ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
1
Oasen-skolene:
2
Birkelid-Strømme-Mandal-Vågsbygd-Vennesla
3
Prisliste
4
Priser pr. måned fra 1. august 2022
5
BarnetrinnUngdomstrinn
6
1. barnGrunnpris1020,-1120,-
7
2. barn30% søskenrabatt på grunnpris*714,-784,-
8
3. barn og påfølgende50% søskenrabatt på grunnpris*510,-560,-
9
10
Ny prisliste er vedtatt av skolenes styrer hhv. 05.12.2022 og 12.12.2022
11
Priser pr. måned fra 1. august 2023BarnetrinnUngdomstrinn
12
1. barnGrunnpris10901200
13
2. barn30% søskenrabatt på grunnpris*763840
14
3. barn og påfølgende50% søskenrabatt på grunnpris*545600
15
16
*) Plassen for den eldste eleven betales fullt ut, og rabatten tilfaller de yngre.
17
18
Avtalegiro
19
Skolene tilbyr avtalegiro som standard betalingsløsning. Utsendelse av papirfaktura belastes med gebyr på kr 50,-.
20
Det faktureres i 10 1/2 måned. Juli samt halve august faktureres ikke.
21
Friskolene får dekket 85% av driftskostnadene sammenlignet med den offentlige skolen.
22
For å dekke inn de resterende 15% må friskolene ta skolepenger.
23
Foresatte kan søke om reduksjon i skolepengene. Se siden for skjemaer
Skjemaside
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100