TAPAK ERPH MATEMATIK SM
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBY
1
2
3
MATEMATIK (SM)MINGGU:1DATE:Monday, January 1, 2018, ::
4
TINGKATAN:1TEMA:TIADA
5
KELAS:1BBIDANG:Nombor dan Operasi
6
MASA:8.45TO8.15TAJUK:1. Nombor Nisbah
7
STANDARD KANDUNGAN1.1 Integer
8
STANDARD PEMBELAJARANPada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:
9
1.1.1 Mengenal nombor positif dan nombor negatif berdasarkan situasi sebenar.
10
1.1.2 Mengenal dan memerihalkan integer.
11
AKTIVITI P&P
12
STRATEGI P&PKAEDAH P&PBAHAN BANTU MENGAJARAKTIVITI PA21
13
Pembelajaran KontekstualTalaqqi MusyafahahPapan putihRally Table
14
Pembelajaran KontekstualLatih TubiPapan putihRally Table
15
KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK)
16
PETA I-THINKNILAI-NILAI MURNIKEMAHIRAN BERFIKIRKECERDASAN PELBAGAI
17
Double Bubble Map (Peta Buih Berganda)Baik HatiMembanding dan membezaBahasa
18
Tree Map (Peta Pokok)BerdikariMengkelaskanRuang
19
PENILAIAN/PENTAKSIRAN
20
Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua pelajar dengan memberikan:
21
Latihan bertulis
Lembaran Kerja/
Pemerhatian
Amali
/
Soal Jawab
Kuiz
22
23
REFLEKSI & IMPAK
24
25
/
orang murid berjaya dan dapat:
1.1.1 Mengenal nombor positif dan nombor negatif berdasarkan situasi sebenar.
26
27
/
orang murid berjaya dan dapat:
1.1.2 Mengenal dan memerihalkan integer.
28
29
Selain itu,tunjuk ajar turut dilakukan oleh guru.Aktiviti pemulihan telah diberikan kepada murid-murid.
30
NOTA/CATATAN
31
PdP di tangguh kerana Kucing Beranak
32
EVIDEN
33
234567234567
34
-TINGKATAN TEMATAJUKKOSONGSKOBJEKTIFAKTIVITIPRESTASITAFSIRANKELASMINGGUSTRATEGIKAEDAHBBMKBKK 1KBKK 2FORMULA KBKK 1FORMULA KBKK 2FORMULA KBKK 3FORMULA KBKK 4IMPAKTAKSIR
NOTA
35
1
Kecemasan
1TIADANombor dan Operasi
1. Nombor Nisbah
1.1 Integer
1.1.1 Mengenal nombor positif dan nombor negatif berdasarkan situasi sebenar.
TIADANombor dan Operasi1. Nombor Nisbah
1.1 Integer
1.1.1 Mengenal nombor positif dan nombor negatif berdasarkan situasi sebenar.#N/ARally Table1ASATUPendekatan Induktif dan DeduktifTalaqqi MusyafahahObjek sebenarNILAI-NILAI MURNIAdilCircle Map (Peta Bulatan)AdilMembuat kaitanBahasaAktiviti pengayaan telah diberikan kepada murid-murid.Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan dengan memberi LEMBARAN KERJA/BUKU AKTIVITI kepada semua pelajar.
PdP ditangguh keesokkannya/hari berikutnya kerana CUTI PERSEKOLAHAN.
36
2
MC
1TIADANombor dan Operasi
1. Nombor Nisbah
1.1 Integer
1.1.2 Mengenal dan memerihalkan integer.
TIADANombor dan Operasi1. Nombor Nisbah1.1 Integer1.1.2 Mengenal dan memerihalkan integer.Same Different1BDUAPendekatan Berpusatkan GuruBerceritaCDNILAI-NILAI MURNIAmanahBubble Map (Peta Buih)AmanahMembanding dan membezaLogik MatematikAktiviti pemulihan telah diberikan kepada murid-murid.Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan dengan memberi LATIH TUBI kepada semua pelajar.
37
3
CRK
1TIADANombor dan Operasi
1. Nombor Nisbah
1.1 Integer
1.1.3 Mewakilkan integer pada garis nombor dan membuat perkaitan antara nilai integer dengan kedudukan integer tersebut berbanding integer lain pada garis nombor.
TIADANombor dan Operasi1. Nombor Nisbah1.1 Integer1.1.3 Mewakilkan integer pada garis nombor dan membuat perkaitan antara nilai integer dengan kedudukan integer tersebut berbanding integer lain pada garis nombor.Timed Pair Share1CTIGAPendekatan Berpusatkan MuridLatih TubiKomputerNILAI-NILAI MURNIBaik HatiDouble Bubble Map (Peta Buih Berganda)Baik HatiMengkelaskanRuangSelain itu,tunjuk ajar turut dilakukan oleh guru.
38
MASA
4
Program Sekolah
1TIADANombor dan Operasi
1. Nombor Nisbah
1.1 Integer
1.1.4 Membanding dan menyusun integer mengikut tertib.
TIADANombor dan Operasi1. Nombor Nisbah1.1 Integer1.1.4 Membanding dan menyusun integer mengikut tertib.Talking Chips1DEMPATPembelajaran KonstruktivismeMain PerananCoursewareNILAI-NILAI MURNIBekerjasamaTree Map (Peta Pokok)BekerjasamaMenyusun aturMuzikSelain itu,penyeliaan turut dilakukan oleh guru.
39
7.4505
Kursus
1TIADANombor dan Operasi
1. Nombor Nisbah
1.2 Operasi asas aritmetik yang melibatkan integer
1.2.1 Menambah dan menolak integer menggunakan garis nombor atau kaedah lain yang sesuai. Seterusnya membuat generalisasi tentang penambahan dan penolakan integer.
TIADANombor dan Operasi1. Nombor Nisbah1.2 Operasi asas aritmetik yang melibatkan integerTeam Stand-N-Share2APembelajaran KontekstualPerbincanganJalur filemNILAI-NILAI MURNIBeraniBrace Map (Peta Dakap)BeraniMengenal pasti pernyataan ‘benar’ atau ‘salah’Kinestetik
40
8.156
Mesyuarat
1TIADANombor dan Operasi
1. Nombor Nisbah
1.2 Operasi asas aritmetik yang melibatkan integer
1.2.2 Mendarab dan membahagi integer menggunakan pelbagai kaedah. Seterusnya membuat generalisasi tentang pendaraban dan pembahagian integer.
TIADANombor dan Operasi1. Nombor Nisbah1.2 Operasi asas aritmetik yang melibatkan integerFan-N-Pick2BPembelajaran MasteriPermainanFlashcardsNILAI-NILAI MURNIBerazam / Bercita-cita TinggiFlow Map (Peta Alir)Berazam / Bercita-cita TinggiMengenal pasti pernyataan berasaskan fakta dan pendapat.Interpersonal
41
8.457
Kucing Beranak
1TIADANombor dan Operasi
1. Nombor Nisbah
1.2 Operasi asas aritmetik yang melibatkan integer
1.2.3 Membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi asas aritmetik bagi integer mengikut tertib operasi.
TIADANombor dan Operasi1. Nombor Nisbah1.2 Operasi asas aritmetik yang melibatkan integerRally Robin2CPembelajaran Akses KendiriPenyelesaian MasalahLaptopNILAI-NILAI MURNIBerdikariMulti-flow Map (Peta Pelbagai Alir)BerdikariMengenal pasti pernyataan berat sebelahIntrapersonal
42
9.1581TIADANombor dan Operasi
1. Nombor Nisbah
1.2 Operasi asas aritmetik yang melibatkan integer
1.2.4 Menghuraikan hukum operasi aritmetik iaitu Hukum Identiti, Hukum Kalis Tukar Tertib, Hukum Kalis Sekutuan dan Hukum Kalis Agihan.
TIADANombor dan Operasi1. Nombor Nisbah1.2 Operasi asas aritmetik yang melibatkan integerRound Robin2DPembelajaran Pengaturan KendiriTasmikProjektor LCDNILAI-NILAI MURNIBerdisiplinBridge Map (Peta Titi)BerdisiplinMengenal pasti sebab dan menyatakan pelbagai sebabNaturalistik
43
9.4591TIADANombor dan Operasi
1. Nombor Nisbah
1.2 Operasi asas aritmetik yang melibatkan integer
1.2.5 Membuat pengiraan yang efisien dengan menggunakan hukum operasi asas aritmetik.
TIADANombor dan Operasi1. Nombor Nisbah1.2 Operasi asas aritmetik yang melibatkan integerMix-N-MatchKajian Masa DepanKuizModelNILAI-NILAI MURNIBerhati-hatiBerhati-hatiMengenal pasti akibat dan meramal pelbagai akibat
44
10.15101TIADANombor dan Operasi
1. Nombor Nisbah
1.2 Operasi asas aritmetik yang melibatkan integer
1.2.6 Menyelesaikan masalah yang melibatkan integer.
TIADANombor dan Operasi1. Nombor Nisbah1.2 Operasi asas aritmetik yang melibatkan integerGallery WalkTeori Kecerdasan PelbagaiLakonanNotisNILAI-NILAI MURNIBerhemah TinggiBerhemah TinggiMembuat inferens atau kesimpulanan awal
45
10.45111TIADANombor dan Operasi
1. Nombor Nisbah
1.3 Pecahan positif dan pecahan negatif
1.3.1 Mewakilkan pecahan positif dan pecahan negatif pada garis nombor.
TIADANombor dan Operasi1. Nombor Nisbah1.3 Pecahan positif dan pecahan negatifLyrical LessonsSoal JawabProjektor overheadNILAI-NILAI MURNIBerjimat CermatBerjimat CermatMembuat generalisasi atau hipotesis
46
11.15121TIADANombor dan Operasi
1. Nombor Nisbah
1.3 Pecahan positif dan pecahan negatif
1.3.2 Membanding dan menyusun pecahan positif dan pecahan negatif mengikut tertib.
TIADANombor dan Operasi1. Nombor Nisbah1.3 Pecahan positif dan pecahan negatifWho Am I?ProjekGambarNILAI-NILAI MURNIBersatu paduBersatu paduMentafsir
47
11.45131TIADANombor dan Operasi
1. Nombor Nisbah
1.3 Pecahan positif dan pecahan negatif
1.3.3 Membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi asas aritmetik bagi pecahan positif dan pecahan negatif mengikut tertib operasi.
TIADANombor dan Operasi1. Nombor Nisbah1.3 Pecahan positif dan pecahan negatifThink-Pair-ShareSumbangsaranBahan bercetakNILAI-NILAI MURNIBersimpatiBersimpatiMengenal pasti idea utama, idea sokongan dan butir-butir terperinci
48
12.15141TIADANombor dan Operasi
1. Nombor Nisbah
1.3 Pecahan positif dan pecahan negatif
1.3.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan pecahan positif dan pecahan negatif.
TIADANombor dan Operasi1. Nombor Nisbah1.3 Pecahan positif dan pecahan negatifSpin-N-ThinkLawatanRadioNILAI-NILAI MURNIBersopan santun / PeramahBersopan santun / PeramahMerumus atau meringkas
49
12.45151TIADANombor dan Operasi
1. Nombor Nisbah
1.4 Perpuluhan positif dan perpuluhan negatif
1.4.1 Mewakilkan perpuluhan positif dan perpuluhan negatif pada garis nombor.
TIADANombor dan Operasi1. Nombor Nisbah1.4 Perpuluhan positif dan perpuluhan negatifTraveling FilePertandinganPerakam pitaNILAI-NILAI MURNIBersyukurBersyukurMembuat keputusan
50
1.15161TIADANombor dan Operasi
1. Nombor Nisbah
1.4 Perpuluhan positif dan perpuluhan negatif
1.4.2 Membanding dan menyusun perpuluhan positif dan perpuluhan negatif mengikut tertib.
TIADANombor dan Operasi1. Nombor Nisbah1.4 Perpuluhan positif dan perpuluhan negatifTeam ProjectTeka-TekiTelevisyenNILAI-NILAI MURNIBertanggungjawabBertanggungjawabMenyelesaikan masalah
51
1.45171TIADANombor dan Operasi
1. Nombor Nisbah
1.4 Perpuluhan positif dan perpuluhan negatif
1.4.3 Membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi asas aritmetik bagi perpuluhan positif dan perpuluhan negatif mengikut tertib operasi.
TIADANombor dan Operasi1. Nombor Nisbah1.4 Perpuluhan positif dan perpuluhan negatifHot SeatPerbahasanBuku TeksNILAI-NILAI MURNIBerterima KasihBerterima Kasih
52
181TIADANombor dan Operasi
1. Nombor Nisbah
1.4 Perpuluhan positif dan perpuluhan negatif
1.4.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan perpuluhan positif dan perpuluhan negatif.
TIADANombor dan Operasi1. Nombor Nisbah1.4 Perpuluhan positif dan perpuluhan negatifRole PlayLukisanVideoNILAI-NILAI MURNIBertoleransiBertoleransi
53
191TIADANombor dan Operasi
1. Nombor Nisbah
1.5 Nombor nisbah
1.5.1 Mengenal dan memerihalkan nombor nisbah.
TIADANombor dan Operasi1. Nombor Nisbah1.5 Nombor nisbahThe Yarn YarnCatanPapan putihNILAI-NILAI MURNIIkhlasIkhlas
54
201TIADANombor dan Operasi
1. Nombor Nisbah
1.5 Nombor nisbah
1.5.2 Membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi asas aritmetik bagi nombor nisbah mengikut tertib operasi.
TIADANombor dan Operasi1. Nombor Nisbah1.5 Nombor nisbahMontajLembaran kerjaNILAI-NILAI MURNIJujurJujur
55
211TIADANombor dan Operasi
1. Nombor Nisbah
1.5 Nombor nisbah
1.5.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan nombor nisbah.
TIADANombor dan Operasi1. Nombor Nisbah1.5 Nombor nisbahCetakanNILAI-NILAI MURNIKasih SayangKasih Sayang
56
221TIADANombor dan Operasi
2. Faktor dan Gandaan
2.1 Faktor, faktor perdana dan faktor sepunya terbesar (FSTB)
2.1.1 Menentu dan menyenaraikan faktor bagi nombor bulat, dan seterusnya membuat generalisasi tentang faktor.
TIADANombor dan Operasi2. Faktor dan GandaanStensilanNILAI-NILAI MURNIKebebasanKebebasan
57
231TIADANombor dan Operasi
2. Faktor dan Gandaan
2.1 Faktor, faktor perdana dan faktor sepunya terbesar (FSTB)
2.1.2 Menentu dan menyenaraikan faktor perdana bagi suatu nombor bulat dan seterusnya mengungkapkan nombor tersebut dalam bentuk pemfaktoran perdana.
TIADANombor dan Operasi2. Faktor dan GandaanPosterNILAI-NILAI MURNIKesederhanaanKesederhanaan
58
241TIADANombor dan Operasi
2. Faktor dan Gandaan
2.1 Faktor, faktor perdana dan faktor sepunya terbesar (FSTB)
2.1.3 Menerang dan menentukan faktor sepunya bagi nombor bulat.
TIADANombor dan Operasi2. Faktor dan GandaanTiupanNILAI-NILAI MURNIMematuhi Undang-undangMematuhi Undang-undang
59
251TIADANombor dan Operasi
2. Faktor dan Gandaan
2.1 Faktor, faktor perdana dan faktor sepunya terbesar (FSTB)
2.1.4 Menentukan FSTB bagi dua dan tiga nombor bulat.
TIADANombor dan Operasi2. Faktor dan GandaanIkatan dan CelupanNILAI-NILAI MURNIMencintai alam sekitarMencintai alam sekitar
60
261TIADANombor dan Operasi
2. Faktor dan Gandaan
2.1 Faktor, faktor perdana dan faktor sepunya terbesar (FSTB)
2.1.5 Menyelesaikan masalah yang melibatkan FSTB.
TIADANombor dan Operasi2. Faktor dan GandaanArca TimbulNILAI-NILAI MURNIMenepati MasaMenepati Masa
61
271TIADANombor dan Operasi
2. Faktor dan Gandaan
2.2 Gandaan, gandaan sepunya dan gandaan sepunya terkecil (GSTK)
2.2.1 Menerang dan menentukan gandaan sepunya bagi nombor bulat.
TIADANombor dan Operasi2. Faktor dan GandaanAsemblajNILAI-NILAI MURNIMenghargai MasaMenghargai Masa
62
281TIADANombor dan Operasi
2. Faktor dan Gandaan
2.2 Gandaan, gandaan sepunya dan gandaan sepunya terkecil (GSTK)
2.2.2 Menentukan GSTK bagi dua dan tiga nombor bulat.
TIADANombor dan Operasi2. Faktor dan GandaanStabailNILAI-NILAI MURNIMenghormatiMenghormati
63
291TIADANombor dan Operasi
2. Faktor dan Gandaan
2.2 Gandaan, gandaan sepunya dan gandaan sepunya terkecil (GSTK)
2.2.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan GSTK.
TIADANombor dan Operasi2. Faktor dan GandaanTekatNILAI-NILAI MURNIMenjaga kebersihanMenjaga kebersihan
64
301TIADANombor dan Operasi
3. Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa Tiga
3.1 Kuasa dua dan punca kuasa dua
3.1.1 Menerangkan maksud kuasa dua dan kuasa dua sempurna.
TIADANombor dan Operasi3. Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa TigaTenunanNILAI-NILAI MURNIMenjaga Maruah / Harga diriMenjaga Maruah / Harga diri
65
311TIADANombor dan Operasi
3. Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa Tiga
3.1 Kuasa dua dan punca kuasa dua
3.1.2 Menentukan sama ada suatu nombor adalah kuasa dua sempurna.
TIADANombor dan Operasi3. Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa TigaAlat Pertahanan DiriNILAI-NILAI MURNIPatriotikPatriotik
66
321TIADANombor dan Operasi
3. Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa Tiga
3.1 Kuasa dua dan punca kuasa dua
3.1.3 Menyatakan hubungan antara kuasa dua dan punca kuasa dua.
TIADANombor dan Operasi3. Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa TigaAlat Perhiasan DiriNILAI-NILAI MURNIPemurahPemurah
67
331TIADANombor dan Operasi
3. Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa Tiga
3.1 Kuasa dua dan punca kuasa dua
3.1.4 Menentukan kuasa dua suatu nombor tanpa dan dengan menggunakan alat teknologi.
TIADANombor dan Operasi3. Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa TigaTalaqqi MusyafahahNILAI-NILAI MURNIPrihatinPrihatin
68
341TIADANombor dan Operasi
3. Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa Tiga
3.1 Kuasa dua dan punca kuasa dua
3.1.5 Menentukan punca kuasa dua suatu nombor tanpa menggunakan alat teknologi.
TIADANombor dan Operasi3. Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa TigaBerceritaNILAI-NILAI MURNIRajin / TekunRajin / Tekun
69
351TIADANombor dan Operasi
3. Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa Tiga
3.1 Kuasa dua dan punca kuasa dua
3.1.6 Menentukan punca kuasa dua suatu nombor positif dengan menggunakan alat teknologi.
TIADANombor dan Operasi3. Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa TigaLatih TubiNILAI-NILAI MURNIRasionalRasional
70
361TIADANombor dan Operasi
3. Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa Tiga
3.1 Kuasa dua dan punca kuasa dua
3.1.7 Menganggar (i) kuasa dua suatu nombor.
TIADANombor dan Operasi3. Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa TigaMain PerananNILAI-NILAI MURNISabarSabar
71
371TIADANombor dan Operasi
3. Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa Tiga
3.1 Kuasa dua dan punca kuasa dua
3.1.7 Menganggar (ii) punca kuasa dua suatu nombor.
TIADANombor dan Operasi3. Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa TigaPerbincanganNILAI-NILAI MURNITaat / PatuhTaat / Patuh
72
381TIADANombor dan Operasi
3. Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa Tiga
3.1 Kuasa dua dan punca kuasa dua
3.1.8 Membuat generalisasi tentang pendaraban yang melibatkan (i) punca kuasa dua nombor yang sama,
TIADANombor dan Operasi3. Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa TigaPermainanNILAI-NILAI MURNITabah / CekalTabah / Cekal
73
391TIADANombor dan Operasi
3. Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa Tiga
3.1 Kuasa dua dan punca kuasa dua
3.1.8 Membuat generalisasi tentang pendaraban yang melibatkan (ii) punca kuasa dua nombor yang berbeza.,
TIADANombor dan Operasi3. Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa TigaPenyelesaian MasalahNILAI-NILAI MURNITolong menolongTolong menolong
74
401TIADANombor dan Operasi
3. Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa Tiga
3.1 Kuasa dua dan punca kuasa dua
3.1.9 Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan kuasa dua dan punca kuasa dua.
TIADANombor dan Operasi3. Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa TigaTasmikNILAI-NILAI MURNIYakinYakin
75
411TIADANombor dan Operasi
3. Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa Tiga
3.2 Kuasa tiga dan punca kuasa tiga
3.2.1 Menerangkan maksud kuasa tiga dan kuasa tiga sempurna.
TIADANombor dan Operasi3. Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa TigaKuiz
PETA I-THINK
Circle Map (Peta Bulatan)
76
421TIADANombor dan Operasi
3. Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa Tiga
3.2 Kuasa tiga dan punca kuasa tiga
3.2.2 Menentukan sama ada suatu nombor adalah kuasa tiga sempurna.
TIADANombor dan Operasi3. Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa TigaLakonan
PETA I-THINK
Bubble Map (Peta Buih)
77
431TIADANombor dan Operasi
3. Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa Tiga
3.2 Kuasa tiga dan punca kuasa tiga
3.2.3 Menyatakan hubungan antara kuasa tiga dan punca kuasa tiga.
TIADANombor dan Operasi3. Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa TigaSoal Jawab
PETA I-THINK
Double Bubble Map (Peta Buih Berganda)
78
441TIADANombor dan Operasi
3. Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa Tiga
3.2 Kuasa tiga dan punca kuasa tiga
3.2.4 Menentukan kuasa tiga suatu nombor tanpa dan dengan menggunakan alat teknologi.
TIADANombor dan Operasi3. Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa TigaProjek
PETA I-THINK
Tree Map (Peta Pokok)
79
451TIADANombor dan Operasi
3. Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa Tiga
3.2 Kuasa tiga dan punca kuasa tiga
3.2.5 Menentukan punca kuasa tiga suatu nombor tanpa menggunakan alat teknologi.
TIADANombor dan Operasi3. Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa TigaSumbangsaran
PETA I-THINK
Brace Map (Peta Dakap)
80
461TIADANombor dan Operasi
3. Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa Tiga
3.2 Kuasa tiga dan punca kuasa tiga
3.2.6 Menentukan punca kuasa tiga suatu nombor dengan menggunakan alat teknologi.
TIADANombor dan Operasi3. Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa TigaLawatan
PETA I-THINK
Flow Map (Peta Alir)
81
1TIADANombor dan Operasi
3. Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa Tiga
3.2 Kuasa tiga dan punca kuasa tiga
3.2.7 Menganggar (i) kuasa tiga suatu nombor,
TIADANombor dan Operasi3. Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa TigaPertandingan
PETA I-THINK
Multi-flow Map (Peta Pelbagai Alir)
82
1TIADANombor dan Operasi
3. Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa Tiga
3.2 Kuasa tiga dan punca kuasa tiga
3.2.7 Menganggar (ii) punca kuasa tiga suatu nombor.,
TIADANombor dan Operasi3. Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa TigaTeka-Teki
PETA I-THINK
Bridge Map (Peta Titi)
83
1TIADANombor dan Operasi
3. Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa Tiga
3.2 Kuasa tiga dan punca kuasa tiga
3.2.8 Menyelesaikan masalah yang melibatkan kuasa tiga dan punca kuasa tiga.
TIADANombor dan Operasi3. Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa TigaPerbahasan
KECERDASAN PELBAGAI
Bahasa
84
1TIADANombor dan Operasi
3. Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa Tiga
3.2 Kuasa tiga dan punca kuasa tiga
3.2.9 Menjalankan pengiraan yang melibatkan penambahan, penolakan, pendaraban, pembahagian dan gabungan operasi tersebut ke atas kuasa dua, punca kuasa dua, kuasa tiga dan punca kuasa tiga.
TIADANombor dan Operasi3. Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa TigaLukisan
KECERDASAN PELBAGAI
Logik Matematik
85
1TIADAPerkaitan dan Algebra
4. Nisbah, Kadar dan Kadaran
4,1 Nisbah
4.1.1 Mewakilkan hubungan antara tiga kuantiti dalam bentuk a : b : c.
TIADAPerkaitan dan AlgebraCatan
KECERDASAN PELBAGAI
Ruang
86
1TIADAPerkaitan dan Algebra
4. Nisbah, Kadar dan Kadaran
4,1 Nisbah
4.1.2 Mengenal pasti dan menentukan nisbah setara dalam konteks berangka, geometri atau situasi harian.
TIADAPerkaitan dan AlgebraMontaj
KECERDASAN PELBAGAI
Muzik
87
1TIADAPerkaitan dan Algebra
4. Nisbah, Kadar dan Kadaran
4,1 Nisbah
4.1.3 Mengungkapkan nisbah dua dan tiga kuantiti dalam bentuk termudah.
TIADAPerkaitan dan AlgebraCetakan
KECERDASAN PELBAGAI
Kinestetik
88
1TIADAPerkaitan dan Algebra
4. Nisbah, Kadar dan Kadaran
4.2 Kadar
4.2.1 Menentukan hubungan antara nisbah dan kadar.
TIADAPerkaitan dan AlgebraStensilan
KECERDASAN PELBAGAI
Interpersonal
89
1TIADAPerkaitan dan Algebra
4. Nisbah, Kadar dan Kadaran
4.3 Kadaran
4.3.1 Menentukan hubungan antara nisbah dan kadaran.
TIADAPerkaitan dan AlgebraPoster
KECERDASAN PELBAGAI
Intrapersonal
90
1TIADAPerkaitan dan Algebra
4. Nisbah, Kadar dan Kadaran
4.4 Nisbah, kadar dan kadaran
4.4.1 Menentukan nisbah tiga kuantiti apabila dua atau lebih nisbah dua kuantiti diberi.
TIADAPerkaitan dan AlgebraCatan
KECERDASAN PELBAGAI
Naturalistik
91
1TIADAPerkaitan dan Algebra
4. Nisbah, Kadar dan Kadaran
4.4 Nisbah, kadar dan kadaran
4.4.2 Menentukan nisbah atau nilai yang berkaitan apabila diberi (i) nisbah dua kuantiti dan nilai satu kuantiti. (ii) nisbah tiga kuantiti dan nilai satu kuantiti.
TIADAPerkaitan dan AlgebraKolaj
KEMAHIRAN BERFIKIR
Membuat kaitan
92
1TIADAPerkaitan dan Algebra
4. Nisbah, Kadar dan Kadaran
4.4 Nisbah, kadar dan kadaran
4.4.3 Menentukan nilai yang berkaitan dengan suatu kadar.
TIADAPerkaitan dan AlgebraStensilan
KEMAHIRAN BERFIKIR
Membanding dan membeza
93
1TIADAPerkaitan dan Algebra
4. Nisbah, Kadar dan Kadaran
4.4 Nisbah, kadar dan kadaran
4.4.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan nisbah, kadar dan kadaran, termasuk membuat anggaran.
TIADAPerkaitan dan AlgebraTiupan
KEMAHIRAN BERFIKIR
Mengkelaskan
94
1TIADAPerkaitan dan Algebra
4. Nisbah, Kadar dan Kadaran
4.5 Perkaitan antara nisbah, kadar dan kadaran
4.5.1 Menentukan hubungan antara peratusan dan nisbah.
TIADAPerkaitan dan AlgebraIkatan dan Celupan
KEMAHIRAN BERFIKIR
Menyusun atur
95
1TIADAPerkaitan dan Algebra
4. Nisbah, Kadar dan Kadaran
4.5 Perkaitan antara nisbah, kadar dan kadaran
4.5.2 Menentukan peratusan suatu kuantiti dengan mengaplikasikan konsep kadaran.
TIADAPerkaitan dan AlgebraArca Timbul
KEMAHIRAN BERFIKIR
Mengenal pasti pernyataan ‘benar’ atau ‘salah’
96
1TIADAPerkaitan dan Algebra
4. Nisbah, Kadar dan Kadaran
4.5 Perkaitan antara nisbah, kadar dan kadaran
4.5.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan perkaitan antara nisbah, kadar dan kadaran dengan peratusan, pecahan dan perpuluhan.
TIADAPerkaitan dan AlgebraAsemblaj
KEMAHIRAN BERFIKIR
Mengenal pasti pernyataan berasaskan fakta dan pendapat.
97
1TIADAPerkaitan dan Algebra
5. Ungkapan Algebra
5.1 Pemboleh ubah dan ungkapan algebra
5.1.1 Menggunakan huruf untuk mewakilkan kuantiti yang tidak diketahui nilai. Seterusnya menyatakan sama ada pemboleh ubah itu mempunyai nilai yang tetap atau nilai yang berubah dengan memberi justifikasi.
TIADAPerkaitan dan AlgebraStabail
KEMAHIRAN BERFIKIR
Mengenal pasti pernyataan berat sebelah
98
1TIADAPerkaitan dan Algebra
5. Ungkapan Algebra
5.1 Pemboleh ubah dan ungkapan algebra
5.1.2 Menerbitkan ungkapan algebra berdasarkan ungkapan aritmetik yang mewakili suatu situasi.
TIADAPerkaitan dan AlgebraTekat
KEMAHIRAN BERFIKIR
Mengenal pasti sebab dan menyatakan pelbagai sebab
99
1TIADAPerkaitan dan Algebra
5. Ungkapan Algebra
5.1 Pemboleh ubah dan ungkapan algebra
5.1.3 Menentukan nilai ungkapan algebra apabila nilai pemboleh ubah diberi dan membuat perkaitan dengan situasi yang sesuai.
TIADAPerkaitan dan AlgebraTenunan
KEMAHIRAN BERFIKIR
Mengenal pasti akibat dan meramal pelbagai akibat
100
1TIADAPerkaitan dan Algebra
5. Ungkapan Algebra
5.1 Pemboleh ubah dan ungkapan algebra
5.1.4 Mengenal pasti sebutan dalam suatu ungkapan algebra. Seterusnya menyatakan pekali yang mungkin bagi sebutan algebra.
TIADAPerkaitan dan AlgebraAlat Pertahanan Diri
KEMAHIRAN BERFIKIR
Membuat inferens atau kesimpulanan awal
Loading...
Main menu