PI.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
1 PARTICIPACIÓN PROFESOR PI PLANTILLA 2017/18
2
3
4
5
6
7
NICKCURSO20172018
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Dani4º A11111123,1
35
Davidin5º B1111111111111111165,4
36
Destinas5º C13,8
37
Dj palos5º C117,7
38
Dumigoku5º C11111111111146,2
39
Edu5º B1111119,2
40
Einstein4º A117,7
41
El risas5º C1111111111142,3
42
Estrella4º A1111119,2
43
ET el extraterrestre
4º A11111123,1
44
Fan de Mike135º B1111111130,8
45
Gabrigurri5º C111111111138,5
46
García5º B11111123,1
47
GoKv 10214º A117,7
48
Griezman5º B13,8
49
H. Bóveda5º C1111111130,8
50
Hanna Montana
4º A1111119,2
51
Hardly boom13,8
52
Hatsune Miku6º C11111,5
53
HPL5º B13,8
54
Incógnita5º C13,8
55
Ismagol4º A11111,5
56
Jana 075º B117,7
57
Janbe5º B111115,4
58
JCR5º B1111119,2
59
Julia con besos5º C11111111111146,2
60
Julieta4º A11111123,1
61
Lauri5º B11111123,1
62
Layri5º B13,8
63
LC4º A117,7
64
Leia girl4º A11111123,1
65
Leilla girl5º C11111111111146,2
66
Leonix5º C1111111130,8
67
Leonix4º A111115,4
68
Lía5º C1111111111111111165,4
69
Lia 25º C1111111111142,3
70
Link4º A13,8
71
LP4º A11111,5
72
Luchi5º C13,8
73
Lucía C.4º A13,8
74
Luciferina5º C1111111111142,3
75
Lucy4º A11111123,1
76
Luna2º B111111111111111111173,1
77
Mal3º C13,8
78
Marina 2º A1111111111111111111111188,5
79
Mario R.4º A13,8
80
Mariomilo5º B13,8
81
Marti Power5º C1111111111142,3
82
Meteorito5º B11111,5
83
Mgf075º B117,7
84
Michel5º B1111111111142,3
85
Minecraft 185º C11111111134,6
86
Mirgon5º B11111,5
87
Morte5º B117,7
88
Morthy4º A11111123,1
89
Msahiro213º B1111111130,8
90
Nachoconbesos
5º C13,8
91
Nose4º C111111111111111111111184,6
92
Osok5º B11111,5
93
Paeridin5º B117,7
94
Pajarito5º C111111111111111161,5
95
Paoli4º A11111123,1
96
Pauli4º A1111119,2
97
Paulita 216º B1111111111111111111111188,5
98
Pauly5º B11111123,1
99
Pepaiti6º B111111111111111111111111196,2
100
Pi4º C111115,4
Loading...
Main menu