16/7Tình nguyện viên ĐGNL
308
7/7/2024 21:50:4323520707Phạm Tuấn Khang
SV muốn bổ sung hoạt động Tình Nguyện Viên hỗ trợ kỳ thi DGNL đợt 1
https://drive.google.com/open?id=1iyiTTkhMUlwZInXGQ8IajoFAXWCWT3Np
Chấp nhậnCập nhật 16/7Tình nguyện viên ĐGNL
309
7/7/2024 21:56:58
Phạm Tuấn Khang
Phạm Tuấn Khang
SV muốn bổ sung danh sách tham gia cuộc thi Code Tour 2024
https://drive.google.com/open?id=1lDE-vg7UIS1bEXpvJFX8gtzxgwJuSVxL
Chấp nhậnCập nhật 16/7Học thuật
310
7/7/2024 22:29:3123520357Tiền Minh Dương
SV muốn bổ sung hoạt động TNV kỳ thi DGNL đợt 1.
https://drive.google.com/open?id=12yxjNLU0ERtxrYOVALhimXsKzWbRJQvF
Chấp nhậnCập nhật 16/7Tình nguyện viên ĐGNL
311
7/8/2024 17:55:3123521595Võ Trung Tín
SV muốn cập nhật danh sách tham gia UIT Spring Stride:
https://www.facebook.com/groups/uitspringstride2024/?locale=vi_VN
https://drive.google.com/open?id=1SI9BA2kMiJMfwQK6nMmtx3USfOvZmRUG
SV liên hệ đơn vị tổ chức cập nhật
312
7/8/2024 20:31:4821521911Lê Bá Đắc
Sinh viên muốn cập nhật danh sách hoạt động Ngoài nhà trường: https://drl.uit.edu.vn/sinhvien/renluyensinhvien/thongtinhoatdong/2023-2024-928_2023-2024-86
https://drive.google.com/open?id=1Uv-FblF7GDMmoySzaiX1kDMooe7Xep7r
Chấp nhậnTDTT
313
7/8/2024 21:07:3021521911Lê Bá ĐắcSV hiện đang tham gia nhóm NCKH
https://drive.google.com/open?id=1O3WIwmelcimIpq36mroZNwi8R1U5O1ne
MC chưa cụ thể. NCKH sẽ cập nhật theo DS SV đăng ký từ phòng KHCNKhông chấp nhận
314
7/8/2024 22:09:0922521303Nguyễn Đức Tấn
SV muốn bổ sung hoạt động Tình Nguyện Viên hỗ trợ kỳ thi DGNL đợt 1
https://drive.google.com/open?id=18oiJB2kheKM7N8eXe5yANPUryYqVVaGE
Chấp nhậnCập nhật 16/7Tình nguyện viên ĐGNL
315
7/8/2024 22:42:0723521142Lê Thành Phát
Hoạt động xuân tình nguyện do đại học y dược cần thơ tổ chức
https://drive.google.com/open?id=1KyZcwpqsbkeD0Lxn1dILR3Wxm3RXM12C
Chấp nhận
Giấy khen xuân tình nguyện cấp xã
316
7/8/2024 22:43:3423521142Lê Thành PhátHoạt động khám bệnh phát thuốc
https://drive.google.com/open?id=1QfMVfXrGYycgahEIjD3gZ-yhvy8svIm9
Chấp nhận
Giấy khen Tình nghuyệntại địa phương cấp xã
317
7/8/2024 22:44:2823521142Lê Thành PhátHoàn thành chiến dịch Vị
https://drive.google.com/open?id=1BWIKQxLGRtEsrWr21rrfZoJZI243aNEE
Chấp nhận
Giấy khen Tình nghuyện tết tại địa phương cấp xã
318
7/9/2024 10:07:3023521757Nguyễn Lộc Tỷ
https://drl.uit.edu.vn/sinhvien/renluyensinhvien/thongtinhoatdong/2023-2024-844_2023-2024-85
https://drive.google.com/open?id=1ZaD8q7oPPMPmDSgIH__nbvQlb140KI3g
SV yêu cầu đơn vị tổ chức cập nhậtHiến máu tại trường
319
7/10/2024 10:21:5123520565Nguyễn Đức Hùng
https://drl.uit.edu.vn/sinhvien/renluyensinhvien/thongtinhoatdong/2023-2024-928_2023-2024-86
https://drive.google.com/open?id=1kB0onYkQTiOHMRIIthx_B-23v8M5SAKE
Trùng
320
7/10/2024 10:38:2323520565Nguyễn Đức Hùng
SV muốn cập nhật danh sách hoạt động Tình nguyện viên hỗ trợ Kỳ thi ĐGNL đợt 1
https://drive.google.com/open?id=1Ys_G3P1o-oaQiBU5_ExQbVoTF_x0zZEQ
Chấp nhậnTình nguyện viên ĐGNL
321
7/11/2024 9:13:3920520754Nguyễn Minh TháiThành viên của CLB cờ UIT
https://drive.google.com/open?id=1ww9VX4BVFGypfLc-4t1T2iYLkIGTjz-A
Chấp nhậnCLB Thể thao
322
7/11/2024 22:59:5222521258Tăng Kim Sơn
Huy chương Đồng Giải thưởng “Thiết kế, chế tạo, ứng dụng” lần thứ 12 năm 2024
https://drive.google.com/open?id=1-EAnYrq7djCAa11yCwpm-wHm7THOpww5
Chấp nhậnBằng khen cuộc thi
323
7/14/2024 15:26:3323520163Trần Lê Vĩnh Bửu
https://drl.uit.edu.vn/sinhvien/renluyensinhvien/thongtinhoatdong/2023-2024-844_2023-2024-85
https://drive.google.com/open?id=1ZT-6pQGS_isODorK4GMQCC3PYXIF3uCt
SV yêu cầu đơn vị tổ chức cập nhậtHiến máu tại trường
324
7/14/2024 16:01:0523520191Lê Nguyễn Thành Công
https://drl.uit.edu.vn/sinhvien/renluyensinhvien/thongtinhoatdong/2023-2024-844_2023-2024-85
https://drive.google.com/open?id=1jJanyGcEkpOk8mwMO4q4mw1ZlOXHuIQp
SV yêu cầu đơn vị tổ chức cập nhậtHiến máu tại trường
325
7/14/2024 16:16:4521522625Nguyễn Hữu Thiện
Cập nhật danh sách hoạt động Hiến máu tình nguyện
https://drive.google.com/open?id=1wAIerjgYfJJI-7mrE7nvlo7-MI5xVPNL
SV yêu cầu đơn vị tổ chức cập nhậtHiến máu tại trường
326
7/14/2024 16:18:1823520914Cam Hồng Mạnh
Đánh giá môn học trong học kì chưa được cập nhật
https://drive.google.com/open?id=1xffqMLyRSnWSUbwHcs3ekkBQWfnEqMAT
Sẽ cập nhật sau
327
7/14/2024 16:47:2823520884Nguyễn Minh Long
https://drl.uit.edu.vn/sinhvien/renluyensinhvien/thongtinhoatdong/2023-2024-787_2023-2024-54
https://drive.google.com/open?id=1hosM1LKyLoqIUTKXrskPvHlfnYR-KXw6
Không chấp nhận
328
7/14/2024 16:55:0123520859Nguyễn Phúc Lộc
https://drl.uit.edu.vn/sinhvien/renluyensinhvien/thongtinhoatdong/2020-2021-1068_2020-2021-84
https://drive.google.com/open?id=1uAdqDKWLfBnYIZf5SCmm3kwhLaKwAkAG
SV yêu cầu đơn vị tổ chức cập nhậtHiến máu tại trường
329
7/14/2024 18:33:1721521520Huỳnh Minh Tân Tiến
https://drl.uit.edu.vn/sinhvien/renluyensinhvien/thongtinhoatdong/2023-2024-844_2023-2024-85
https://drive.google.com/open?id=1NTVy08x41LGGhztPY1aZchLY2bTjdJJ6
Chấp nhậnCập nhật 16/7Hiến máu tình nguyện
330
7/14/2024 21:34:2623520246Hồ Minh Đạt
Cập nhật danh sách sinh viên tham gia BHYT
https://drive.google.com/open?id=1rZSxSWxnmyy_Agb4WAc9kw01Vyff1jO2
SV thực hiện theo thông báo BHYT: https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-cap-nhat-bao-hiem-y-te-cham-diem-ren-luyen-hk2-nam-hoc-2023-2024BHYT
331
7/15/2024 0:07:5623520001Bùi Thiên An
Cập nhật danh sách hoạt động chạy việt dã của hội thao ĐHQG: https://drl.uit.edu.vn/sinhvien/renluyensinhvien/thongtinhoatdong/2023-2024-793_2023-2024-66
https://drive.google.com/open?id=1ANOecakGfVaAuXqrXZb27VVYeKYf_3ow
Chấp nhậnĐã cập nhậtHội thao ĐHQG
332
7/15/2024 9:43:5322521123Mạc Nguyên Phúc
https://drl.uit.edu.vn/sinhvien/renluyensinhvien/thongtinhoatdong/2023-2024-844_2023-2024-85
https://drive.google.com/open?id=1wunJs3ajLkdiG5MvvZa7O81A3gPlfrzL
Chấp nhậnCập nhật 16/7Hiến máu tình nguyện
333
7/15/2024 21:18:0323520120Nguyễn Gia Bảo
https://drl.uit.edu.vn/sinhvien/renluyensinhvien/thongtinhoatdong/2020-2021-1068_2020-2021-84
https://drive.google.com/open?id=1wruddG-2jPZhAQYAWTWeQRewhH6_P1GZ
SV yêu cầu đơn vị tổ chức cập nhậtHiến máu tại trường
334
7/16/2024 9:47:3120521474Trần Đăng Khoa
https://drl.uit.edu.vn/sinhvien/renluyensinhvien/thongtinhoatdong/2023-2024-844_2023-2024-85
https://drive.google.com/open?id=1H8TEGJhZf2JG4g5SYNkQrsJfi2vFgcQ8
Chấp nhậnCập nhật 16/7Hiến máu tình nguyện
335
7/16/2024 11:08:3421522885Phan Thị Cát Tường
SV muốn cập nhật danh sách hoạt động TÌNH NGUYỆN VIÊN ONLINE CHIẾN DỊCH "MÙA HÈ XANH 2024":
https://www.facebook.com/photo/?fbid=773842844930619&set=a.404217215226519
https://drive.google.com/open?id=1u1uFgqFWrudl805xeWeHIdR45gNEvKPc
Chấp nhậnCập nhật 16/7Quyên góp
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402