076-2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2560
S 30282
2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทย์-คณิต
จิตพิสัย
ห้อง 076
3
ครูที่ปรึกษา นางสาววีรานันก์ ลีศิริไพศาล
For1sumFor2
F2รวม
behavior
FinalTotalผลการเรียน
4
รหัสประจำตัวเลขที่คะแนนเต็ม1030ซ่อม105520103010043.532.521.510
5
52472110151410552010551
6
52480210151210552010552
7
52573310151410552010553
8
526234101310552010404
9
526315101810552010585
10
52635610151210552010556
11
52668710151210552010557
12
526728102110552010618
13
52685910151410552010559
14
52774101020105520106010
15
52828111017105520105711
16
5282912101514105520105512
17
52844131014105520104013
18
52846141015105520105514
19
52893151019105520105915
20
5294616101510105520105516
21
53015171021105520106117
22
53057181023105520106318
23
5309519101510105520105519
24
51866201016105520105620
25
53344211019105520105921
26
53404221015105520105522
27
53407231020105520106023
28
534092411105520103024
29
5341725101512105520105525
30
5200526101512105520105526
31
53474271017105520105727
32
535072810159105520105528
33
52041291019105520105929
34
53531301016105520105630
35
5356431101512105520105531
36
53592321015105520105532
37
5359833130033
38
53615341020105520106034
39
53624351015105520104035
40
53626361017105520105736
41
53725371015105520104037
42
53766381015105520105538
43
53821391021105520106139
44
5385240101512105520105540
45
46
47
ตรวจสอบว่า ส่งแล้วยัง ส่งแล้วถูกเมล์ ถูกที่หรือไม่ และ ตรวจสอบคะแนนให้เรียบร้อยก่อน 1กุมภาพันธ์ 2561
48
ขาดสอบ สอบ,สอบซ่อม คาบ 8-9...ตึก 9 ชั้น 2
การส่งงานให้ส่งออนไลน์ผ่านอีเมล์
49
praphit.faa@triamudom.ac.th
F1 ต้องส่งงานบุคคลสำคัญ จึงจะมีคะแนน
F2 งานอัตลักษณ์อาเซียน กลุ่ม 2-3 คน
50
51
สิ้นสุดการตรวจสอบคะแนน 01-02-2561
52
ID Line
paek2551
53
คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
(จิตพิสัย)
54
1 รักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์
3. มีวินัย
4.ใฝ่เรียนรู้
5.อยู่อย่างพอเพียง
55
56
6.มุ่งมั่นในการทำงาน
8. มีจิตสาธารณะ
9. รู้จักปรับตัว
10.เป็นผู้นำ
57
58
ข้อละ 1 คะแนน
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu