ABCDEGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
2
Open Knowledge Finland ry - Budget 2017 - Latest version 7.12.2017
3
4
Short URL here:http://okf.fi/talousarvio-2017
5
Holvi Bookeeping:https://holvi.com/group/njMTw7+okfi-ry/bookkeeping
6
Public Holvi:https://holvi.com/avoinbudjetti/OKFIRY
7
Holvi Raw Download:https://holvi.com/group/njMTw7/reports/budget/
8
9
BUDGET SUMMARYRealised amountBudgeted (current)Budgeted (target)
10
TOTAL INCOME87886,7493502,5880515,91
11
TOTAL EXPENSES68798,2486493,4585190,00
12
BALANCE (without opening saldo and loan payments)19088,507009,13−4674,09
13
TOTAL INCOME (with extras)172897,73178513,57
14
TOTAL EXPENSES (with extras)120109,16137804,37
15
BALANCE (same as in Holvi)52788,5740709,20
16
17
Income budgetExpected not yet realised incomes (difference)Realised amountBudgeted (current)Budgeted (target)Description
18
[A] PROJECT // Avoimen datan k.−1000,00800,001800,002200,00
19
[A] PROJECT // CSC-kartoitus−3700,00700,004400,00
20
[A] PROJECT // Hack4fi 20170,00594,34594,34
21
[A] PROJECT // Hack4Fi/Creati.fi0,005000,005000,005000,00General cost from project Hack4Fi / Creati.fi
22
[A] PROJECT // Lobbarirekisteri−2500,002500,005000,005000,00
23
[A] PROJECT // MyData muutos.0,007131,007131,006500,00
24
[A] PROJECT // MyData 20170,0051908,7651908,7645000,0020% of the whole project finances
25
[A] PROJECT // Osallisuushack0,003975,123975,124000,00
26
[A] PROJECT // OTHERS1584,161584,160,00Budgeted project income that has not been confirmed yet (tämän verran etukenoa olemme ottaneet) / 2500€ per each remaining month of the year
27
[A] PROJECT // UH HACK THE NAT.0,003035,913035,913035,91General cost and profit from project "Ultrahack Hack the Nation"
28
[A] PROJECT // VNK AVOIN DATA0,005000,005000,005000,00General cost from project VNK Avoin data vaikuttavuus ref. 20475
29
[A] PROJECT // YHTÄ KÖYTTÄ0,003530,003530,002780,00General cost from Yhtä köyttä -project.136398,40
30
[B] OTHER // MEMBERSHIP FEES0,002127,452127,452000,00All membership fees paid to OKFI - See income details sheet
31
[B] OTHER // MERCHANDISE0,000,000,00Sales of OKFI T-shirts etc. - See income details sheet
32
TOTAL INCOME5615,8487886,7493502,5880515,91
33
Vuokrien jyvitys1302,001302,00
34
[C] CLEARANCE // OPENING & MISC.42208,7442208,74Starting saldo transferred here in the end of 2016 (36562.57) and other miscellaneous incomes such as deposits to wrong account etc.
35
[C] CLEARANCE // PROJECT LOANS41500,2541500,25Seed funding loan back payments from projects (base in the beginning of the year 17k€)
36
TOTAL INCOME (with extras)172897,73178513,57
37
38
Expense budgetBudget left (difference)Realised amountBudgeted (current)Budgeted (target)Description
39
[A] STAFF // FINANCE1736,3815903,6217640,0017640,00Finance & HR-support (salary +40%) - See expense details sheet0,00
40
[A] STAFF // MANAGER4220,0029380,0033600,0033600,00General manager (salary + 40%) - See expense details sheet0,00
41
[A] STAFF // OTHER0,006366,006366,007350,00Other employee (salary + 40%) - See expense details sheet984,00
42
[B] ADMIN // ACCOUNTANT & AUDIT2388,001612,004000,004000,00Non-salary related accountant costs and financial audit0,00
43
[B] ADMIN // OTHER87,29112,71200,00200,00PRH registry costs etc.0,00
44
[C] EVENT // ASSOC. MEETINGS221,81178,19400,00300,00Official spring & autumn meetings−100,00
45
[C] EVENT // MEETUPS19,36180,64200,00800,00Working group days, brunches, barbeque parties etc.600,00
46
[C] EVENT // OTHERS160,65239,35400,00600,00Other smaller events trough out the year200,00
47
[C] EVENT // PRE-CHRISTMAS650,000,00650,00500,00Pre-christmas party preparations.−150,00
48
[C] EVENT // RETREAT2200,000,002200,002000,00Annual planning and team building days for the OKFI core−200,00
49
[D] WG // API150,000,00150,00300,00Avoin API (Open API)150,00
50
[D] WG // DEMOCRACY150,000,00150,00300,00Avoin demokratia (Open Democracy)150,00
51
[D] WG // EDUCATION150,000,00150,00300,00Avoin oppi (Open Education)150,00
52
[D] WG // GLAM150,000,00150,00300,00AvoinGLAM150,00
53
[D] WG // GOVERNMENT DATA150,000,00150,00300,00Hallinnon avoin data (Open Government Data)150,00
54
[D] WG // MYDATA150,000,00150,00300,00Oma Data (MyData)150,00
55
[D] WG // OTHER150,000,00150,00300,00Potential new working group150,00
56
[D] WG // SCIENCE38,40111,60150,00300,00Avoin tiede (Open Science)150,00
57
[D] WG // SUSTAINABILITY150,000,00150,00300,00Avoin kestävä kehitys (Open Sustainability)150,00
58
[E] OTHER // COMMUNICATIONS869,401330,602200,001000,00Website, "schwag", communication tools, etc.−1200,00
59
[E] OTHER // COMPETENCE BUILDING400,000,00400,00400,00Education, seminar participations etc.0,00
60
[E] OTHER // IT−1975,444975,443000,003000,00Lisences, servers, software, tools (Loomia and e-signatures, etc.) and outsourced sysadmin0,00
61
[E] OTHER // MEMBERSHIP EXPENSE2127,450,002127,452000,00Direct usage of the membership fees−127,45
62
[E] OTHER // MISCELLANEOUS237,78362,22600,00600,00Unexpected costs0,00
63
[E] OTHER // OFFICE962,004638,005600,005000,00Office rent−600,00
64
[E] OTHER // PROJ. SEED FUNDING0,003000,003000,000,00Seed funding to kikc start projects which is not not a loan−3000,00
65
[E] OTHER // PURCHASES1805,58194,422000,001000,00Small purchases to the office etc.−1000,00
66
[E] OTHER // TRAVEL335,80164,20500,002000,00National and international travels (incl. transfers to S-account)1500,00
67
Service fees10,7549,2560,00500,00440,00
68
[G] CLEARANCE // BUFFER EXPENSE0,000,000,00Expenses that are not yet "liberated" - will be liberated to read expense categories when we have real income. This should be equal to the difference between currently budgetted and target budget0,00
69
TOTAL EXPENSES17695,2168798,2486493,4585190,00
70
71
[G] CLEARANCE // OPENING & MISC.26810,6726810,67Funding that is paid to the general Holvi account and transferred to a project Holvi & other miscellaneous clearance transfers + opening saldo of next year.
72
[G] CLEARANCE // PROJECT LOANS24500,2524500,25Seed funding loan payments from the projects
73
TOTAL EXPENSES (with extras)120109,16137804,37
74
75
76
77
78
79
INCOME
80
Realised amount87887Toteutuneet Holvissa näkyvät tulot tähän mennessä
81
Budgeted (target)80516Tavoitebudjetti tulojen osalta koko vuodelle
82
Average monthly income ( target/12 )6710Keskimääräinen kuukausitason tulotavoite
83
Current month9Kuukausi, missä mennään
84
TARGET = average monthly income * Current month60387Paljonko tähän mennessä olisi pitänyt kertyä tuloja, jotta oltaisiin uralla kohtri tavoitebudjettia
85
DIFFERENCE27500Erotus tavoitebudjetin ja toteuman välillä
86
87
EXPENCE
88
Realised amount68798Toteutuneet Holvissa näkyvät menot tähän mennessä
89
Budgeted (target)85190Tavoitebudjetti menojen osalta koko vuodelle
90
Budgeted (current)86493Tällä hetkellä seurattava budjetti, jossa varoja on "vapautettu käytettäväksi" suhteessa siihen, miten tuloja on tullut ja missä on menopaineita.
91
BUFFER = Budgeted (target) - Budgeted (current)2500Tavoitebudjetin ja tämänhetkisen budjetin välinen erotus, joka on ns. bufferi, jota ei ole vielä vapautettu käytettäväksi
92
RISK = Budgeted (current) - Realised Income−1393Tämän verran on budjetoitu vielä toteutumattomia tuloja, mikäli yhtään tuloja ei tulisi ja muuten mentäisiin menobudjetin mukaisesti, niin silloin vuosi näyttäisi tämän verran miinusta.
93