T446-2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2560
S 30281
2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษา-ภาษาฝรั่งเศส
จิตพิสัย
ห้อง 446
3
ครูที่ปรึกษา
For1sumFor2F2รวมbehaviorFinalTotalผลการเรียน
4
1030ซ่อม105520103010043.532.521.510
5
153876น.ส.กนกวรรณสงชุม10221055201062
6
253903น.ส.กัญญณัชอุตมัง8151055201053
7
352549น.ส.จุฑาธิปต์พิชาดุลย์6231055201059
8
454010น.ส.ชลีกรจันทร์แก้ว9141055201039
9
554074น.ส.ณภัทรพูนบุญ8241055201062
10
654081น.ส.ณัชชาสินคีรี7221055201059
11
754086น.ส.ณัฏฐณิฌาพสิษฐ์ภัทรพร9241055201063
12
854093น.ส.ณัฐกาญจน์ศิริอุดมเศรษฐ91410501524
13
954143น.ส.ณิชาภัทรลิ่มสกุล8241055201062
14
1054172น.ส.ธนพร
ไพบูลย์ทรัพย์สิน
10261055201066
15
1154200น.ส.ธัญธรชัชวาลทิพากร51310552025
16
1254225น.ส.นพวรรณทองสุข8221055201060
17
1354228น.ส.นภสรสุนทรมัจฉะ10241055201064
18
1454277น.ส.บุญญิสาบุญเอี่ยม8211055201059
19
1554289น.ส.ปภาพิชญ์วงศ์เหลือง9211055201060
20
1654301น.ส.ปริยพัตรทรายแก่น8231055201061
21
1754355น.ส.เปมนีย์แสงทวีวรรณ9231055201062
22
1852930น.ส.พรนภัสสุพรรณวดี5241055201059
23
1954369น.ส.พรรวษาเจริญวงศ์9161055201055
24
2054391น.ส.พิชชากรพงศ์กุศลจิตต์9231055201062
25
2154432น.ส.พิมภัทรเพชรแก้วกุล92310501547
26
2254453น.ส.แพรพลอยนาเมืองรักษ์8221055201060
27
2354475น.ส.ภัทรลาภาคูณเศรษฐ์72450536
28
2454477น.ส.ภาณิศาเรืองฉาย8201055201058
29
2554574น.ส.วิชญ์กาญจน์เกศะรักษ์5171055201052
30
2654584น.ส.วิมลสิริอารี71350512
31
2754605น.ส.ศศิชาสุขพิทักษ์8171055201055
32
2854626น.ส.สมรทองพูลภักดี8231055201061;
33
2954640น.ส.สาวิตรีจิญกาญจน์915111055201054
34
3054730น.ส.อาทิตยาเชาว์ชาญ9251055201064
35
3154737น.ส.อารียาตรีศุกร์8241055201062
36
3254747น.ส.อิสริยาดีจริง7171055201054
37
3354883นายณภัทรคุณวัฒน์92510501549
38
3455172นายมหิศรชนะกาญจนชัย6221055201058
39
3555184นายรอยุทธนุชนารถ7271055201064
40
3655192นายลภัสสมิติวัณฑิกุล6221055201058
41
3753757นายวัฒนภูมิบุญเศษ10241055201064
42
3853809นายสรกฤชเวียงวิเศษ7181055201055
43
00
44
00
45
00
46
1030151055201030100
47
48
คะแนน F2 รวม ประกอบด้วย I..ทัศนศึกษานครปฐม =10 J..นำเสนองานหน้าห้องเรียน=5
49
และเดี่ยว...K..ช่องสุดงานรีวิวสถานที่เคยไปเที่ยว=5 คะแนน รวมเป็น ๒๐ คะแนน
50
ตรวจสอบว่า ส่งแล้วยัง ส่งแล้วถูกเมล์ ถูกที่หรือไม่ และ ตรวจสอบคะแนนให้เรียบร้อยก่อน 15 สิงหาคม 2560
51
paek2551@gmail.com or LineID=paek2551
52
ขาดสอบ สอบ,สอบซ่อม คาบ 8-9...ตึก 9 ปี ชั้น 2
53
ผู้ที่กลับจากแลกเปลี่ยน หรือไม่ไปทัศนศึกษา สอบข้อมูลจากหนังสือทัศนศึกษาวังสนามจันทร์
54
สิ้นสุดการตรวจสอบคะแนน 01-09-2560
55
paek2551@gmail.com
ID Line
56
คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
(จิตพิสัย)
57
1 รักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4.ใฝ่เรียนรู้
5.อยู่อย่างพอเพียง
58
59
6.มุ่งมั่นในการทำงาน
7.รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
9. รู้จักปรับตัว
10.เป็นผู้นำ
60
61
ข้อละ 1 คะแนน
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Tourism
 
 
Main menu