למידה מרחוק שבוע 1
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
שעה/כיתהגומאגפןדובדבןדרדרדקלדולבהרריתהרדוףהדסהדר
2
יום ראשון 15.308:30בדיקת נוכחות חונכות בדיקת נוכחות חונכות בדיקת נוכחות חונכות
3
4
9:00-10:30שיעור מקוון צוות
5
6
11:00אזרחות - חסינות - והבעת דעה. משימה להגשה עד סוף היום. מגמות: עיצוב | ביולוגיה | תקשורת מפגשים וירטואלים ומשימות עבודהספרות וחונכות להתארגנות לשבועמתמטיקה
7
12:00
8
13:00מגמות: עיצוב | תקשורת | ביולוגיה מפגשים וירטואליים כיתתים לקבלת הנחיות להמשך הלמידה ומוכנות לבגרויות ו/או משימות
9
14:00
10
יום שני 16.308:30בדיקת נוכחות חונכות בדיקת נוכחות חונכות בדיקת נוכחות חונכות
11
12
09:00מגמות: עיצוב (הנחיות אישיות) | אזג"ל מפגש וירטואלי לסיום חומר הלימוד ותרגיל הגשה | מדמ"ח תרגול לבגרות היסטוריה מפגש וירטואלי ומשימת הגשהתנ"ך מפגש וירטואלי ומשימת הגשהתנ"ך מפגש וירטואלי ומשימת הגשהעברית - מפגשים וירטואליים בזוגות עם דרורה - תיאום באחריות דרורה ספרות מפגש וירטואלי ומשימה מאחרוי הגדר להגשה בסוף היום ספרות מפגש וירטואלי ומשימה מאחרוי הגדר להגשה בסוף היום
13
10:00מפגש עם אורי היועצתמפגש עם אורי היועצת
14
11:00
15
12:00הפסקהתנ"ך מפגש וירטואלי ומשימת הגשההיסטוריה מפגש וירטואלי ומשימת הגשההיסטוריה מפגש וירטואלי ומשימת הגשהעברית לפי רשימה באחריות שלמהספרות מפגש וירטואלי ומשימה מאחרוי הגדר להגשה בסוף היום עברית לפי רשימה באחריות שלמהספרות מפגש וירטואלי ומשימה מאחרוי הגדר להגשה בסוף היום
16
13:00מגמות:
אמנות -
מפגש עבודה מהבית.
תקשורת מעשית - מפגשי עבודה: לו"ז אישי ישלח על ידי צוות תקשורת.
תקשורת תיק הפקה - מפגש עבודה מהבית
17
14:00
18
15:00מגמות: אזג"ל מפגש וירטואלי והתחלת עבודה על פוסטר מדעי | מדמ"ח | תיאטרון עברית לפי רשימה באחריות שלמהעברית לפי רשימה באחריות שלמה
19
16:00
20
17:00
21
יום שלישי 17.308:30בדיקת נוכחות חונכות בדיקת נוכחות חונכות בדיקת נוכחות חונכות
22
מפגש בוקר - מורים 8:30
23
09:00אנגלית שיעור מקווןמתמטיקהתנ"ך משימה ומפגשים אישיים וירטואלייםמגמות: עיצוב גלובלי | אזג"ל | תיאטרון | אמנות
מפגשים וירטואליים ומשימות עבודה להגשה עד סוף היום
24
10:00
25
11:00הפסקהמגמות : עיצוב | ביולוגיה | תקשורת (מיקה) שיעורים וירטואליים ומשימות הגשה
26
12:00תנ"ך מפגש וירטואלי + משימת הגשה לסוף היוםמפגש עם אורי היועצתספרות תחילת פרויקט הסיפור הקצרמפגש עם אורי היועצתספרות תחילת פרויקט הסיפור הקצר
27
13:00מתמטיקה
28
14:00מגמות: שיעורים וירטואלים - אמנות, אזגל הגשת משימה עד סוף היום, מדמח, תאטרוןמתמטיקה
29
15:00
30
16:00
31
17:00
32
יום רביעי 18.308:30בדיקת נוכחות חונכות בדיקת נוכחות חונכות בדיקת נוכחות חונכות
33
34
09:00תנ"ך מפגש וירטואלי + משימת הגשה לסוף היוםמתמטיקה תקשורת משימה ומפגשים אישיים וירטואלייםספרות תחילת פרויקט הסיפור הקצרמבוא לביולוגיהספרות תחילת פרויקט הסיפור הקצרמבוא לביולוגיה
35
10:00
36
11:00אנגלית
37
12:00מתמטיקה 4+5 יחל - מפגש וירטואלי תנ"ך מפגש וירטואלי ומשימת הגשההיסטוריה מפגש וירטואלי ומשימת הגשהעברית - מפגשים וירטואליים בזוגות עם דרורה - תיאום באחריות דרורה
38
13:00תנ"ך מפגש וירטואלי ומשימת הגשהמבוא לביולוגיה
39
14:00
40
15:00אנגלית: פרסום תרגיל בית (4 יחל) ומבחן בית (3 יחל) - להגשה עד 20.3
41
16:00
42
17:00
43
יום חמישי 19.308:30בדיקת נוכחות חונכות בדיקת נוכחות חונכות בדיקת נוכחות חונכות
44
מפגש בוקר - מורים 8:30
45
09:00מתמטיקה 4-5 יחל - מפגש וירטואלי היסטוריה מפגש וירטואלי ומשימת הגשהתנ"ך מפגש וירטואלי ומשימת הגשההיסטוריה מפגש וירטואלי ומשימת הגשהאנגלית משימה ומפגשים אישיים וירטואלייםמגמות: עיצוב גלובלי | אזג"ל | מדמ"ח | תיאטרון | אמנות/עיצוב
מפגשים וירטואליים ומשימות עבודה להגשה עד סוף היום
46
10:00
47
11:00
48
12:00אזרחות מ-12:30מתמטיקההיסטוריה משימה ומפגשים אישיים וירטואלייםמגמות: עיצוב | ביולוגיה | תקשורת
מפגשים וירטואליים
49
13:00
50
14:00
51
15:00מגמות:
ביולוגיה, תקשורת, אמנות
- שיעור מקוון
52
16:00
53
17:00
54
יום שישי 20.308:30בדיקת נוכחות חונכות בדיקת נוכחות חונכות בדיקת נוכחות חונכות
55
הגשת לו"ג 5 יח"ל אנגלית
56
09:00מגמות: אזגל מבחן בית להגשה עד 17:00 עיצוב הנחייה מרחוק (תיק פרויקט), מדמח תרגול מרחוקאנגלית 3 יחל הגשת מבחן בית
אנגלית 4 יחל הגשת לוג
ספרות מפגש וירטואליספרות שיעור וירטואלי ותרגיל להגשהספרות שיעור וירטואלי ותרגיל להגשה
57
10:00
58
11:00ספרות שיעור וירטואלי ותרגיל להגשהספרות שיעור וירטואלי ותרגיל להגשהמבוא לביולוגיה
59
12:00
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184