ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
GYMNÁZIUM ŘÍČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
se sídlem Komenského náměstí 1280/1, 251 01 Říčany, IČ 61 388 572
právní forma: příspěvková organizace, zřizovatel: Středočeský kraj, se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
2
HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023
3
realizace plánovaných akcí se bude odvíjet v závislosti na aktuálně platné epidemiologické situaci a vydaných opatřeních MZD a MŠMT
4
Září1. 9. (čtvrtek )zahájení školního roku
5
2.9. (pátek)rozdávání učebnic V1, šatní skříňky, burza učebnic VG
6
5. - 9. 9. (pondělí-pátek)poznávací výjezd Německo
7
7.9. (středa)podzimní termín profilové MZK
8
9.9. (pátek)dokončení nákupu učebnic a pracovních sešitů
9
nahlášení RP
10
12. - 16. 9. (pondělí - pátek)poznávací cyklistický kurz (V6, C2)
11
19. - 21. 9. (pondělí - středa)adaptační kurz pro první ročníky (V1, C1), re-adaptační kurz (V5)
12
28. 9. (středa)Státní svátek - Den české státnosti
13
30. 9. (pátek)zveřejnění školního seznamu literárních děl
14
k ústní maturitní zkoušce z CJL (V8, C4) a
15
přehledu profilových zkoušek pro MZ 2022/23
16
17
Říjen26. a 27. 10. (středa a čtvrtek)podzimní prázdniny
18
28. 10. (pátek)Státní svátek - Den české státnosti
19
20
Listopad 31.10. - 6. 11. (pondělí - neděle)Týden Akademie věd pro seminář. skupiny a matur. a předmatur. ročníky
21
16. 11. (středa) 17.00čtvrtletní pedagogická rada + třídní schůzky
22
17.11. (čtvrtek)
Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studenstva
23
18.11. (pátek) ředitelské volno
24
25
Prosinec1.12. (čtvrtek)termín odevzdání přihlášky k MZ jaro 2023
26
12.12. (pondělí)vánoční koncert na schodech
27
22. 12. (čtvrtek)1+2 VH besídky ve třídě, 3+4 VH vánoční akademie v aule
28
23. 12. - 2.1. (pátek - pondělí)vánoční prázdniny
29
30
Ledenod 3. do 20. 1. (úterý – pátek)žádné uvolňování a exkurze
31
3. 1. (úterý)zahájení vyučování po vánočních prázdninách
32
3. – 20. 1. (úterý – pátek)pololetní zkouškové období
33
8. 1. - 15. 1. (neděle – neděle)LVK třídy C1 a V5
34
23.1. (pondělí)uzavření pololetní klasifikace
35
24. 1. (úterý)zápis známek (poslední termín)
36
25. 1. (středa)pololetní klasifikační porada
37
31.1. (úterý)vydávání výpisu za 1. pololetí
38
39
Únor1.2. (středa)Den otevřených dveří
40
3. 2. (pátek)pololetní prázdniny
41
13. - 17. 2. (pondělí - pátek)jarní prázdniny
42
26.2 - 4.3. (neděle - sobota)LVK třídy V2
43
28.2. (úterý)odevzdání ročníkových prací
44
45
Březenprvní polovina březnaškolní kolo SOČ
46
16.3.2023 (čtvrtek)maturitní a imatrikulační ples
47
31. 3. (pátek)dokončit základní látku ve V8 a C4
48
V8, C4 - poslední den odevzdání seznamu četby
49
50
Duben3.4. (pondělí)písemná práce ČJ
51
4. - 5.4., 11.4. (úterý - středa, úterý)
písemné práce CJ
52
6.4. (čtvrtek)Velikonoční prázdniny
53
7. a 10. 4. (pátek a pondělí)Velikonoce
54
13. nebo 14.4. (čtvrtek nebo pátek)
přijímací řízení do čtyřletého studia
55
17. nebo 18.4. (pondělí nebo úterý)
přijímací řízení do osmiletého studia
56
21. 4. (pátek)projektový den Den Země
57
26.4. (středa)uzavření klasifikace maturitních ročníků + pedagogická rada C4 a V8
58
28. 4. (pátek) vysvědčení maturanti
59
60
Květen1.5. (pondělí)Státní svátek - Svátek práce
61
3.5. (středa) 17:00čtvrtletní pedagogická rada + třídní schůzky
62
8.5. (pondělí)státní svátek - Den vítězství
63
2. - 5.5. (úterý - pátek)didaktické testy
64
10.5. (středa)1. náhradní termín přijímacího řízení do čtyřletého a osmiletého studia
65
11.5. (čtvrtek)2. náhradní termín přijímacího řízení do čtyřletého a osmiletého studia
66
16. - 19.5. (úterý - pátek)ústní maturitní zkoušky
67
68
69
Červen
od 29. 5. do 9. 6. (pondělí - pátek)
žádné uvolňování, exkurze a výlety
70
1. - 3.6.veletrh vědy
71
7. 6. (středa) 17:00 schůzka žáků a rodičů 1. ročníků
72
(uvítání v aule - vedení školy, pak ve třídách s třídním učitelem)
73
12. - 16.6. (pondělí - pátek) vodácký kurz (V7, C3)
74
19. 6. (pondělí)zápis známek (poslední termín)
75
21. 6. (středa) výměna učebnic (V1-V4)
76
závěrečná klasifikační porada
77
přehlídka ročníkových prací
78
22.6. (čtvrtek)úklid tříd, skříněk, TU třídnické práce
79
23. 6. (pátek) sportovní den
80
26. - 29. 6. (pondělí - čtvrtek)třídní výlety, jednodenní exkurze
81
30. 6. (pátek) předání vysvědčení, ukončení škol. roku
82
83
Červenec - Srpen
1.7 - 31.8.2022 prázdniny
84
28.8. - 1. 9. přípravný týden
85
od 29. 8. (úterý) komisionální zkoušky
86
do 31. 8. 2022 překlopení studijních skupin do vyšších ročníků (změny v GAFE,
87
v Bakalářích), změny po komis. zkouškách - systémy mohut být mimo provoz
88
89
NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2023/24 ZAČNE 4. 9. 2023 (pondělí)
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100