Јасна Мартинез Ернандез – Историја српског књижевног језика
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
AB
1
Основни подаци
2
Име аутора задатака за ученикеЈасна Мартинез Ернандез
3
ПредметСрпски језик и књижевност
4
Наставна јединица/темаИсторија српског књижевног језика
5
Разред (ОШ или СШ)7. разред основне школе
6
Наставник-цаЈасна Мартинез Ернандез
7
Циљеви часаОбразовни циљеви: утврђивање знања из историје српског књижевног језика; развијање критичког мишљења; усвајање научног погледа на свет. Васпитни циљеви: подизање свести о важности, чувању и неговању српског језика. Функционални циљеви: стицање умења, способности и искустава који се могу применити у непосредној животној пракси; развијање моћи запажања и упоређивања, закључивања и доказивања; развијање смисла за откривање битних детаља и односа, узрочно-последичних веза, појачавање радозналости, истраживачког духа, маште и критичности; развијање стваралачке способности ученика.
8
Исходи- Стицање основних знања о историји српског књижевног језика и подизање свести о месту и значају српске књижевности, језика и културе у контексту европске и светске баштине. - Развијање моћи запажања, упоређивања и повезивања чињеница не само унутар једне наставне јединице, већ и различитих научних области - корелација са наставом географије, историје, информатике, ликовне и музичке културе. - Очекује се да ученици утврде и своје умење манипулисања веб-алатима у образовне и научне сврхе. - Обликовање стваралачких потенцијала кроз игру веб-алатима.
9
10
Име и презиме особе која врши проценуМарија Цветиновић
Loading...