ระบบข้อมูลและรายงานผลการแข่งขันกีฬา
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ระบบข้อมูลและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561
2
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
3
4
เขตข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่ข้อมูลกรอกในระดับโรงเรียนเฉพาะเจ้าหน้าที่ระดับศูนย์
5
คำชี้แจง ให้กรอกข้อมูลจำแนกเป็นรายโรงเรียนตามรายการให้ครบถ้วน ห้ามลบหรือแก้ไขข้อมูลของโรงเรียนอื่น
6
1. เลือกแผ่นข้อมูล(sheet)ด้านล่างให้ตรงกับชื่อโรงเรียนผลการแข่งขัน
7
2. ให้กรอกข้อมูลจำแนกเป็นรายโรงเรียนตามรายการให้ครบถ้วน ห้ามลบหรือแก้ไขข้อมูลของโรงเรียนอื่น
8
3. ให้เติมหรือแก้ไขข้อมูลเฉพาะพื้นที่สีขาว ส่วนพื้นที่ระบายสีใดๆ เอาไว้ห้ามแก้ไขโดยเด็ดขาด
9
รายการที่ประเภท ระดับ อายุ
นักกีฬา
ชื่อ - สกุล นักกีฬาโรงเรียนชื่อ - สกุลชื่อ - สกุลชื่อ - สกุล
10
คนที่ครูผู้ฝึกสอน
ผู่้ช่วยครูผู้ฝึกสอน
ผู้จัดการทีม
11
1ฟุตบอล 7 คน (ชาย) ระดับอนุบาล รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี1เด็กชายบารมี ชุมปาบ้านผักคำภูนางสุมาลี ทองแก้ว
นายฉัตรชัย เชื้อคำเพ็ง
นางสาวศิวภรณ์ มาตราช
12
ฟุตบอล 7 คน (ชาย) ระดับอนุบาล รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี2เด็กชายวรินทร์ นรบุตรบ้านผักคำภู
13
ฟุตบอล 7 คน (ชาย) ระดับอนุบาล รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี3เด็กชายธนภัทร โถชาลีบ้านผักคำภู
14
ฟุตบอล 7 คน (ชาย) ระดับอนุบาล รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี4เด็กชายพชร สุขรมย์บ้านผักคำภู
15
ฟุตบอล 7 คน (ชาย) ระดับอนุบาล รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี5เด็กชายณัฐชนน พันธ์กล่ำบ้านผักคำภู
16
ฟุตบอล 7 คน (ชาย) ระดับอนุบาล รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี6
เด็กชายพิชิตชัย สีเทียวไทย
บ้านผักคำภู
17
ฟุตบอล 7 คน (ชาย) ระดับอนุบาล รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี7เด็กชายธนภัทร วงศรีลาบ้านผักคำภู
18
2แชร์บอล 7 คน (หญิง) ระดับอนุบาล รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี1เด็กหญิงอภิญญา จำปาแก้วบ้านผักคำภู
นายฉัตรชัย เชื้อคำเพ็ง
นางสาววรุณยุภา ศรีทียวไทย
นางสุมาลี ทองแก้วนางสาวศิวภรณ์ มาตราช
19
แชร์บอล 7 คน (หญิง) ระดับอนุบาล รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี2
เด็กหญิงปิยฉัตร สีเทียวไทย
บ้านผักคำภู
20
แชร์บอล 7 คน (หญิง) ระดับอนุบาล รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี3เด็กหญิงกันตยา มาตขาวบ้านผักคำภู
21
แชร์บอล 7 คน (หญิง) ระดับอนุบาล รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี4เด็กหญิงชลธิชา โสมชัยบ้านผักคำภู
22
แชร์บอล 7 คน (หญิง) ระดับอนุบาล รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี5เด็กหญิงสุชัญญา ทาศรีไขบ้านผักคำภู
23
แชร์บอล 7 คน (หญิง) ระดับอนุบาล รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี6
เด็กหญิงจารุวรรณ ธัญญาหาร
บ้านผักคำภู
24
แชร์บอล 7 คน (หญิง) ระดับอนุบาล รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี7เด็กหญิงปณิตา ไชยเชษฐบ้านผักคำภู
25
3
ชักกะเย่อ ทีมผสม 15 คน (ชาย 8 คน หญิง 7 คน) ระดับอนุบาล รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี
1
เด็กชายนราพงษ์ เถาว์พิมาย
บ้านผักคำภูนางสุมาลี ทองแก้ว
นายฉัตรชัย เชื้อคำเพ็ง
นางสาวศิวภรณ์ มาตราช
26
ชักกะเย่อ ทีมผสม 15 คน (ชาย 8 คน หญิง 7 คน) ระดับอนุบาล รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี
2
เด็กชายนราพัฒน์ เถาว์พิมาย
บ้านผักคำภู
27
ชักกะเย่อ ทีมผสม 15 คน (ชาย 8 คน หญิง 7 คน) ระดับอนุบาล รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี
3เด็กชายบารมี ชุมปาบ้านผักคำภู
28
ชักกะเย่อ ทีมผสม 15 คน (ชาย 8 คน หญิง 7 คน) ระดับอนุบาล รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี
4เด็กชายณัฐชนน พันธ์กล่ำบ้านผักคำภู
29
ชักกะเย่อ ทีมผสม 15 คน (ชาย 8 คน หญิง 7 คน) ระดับอนุบาล รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี
5เด็กชายวรินทร์ นรบุตรบ้านผักคำภู
30
ชักกะเย่อ ทีมผสม 15 คน (ชาย 8 คน หญิง 7 คน) ระดับอนุบาล รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี
6เด็กชายธนภัทร วงศรีลาบ้านผักคำภู
31
ชักกะเย่อ ทีมผสม 15 คน (ชาย 8 คน หญิง 7 คน) ระดับอนุบาล รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี
7เด็กชายธนภัทร โถชาลีบ้านผักคำภู
32
ชักกะเย่อ ทีมผสม 15 คน (ชาย 8 คน หญิง 7 คน) ระดับอนุบาล รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี
8เด็กชายพชร สุขรมย์บ้านผักคำภู
33
ชักกะเย่อ ทีมผสม 15 คน (ชาย 8 คน หญิง 7 คน) ระดับอนุบาล รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี
9เด็กหญิงชลธิชา โสมชัยบ้านผักคำภู
34
ชักกะเย่อ ทีมผสม 15 คน (ชาย 8 คน หญิง 7 คน) ระดับอนุบาล รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี
10เด็กหญิงปาณิศา คำภูแสนบ้านผักคำภู
35
ชักกะเย่อ ทีมผสม 15 คน (ชาย 8 คน หญิง 7 คน) ระดับอนุบาล รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี
11
เด็กหญิงจารุวรรณ ธัญญาหาร
บ้านผักคำภู
36
ชักกะเย่อ ทีมผสม 15 คน (ชาย 8 คน หญิง 7 คน) ระดับอนุบาล รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี
12เด็กหญิงกันตยา มาตขาวบ้านผักคำภู
37
ชักกะเย่อ ทีมผสม 15 คน (ชาย 8 คน หญิง 7 คน) ระดับอนุบาล รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี
13เด็กหญิงอภิญญา จำปาแก้วบ้านผักคำภู
38
ชักกะเย่อ ทีมผสม 15 คน (ชาย 8 คน หญิง 7 คน) ระดับอนุบาล รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี
14เด็กหญิงศิรภัสสร วงศรีลาบ้านผักคำภู
39
ชักกะเย่อ ทีมผสม 15 คน (ชาย 8 คน หญิง 7 คน) ระดับอนุบาล รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี
15เด็กหญิงสุชัญญา ทาศรีไขบ้านผักคำภู
40
4โยนบอลลงตะกร้า 5 คน (ชาย) ระดับอนุบาล รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี1เด็กชายธนภัทร วงศรีลาบ้านผักคำภูนางสุมาลี ทองแก้ว
นายฉัตรชัย เชื้อคำเพ็ง
นางสาวศิวภรณ์ มาตราช
41
โยนบอลลงตะกร้า 5 คน (ชาย) ระดับอนุบาล รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี2เด็กชายวรินทร์ นรบุตรบ้านผักคำภู
42
โยนบอลลงตะกร้า 5 คน (ชาย) ระดับอนุบาล รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี3เด็กชายธนภัทร โถชาลีบ้านผักคำภู
43
โยนบอลลงตะกร้า 5 คน (ชาย) ระดับอนุบาล รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี4เด็กชายพชร สุขรมย์บ้านผักคำภู
44
โยนบอลลงตะกร้า 5 คน (ชาย) ระดับอนุบาล รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี5เด็กชายบารมี ชุมปาบ้านผักคำภู
45
5โยนบอลลงตะกร้า 5 คน (หญิง) ระดับอนุบาล รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี1เด็กชายธนภัทร วงศรีลาบ้านผักคำภูนางสุมาลี ทองแก้ว
นายฉัตรชัย เชื้อคำเพ็ง
นางสาวศิวภรณ์ มาตราช
46
โยนบอลลงตะกร้า 5 คน (หญิง) ระดับอนุบาล รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี2เด็กชายวรินทร์ นรบุตรบ้านผักคำภู
47
โยนบอลลงตะกร้า 5 คน (หญิง) ระดับอนุบาล รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี3เด็กชายธนภัทร โถชาลีบ้านผักคำภู
48
โยนบอลลงตะกร้า 5 คน (หญิง) ระดับอนุบาล รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี4เด็กชายพชร สุขรมย์บ้านผักคำภู
49
โยนบอลลงตะกร้า 5 คน (หญิง) ระดับอนุบาล รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี5เด็กชายบารมี ชุมปาบ้านผักคำภู
50
6วิ่งเก็บของ 5 คน (ชาย) ระดับอนุบาล รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี1เด็กชายธนภัทร วงศรีลาบ้านผักคำภูนางสุมาลี ทองแก้ว
นายฉัตรชัย เชื้อคำเพ็ง
นางสาวศิวภรณ์ มาตราช
51
วิ่งเก็บของ 5 คน (ชาย) ระดับอนุบาล รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี2เด็กชายวรินทร์ นรบุตรบ้านผักคำภู
52
วิ่งเก็บของ 5 คน (ชาย) ระดับอนุบาล รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี3เด็กชายธนภัทร โถชาลีบ้านผักคำภู
53
วิ่งเก็บของ 5 คน (ชาย) ระดับอนุบาล รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี4เด็กชายพชร สุขรมย์บ้านผักคำภู
54
วิ่งเก็บของ 5 คน (ชาย) ระดับอนุบาล รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี5เด็กชายบารมี ชุมปาบ้านผักคำภู
55
7วิ่งเก็บของ 5 คน (หญิง) ระดับอนุบาล รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี1เด็กชายธนภัทร วงศรีลาบ้านผักคำภูนางสุมาลี ทองแก้ว
นายฉัตรชัย เชื้อคำเพ็ง
นางสาวศิวภรณ์ มาตราช
56
วิ่งเก็บของ 5 คน (หญิง) ระดับอนุบาล รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี2เด็กชายวรินทร์ นรบุตรบ้านผักคำภู
57
วิ่งเก็บของ 5 คน (หญิง) ระดับอนุบาล รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี3เด็กชายธนภัทร โถชาลีบ้านผักคำภู
58
วิ่งเก็บของ 5 คน (หญิง) ระดับอนุบาล รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี4เด็กชายพชร สุขรมย์บ้านผักคำภู
59
วิ่งเก็บของ 5 คน (หญิง) ระดับอนุบาล รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี5เด็กชายบารมี ชุมปาบ้านผักคำภู
60
8ฟุตบอล ระดับประถมศึกษา รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี1
เด็กชายนริติภัทร ไชยเชษฐ์
บ้านผักคำภูนายฉัตรชัย ถานะลุน
นางสาววรุณยุภา ศรีเทียวไทย
นายเอกวัด ถานะลุนเข้าร่วม
61
ฟุตบอล ระดับประถมศึกษา รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี2
เด็กชายอภิสิทธิ์ แอกประโคน
บ้านผักคำภูเข้าร่วม
62
ฟุตบอล ระดับประถมศึกษา รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี3
เด็กชายชนายุทธ สีเทียวไทย
บ้านผักคำภูเข้าร่วม
63
ฟุตบอล ระดับประถมศึกษา รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี4เด็กชายเฉลิมชัย ไฝสีทาบ้านผักคำภูเข้าร่วม
64
ฟุตบอล ระดับประถมศึกษา รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี5
เด็กชายวรชาติ จันทร์หนองแวง
บ้านผักคำภูเข้าร่วม
65
ฟุตบอล ระดับประถมศึกษา รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี6เด็กชายภูมิพัฒน์ โกฏหอมบ้านผักคำภูเข้าร่วม
66
ฟุตบอล ระดับประถมศึกษา รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี7เด็กชายจิณณวัตร ศรีคำบ้านผักคำภูเข้าร่วม
67
ฟุตบอล ระดับประถมศึกษา รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี8เด็กชายราเชนทร์ ชาวหะสีบ้านผักคำภูเข้าร่วม
68
ฟุตบอล ระดับประถมศึกษา รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี9เด็กชายอนุชา พจนาบ้านผักคำภูเข้าร่วม
69
ฟุตบอล ระดับประถมศึกษา รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี10เด็กชายวรชิต คงสาบ้านผักคำภูเข้าร่วม
70
ฟุตบอล ระดับประถมศึกษา รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี11เด็กชายราชพฤก กาแก้วบ้านผักคำภูเข้าร่วม
71
ฟุตบอล ระดับประถมศึกษา รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี12เด็กชายปิติชล วงศรีลาบ้านผักคำภูเข้าร่วม
72
ฟุตบอล ระดับประถมศึกษา รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี13เด็กชายศรายุทธ เถาวัลย์บ้านผักคำภูเข้าร่วม
73
ฟุตบอล ระดับประถมศึกษา รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี14เด็กชายพิชิต แก้วฝ่ายบ้านผักคำภูเข้าร่วม
74
ฟุตบอล ระดับประถมศึกษา รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี15เด็กชายทรงเดช แสนคำบ้านผักคำภูเข้าร่วม
75
ฟุตบอล ระดับประถมศึกษา รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี16เด็กชายอดิศร พรหมหากุลบ้านผักคำภูเข้าร่วม
76
ฟุตบอล ระดับประถมศึกษา รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี17
เด็กชายก่อเกียรติ พิษสุวรรณ
บ้านผักคำภูเข้าร่วม
77
ฟุตบอล ระดับประถมศึกษา รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี18เด็กชายกฤตนัยต์ นรบุตรบ้านผักคำภูเข้าร่วม
78
9ฟุตบอล ชาย ระดับมัธยมมศึกษาตอนต้น รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 1เด็กชายเกริกพล ศรีมันตะบ้านผักคำภูนายฉัตรชัย ถานะลุน
นางสาววรุณยุภา ศรีเทียวไทย
นายเอกวัด ถานะลุนเข้าร่วม
79
ฟุตบอล ชาย ระดับมัธยมมศึกษาตอนต้น รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 2เด็กชายชยากร โถชาลีบ้านผักคำภูเข้าร่วม
80
ฟุตบอล ชาย ระดับมัธยมมศึกษาตอนต้น รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 3เด็กชายธญาวัฒน์ โสมชัยบ้านผักคำภูเข้าร่วม
81
ฟุตบอล ชาย ระดับมัธยมมศึกษาตอนต้น รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 4เด็กชายณัฐดนัย ถึงภูวงค์บ้านผักคำภูเข้าร่วม
82
ฟุตบอล ชาย ระดับมัธยมมศึกษาตอนต้น รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 5เด็กชายวิศรุต บุญเกิดบ้านผักคำภูเข้าร่วม
83
ฟุตบอล ชาย ระดับมัธยมมศึกษาตอนต้น รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 6
เด็กชายวีรภัทร์ สีเทียวไทย
บ้านผักคำภูเข้าร่วม
84
ฟุตบอล ชาย ระดับมัธยมมศึกษาตอนต้น รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 7เด็กชายสรยุทธ สีเทียวไทยบ้านผักคำภูเข้าร่วม
85
ฟุตบอล ชาย ระดับมัธยมมศึกษาตอนต้น รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 8เด็กชายอัมรินทร์ วงศรีลาบ้านผักคำภูเข้าร่วม
86
ฟุตบอล ชาย ระดับมัธยมมศึกษาตอนต้น รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 9เด็กชายวัชระ ถึงภูวงค์บ้านผักคำภูเข้าร่วม
87
ฟุตบอล ชาย ระดับมัธยมมศึกษาตอนต้น รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 10เด็กชายศักรินทร์ วงศรีลาบ้านผักคำภูเข้าร่วม
88
ฟุตบอล ชาย ระดับมัธยมมศึกษาตอนต้น รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 11เด็กชายเอกราช จันลือไชยบ้านผักคำภูเข้าร่วม
89
ฟุตบอล ชาย ระดับมัธยมมศึกษาตอนต้น รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 12เด็กชายปฏิภัทร์ โสมชัยบ้านผักคำภูเข้าร่วม
90
ฟุตบอล ชาย ระดับมัธยมมศึกษาตอนต้น รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 13เด็กชายไววิทย์ โถชาลีบ้านผักคำภูเข้าร่วม
91
ฟุตบอล ชาย ระดับมัธยมมศึกษาตอนต้น รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 14เด็กชายวีรเทพ โถชาลีบ้านผักคำภูเข้าร่วม
92
ฟุตบอล ชาย ระดับมัธยมมศึกษาตอนต้น รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 15เด็กชายสรยุทธ์ ทาอินทะบ้านผักคำภูเข้าร่วม
93
ฟุตบอล ชาย ระดับมัธยมมศึกษาตอนต้น รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 16
เด็กชายอาทิตย์ สีเทียวไทย
บ้านผักคำภูเข้าร่วม
94
ฟุตบอล ชาย ระดับมัธยมมศึกษาตอนต้น รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 17เด็กชายวิทวัส แสนคำบ้านผักคำภูเข้าร่วม
95
ฟุตบอล ชาย ระดับมัธยมมศึกษาตอนต้น รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 18เด็กชายวัชรพงษ์ จิตรธรรมบ้านผักคำภูเข้าร่วม
96
10ฟุตบอล หญิง ระดับมัธยมมศึกษาตอนต้น รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี1เด็กหญิงสาลิกา กรุงษาศรีบ้านผักคำภูนายฉัตรชัย ถานะลุน
นางสาววรุณยุภา ศรีเทียวไทย
นายเอกวัด ถานะลุนชนะเลิศ
97
ฟุตบอล หญิง ระดับมัธยมมศึกษาตอนต้น รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี2
เด็กหญิงมุฑิตา พันธ์จันทร์
บ้านผักคำภูชนะเลิศ
98
ฟุตบอล หญิง ระดับมัธยมมศึกษาตอนต้น รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี3เด็กหญิงปนัดดา ปุยฝ้ายบ้านผักคำภูชนะเลิศ
99
ฟุตบอล หญิง ระดับมัธยมมศึกษาตอนต้น รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี4
เด็กหญิงฟ้ารุ่ง ศรีเทียวไทย
บ้านผักคำภูชนะเลิศ
100
ฟุตบอล หญิง ระดับมัธยมมศึกษาตอนต้น รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี5เด็กหญิงมุขสุดา สุ่นศรีบ้านผักคำภูชนะเลิศ
Loading...
Main menu