ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAE
1
2
3
DANH SÁCH VĂN BẢN XIN LỖI
V/v giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn tháng /2022
4
5
STTSố biên nhận hồ sơTên tổ chức, công dânĐơn vị ban hành VB xin lỗiVăn bản xin lỗi
6
Cấp phòngUBND TP
7
1Vũ Văn LơVăn phòng ĐKQSDĐFile đính kèm
8
2Vi Văn CôngVăn phòng ĐKQSDĐFile đính kèm
9
3Vi Thị ThiếtVăn phòng ĐKQSDĐFile đính kèm
10
4Trịnh Văn ThắngVăn phòng ĐKQSDĐFile đính kèm
11
5Trịnh Thị LiênVăn phòng ĐKQSDĐFile đính kèm
12
6Trần Thị ThuVăn phòng ĐKQSDĐFile đính kèm
13
7Tạ Thị LýVăn phòng ĐKQSDĐFile đính kèm
14
8Phạm Văn LợiVăn phòng ĐKQSDĐFile đính kèm
15
9Phạm Thị KínhVăn phòng ĐKQSDĐFile đính kèm
16
10Phạm Thị HệVăn phòng ĐKQSDĐFile đính kèm
17
11Phạm Quốc HuyVăn phòng ĐKQSDĐFile đính kèm
18
12Nguyễn Thị ThuVăn phòng ĐKQSDĐFile đính kèm
19
13Nguyễn Thị MaiVăn phòng ĐKQSDĐFile đính kèm
20
14Nguyễn Thị HiềnVăn phòng ĐKQSDĐFile đính kèm
21
15Nguyễn Phúc NgọcVăn phòng ĐKQSDĐFile đính kèm
22
16Ngô Thị BaVăn phòng ĐKQSDĐFile đính kèm
23
17Ngô Lan NgọcVăn phòng ĐKQSDĐFile đính kèm
24
18Ma Văn MinhVăn phòng ĐKQSDĐFile đính kèm
25
19Lương Đức VangVăn phòng ĐKQSDĐFile đính kèm
26
20Lê Văn TuấnVăn phòng ĐKQSDĐFile đính kèm
27
21Lê Văn CườngVăn phòng ĐKQSDĐFile đính kèm
28
22Lê Thị DưỡngVăn phòng ĐKQSDĐFile đính kèm
29
23Hứa Văn GiệngVăn phòng ĐKQSDĐFile đính kèm
30
24Hứa Văn GáiVăn phòng ĐKQSDĐFile đính kèm
31
25Hoàng Văn KimVăn phòng ĐKQSDĐFile đính kèm
32
26Đỗ Văn TrầnVăn phòng ĐKQSDĐFile đính kèm
33
27Đỗ Văn HiếuVăn phòng ĐKQSDĐFile đính kèm
34
28Đặng Ngọc HoanVăn phòng ĐKQSDĐFile đính kèm
35
29Đặng Bá SinhVăn phòng ĐKQSDĐFile đính kèm
36
30Đặng Bá MẽVăn phòng ĐKQSDĐFile đính kèm
37
31Đào Xuân TiếnVăn phòng ĐKQSDĐFile đính kèm
38
32Cao Hữu BiềuVăn phòng ĐKQSDĐFile đính kèm
39
33Bùi Thị HàVăn phòng ĐKQSDĐFile đính kèm
40
File đính kèm
41
File đính kèm
42
File đính kèm
43
File đính kèm
44
File đính kèm
45
File đính kèm
46
File đính kèm
47
File đính kèm
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100