ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลยืมจำนวนสูงสุดกิจกรรมยืมไม่อั้นN.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลยืมเยอะที่สุดในกิจกรรม "ยืมไม่อั้น"
2
3
สำนักหอสมุดกลาง
4
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุลระดับคณะ
5
590310112XXXXจิราพร หาสุขปวชโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน
6
591102161XXXXณัฐนิชา ไชยรักษาป.ตรีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
7
590108285XXXXศศิธร โคตรประทุมป.โทคณะวิศวกรรมศาสตร์
8
591401195XXXXสุรธันย์ ปาละพรพิสุทธิ์ป.เอกคณะบริหารธุรกิจ
9
**กรุณานำบัตรนักศึกษายืนยันเพื่อขอรับรับรางวัลได้ที่ คุณธนิญา ฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง อาคารนวมินทรราชินี
10
โทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 2147
11
12
สำนักหอสมุดกลาง วิทยาเขตปราจีนบุรี
13
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุลระดับคณะ
14
580605163XXXXวัชรเจตน์ แช่มคำป.ตรีคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
15
601702181XXXXทิพาพร แพทย์กระโทกป.โท
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
16
**กรุณานำบัตรนักศึกษายืนยันเพื่อขอรับรับรางวัลได้ที่ คุณศิริพร เคาน์เตอร์ยืม-คืนชั้น 1 ห้องสมุดปราจีนบุรี
17
โทรศัพท์ 0-3721-7300 ต่อ 7804
18
19
สำนักหอสมุดกลาง วิทยาเขตระยอง
20
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุลระดับคณะ
21
571204163XXXXกีรภักดิ์ ชัยลอมป.ตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
22
**กรุณานำบัตรนักศึกษายืนยันเพื่อขอรับรับรางวัลได้ที่ คุณสุพัตรา เคาน์เตอร์ยืม-คืนชั้น 5 ห้องสมุดระยอง
23
โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 5140,5141
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu