ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Total contributions so far152074
2
Total expenses so far174434
3
Balance right now-22360
4
5
Amount (INR)Name
6
111Sawan 4 Entertainments
7
151Anonymous
8
1,001.00Anuj Deshpande
9
123Sapan Katwala
10
101Rituparna Matkar
11
51Anuj Deshpande
12
101Anuj Deshpande
13
501Galaxy Net Services
14
101Shachi Mankar
15
500Vijay Shinde10
16
5000Nishant Modak
17
501mamonu11
18
501Rohan Ganage10
19
1416Anuj Deshpande25
20
650Anuj Deshpande
21
600Anuj Deshpande
22
500Susmita Behera
23
1000Akanksha Joshi
24
200aroymacho
25
5000avmachale
26
5000omkar.tivrekar
27
1000jonjoshi
28
101bhakti.neha80
29
500dinesh.sain31
30
501jawahar578
31
201manasi.vatkare
32
501philocalist4
33
501sanjaypardeshi1987
34
101kunalmaratheofficial
35
500Sagar Junnarkar3
36
2000Syed
37
500Shubhekshana
38
101Aniket Raskar
39
5000Karan Korke
40
100Chinmay Thosar
41
3000Mahesh10
42
1000Chandrashekhar Patil
43
2000Anonymous
44
1000Anonymous
45
2000Sameer T
46
1000Aslan A
47
1000Tarun G
48
2500Utkarsh
49
2000Nachiket
50
1000Neha
51
500Vijay Shinde
52
30000Anonymous
53
5000Arundati K
54
500Sonal G
55
1000Virendra S
56
1000Satyam Z
57
5000Abhishek B
58
500Sitaram S
59
5000Kedar S
60
500Anurag A
61
5000Ninad K10
62
501Anonymous10
63
200Apurwa J
64
500Devesh G
65
1000Amit S
66
8500New PPC Pune (stationery supplies)
67
1000Chinmay K
68
1001Eshan J10
69
2000Dhanu
70
1000bhateshawn
71
450Rajiv Isaacs10
72
350Meera K10
73
525Umashankar J
74
2000Mahavir J
75
1500Ajinkya T2
76
350Charudatta A10
77
0Shreya Saraf100
78
0YCM Hospital500
79
0Principal controller Defense accounts500
80
400Saurabh S8
81
1000Amit K
82
500Vikas Gaikwad
83
2170Mangalwadi + Nav Rajasthan Society62
We had a small pop up stall in this society on 26th May
84
2000Rahalkar family
85
0Railway Police1000
86
3600Samiha D
87
2000Sanket R
88
1750Suneet J
89
5600Scott
90
700Shraddha M20
91
500Kapil M10
92
560Rajeev Gupte16
93
350Bora (Ruby Hall blood bank)10
94
1001Apurva Godbole
95
1750Dinesh Sain50
96
2100STM Engg
97
98
99
100