Budget 2020 Babs
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
2
Välkommen till - Budget och Uppföljning för Hushållet!
3
4
Budget och Uppföljning för Hushållet är en fil som jag har skapat i Google Kalkylark i syfte att underlätta enkel och lätt budgetering och uppföljning för hushållet. Filen grundas på en amerikansk shareware-excelmall (pearbudget) som jag har bearbetat, översatt och vidareutvecklat för att passa svenska förhållanden och mina behov. Kalkylarket får laddas ned och användas fritt (dock ej i kommersiellt syfte) av alla som får tillgång till det. Jag hoppas och tror att detta verktyg kan skapa mervärde för dig och berika dig!
5
6
7
8
Så använder du Budget och Uppföljning för Hushållet
9
Budget och Uppföljning för Hushållet är ett smart och avancerat verktyg som gör det enkelt och lätt för dig att göra en budget för ditt hushåll och därefter följa upp och analysera den. Du kommer snabbt igång. Introduktionen nedan tar ungefär 20 minuter och då har du upprättat din budget. Därefter tar det dig ca 10 minuter varje vecka för att uppdatera ditt utfall och följa upp din budget. En viktig del i upplägget är kategorisering av dina kostnader i tre olika kategorier, såsom framgår nedan. Följ bara instruktionerna nedan så kommer du enkelt igång!
10
11
12
13
14
15
Du behöver inte vara en ekonom eller en expert på excel för att kunna använda Budget och Uppföljning för Hushållet. Fokusera främst på de celler som har gul bakgrundsfärg. Fyll i information i dessa celler i enlighet med nedanstående anvisningar. Rör inga andra celler!
16
17
18
19
20
Introduktion
21
22
Intäkter är de intäkter som ditt hushåll genererar varje månad. Månadslön/månadslöner, barnbidrag eller övriga inkomster. Se exempel till höger.Intäkter
23
Pemyndighet
24
LRF
25
Avanza
26
27
28
Fasta Kostnader är de som du måste betala varje månad. Några exempel är din hyra eller ditt bolån, dina försäkringar och kostnader för el, vatten osv.. Dessa kommer att vara ungefär lika stora varje månad. Dessa är inte dynamiska vilket innebär att du kan ange ett fast belopp som intte ändras månatligen. Flera exempel är angivna i kolumnen till höger.Fasta kostnader(ej mer än 3)
29
Spel Miljonlotteriet
30
Spel tipset
31
Livförsäkring
32
33
34
35
Halvfasta Kostnader är kostnader som inte betalas varje månad utan en eller flera gånger per år. Dessa poster måste du budgetera för varje månad genom att dela årsbeloppen i 12 månader. Till exempel, du vet att du kommer att ha kostnader för på fordonsskatt, bilbesiktning en eller några gånger under året, men du kommer inte betala det varje månad. Därför budgeterar du som om du skulle betala årsbeloppen uppdelat per månad. Därigenom skapas ett utrymme för betalning när det faktiskt sker. Fler exempel är angivna i kolumnen till höger.
Halvfasta kostnader
36
37
38
39
(ej mer än 10)
40
41
42
43
44
45
Rörliga kostnader är de löpande kostnader som du betalar varje månad. Dessa kostnader tenderar att variera en hel del från månad till månad. Här är det en bra målsättning att försöka lägga ett realistiskt maxtak för vad du har råd att spendera varje månad. Exempel på rörliga kostnader är livsmedel, luncher osv. Fler exempel är angivna i kolumnen till höger.Rörliga kostnader
46
(ej mer än 10)
47
48
Spara kopia i eget namn!
Lars Löfgren
49
50
51
52
53
Steg 1 - Kategorisera
54
Du ser snett upp till höger fyra olika kategorier (i flytande rutor) med föreslagna budgeteringsområden. Ändra områden för att passa dina budgetbehov. Till exempel kanske du behöver lägga till eller ta bort kategorier. Du klickar på cellen du vill ändra på och skriver in den kategori du vill ha med på listan. Om du vill ta lite tid att tänka på vilka kategorier som du vill använda - braistorma på ett anteckningspapper. När du har bestämt kategorierna är de därefter låsta. Tanken är att när du börjar årets budget kommer du inte ändra dem. Du behöver inte fylla alla 10 rader per kategori: Det är okej att lämna några tomma.
55
56
(ej mer än 10)
57
58
Tips 1: Håll namnen på intäkts- och kostnads​​områden (i de fyra kolumnernas gulfärgade celler ovan) korta (max10 tecken). Det är en formateringbegränsning i kalkylbladets tabeller!
59
60
61
62
Tips 2: Kontrollera att kategorierna är i början av varje kolumn (gulfärgade celler ovan). Det går bra att lämna celler på listan tomma, men se till att de tomma är längst ner i listan!
63
64
65
Steg 2 - Budgetera
66
Nu när du har gjort din lista över budgeteringsområden, är det dags att tänka på hur mycket pengar du ska budgetera för varje område (intäkter och kostnader). Nedan är de intäkts- och kostnadsområden du har valt (se hur kolumnerna till vänster matchar de gula kolumner du just fyllt i ovan snett upp till höger). I de gula cellerna till höger om varje utgiftsområde, fyller du i det belopp du vill budgetera för varje månad. Om dina celler till vänster är tomma, tänka igenom året: Finns det några kostnader du har glömt? Kom ihåg att endast modifiera celler om de är gula. Du bör inte röra övriga celler. Om du behöver ändra kategoriområden, gå tillbaka till steg 1 och ändra kategori på dessa kolumner snett upp till höger.
67
Tips 3: Fasta och halvfasta kostnader bör inte vara så svårt att budgetera om du går igenom dina månatliga räkningar. Om du tycker det är svårt att budgetera de rörliga kostnaderna kan du med fördel använda dig av Konsumentverkets riktvärden (se länk längre ned)!
68
69
70
71
72
Tips 4: Är totalsumman kostnader mindre än summa intäkt per månad? Om inte, justera siffrorna i Spenderade kr per månad kolumnerna till vänster tills summan intäkter per månad överstiger totalsumma för kostnader!
73
74
75
76
77
78
Intäkter=
Intjänade kr per månad
79
Pemyndighet=12 000summa
80
LRF=12 000
81
Avanza=
82
83
Fasta kostnader=
Spenderade kr per månad
84
Spel Miljonl= 257
85
Spel tips= 520
86
Livförsäkring= 100
87
=
88
=summa
89
= 877
90
bensin=
91
=
92
=
93
Mån avgift + el=
94
95
Halvfasta kostnader=
Spenderade kr per månad
96
Livsmedel=5 000
97
Skönhet= 150
98
Hälsa= 200
99
=
100
=summatotalsumma
Loading...