Doğruluk Payı Hükümetre 2015-2019
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Hedef Tarih
2
20152016201720182019Ucu açık (2023)
3
Önümüzdeki yıl için asgari ücreti 1300 TL’ye yükseltme yönünde Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na teklifte bulunacağız. Ayrıca, yapılan işin tehlike sınıfına göre, asgari ücrette farklılaştırılma sağlayacağız.2016 yılından itibaren elektronik kimlik kartlarının dağıtımına başlanacaktır.Çamlıca TV-Radyo Kulesi Projesi : 220 milyon TL tutarındaki projeyle karasal yayın vericilerinin tek bir noktada toparlanması amaçlanmakta olup 2017 yılında tamamlanacaktır.2018’de ilk etapta 6 bcm/yıl 2020’de 16, 2023’de 23 bcm, 2026’da 31 bcm gaz akışı olması beklenmektedir.2019 yılına kadar Türk mühendisleri tarafından tasarlanan 15 eğitim uçağı tamamlanacaktır. Projeyle, savunmada milli kapasitemiz artacak, teknolojik kapasitemiz yükselecektir.2023 yılında 500 milyar dolar mal, 150 milyar dolar da hizmet ihracatına ulaşmayı hedefliyoruz.Gençlik
4
Lise veya üniversite mezunu gençlerimizin Genel Sağlık Sigortası (GSS) giderlerinin iki yıl süreyle gelir testi yapmaksızın ve prim alınmaksızın devlet tarafından karşılanmasını sağlayacağız. Böylece gençlerimize ücretsiz sağlık hizmeti sunmuş olacağız.Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu Projesi: Maliyeti 1,4 milyar TL olan hat 2016 yılında bitirilecektir.Ilısu Barajı ve HES Projesi 2017’de tamamlanması beklenmektedir.Bölünmüş yolların toplam uzunluğunun 2019 yılında 30.000 km’ye ulaşması hedeflenmektedir.2023 yılında Mal ihracatımızda ana hedefimiz, dünya ihracatından yüzde 1,5 pay almaktır.Kadın
5
Yüzde 15’ten yüzde 10’a indirdiğimiz Bağkur Sigortalısı olan esnafımızın emekli aylıklarından kesilen Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesintisini tamamen kaldıracağız.Kesintisiz ve güvenli haberleşme sistemlerinin kurulması faaliyetlerini 4 ilde tamamlamış olup sistemin 2016 yılı sonuna kadar da tüm illerimize yaygınlaştırılmasını planlanmaktayız.2017 yılı sonuna kadar tüm illerde konut sektörüne doğal gaz iletiminin tamamlanmasını planlamaktayız.Yusufeli Barajı ve HES Projesi’nin 2019’da tamamlanması beklenmektedir.2023’e kadar Ayrıca ihracatın ithalatı karşılama oranını yüzde 70’e ulaştırmayı ve ihracatın kalitesini artırarak, orta ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracat içerisindeki payını yaklaşık yüzde 40’a ulaştırmayı hedeflemekteyiz.Tarım, Hayvan ve Ormancılık
6
2015 yılında da yaklaşık 320 bin öğrenciye burs vereceğiz.27 ilde kurulmasını öngördüğümüz Afet Lojistik depolarının 25 tanesini tamamladık. 2 tanesi de inşaat aşamasında olup 2016 yılında tamamlayacağız.Doğal gaz depolama kapasitesini artıracağız. Bu kapsamda, yapımı devam eden ve tamamlandığında 1 milyar m3 gaz depolama kapasitesi temin edecek Tuz Gölü Yeraltı Depolama projesinin ilk aşamasını 2017 yılında, ikinci aşamasını ise 2019 yılında tamamlayarak devreye almayı planlamaktayız.Program (“İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Öncelikli Dönüşüm Programımız”) dönemi sonunda, İstanbul’un dünya küresel finans merkezi sıralamasında ilk 25 arasında, Türkiye’nin finansal gelişmişlik açısından ise ilk 30 ülke içerisinde yer almasını hedeflemekteyiz.Ulusal İstihdam Stratejisi kapsamında 2023 yılı itibarıyla işsizlik oranını yüzde 5 düzeylerine indirmeyi, istihdam oranını yüzde 50’ye yükseltmeyi, kadınların işgücüne katılım oranını yüzde 38 düzeyine çıkarmayı, tarım dışı sektörde kayıt dışı istihdam oranını yüzde 15’e indirmeyi hedeflemekteyiz.Çalışma Dünyası
7
Polislerimizin 2200 olan ek göstergelerini 3000’e çıkaracağız.Melen Barajının inşaatını 2016 yılında tamamlayacağız.AK Parti olarak önümüzdeki dönemde uygulamaya koyacağımız “Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Öncelikli Dönüşüm Programı”mızla kayıt dışı ekonominin GSYH’ya oranının ve tarım dışı sektörlerde kayıt dışı istihdam oranının beşer puan azaltılmasını hedeflemekteyiz.2023’de ise Ar-Ge harcamalarının milli gelir içindeki payını yüzde üçe çıkarmayı hedefliyoruz.Ekonomi
8
2015 yılında nakit olarak verdiğimiz hibe desteklerinin tutarını 10 Milyar TL’ye ulaştıracağız.2016 Rio Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarına daha fazla sporcu ile katılımı ve daha başarılı sonuçlar elde etmeyi hedefliyoruz.KOP’ta 2014 yılı sonu itibarıyla 9 milyon 240 bin dekar arazi sulanmaktadır. 2019 yılı sonuna kadar hedeflenen 11 milyon dekar arazinin tamamını sulamaya açmayı hedefliyoruz.2023 yılı hedefimiz ise 70 yeni OSB ve 1 milyon ilave istihdamdır.Ulaştırma
9
Kadın girişimcilerin 100 bin TL’ye kadar ve 5 yıl vadeli kullanacakları krediler için Kredi Garanti Fonu aracılığıyla yüzde 85 oranında kefalet imkânı sağlıyoruz.2019 yılına kadar 10 milyon dekar ilave araziyi sulanabilir hale getirmeyi hedefliyoruz.Ormancılıkta 2023 hedefimiz orman alanlarını ülke yüzölçümünün yüzde 30’una denk gelen 23,3 milyon hektara yükseltmektir. Bu amaçla, 2015 yılında orman varlığını 22 milyon hektara yükselteceğiz.Haklar
10
Kendi işini kurmak isteyen gençlerimize proje karşılığı 50 bin liraya kadar karşılıksız nakdi destek vereceğiz.Seçilme yaşını 18’e indireceğiz.2023 yılına kadar toplam 700 km uzunluğunda 470 adet tünelin trafiğe hizmet vermesi hedeflenmektedir.Sağlık
11
Kendi işini kurmak veya geliştirmek isteyen gençlerimize 100 bin liraya kadar faizsiz kredi vereceğiz.14 ilimizi kapsayan Doğu Anadolu Projesiyle 2019 yılı sonuna kadar 2,3 milyon dekar araziyi daha sulamaya açarak çiftçilerimizin yüzünü güldüreceğiz.Teknoloji & İletişim
12
Yeni iş kuran gençlerimize üç yıl boyunca gelir vergisi muafiyeti sağlayacağız.Demiryolu ağının yüzde 80’nini elektrikli ve sinyalli hale getirecek, demiryolu ağımızı yenilemeye devam edeceğiz.Eğitim
13
Öğrenim gören gençlerimizin pasaport harcını kaldıracağız.Milli demiryolu sanayimizi geliştirecek, hızlı tren dahil demir yolu araçlarımızı kendimiz imal edeceğiz.Yargı
14
Gümrük işlemlerinin ilk 1 dakika içerisinde tamamlanma oranını, 2015 yılında yüzde 70’e ulaştırmayı hedefliyoruzBu noktada, geleneksel irfan merkezleri ve cemevlerine hukuki statü tanıyacağız. Aynı şekilde, geleneksel irfan merkezlerinin ve cemevlerinin ihtiyaçlarının karşılanması için 5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nda gerekli değişiklikleri yapacağız.Enerji
15
Aktepe gümrük kapısını 2015 yılı sonuna kadar açacağız. Gülyazı ve Ovaköy gümrük kapılarını da açma çalışmalarımızı hızlandıracağız.2015-2019 yılları arasında; 12 milyon 700 bin dekar alanda 1 milyar 250 milyon fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyoruz.
16
Bütün annelerimize “Doğum Hediyesi” programı kapsamında, ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üç ve üzerinde çocuklar için 600 TL ödemenin yapılmasına imkân verecek hukuki ve kurumsal düzenlemeleri yerine getireceğiz.HSYK’yı yeniden yapılandırarak Hakimler Yüksek Kurulu ve Savcılar Yüksek Kurulunu kuracağız.
17
İşçi ve memur tüm çalışan kadınlarımıza doğuma bağlı olarak ilk çocukta 2 ay, ikinci çocukta 4 ay üçüncü ve üzeri çocukta 6 ay yarı zamanlı, tam ücretli çalışma hakkı ve çocuğun okula başlama yaşına kadar kısmi süreli çalışma hakkı tanıyacağız.Erozyonla taşınan toprak miktarını 2019 yılında 140 milyon tona indireceğiz.
18
Tüm işçi ve bağkur emeklilerimize de önümüzdeki dönemde yıllık ilave 1.200 TL vereceğiz.Adli ve idari yargıda istinaf mahkemelerinin faaliyete geçmesini sağlayacağız.
19
TÜİK ve diğer kurum ve kuruluşlarca yayınlanan tüm istatistikleri tek bir çatı altında toplayan bir internet portalı kurarak işlerliğini sağlayacağız.
20
2019 yılı sonuna kadar ormanlarımızın tamamının tapu ve tescil işlemlerini tamamlayacağız.
21
Ülkemizin biyolojik zenginliğinin net olarak ortaya çıkarılması için başlattığımız ve 19 ilde belirlediğimiz Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanteri’ni, 2019 yılına kadar 81 ile yaygınlaştıracağız.
22
Mal bildiriminin yenilenme süresini de 5 yıldan 2 yıla indireceğiz, ara bildirimleri kaldıracağız.
23
Kamu Personeli Seçme Sınavında bütün alanlardaki öğretmen adayları için alan sınavı yapacağız.
24
Aile hekimi başına düşen nüfus sayısını 3 binin altına düşüreceğiz.
25
Ülkemizdeki havacılık ve uzay alanındaki faaliyetlerin yürütülmesi, yeni teknolojilerin takip edilerek kullanılması ve projelerde koordinasyonun sağlanması amacıyla Türkiye Uzay Ajansı’nı kuracağız.
26
İhale hazırlıklarını sürdürdüğümüz projeyle ilk milli yüksek hızlı trenimizi faaliyete geçireceğiz.
27
Artvin ve Hakkâri illerinde de OSB kurulması ile Türkiye’de OSB’si olmayan il bırakmayacağız.
28
2013 yılında başlatılan Vize Muafiyeti Diyaloğu süreci tamamlanacaktır.
29
Yemde KDV’yi kaldıracağız.
30
Gübrede KDV’yi kaldıracağız.
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu