Danh sach thi lai TC HK II 2017-2018.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
MA SVHỌTÊNLỚPHỌC PHẦNNGÀYCAS THIGIỜNƠI THIGHI CHÚ
2
160229Phạm ThanhTrườngY19YHCT
Thứ bảy ngày 28/4
17h-8hPM tầng 4, Trung tâm học liệu
3
163009Lê Thị Tố QuỳnhY19QLTCYT
Thứ bảy ngày 21/4
28h15-9h15
Phòng đọc TT Học liệu (bên cạnh Phòng Khảo thí)
4
163010Huỳnh Thị Diệp UyểnS14DLIE1
Thứ bảy ngày 7/4
616h-17hPM tầng 4, Trung tâm học liệu
5
163010Huỳnh Thị Diệp UyểnS14HDDL1
Thứ bảy ngày 14/4
39h30-10hPM tầng 4, Trung tâm học liệu
6
163010Huỳnh Thị Diệp UyểnS14HDDL2
Thứ bảy ngày 14/4
4
13h30-14h30
PM tầng 4, Trung tâm học liệu
7
163010Huỳnh Thị Diệp UyểnS14HPT1
Thứ bảy ngày 14/4
616h-17h
Phòng đọc TT Học liệu (bên cạnh Phòng Khảo thí)
8
163014Nguyễn Đức PhúcN7GDNK2
Thứ bảy ngày 7/4
17h-8h
Phòng đọc TT Học liệu (bên cạnh Phòng Khảo thí)
9
163014Nguyễn Đức PhúcN7DLY
Thứ bảy ngày 7/4
4
13h30-14h30
Phòng đọc TT Học liệu (bên cạnh Phòng Khảo thí)
10
163014Nguyễn Đức PhúcN7KTDPNK2
Thứ bảy ngày 14/4
28h15-9h15
Phòng đọc TT Học liệu (bên cạnh Phòng Khảo thí)
11
163014Nguyễn Đức PhúcN7NCS
Thứ bảy ngày 14/4
39h30-10hPM tầng 4, Trung tâm học liệu
12
163014Nguyễn Đức PhúcN7NKTH
Thứ bảy ngày 14/4
4
13h30-14h30
Phòng đọc TT Học liệu (bên cạnh Phòng Khảo thí)
13
163018Tô Văn HưngS14BC1
Thứ bảy ngày 7/4
17h-8hPM tầng 4, Trung tâm học liệu
14
163018Tô Văn HưngS14DLIE1
Thứ bảy ngày 7/4
616h-17hPM tầng 4, Trung tâm học liệu
15
163018Tô Văn HưngS14HDDL1
Thứ bảy ngày 14/4
39h30-10hPM tầng 4, Trung tâm học liệu
16
163018Tô Văn HưngS14HDDL2
Thứ bảy ngày 14/4
4
13h30-14h30
PM tầng 4, Trung tâm học liệu
17
163018Tô Văn HưngS14HDDL3
Thứ bảy ngày 14/4
5
14h45-15h45
Phòng đọc TT Học liệu (bên cạnh Phòng Khảo thí)
18
163019Bùi Minh ĐứcN7NCS
Thứ bảy ngày 14/4
39h30-10hPM tầng 4, Trung tâm học liệu
19
163019Bùi Minh ĐứcN7NKTH
Thứ bảy ngày 14/4
4
13h30-14h30
Phòng đọc TT Học liệu (bên cạnh Phòng Khảo thí)
20
163023Nguyễn Thị Ánh SươngS14HDDL1
Thứ bảy ngày 14/4
39h30-10hPM tầng 4, Trung tâm học liệu
21
163023Nguyễn Thị Ánh SươngS14HDDL2
Thứ bảy ngày 14/4
4
13h30-14h30
PM tầng 4, Trung tâm học liệu
22
163027Đoàn Thị Thu HiềnY19YHCT
Thứ bảy ngày 28/4
17h-8hPM tầng 4, Trung tâm học liệu
23
163029Nguyễn Lư ChínhS14DLIE1
Thứ bảy ngày 7/4
616h-17hPM tầng 4, Trung tâm học liệu
24
163029Nguyễn Lư ChínhS14HDDL1
Thứ bảy ngày 14/4
39h30-10hPM tầng 4, Trung tâm học liệu
25
163029Nguyễn Lư ChínhS14HDDL2
Thứ bảy ngày 14/4
4
13h30-14h30
PM tầng 4, Trung tâm học liệu
26
163029Nguyễn Lư ChínhS14HDDL3
Thứ bảy ngày 14/4
5
14h45-15h45
Phòng đọc TT Học liệu (bên cạnh Phòng Khảo thí)
27
163029Nguyễn Lư ChínhS14HPT1
Thứ bảy ngày 14/4
616h-17h
Phòng đọc TT Học liệu (bên cạnh Phòng Khảo thí)
28
163029Nguyễn Lư ChínhS14QLTCYT
Thứ bảy ngày 21/4
28h15-9h15
Phòng đọc TT Học liệu (bên cạnh Phòng Khảo thí)
29
163029Nguyễn Lư ChínhS14QLD
Thứ bảy ngày 21/4
39h30-10h
Phòng đọc TT Học liệu (bên cạnh Phòng Khảo thí)
30
163030Nguyễn Thị MẫnS14DLIE1
Thứ bảy ngày 7/4
616h-17hPM tầng 4, Trung tâm học liệu
31
163030Nguyễn Thị MẫnS14HDDL1
Thứ bảy ngày 14/4
39h30-10hPM tầng 4, Trung tâm học liệu
32
163030Nguyễn Thị MẫnS14HDDL2
Thứ bảy ngày 14/4
4
13h30-14h30
PM tầng 4, Trung tâm học liệu
33
163032
Đặng Nguyễn Hạnh
DuyênY19QLTCYT
Thứ bảy ngày 21/4
28h15-9h15
Phòng đọc TT Học liệu (bên cạnh Phòng Khảo thí)
34
163035Bùi Thị Lê PhaS14HDDL1
Thứ bảy ngày 14/4
39h30-10hPM tầng 4, Trung tâm học liệu
35
163035Bùi Thị Lê PhaS14HDDL2
Thứ bảy ngày 14/4
4
13h30-14h30
PM tầng 4, Trung tâm học liệu
36
163047Lê AnhMinhY19BCK
Thứ bảy ngày 7/4
28h15-9h15PM tầng 4, Trung tâm học liệu
37
163047Lê AnhMinhY19QLTCYT
Thứ bảy ngày 21/4
28h15-9h15
Phòng đọc TT Học liệu (bên cạnh Phòng Khảo thí)
38
163058Lê Thị NhậtY19BCK
Thứ bảy ngày 7/4
28h15-9h15PM tầng 4, Trung tâm học liệu
39
163058Lê Thị NhậtY19BTNXH
Thứ bảy ngày 7/4
5
14h45-15h45
PM tầng 4, Trung tâm học liệu
40
163058Lê Thị NhậtY19QLTCYT
Thứ bảy ngày 21/4
28h15-9h15
Phòng đọc TT Học liệu (bên cạnh Phòng Khảo thí)
41
163058Lê Thị NhậtY19YHCT
Thứ bảy ngày 28/4
17h-8hPM tầng 4, Trung tâm học liệu
42
163067
Phạm Trường Thiên
PhúcY19QLTCYT
Thứ bảy ngày 21/4
28h15-9h15
Phòng đọc TT Học liệu (bên cạnh Phòng Khảo thí)
43
163072Lê Danh QuânS14DLIE1
Thứ bảy ngày 7/4
616h-17hPM tầng 4, Trung tâm học liệu
44
163072Lê Danh QuânS14HDDL1
Thứ bảy ngày 14/4
39h30-10hPM tầng 4, Trung tâm học liệu
45
163072Lê Danh QuânS14QLD
Thứ bảy ngày 21/4
39h30-10h
Phòng đọc TT Học liệu (bên cạnh Phòng Khảo thí)
46
163073Hồ Văn LiểuY19BCK
Thứ bảy ngày 7/4
28h15-9h15PM tầng 4, Trung tâm học liệu
47
163073Hồ Văn LiểuY19DLY
Thứ bảy ngày 7/4
4
13h30-14h30
Phòng đọc TT Học liệu (bên cạnh Phòng Khảo thí)
48
163073Hồ Văn LiểuY19BTNXH
Thứ bảy ngày 7/4
5
14h45-15h45
PM tầng 4, Trung tâm học liệu
49
163073Hồ Văn LiểuY19QLTCYT
Thứ bảy ngày 21/4
28h15-9h15
Phòng đọc TT Học liệu (bên cạnh Phòng Khảo thí)
50
163073Hồ Văn LiểuY19TIN
Thứ bảy ngày 28/4
17h-8hPM tầng 4, Trung tâm học liệu
51
163073Hồ Văn LiểuY19SKSS
Thứ bảy ngày 28/4
28h15-9h15
Phòng đọc TT Học liệu (bên cạnh Phòng Khảo thí)
52
163073Hồ Văn LiểuY19SKTE
Thứ bảy ngày 28/4
39h30-10hPM tầng 4, Trung tâm học liệu
53
163080Hồ Thị Thục NiS14HDDL1
Thứ bảy ngày 14/4
39h30-10hPM tầng 4, Trung tâm học liệu
54
163081Trần Thị NamS14HDDL1
Thứ bảy ngày 14/4
39h30-10hPM tầng 4, Trung tâm học liệu
55
163081Trần Thị NamS14HDDL2
Thứ bảy ngày 14/4
4
13h30-14h30
PM tầng 4, Trung tâm học liệu
56
163081Trần Thị NamS14HDDL3
Thứ bảy ngày 14/4
5
14h45-15h45
Phòng đọc TT Học liệu (bên cạnh Phòng Khảo thí)
57
163081Trần Thị NamS14HPT2
Thứ bảy ngày 21/4
17h-8h
Phòng đọc TT Học liệu (bên cạnh Phòng Khảo thí)
58
163081Trần Thị NamS14QLD
Thứ bảy ngày 21/4
39h30-10h
Phòng đọc TT Học liệu (bên cạnh Phòng Khảo thí)
59
163092Lê Gia BảoS14DLIE1
Thứ bảy ngày 7/4
616h-17hPM tầng 4, Trung tâm học liệu
60
163092Lê Gia BảoS14HDDL1
Thứ bảy ngày 14/4
39h30-10hPM tầng 4, Trung tâm học liệu
61
163092Lê Gia BảoS14HDDL2
Thứ bảy ngày 14/4
4
13h30-14h30
PM tầng 4, Trung tâm học liệu
62
163092Lê Gia BảoS14QLTCYT
Thứ bảy ngày 21/4
28h15-9h15
Phòng đọc TT Học liệu (bên cạnh Phòng Khảo thí)
63
163095Nguyễn Thị Thuý NgânN7BLRM
Thứ bảy ngày 21/4
17h-8hPM tầng 4, Trung tâm học liệu
64
163096Phan Thị Ngọc HuyềnS14HDDL1
Thứ bảy ngày 14/4
39h30-10hPM tầng 4, Trung tâm học liệu
65
163097Phạm Công TỉnhY19YHCT
Thứ bảy ngày 28/4
17h-8hPM tầng 4, Trung tâm học liệu
66
163105Nguyễn Thị Thuý hiệpN7DLY
Thứ bảy ngày 7/4
4
13h30-14h30
Phòng đọc TT Học liệu (bên cạnh Phòng Khảo thí)
67
163107
Nguyễn Thị Thanh
Khương
S14HDDL1
Thứ bảy ngày 14/4
39h30-10hPM tầng 4, Trung tâm học liệu
68
163107
Nguyễn Thị Thanh
Khương
S14HDDL2
Thứ bảy ngày 14/4
4
13h30-14h30
PM tầng 4, Trung tâm học liệu
69
163108Nguyễn Văn QuangY19BTNXH
Thứ bảy ngày 7/4
5
14h45-15h45
PM tầng 4, Trung tâm học liệu
70
163112Nguyễn Thị Ái NhânY19YHCT
Thứ bảy ngày 28/4
17h-8hPM tầng 4, Trung tâm học liệu
71
163115Phạm Thị Hồng LụaS14HDDL1
Thứ bảy ngày 14/4
39h30-10hPM tầng 4, Trung tâm học liệu
72
163115Phạm Thị Hồng LụaS14HDDL2
Thứ bảy ngày 14/4
4
13h30-14h30
PM tầng 4, Trung tâm học liệu
73
163119Nguyễn Thị ThảoY19YHCT
Thứ bảy ngày 28/4
17h-8hPM tầng 4, Trung tâm học liệu
74
163120
Nguyễn Thị Tường
ViY19SKSS
Thứ bảy ngày 28/4
28h15-9h15
Phòng đọc TT Học liệu (bên cạnh Phòng Khảo thí)
75
163123Đinh Thị Ngọc ThảoY19YHCT
Thứ bảy ngày 28/4
17h-8hPM tầng 4, Trung tâm học liệu
76
163126Phan Thị Đương DuyênS14HDDL1
Thứ bảy ngày 14/4
39h30-10hPM tầng 4, Trung tâm học liệu
77
163126Phan Thị Đương DuyênS14HDDL2
Thứ bảy ngày 14/4
4
13h30-14h30
PM tầng 4, Trung tâm học liệu
78
163126Phan Thị Đương DuyênS14TV
Thứ bảy ngày 28/4
17h-8hPM tầng 4, Trung tâm học liệu
79
163127Nguyễn Văn SangY19YHCT
Thứ bảy ngày 28/4
17h-8hPM tầng 4, Trung tâm học liệu
80
163130Đặng Thị LượngY19TIN
Thứ bảy ngày 28/4
17h-8hPM tầng 4, Trung tâm học liệu
81
163132Triệu Thị Kim
Phương
Y19YHCT
Thứ bảy ngày 28/4
17h-8hPM tầng 4, Trung tâm học liệu
82
163138Trần Kim ThoaS14HDDL1
Thứ bảy ngày 14/4
39h30-10hPM tầng 4, Trung tâm học liệu
83
163138Trần Kim ThoaS14HDDL2
Thứ bảy ngày 14/4
4
13h30-14h30
PM tầng 4, Trung tâm học liệu
84
163141Bùi Hoàng ViệtY19BTNXH
Thứ bảy ngày 7/4
5
14h45-15h45
PM tầng 4, Trung tâm học liệu
85
163141Bùi Hoàng ViệtY19SKSS
Thứ bảy ngày 28/4
28h15-9h15
Phòng đọc TT Học liệu (bên cạnh Phòng Khảo thí)
86
163144Dương Thị Tài NgânY19BCK
Thứ bảy ngày 7/4
28h15-9h15PM tầng 4, Trung tâm học liệu
87
163144Dương Thị Tài NgânY19BTNXH
Thứ bảy ngày 7/4
5
14h45-15h45
PM tầng 4, Trung tâm học liệu
88
163144Dương Thị Tài NgânY19YHCT
Thứ bảy ngày 28/4
17h-8hPM tầng 4, Trung tâm học liệu
89
163146Trần Thị Thu LanS14HDDL1
Thứ bảy ngày 14/4
39h30-10hPM tầng 4, Trung tâm học liệu
90
163146Trần Thị Thu LanS14HDDL2
Thứ bảy ngày 14/4
4
13h30-14h30
PM tầng 4, Trung tâm học liệu
91
163151Trần Đức VănN7DLY
Thứ bảy ngày 7/4
4
13h30-14h30
Phòng đọc TT Học liệu (bên cạnh Phòng Khảo thí)
92
163151Trần Đức VănN7KTDPNK1
Thứ bảy ngày 14/4
17h-8hPM tầng 4, Trung tâm học liệu
93
163151Trần Đức VănN7NKTH
Thứ bảy ngày 14/4
4
13h30-14h30
Phòng đọc TT Học liệu (bên cạnh Phòng Khảo thí)
94
163153Nguyễn Thị thu LuậnS14HDDL1
Thứ bảy ngày 14/4
39h30-10hPM tầng 4, Trung tâm học liệu
95
163153Nguyễn Thị thu LuậnS14HDDL2
Thứ bảy ngày 14/4
4
13h30-14h30
PM tầng 4, Trung tâm học liệu
96
163153Nguyễn Thị thu LuậnS14HDDL3
Thứ bảy ngày 14/4
5
14h45-15h45
Phòng đọc TT Học liệu (bên cạnh Phòng Khảo thí)
97
163153Nguyễn Thị thu LuậnS14TV
Thứ bảy ngày 28/4
17h-8hPM tầng 4, Trung tâm học liệu
98
163154Phạm Văn VươngY19BCK
Thứ bảy ngày 7/4
28h15-9h15PM tầng 4, Trung tâm học liệu
99
163154Phạm Văn VươngY19YHCT
Thứ bảy ngày 28/4
17h-8hPM tầng 4, Trung tâm học liệu
100
163156
Nguyễn Thị Hồng
ThuýS14HDDL1
Thứ bảy ngày 14/4
39h30-10hPM tầng 4, Trung tâm học liệu
Loading...
Main menu