ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
NIMIESIM
2
1. Kokelaan ohje (linkki)
3
Olen lukenut kokelaan ohjeen kokonaan ja ymmärrän, mitä kokelaiden on osattava tehdä koepäivänä.a
4
Osaan ohjeistaa kokelaitani toimimaan koepäivänä oikein (boottaus, koeympäristön käyttö, jne)b
5
Olen katsonut videot "Ohjeita koeympäristön käyttöön" (6 kpl) ja osaan ohjeistaa kokelaitani näihin liittyen.c
6
2. Valvojien ohje (linkki)
7
Tiedän valvontavuoroni (aika, valvojanro) ja ymmärrän, mitä juuri kyseiseen (aika/nro) tehtävään kuuluu.c
8
Luin "Kokeessa tarvittavat asiat" ja ymmärrän perusasiat kokeen teknisistä järjestelyistä.b
9
Luin "Ennen kokeen alkua" ja tiedän, mitä minun on tehtävä koepäivänä ennen kokeen alkua (n. klo 8-9).x
10
Luin "Kokeen aikana" ja tiedän, miten minun on valvojana toimittava kokeen aikana.b
11
Katsoin videon (linkki) ja ymmärrän, miten minun pitää sijoittua valvomaan kokelaiden näyttöjä.a
12
Luin "Ohjeita ongelmatilanteisiin (s.5)" ja osaan noudattaa ohjeita yhden kokelaan ongelmatilanteissa.c
13
Luin "Ohjeita ongelmatilanteisiin (s.6)" ja osaan noudattaa ohjeita useaa kokelasta koskevissa häiriöissä.x
14
Luin "Kokeen jälkeen" ja tiedän, miten minun on toimittava kokeen päättyessä.b
15
3. Kielten YO-koe
16
Katsoin videon (linkki) niin monta kertaa, että ymmärrän kielten kokeen rakenteen.d
17
Luin ohjetekstin (linkki) ja ymmärrän, miten kokelaat vastaavat eri tehtävätyyppeihin.d
18
Tiedän valvojana miten toimia, jos yksittäisen kokelaan kuuntelussa tulee jotain häiriöitä.x
19
4. YO-koevastausten valmistava arvostelu (linkki)
20
Olen lukenut arvostelupalvelun käyttöohjeen kokonaan ja osaan toimia ohjeiden mukaisesti.d
21
22
HALLITSEN. Tässä aiheessa osaisin opastaa myös kollegoitani.a
HALLITSEN. Tässä aiheessa osaisin opastaa myös kollegoitani.
23
OSAAN! Tämän osaan omatoimisesti.b
OSAAN! Tämän osaan omatoimisesti.
24
AUTTAISITKO? Osaan vähän tai en ollenkaan, tässä aiheessa tarvitsen ulkopuolista ohjausta.c
AUTTAISITKO? Osaan vähän tai en ollenkaan, tässä aiheessa tarvitsen ulkopuolista ohjausta.
25
TUTUSTUN. Osaan vähän tai en ollenkaan, pystyn omatoimisesti kehittämään tietojani/taitojani tähän liittyen.
d
TUTUSTUN. Osaan vähän tai en ollenkaan, pystyn omatoimisesti kehittämään tietojani/taitojani tähän liittyen.
26
KIITOS, EI TÄLLÄ KERTAA. Tämä ei kuulu minulle keväällä 2017.x
KIITOS, EI TÄLLÄ KERTAA. Tämä ei kuulu minulle keväällä 2017.
27
28
OHJE:
29
Kirjaa soluun jokin kirjaimista a, b, c, d, x, jolloin solu värjäytyy automaattisesti oikealla värillä.
30
(a = vihreä, b = sininen, jne)
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100