Elektritootmise- ja võrkude stsenaariumid : Tulemused