LICH THI HK1 NAM HOC 18-19 -DOT 2 T
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBE
1
BM-ĐT-01-05
2
3
4
5
DANH SÁCH CÁC HỌC PHẦN KHÔNG TỔ CHỨC THI
6
HK1(2018-2019)
7
8
STTGhi chúTên môn họcSố TCLớp họcLịch họcThời gian họcPhòngGiảng viênCơ sở
9
ThứTừ tiếtĐến tiếtLoại lịchT2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12T13T14T15T16T17T18T19T20T21T22Bắt đầuKết thúc
10
1(Lớp 1)Thực tập Nguội2CĐCK40A,B+CTM403110THxxxxxxx8/21/201810/9/2018Xưởng 302C3Trần Ngọc Tân1
11
(Lớp 2)Thực tập NguộiCĐCK40A,B+CTM405110xxxxxxx8/23/201810/11/2018Xưởng 302C3Võ Ngọc Đức1
12
2(Lớp 1)Thực tập Tiện cơ bản2CĐCK40A,B+CTM404110THxxxxxxxx9/19/201811/7/2018Xưởng Tiện 1Nguyễn Hữu Phúc1
13
(Lớp 2)Thực tập Tiện cơ bảnCĐCK40A,B+CTM403110xxxxxxxx9/18/201811/6/2018Xưởng Tiện 1Nguyễn Hữu Phúc1
14
(Lớp 3)Thực tập Tiện cơ bảnCĐCK40A,B+CTM406110xxxxxxxx9/21/201811/9/2018Xưởng Tiện 2Hồ Viết Hưng1
15
17(Lớp 1)Thực tập Hàn điện2CĐCK40A,B+CTM402110THxxxxxxxx10/29/201812/17/2018X.Hàn điệnHuỳnh Thanh Cường1
16
(Lớp 2)Thực tập Hàn điệnCĐCK40A,B+CTM405110xxxxxxxx11/1/201812/20/2018X.Hàn điệnTrần Đình Bang1
17
(Lớp 3)Thực tập Hàn điệnCĐCK40A,B+CTM402110xxxxxxxx10/29/201812/17/2018X.Hàn điệnTrần Đình Bang1
18
20Thực tập động cơ 1 xi lanh3CĐ Ôtô 402110THxxxxx8/20/201810/1/2018X.Động lựcHuỳnh Ngọc Khánh1
19
Thực tập động cơ 1 xi lanhCĐ Ôtô 403110xxxxx8/21/201810/2/2018X.Động lựcHuỳnh Ngọc Khánh1
20
21Thực tập Điện - Điện tử2CĐ Ôtô 405110THxxxxxxx8/24/201810/4/2018Phòng 308B1Võ Quốc Dũng2
21
22Thực tập động cơ diezel3CĐ Ôtô 402110THxxxxxx10/1/201811/12/2018X.Động lựcHuỳnh Ngọc Khánh1
22
Thực tập động cơ diezelCĐ Ôtô 403110xxxxxx10/16/201811/27/2018X.Động lựcHuỳnh Ngọc Khánh1
23
24(Lớp 1)Thực tập hàn điện 2CĐ Ôtô 404110THxxxxxxxx10/10/201811/28/2018X.Hàn điệnTrần Đình Bang1
24
(Lớp 2)Thực tập hàn điệnCĐ Ôtô 404110xxxxxxxx10/24/201812/12/2018X.Hàn điệnVõ Ngọc Đức1
25
31Thực hành kỹ thuật phòng thí nghiệm2CD H4051h4hTHxxxxxxxxxxxxxxx23/8/201829/11/2018PTN HóaTrần Duy Đãm1
26
33Thực hành phân tích môi trường2CD H4061h4hTHxxxxxxxxxxxxxxx24/8/201812/7/2018PTNTPĐào Thị Thuý Hằng1
27
46Đồ án2CD KT40A225THxxxxxxxxxxx10/22/20181/13/2019404Võ Thị Mỹ Phú2
28
Đồ ánCD KT40A269xxxxxxxxxxx10/22/20181/13/2019404Võ Thị Mỹ Phú2
29
49Thực tập Điện tử công suất2CD D40AT218THxxxxxxxx29/11/2017P208B1Nguyễn Thanh Vân2
30
55TT Máy Điện2CD D40AT618THxxxxxxxx24/8/2017207B1Võ Quốc Dũng2
31
56Thực tập Đo lường – Cảm biến1CD D40AT6610THxxxxxx10/19/2018P209B1Đặng Mỹ Nhựt2
32
58TT Điện cơ bản2CD D40AT518THxxxxxxxx8/23/2018P309Nguyễn Thị Khánh Thùy2
33
60Thực tập Điện tử công suất2CD CĐT40T218TH xxxxxxxx29/11/2017211B1Võ Văn Tỏ2
34
64TT điện tử cơ bản1CD CĐT40T4610THxxxxxxx9/10/2018207B1Võ Văn Tỏ2
35
69TT đo lường cảm biến1CD CĐT40T6610THxxxxxx11/16/2018P 309B1Nguyễn Thị Khánh Thùy2
36
72Thực tập lạnh cơ bản 2CD KTML40AT318THxxxxxxxx11/6/2018108B1Đặng Đăng Khôi2
37
73Thực tập Điện cơ bản 1CD KTML40AT3610Thxxxxxx8/21/2018106B1Nguyễn Thị KHánh Thùy2
38
76Thực tập máy lạnh dân dụng 3CD KTML40AT518THxxxxxxxxxxxx8/30/2018P108B1Đặng Đăng Khôi2
39
82Thực tập nghề địa chất6CĐ-ĐC403TH888444444888820/818/11203A3Trần Thiện Thuật1/AL
40
CĐ-ĐC404448848484848420/818/11203A31/AL
41
CĐ-ĐC40544488888888820/811/11203A31/AL
42
88Thực tập trắc địa cơ sở6CDTD406110TH88888810/15/20182/13/2019201A3/TĐVũ Đình Thái1
43
Thực tập trắc địa cơ sởCDTD40261044410/15/20182/13/2019201A3/TĐVũ Đình Thái1
44
Thực tập trắc địa cơ sởCDTD405154410/15/20182/13/2019201A3/TĐVũ Đình Thái1
45
Thực tập trắc địa cơ sởCDTD404154410/15/20182/13/2019201A3/TĐVũ Đình Thái1
46
Thực tập trắc địa cơ sởCDTD40615410/15/20182/13/2019201A3/TĐVũ Đình Thái1
47
Thực tập trắc địa cơ sởCDTD405110888610/15/20182/13/2019201A3/TĐVũ Đình Thái1
48
Thực tập trắc địa cơ sởCDTD40211088888888810/15/20182/13/2019201A3/TĐVũ Đình Thái1
49
Thực tập trắc địa cơ sởCDTD4031108888888810/15/20182/13/2019201A3/TĐVũ Đình Thái1
50
Thực tập trắc địa cơ sởCDTD40411088810/15/20182/13/2019201A3/TĐVũ Đình Thái1
51
89Thực tập Trắc địa đại cương5CĐ QLĐĐ403110TH8888888888888/20/201811/18/2018202A3/TĐVũ Đình Thái1
52
Thực tập Trắc địa đại cươngCĐ QLĐĐ4041108888888858/20/201811/18/2018202A3/TĐVũ Đình Thái1
53
Thực tập Trắc địa đại cươngCĐ QLĐĐ4061108888/20/201811/18/2018202A3/TĐVũ Đình Thái1
54
Thực tập Trắc địa đại cươngCĐ QLĐĐ40615448/20/201811/18/2018202A3/TĐVũ Đình Thái1
55
Thực tập Trắc địa đại cươngCĐ QLĐĐ4031548/20/201811/18/2018202A3/TĐVũ Đình Thái1
56
Thực tập Trắc địa đại cươngCĐ QLĐĐ40461048/20/201811/18/2018202A3/TĐVũ Đình Thái1
57
Thực tập Trắc địa đại cươngCĐ QLĐĐ40515448/20/201811/18/2018202A3/TĐVũ Đình Thái1
58
Thực tập Trắc địa đại cươngCĐ QLĐĐ40615448/20/201811/18/2018202A3/TĐVũ Đình Thái1
59
Thực tập Trắc địa đại cươngCĐ QLĐĐ4071548/20/201811/18/2018202A3/TĐVũ Đình Thái1
60
102TT Kỹ thuật mạch điện tử2CĐ ĐT40569THxxxxxxxxxxxxxxxT23/08/201829/11/2018306B2Đỗ Thị Thu Nga2
61
103TT Điện tử cơ bản2CĐ ĐT40225THxxxxxxxxT20/08/201808/10/2018310B2Trần Thị Kim Phượng2
62
TT Điện tử cơ bảnCĐ ĐT40269xxxxxxxxT20/08/201808/10/2018310B2Trần Thị Kim Phượng2
63
106TT Vi điều khiển2CĐ ĐT40414THxxxxxxxxT07/11/201826/12/2018PMCS2Trần Đức A2
64
TT Vi điều khiểnCĐ ĐT40469xxxxxxxxT07/11/201826/12/2018PMCS2Trần Đức A2
65
108DA 1 ( KTM Điện tử)1CĐ ĐT40314THxxxxxxxxT16/10/201804/12/2018310B2TBM2
66
3Thực hành Quản trị bán hàng2CDQT392610THxxxxxxxx10/21/201812/9/2018Phòng 207Hồ Thị Mỹ Lam2
67
Thực hành Quản trị bán hàngCDQT394610xxxxxxx10/21/201812/9/2018Phòng 207Hồ Thị Mỹ Lam2
68
Thực hành Quản trị bán hàngCDQT396610xxx10/21/201812/9/2018Phòng 207Hồ Thị Mỹ Lam2
69
4Thực hành Quản trị tài chính1CDQT39515THxxxxxx10/1/201811/11/2018Phòng 207Lê Thị Kim Anh2
70
10Đồ án môn học 14CĐ TIN39414THxxxxxxxx22/08/201810/10/2018PMCS2Võ Thị Như Lý2
71
Đồ án môn học 1CĐ TIN39469xxxxxxxx22/08/201810/10/2018PMCS2Võ Thị Như Lý2
72
Đồ án môn học 1CĐ TIN39714xxxxxxxx25/08/201813/10/2018PMCS2Võ Thị Như Lý2
73
Đồ án môn học 1CĐ TIN39769xxxxxxxx25/08/201813/10/2018PMCS2Võ Thị Như Lý2
74
9Thực hành Nhiếp ảnh1CD TKDH 39669THxxxxxxxx24/10/201812/10/2018Tùy bài thực hànhĐào Lê Vĩnh2
75
12Thực hành lập trìn CSDL1CĐ TIN39314THxxxxThi25/09/201816/10/2018PMCS2Trần Thị Đang Tâm2
76
Thực hành lập trìn CSDLCĐ TIN39369xxxxThi25/09/201816/10/2018PMCS2Trần Thị Đang Tâm2
77
14Thực hành đồ hoạ UD21CĐ TIN39569THxxxxxxxxThi04/10/201822/11/2018PMCS2Đào Lê Vĩnh2
78
15Đồ án môn học 24CĐ TIN39314THxxxxxx30/10/201804/12/2018PMCS2Trần Thị Đang Tâm2
79
Đồ án môn học 2CĐ TIN39369xxxxxx30/10/201804/12/2018PMCS2Trần Thị Đang Tâm2
80
Đồ án môn học 2CĐ TIN39414xxxxxx31/10/201805/12/2018PMCS2Trần Thị Đang Tâm2
81
Đồ án môn học 2CĐ TIN39469xxxxxx31/10/201805/12/2018PMCS2Trần Thị Đang Tâm2
82
Đồ án môn học 2CĐ TIN39714xxxxxx03/11/201808/12/2018PMCS2Trần Thị Đang Tâm2
83
17Thực hành mã nguồn mở1CĐ TIN39614THxxxxThi26/10/201816/11/2018PMCS2Nguyễn Thị Thu Hà2
84
Thực hành mã nguồn mở669xxxxThi26/10/201816/11/2018PMCS2Nguyễn Thị Thu Hà2
85
19Thực hành lập trình Java1CĐ TIN39225THxxxxThi22/10/201812/11/2018PMCS2Trần Huỳnh Trọng2
86
Thực hành lập trình Java269xxxxThi22/10/201812/11/2018PMCS2Trần Huỳnh Trọng2
87
20Thực hành khảo sát và lập báo cáo đánh giá tác động môi trường2CD MT3931h4hTHxxxxxxxx10/23/201812/11/2018302A3Võ Anh Khuê1
88
Thực hành khảo sát và lập báo cáo đánh giá tác động môi trường2CD MT3961h4hTHxxxxxxx10/26/201812/7/2018302A3Võ Anh Khuê1
89
22Thực hành quan trắc đất chất thải rắn2CD MT3931h4hTHxxxxxxxx21/8/201810/9/2018Phòng TH MTLê Quốc Hội1
90
Thực hành quan trắc đất chất thải rắn2CD MT3955h8hTHxxxxxxx8/23/201810/4/2018Phòng TH MTLê Quốc Hội1
91
23Thực hành an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp2CD MT3945h8hTHxxxxxxxx10/24/201812/12/2018302A3Vũ Thế Anh1
92
Thực hành an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp2CD MT3965h8hTHxxxxxxx10/26/201812/7/2018302A3Vũ Thế Anh1
93
25Thực hành bản đồ và hệ thống thông tin địa lý2CD MT3951h4hTHxxxxxxxx10/14/201813/12/2018302A3Nguyễn Hoài Thu1
94
Thực hành bản đồ và hệ thống thông tin địa lý2CD MT3935h8hTHxxxxxxx10/23/201812/4/2018302A3Nguyễn Hoài Thu1
95
26Thực hành tính toán tải lượng ô nhiễm môi trường2CD MT3951h4hTHxxxxxxxx23/8/201810/11/2018302A3Nguyễn Hoài Thu1
96
Thực hành tính toán tải lượng ô nhiễm môi trường2CD MT3961h4hTHxxxxxxx8/24/201810/5/2018302A3Nguyễn Hoài Thu1
97
31Thực hành phân tích công nghiệp 2CD H3941h4hTHxxxxx26/9/201824/10/2018Phòng TH HoáPhan Thị Thiên Trang
98
Thực hành phân tích công nghiệp 2CD H3941h8hTHxxxxx31/10/201812/5/2018Phòng TH HoáPhan Thị Thiên Trang
99
33Thực hành kiểm nghiệm mỹ phẩm, dược phẩm2CD H3951h8hTHxxxxxxx10/18/201811/29/2018Phòng TH HoáPhan Thị Thiên Trang
100
Thực hành kiểm nghiệm mỹ phẩm, dược phẩm2CD H3951h4hTHx10/11/201810/11/2018Phòng TH HoáPhan Thị Thiên Trang
Loading...
Main menu